Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC samochodu

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Zasady wypowiedzenia OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wspomniana ustawa przewiduje:

  • automatyczne przedłużenie OC dla kierowców (patrz art. 28). Można uniknąć tej procedury, jeżeli kierowca pisemnie powiadomi ubezpieczyciela o wypowiedzeniu umowy. Takie powiadomienie musi zostać dostarczone przynajmniej na jeden dzień przed końcem okresu ważności ubezpieczenia. Wyjątek dotyczy wypowiedzeń wysyłanych Pocztą Polską. W przypadku takich przesyłek, wystarczy ich nadanie na jeden dzień przed upływem terminu ważności ubezpieczenia. Do celów dowodowych trzeba jednak zachować potwierdzenie nadania listu poleconego. Nawet jeśli klient nie wypowiedział umowy ubezpieczenia OC przed jej przedłużeniem na kolejny okres, to nie musi on opłacać niechcianej polisy przez kolejny rok. Od lutego 2012r. kierowca może wypowiedzieć automatycznie przedłużoną umowę polisy OC, jeżeli posiada takie samo ubezpieczenie w innej firmie i zapłaci składkę za okres faktycznej ochrony (od automatycznego przedłużenia polisy do dnia jej wypowiedzenia). Takie rozwiązanie zapewnia kierowcom możliwość częstej zmiany polis. Jego wprowadzenie przyczyniło się do zwiększenia konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Warto wspomnieć, że wypowiedzenie umowy polisy OC, wymaga tylko uzupełnienia kilku informacji w jednostronicowym formularzu.

Skorzystaj z bezpłatnego wzoru wypowiedzenia umowy OC

  • możliwości wypowiedzenia umowy OC, gdy kierowca zakupił nowy pojazd z ubezpieczeniem OC poprzedniego właściciela. W takiej sytuacji, ustawa wspomina o aktualizacji (tzw. rekalkulacja) rocznej składki, która w rzeczywistości jest praktykowana przez ubezpieczycieli niezwykle rzadko z uwagi na obawę o wypowiedzeniu ubezpieczenia. Od lutego 2012 r. wypowiedzenie jest możliwe do końca nabytej umowy (poprzednio obowiązywał termin 30 dni). Trzeba jednak zadbać, aby nie wystąpiła przerwa pomiędzy okresem ochrony wypowiedzianej oraz kupowanej polisy. Nawet krótkotrwały brak ubezpieczenia może zostać wykryty przez system informatyczny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (tzw. elektronicznego policjanta). Wspomniana instytucja nakłada kary również za kilkudniową przerwę w ochronie ubezpieczeniowej.

Sprawdź, jaką karę za brak OC zapłacisz w 2018 r.

W kontekście wypowiedzeń obowiązkowego OC trzeba pamiętać, że nadanie odpowiedniego pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej jest równoznaczne z jego złożeniem u ubezpieczyciela (w tym samym dniu). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinien przyjąć także agent współpracujący z danym ubezpieczycielem. Takie rozwiązanie obowiązuje po nowelizacji przepisów, która nastąpiła w lutym 2012 r.

Klienci którzy kupują przez internet i telefon mają jeszcze lepiej

Wspomniana nowelizacja potwierdziła również, że osoba kupująca obowiązkowe OC przez Internet lub telefon, przez kolejne 30 dni może odstąpić od umowy (bez podania przyczyn). Takie rozwiązanie sprawia, że kierowcy nabywający polisę na odległość, np przez porównywarki oc, znajdują się w lepszej sytuacji niż pozostali posiadacze OC.

Znajdź najtańsze OC w kalkulatorze ubezpieczeń

Tagi:

Komentarze