Strona główna  |  Wiadomości  |  Czy warto kupić ubezpieczenie domu w budowie?

Czy warto kupić ubezpieczenie domu w budowie?

Data aktualizacji: 2020-09-09
Wielu Polaków zaczyna myśleć o ubezpieczeniu swoich czterech kątów dopiero po przeprowadzce do nowego lokum. Tymczasem polisa chroniąca budynek przyda się już na etapie budowy. Dlaczego warto kupić ubezpieczenie domu w budowie?

Dla większości osób budowa domu jest sporym wyzwaniem finansowym. Zdarzenia losowe jednak nie wybierają i huragan równie dobrze może zniszczyć dom znajdujący się jeszcze w fazie budowy. Czy stać Cię na utratę pieniędzy zainwestowanych do tej pory w powstający budynek? Jeśli odpowiedź brzmi przecząco, ubezpieczenie domu w budowie jest właśnie dla Ciebie.

Przed czym chroni ubezpieczenie domu w budowie?

Ubezpieczenie domu w budowie Ubezpieczenie domu w budowie chroni przede wszystkim przed zdarzeniami losowymi takimi jak:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • silny wiatr,
 • eksplozja,
 • grad.

Nie powinno to dziwić. To przecież różne ekstremalne zjawiska pogodowe są największym zagrożeniem dla powstającego budynku.

Wybierając polisę, zwróć uwagę na dokładną listę zdarzeń losowych, przed którymi chroni dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Taka lista bywa bardzo długa, ale niekiedy liczba zdarzeń objętych ochroną jest niestety dość skąpa.

Największy spokój ducha zapewni Ci ubezpieczenie w wariancie All Risk dostępne np. w Generali i PZU. Taka polisa chroni przed wszelkimi zdarzeniami losowymi za wyjątkiem tych jednoznacznie wymienionych w wyłączeniach odpowiedzialności. Nie musisz się wtedy obawiać, że Twój wymarzony dom zostanie uszkodzony w wyniku nietypowego zdarzenia, a Ty nie otrzymasz ani złotówki odszkodowania. A niezwykłe zdarzenia na budowie nie należą do rzadkości. Ubezpieczyciele notowali choćby przypadki zniszczenia powstającej elewacji przez leśne zwierzęta.

Bardzo często ubezpieczyciele oferują również możliwość ubezpieczenia elementów stałych od kradzieży z włamaniem lub rozboju. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku wymagane jest zwykle, aby budynek był już wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, nie otrzymasz odszkodowania w razie kradzieży.

Ciekawym rozszerzeniem ubezpieczenia, proponowanym np. przez UNIQA, jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną budową. Mając taką polisę, nie musisz płacić z własnej kieszeni, jeśli np. płot Twojego sąsiada ulegnie uszkodzeniu w wyniku działań na budowie.

Jak jest ustalana suma ubezpieczenia domu w budowie?

Jak widać, ubezpieczenie domu w budowie ma nieco mniejszy zakres ochrony niż typowa polisa chroniąca ukończoną już nieruchomość. Podobnie jest z sumą ubezpieczenia, która jest odrobinę niższa, jako że dom w budowie nie ma jeszcze pełnej wartości.

Suma ubezpieczenia domu w budowie jest ustalana zazwyczaj na podstawie wartości odtworzeniowej, czyli kosztów odbudowy lub remontu nieruchomości w tym samym miejscu, z zastosowaniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, konstrukcji i technologii.

Ustalając z ubezpieczycielem sumę ubezpieczenia należy pamiętać, by wziąć pod uwagę nie tylko wartość domu na dzień podpisania umowy, lecz dodać także koszty prac planowanych na najbliższy rok.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

Mniejszy zakres oraz niższa suma sprawiają, że cena ubezpieczenia domu w budowie jest mniejsza niż polisy chroniącej ukończony dom. Wysokość składek w poszczególnych towarzystwach możesz szybko sprawdzić i porównać, korzystając z porównywarki ubezpieczeń domu.

Jakie ubezpieczenie domu w budowie warto wybrać?

Aby ułatwić Ci wybór odpowiedniego ubezpieczenie domu w budowie, przygotowaliśmy porównanie zakresu ochrony zapewnianego przez polisy w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Aegon - Aegon dla Domu

 • nieruchomość w budowie wraz z elementami stałymi oraz pomieszczeniami przynależnymi można ubezpieczyć od pożaru i innych zdarzeń losowych:
  1. pożar
  2. uderzenie pioruna
  3. zapadanie / osuwanie się ziemi
  4. wybuch
  5. upadek statku powietrznego
  6. uderzenie pojazdu
  7. powódź
  8. trzęsienie ziemi
 • jeśli ubezpiecza się nieruchomość, można równocześnie ubezpieczyć obiekty małej architektury, garaże i budynki gospodarcze w budowie

