Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC samochodu

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Ubezpieczenie OC jest dość wyjątkową polisą. Po pierwsze jej zakres jest precyzyjnie uregulowany prawnie. Po drugie ustawa określa także, kiedy dokładnie jest możliwa rezygnacja z umowy. Tłumaczymy, jak wypowiedzieć OC, by zrobić to szybko i skutecznie.

Ceny OC zmieniają się bardzo dynamicznie. Fakt że w zeszłym roku najtańsze OC znalazłeś w jednym towarzystwie, nie oznacza, że w tym roku ten sam ubezpieczyciel będzie miał dla Ciebie najlepszą ofertę. Nie wahaj się więc skorzystać ze swojego prawa do wypowiedzenia OC i zmiany ubezpieczyciela.

Kiedy można wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wypowiedzenie OC jest możliwe w następujących sytuacjach:

1. Koniec obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia – wypowiedzenie należy złożyć u ubezpieczyciela najpóźniej na jeden dzień przed upływem 12 miesięcy, na które zawarto daną polisę. Jeśli nie dostarczysz rezygnacji, ubezpieczenie przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Pamiętaj, że między wypowiadaną polisą a nowym OC nie może być ani jednego dnia przerwy (inaczej narażasz się na wysoką karę za brak OC).

2. Podwójne ubezpieczenie OC – jak wspomnieliśmy powyżej, jeżeli nie wypowiesz umowy dotychczasowego ubezpieczenia, OC przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą i niekiedy kupują nową polisę, nie wypowiadając poprzedniej. W efekcie ich auto ma dwa ubezpieczenia OC. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, masz prawo wypowiedzieć umowę tego OC, które zostało przedłużone automatycznie. Ubezpieczyciel zażąda jednak od Ciebie zapłaty składki za okres, kiedy udzielał Ci ochrony.

3. Kupno OC w systemie direct – osoby kupujące ubezpieczenie w systemie direct (czyli przez Internet lub telefon) są w lepszej sytuacji od kierowców podpisujących umowę osobiście. Mogą one bowiem wypowiedzieć umowę w ciągu 30 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyn.

4. OC poprzedniego właściciela – kupując auto, przejmujesz także automatycznie umowę ubezpieczenia OC zawartą przez poprzedniego właściciela. Możesz korzystać z tej polisy do końca trwania umowy lub wypowiedzieć ją w dowolnym momencie. Pamiętaj, że ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki (jeśli np. masz mniejsze zniżki niż poprzedni właściciel samochodu), więc często lepszym rozwiązaniem okazuje się wypowiedzenie dotychczasowej umowy i zawarcie nowej polisy w innym towarzystwie (w kalkulatorze OC szybko sprawdzisz, gdzie będzie najtaniej). Warto także podkreślić, że umowa OC zawarta przez poprzedniego właściciela nie przedłuży się automatycznie na następny rok.

5. Wyrejestrowanie auta – ubezpieczenie OC musi posiadać każde auto zarejestrowane w Polsce. W momencie wyrejestrowania samochodu możesz więc też złożyć wypowiedzenie polisy. Pamiętaj, że wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe jedynie wtedy, kiedy:

 • przekazujesz pojazd do stacji demontażu,
 • ktoś ukradnie Twoje auto,
 • udokumentujesz trwałą i zupełną utratę pojazdu (np. w wyniku wypadku),
 • Twój samochód zostanie zarejestrowany za granicą lub sprzedany do innego kraju.

Pamiętaj, że w Polsce nie ma możliwości czasowego wyrejestrowania samochodu. Jeśli więc Twoje auto stoi zepsute w garażu, czekając na naprawę, przez cały czas musi mieć ubezpieczenie OC.

Co musi zawierać druk wypowiedzenia umowy OC?

Aby wypowiedzenie OC było skuteczne, formularz rezygnacji powinien zawierać następujące informacje:

 • dane właściciela pojazdu,
 • informacje o pojeździe (marka i numer rejestracyjny),
 • numer wypowiadanej polisy OC,
 • powód wypowiedzenia ubezpieczenia,
 • własnoręczny podpis osoby wypowiadającej polisę.

