Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

TUW TUZ

TUW TUZ logo

Kalkulator ubezpieczeń w TUW TUZ

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Ubezpieczenie w Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (TUW TUZ)

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ jest firmą o całkowicie polskim kapitale, rozpoczęło swoją działalność na rynku polskim od 1 września 2003, posiada aktualnie 13 oddziałów oraz współpracuje z ponad 1000 agentów ubezpieczeniowych.

TUW TUZ specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeniowych gwarancji finansowych, ubezpieczeń dla firm, ubezpieczeń mieszkania i domu oraz pakietów komunikacyjnych, rolnych, dla szkół i mienia kościelnego.

Gwarancje finansowe TUW TUZ

Gwarancje ubezpieczeniowe są coraz częściej stosowane w biznesie. Na czym polegają? W przypadku gwarancji liczą się 3 rodzaje podmiotów:

 • zakład ubezpieczeń,
 • wnioskodawca zawierający umowę gwarancji
 • beneficjenta, dla którego wnioskodawca wykonuje jakąś pracę.

Jeżeli osoba, która zawarła umowę gwarancyjną nie będzie mogła się wywiązać ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta, zakład ubezpieczeń wypłaci określone w umowie świadczenie pieniężne. Głównym celem gwarancji ubezpieczeniowych jest ograniczenie ryzyka inwestycji.

Gwarancje ubezpieczeniowe TUW TUZ są skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze usług. Przed udzieleniem gwarancji towarzystwo zawsze przeprowadza dokładną ocenę ryzyka. TUW TUZ specjalizuje się w następujących rodzajach gwarancji:

 • gwarancja zapłaty wadium
 • gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów imprez turystycznych oraz pośredników turystycznych
 • gwarancje kontraktowe
 • gwarancja zapłaty długu celnego.

Ubezpieczenie firmy i biznesu TUW TUZ

Odbiorcami ubezpieczeń biznesowych oferowanych przez TUW TUZ są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, rozliczających się na podstawie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów lub na podstawie zryczałtowanego podatku od przychodu. TUW TUZ oferuje im:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia
 • Ubezpieczenie dla Przedsiębiorcy
 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie Szyb i elementów szklanych
 • Ubezpieczenie prac budowlano - montażowych
 • Ubezpieczenie CARGO
 • Ubezpieczenie NNW
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze

Ubezpieczenie mieszkania i domu TUW TUZ

TUW TUZ oferuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla Ciebie i Twojej rodziny. Ubezpieczy Twoje mienie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży, a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Produkty TUW TUZ z tego zakresu:

 • TUZ Prestiż
 • Nasza Rodzina
 • Domy jednorodzinne i mieszkania
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • Domki Letniskowe
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC TUW TUZ

TUW TUZ oferuje obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz dobrowolne AC w dwóch wariantach. Polisy można kupić samodzielnie, ograniczając się np. jedynie do OC.

Osoby poszukujące kompleksowej ochrony powinny jednak wybrać pakiet Nasza Rodzina, w którym ubezpieczenie OC TUW TUZ jest jednym z elementów. Pakiet zawiera także obowiązkowo Auto Assistance (w wariancie Podstawowym, Standard lub Comfort) oraz ubezpieczenie domu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym lub polisę NNW. Produkt można dodatkowo rozszerzyć m.in. o Autocasco oraz Autoszyby.

Pozostałe produkty ubezpieczeniowe TUW TUZ:

 • Ubezpieczenia mienia kościelnego i osób
 • Ubezpieczenia rolne
 • Pakiety dla szkół

Jak zgłosić szkodę w TUW TUZ?

TUW TUZ udostępnia kilka sposobów na zgłoszenie szkody. Osoby poszkodowane mają do wyboru:

 • kontakt telefoniczny pod numerem (+48) 22 327 60 60 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 oraz w sobotę od 8:00 do 14:00
 • przesłanie maila pod adres
 • przesłanie korespondencji tradycyjną pocztą pod adres:
  Centrum Obsługi Korespondencji
  ul. Prażmowskiego 15
  26-600 Radom

Szkodę, zarówno osobową, jak i na mieniu, można także zgłosić za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Internecie.

Dane TUW TUZ:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Siedziba TUW TUZ:

Ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa

Kontakt TUW TUZ:

tel. 22 534 56 00,

fax. 22 534 56 15,

email:

Infolinia TUW TUZ:

808 808 404

Zgłoszenie szkody TUW TUZ:

22 327 60 60

Informacja o procesie likwidacji : www.tuz.pl/likwidacja-szkod

Informacje rejestrowe TUW TUZ:

Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000171062

NIP: 525-22-71-511

REGON: 015531467

Wysokość kapitału zakładowego: 30.000.000,00 PLN (kapitał w całości opłacony)