Aviva - Twój Dom

 • nieruchomość w budowie można ubezpieczyć od pożaru i innych zdarzeń losowych:
  1. pożar
  2. uderzenie pioruna i jego pośrednie działanie
  3. wybuch
  4. upadek statku powietrznego
  5. uderzenie pojazdu lądowego
  6. silny wiatr
  7. zalanie
  8. grad
  9. huk ponaddźwiękowy
  10. spływ wód po zboczach
  11. pękanie mrozowe rur
  12. ciężar śniegu lub lodu
  13. dym i sadza
  14. lawina
  15. trzęsienie ziemi
  16. upadek drzew lub masztów
  17. przepięcie
  18. katastrofa budowlana
  19. zniszczenia wyrządzone przez zwierzęta
 • elementy stałe znajdujące się w nieruchomości w trakcie budowy można ubezpieczyć od kradzieży z włamaniem lub rozboju (elementy stałe można ubezpieczyć jedynie wtedy, jeśli wykupiono w Avivie również ubezpieczenie domu w budowie od pożaru i innych zdarzeń losowych)
 • jeśli ubezpieczy się dom w budowie, można również ubezpieczyć budynek gospodarczy w trakcie budowy oraz sprzęt budowlany znajdujący się wewnątrz ubezpieczonego mieszkania / domu

Generali - Generali, z myślą o domu

 • dostępne jest ubezpieczenie od ryzyk nazwanych chroniące w razie następujących zdarzeń:
  1. wandalizm
  2. pożar
  3. wybuch
  4. implozja
  5. uderzenie pioruna
  6. upadek statku powietrznego
  7. uderzenie pojazdu – o ile nie był to pojazd wykorzystywany w związku z prowadzoną budową
  8. uderzenie fali ponaddźwiękowej,
  9. dym i sadza
  10. katastrofa budowlana
 • dostępne jest także ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk)
 • ubezpieczenie budynku gospodarczego lub garażu wolnostojącego w budowie jest możliwe, jeśli równocześnie ubezpiecza się dom lub mieszkanie
 • ubezpieczenie od ryzyk nazwanych za opłaceniem dodatkowej składki można rozszerzyć o ochronę w przypadku:
  1. zdarzeń naturalnych (silny wiatr, lawina, trzęsienie ziemi, tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i budowli, śnieg i lód, grad, deszcz)
  2. powodzi (ryzyko dostępne w zależności od strefy powodziowej Generali)
  3. zalania (o ile budynek jest już w stanie surowym zamkniętym)
  4. kradzieży (kradzież z włamaniem i rabunek)
  5. stłuczenia stałych elementów
  6. przepięcia

Link4 - Dom

 • dom lub mieszkanie w budowie / przebudowie można ubezpieczyć wraz ze stałymi elementami od pożaru i innych zdarzeń losowych:
  1. pożar
  2. uderzenie pioruna
  3. przepięcie
  4. eksplozja
  5. implozja
  6. uderzenie lub upadek statku powietrznego
  7. silny wiatr
  8. grad
  9. zalanie
  10. powódź
  11. deszcz nawalny
  12. trzęsienie ziemi
  13. obsunięcie ziemi
  14. zapadanie ziemi
  15. lawina
  16. napór śniegu
  17. dym i sadza
  18. uderzenie pojazdu mechanicznego
  19. fala dźwiękowa
  20. upadek drzew i masztów
 • jeśli nieruchomość w budowie nie była w chwili zdarzenia w stanie surowym zamkniętym, Link4 nie odpowiada za szkody będące wynikiem deszczu nawalnego, silnego wiatru, gradu i naporu śniegu
 • o ile nie umówiono się inaczej, ochroną objęte są też budynki gospodarcze położone na terenie, na której usytuowany jest dom
 • powódź nie jest objęta ochroną, jeśli w ocenie Link4 miejsce ubezpieczenia znajduje się w strefie zwiększonego ryzyka wystąpienia powodzi. W takim przypadku powódź może zostać objęta ochroną za opłatą dodatkowej składki

PZU - Dom

 • dostępny jest wariant Uniwersalny, który chroni od zdarzeń losowych:
  1. dym i sadza
  2. eksplozja
  3. grad
  4. huk ponaddźwiękowy
  5. huragan
  6. lawina
  7. ogień
  8. opad
  9. osuwanie się ziemi
  10. piorun
  11. powódź
  12. śnieg i lód
  13. uderzenie pojazdu
  14. upadek statku powietrznego
  15. upadek drzew lub masztów
  16. trzęsienie ziemi
  17. zalanie
  18. zapadanie się ziemi
 • wariant Uniwersalny chroni również od przepięcia oraz dewastacji
 • dostępny jest również wariant od Wszystkich Ryzyk
 • za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o szkody powstałe w następstwie:
  1. kradzieży z włamaniem elementów zewnętrznych
  2. aktów terroryzmu
 • ubezpieczenie obejmuje również materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne, przeznaczone do wbudowania lub zamontowania w budowanym budynku, składowane na terenie posesji, na której znajduje się ten budynek
 • za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie można rozszerzyć o ruchomości domowe lub stałe elementy znajdujące się w budowanym domu jednorodzinnym