Jeśli nie chcesz zapomnieć o żadnej z potrzebnych informacji, skorzystaj z bezpłatnego wzoru wypowiedzenia OC przygotowanego przez porównywarkę ubezpieczeń Ubea.pl.

Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Każdy ubezpieczyciel udostępnia kilka sposobów na wypowiedzenie ubezpieczenia OC. Te informacje zebraliśmy w poniższej tabeli. Pamiętaj, że każde auto zarejestrowane w Polsce musi mieć ciągłość ubezpieczenia OC. Jeśli więc wypowiadasz polisę w danym towarzystwie, masz obowiązek zawrzeć nową umowę u innego ubezpieczyciela. Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, kiedy wypowiadasz OC ze względu na wyrejestrowanie auta.

Sposoby wypowiedzenia OC u ubezpieczycieli

Nazwa ubezpieczyciela Mail Poczta Online Osobiście
Allianz Departament Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Formularz online w dowolnej placówce
Aviva (polisy kupione przez Internet lub telefon)
(polisy kupione u agenta lub w placówce)
Biuro Obsługi Klienta
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
--- ---
Axa Direct ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
--- w dowolnej placówce
Balcia Insurance RESO Europa Service Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
--- u dowolnego agenta lub w siedzibie RESO
Benefia Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
--- ---
Compensa Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
--- ---
Concordia ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Formularz online w dowolnej placówce lub u agenta
Ergo Hestia --- ul. Hestii 1
81-731 Sopot
--- w dowolnej placówce
Generali Departament Sprzedaży Bezpośredniej
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
--- w dowolnej placówce
Gothaer ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa
--- ---
HDI --- ul. Łagiewnicka 33A
30-417 Kraków
lub
ul. Zabrska 10
40-083 Katowice
Formularz online ---
InterRisk ul. Ludwika Rydygiera 21A
01-793 Warszawa
--- w dowolnej placówce
Liberty Ubezpieczenia ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa
--- ---
Link4 ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
Formularz online w dowolnej placówce
mBank AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
--- ---
MTU --- ul. Hestii 1
81-731 Sopot
formularz online w dowolnej placówce
MTU24 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
portal Polisa Online ---
Pocztowe TUW Centrum Operacji i Roszczeń
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Mickiewicza 19
26-600 Radom
--- ---
Proama Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin
--- ---
PZU Contact Center Grupy PZU
ul. Postępu 18a
02-676 Warszawa
--- w dowolnej placówce
TUW TUZ ul. Boskerska 66
02-690 Warszawa
--- ---
UNIQA ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Formularz online w dowolnej placówce
Warta ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
--- w dowolnej placówce


Informacje o wypowiedzeniu OC podsumowujemy tutaj:

Zwrot składki po wypowiedzeniu OC przez nabywcę auta

Kupując auto, możesz korzystać z OC poprzedniego właściciela. Jeśli jednak zdecydujesz się wypowiedzieć tę polisę przed jej zakończeniem, to zwrot składki za niewykorzystany okres należy się sprzedawcy auta, czyli osobie która zawierała umowę ubezpieczenia.

Po wypowiedzeniu umowy OC poinformuj więc o tym poprzedniego właściciela auta. Będzie miał on wtedy możliwość zgłoszenia się do ubezpieczyciela po zwrot należnej mu składki za niewykorzystany okres.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia AC

Rezygnacja z umowy AC wygląda nieco inaczej. Przepisy prawa stanowią, że jeśli ubezpieczenie zawarto na czas dłuższy niż 6 miesięcy (a tak jest praktycznie zawsze w przypadku polisy AC), można odstąpić od tej umowy w ciągu 30 dni od jej podpisania, niezależnie od sposobu zawarcia ubezpieczenia. Nie trzeba też podawać żadnych przyczyn swojej decyzji. Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel będzie miał prawo żądać zapłaty składki za ten okres, kiedy udzielał Ci ochrony.

Umowa AC rozwiązuje się także w momencie sprzedaży samochodu. Ta dobrowolna polisa nie przechodzi bowiem na nowego właściciela. Sprzedawca samochodu zyskuje więc od razu prawo do zwrotu składki za niewykorzystany okres. Wystarczy zgłosić ubezpieczycielowi sprzedaż auta i podać numer konta, na które mają zostać przelane pieniądze.

Tagi:

Komentarze