UNIQA - Twój DOM Plus

 • ubezpieczenie mienia w budowie od zdarzeń losowych:
  1. pożar
  2. uderzenie pioruna
  3. huragan
  4. upadek statku powietrznego
  5. lawina
  6. zapadanie się ziemi
  7. osuwanie się ziemi
  8. zalanie
  9. uderzenie pojazdu mechanicznego
  10. upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich w związku z prowadzoną budową
 • zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony za opłatą dodatkowej składki o następujące zdarzenia losowe:
  1. powódź
  2. deszcz nawalny
  3. grad
  4. wandalizm stałych elementów budynku w budowie i działki

Kiedy ubezpieczenie domu w budowie jest niezbędne?

Osoby finansujące samodzielnie budowę swoich wymarzonych czterech kątów mogą kupić ubezpieczenie domu w budowie lub z niego zrezygnować (choć nie będzie to zbyt dobra decyzja z punktu widzenia dbałości o finanse). Niektórzy jednak nie mają wyboru i muszą zawrzeć umowę takiego ubezpieczenia. Mowa o tych osobach, które wzięły kredyt hipoteczny w banku na budowę domu.

W ramach współpracy z ubezpieczycielami banki często oferują kredytobiorcom grupowe polisy chroniące dom w budowie. Są one dość tanie i łatwe do wykupienia. Zakres ochrony takich polis nie wykracza jednak zwykle poza niezbędne minimum.

Lepiej więc zdecydować się na indywidualne ubezpieczenie zapewniające faktyczną ochronę. Pamiętaj, że bank nigdy nie może narzucić Ci zakupu ubezpieczenia domu w budowie w konkretnej firmie (np. u współpracującego z nim ubezpieczyciela). Kredytodawca może jedynie przedstawić warunki ochrony, które musi spełnić ubezpieczenie. Jeśli polisa wybrana przez Ciebie zapewnia taką lub większą ochronę, bank musi ją zaakceptować.

Przeczytaj również, jakie ubezpieczenia kredytu są dostępne na rynku

Jak działa cesja na bank?

Niezależnie od tego, czy kredytobiorca zdecyduje się na grupowe czy indywidualne ubezpieczenie domu w budowie, nie ucieknie od jednego obowiązku: cesji ewentualnego odszkodowania na bank. W ten sposób kredytodawca zabezpiecza swoje interesy.

Jak działa cesja na bank? Jeśli dojdzie do szkody, to bank ma prawo do otrzymania odszkodowania. Jeśli jednak dojdzie do niewielkiego uszkodzenia, a dom nadaje się do remontu, bank może zgodzić się na wypłatę odszkodowania właścicielowi budynku, aby mógł on dokonać niezbędnych napraw.

Jeśli natomiast dojdzie do bardzo dużych uszkodzeń lub całkowitego zniszczenia budynku (np. dom spłonie w pożarze), to bank otrzyma odszkodowanie. Będzie ono wynosiło tyle, ile jeszcze kredytu pozostało Ci do spłaty. Dzięki temu nie znajdziesz się nagle w sytuacji, w której masz do spłacenia kredyt za nieistniejący już dom.

Jeżeli po pokryciu zadłużenia wobec banku pozostanie jeszcze jakaś część odszkodowania, reszta powędruje do Ciebie. Stanie się tak na przykład wtedy, kiedy do szkody dojdzie po tym, jak zdążyłeś już spłacić dość dużą część kredytu.

Własny dom to marzenie wielu Polaków. Dzięki ubezpieczeniu domu w budowie nie musisz się obawiać, że w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych wymarzona budowa zmieni się w inwestycję, w której utopisz bezpowrotnie swoje oszczędności.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-03-31

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi - co warto wiedzieć?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi jest niezbędną czynnością. Wyjaśniamy, jak należy ją wykonać w prawidłowy sposób.

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-10-21

Ubezpieczenie od przepięć – jak chroni dom i mieszkanie?

Trudno sobie obecnie wyobrazić dom bez choćby jednego urządzenia elektrycznego. Tymczasem nawet małe przepięcie może spowodować ich nieodwracalne uszkodzenia. Na szczęście proste i tanie ubezpieczenie...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-10-19

Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży – jak wybrać?

Złodzieje w Polsce nie zwalniają niestety tempa. Dobra ochrona Twojego domu i mieszkania jest więc niezbędna. Jeśli mimo zamontowanych zabezpieczeń twoje cztery kąty zostaną okradzione, pomoże...

Czytaj więcej
Komentarze