Strona główna  |  Ubezpieczenie AC, czyli autocasco samochodu

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco samochodu

Warunki ubezpieczenia OC w poszczególnych towarzystwach są takie same, więc wybierając tę polisę, możesz kierować się przede wszystkim ceną. W przypadku ubezpieczenia AC sytuacja jest inna. Kupując autocasco, powinieneś zwrócić uwagę zarówno na cenę, jak i na warunki.

Ubezpieczenie AC – co to jest?

Ubezpieczenie AC Ubezpieczenie AC jest dobrowolną polisą chroniącą Twój samochód w razie szkody. Autocasco zapewnia odszkodowanie niezależnie od tego, kto jest sprawcą szkody.

Przedmiotem ubezpieczenia autocasco może być samochód zarejestrowany w Polsce. Zazwyczaj ubezpieczyciele nakładają dodatkowe ograniczenia wiekowe i pozwalają wykupić AC jedynie dla aut mających na przykład mniej niż 10 lub 15 lat. Co ważne, ta polisa chroni również wyposażenie pojazdu.

Przed jakimi ryzykami chroni ubezpieczenie AC?

W związku z tym, że ubezpieczenie AC jest dobrowolną polisą, dokładne warunki autocasco są ustalane indywidualnie przez każdego ubezpieczyciela. Zazwyczaj jednak odszkodowanie z ubezpieczenia AC otrzymasz wtedy, kiedy Twoje auto zostanie uszkodzone lub zniszczone w wyniku spowodowanego przez Ciebie zdarzenia, a także wtedy kiedy nie masz wpływu na powstanie szkody.

AC chroni Cię więc w razie:

 • zderzenia z innym autem,
 • kradzieży,
 • wandalizmu,
 • działania żywiołów,
 • działania czynnika termicznego lub chemicznego,
 • zderzenia z dzikim lub domowym zwierzęciem,
 • kolizji z przedmiotem znajdującym się na zewnątrz pojazdu.

Warto pamiętać, że z ubezpieczenia AC można skorzystać również wtedy, kiedy winę za wypadek ponosi inny kierowca. Takie rozwiązanie może jednak oznaczać utratę zniżki za bezszkodowość i podwyżkę składki w przyszłości. Zgłoszenie szkody z AC może jednak okazać się jedyną szansą na otrzymanie odszkodowania. Jest tak np. wtedy, kiedy winny zdarzeniu kierowca zbiegnie z miejsca wypadku.

Wybierając konkretny produkt, pamiętaj jednak o tym, co napisaliśmy na początku. Zawsze trzeba sprawdzić, jakie dokładnie warunki AC proponuje dany ubezpieczyciel. Jeśli nie chcesz czytać całego OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), zapoznaj się przynajmniej z rozdziałami zatytułowanymi „Zakres ochrony” oraz „Wyłączenia odpowiedzialności”.

Ile kosztuje ubezpieczenie AC?

Na postawione powyżej pytanie może paść tylko jedna odpowiedź: „To zależy”. Podobnie jak to jest w przypadku OC, każdy ubezpieczyciel określa swoją składkę bazową, a potem dolicza lub odlicza od niej różne kwoty wynikające ze zwyżek i zniżek. Sprawdźmy, jakie rzeczy mogą mieć wpływ na cenę AC.

Na ostateczny koszt AC wpływ mają między innymi następujące czynniki:

 • zakres ochrony AC,
 • wartość ubezpieczanego auta,
 • historia ubezpieczenia AC właściciela pojazdu,
 • marka i model auta,
 • wiek samochodu,
 • miejsce zamieszkania,
 • wiek właściciela auta,
 • wybrany wariant likwidacji szkody,
 • wysokość udziału własnego,
 • wysokość franszyzy integralnej,
 • wybór stałej lub zmiennej sumy ubezpieczenia,
 • wykupienie lub nie konsumpcji sumy ubezpieczenia,
 • zniesienie lub nie amortyzacji części,
 • zakup AC samodzielnie lub w pakiecie z innymi ubezpieczeniami (zakup OC i AC w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym wyjdzie zwykle taniej, niż zawarcie umów tych ubezpieczeń oddzielnie, w dwóch różnych firmach).

Jak widać, lista podstawowych czynników wpływających na cenę AC jest długa (a i tak to jeszcze nie wszystkie). Dlatego poznanie kosztu autocasco jest możliwe tylko za pośrednictwem specjalnych narzędzi.

Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl pozwoli Ci szybko i wygodnie sprawdzić cenę oraz warunki AC w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Aby poznać oferty autocasco z różnych towarzystw wystarczy wypełnić prosty formularz. Jeśli któraś z propozycji wzbudzi Twoje zainteresowanie, możesz albo od razu zakupić ubezpieczenie przez Internet, albo zamówić rozmowę telefoniczną z konsultantem porównywarki.

Jak wybrać ubezpieczenie AC?

Wybierając AC, sprawdź cenę oraz warunki ubezpieczenia. Czytaj dalej, aby zrozumieć, kiedy można pozwolić sobie na ograniczenie ochrony AC, a kiedy jest to niebezpieczne.

Mało ludzi może sobie bowiem na zakup AC bez zwrócenia uwagi na cenę produktu. W zdecydowanej większości przypadków trzeba więc będzie znaleźć złoty środek między ceną a zakresem ochrony polisy. Aby było to jednak możliwe, należy najpierw zrozumieć, czym konkretnie różnią się poszczególne polisy AC. Dzięki temu będziesz wiedzieć, co jest dla Ciebie kluczowe, a z czego możesz zrezygnować bez dużych wyrzutów sumienia.

Kiedy kupujesz ubezpieczenie AC, zwróć uwagę na następujące czynniki:

Wariant naprawy szkody

Zazwyczaj kupując AC, możesz wybrać jeden z dwóch wariantów likwidacji szkody:

 • serwis – uszkodzony pojazd trafia do warsztatu, gdzie jest naprawiany. Warsztat rozliczy się bezpośrednio z ubezpieczycielem. Ty nie musisz się niczym przejmować. Taki wariant oznacza jednak wyższą składkę AC.

 • kosztorys – likwidator ogląda samochód i wycenia szkodę. Na tej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje kosztorys. Jeśli go zaakceptujesz, otrzymasz pieniądze na konto. Możesz tę sumę przeznaczyć na naprawę auta, ale nie musisz.

Wysokość udziału własnego oraz franszyzy redukcyjnej

Jeżeli w ubezpieczeniu AC jest określony udział własny, towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejszy każde wypłacone odszkodowanie o wysokość udziału własnego. Im wyższy udział własny, tym polisa będzie tańsza. Jednocześnie jednak trzeba będzie zapłacić więcej w razie szkody. Zastanów się więc, czy i jaką dopłatę jesteś w stanie zaakceptować. Czy jest to 500 zł, 1000 zł a może 2000 zł? Na tej podstawie wybierz odpowiedni udział własny.

Czytając warunki ubezpieczenia, możesz spotkać się także z określeniem „franszyza redukcyjna”. Obecnie znaczy ono właściwie to samo co „udział własny”. Skąd zatem wzięły się dwie różne nazwy?

Wyjaśnienie jest proste: kiedyś istniała różnica między tymi pojęciami. Udział własny był zawsze określany procentowo (np. ubezpieczyciel ustalał, że poszkodowany opłaci 5% wartości szkody), a franszyza redukcyjna kwotowo (wynosiła więc np. 500 zł). Obecnie jednak towarzystwa ubezpieczeniowe nie trzymają się już ściśle tego podziału i często spotkamy się z udziałem własnym wyrażonym bezwzględną kwotą.

Wysokość franszyzy integralnej

Podczas gdy franszyza redukcyjna jest już obecnie pojęciem tożsamym z określeniem „udział własny”, to franszyza integralna oznacza coś zupełnie innego. Jest to kwota, do której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania w razie szkody. Jeśli na przykład franszyza wynosi 500 zł, a naprawienie zbitego na parkingu reflektora kosztuje 200 zł, nie otrzymasz od ubezpieczyciela żadnego odszkodowania. Jeżeli natomiast szkoda zostanie wyceniona na 600 zł, otrzymasz pełne świadczenie.

Po co ubezpieczyciele stosują franszyzę integralną? Chcą w ten sposób uniknąć konieczności naprawy drobnych szkód, w przypadku których proces likwidacji bywa często wyższy niż wartość uszkodzenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe chcą też w ten sposób skłonić kierowców do większej ostrożności. Kierowca, który wie, że będzie musiał sam zapłacić za drobne obtarcia, będzie zapewne nieco bardziej uważać na parkingu.

Zamienniki czy oryginalne części?

Kupując ubezpieczenie AC, należy także podjąć decyzję, czy w razie szkody do naprawy mają zostać użyte części oryginalne czy zamienniki. Na co się zdecydować? Z jednej strony zamienniki są coraz lepszej jakości. Z drugiej strony towarzystwa ubezpieczeniowe nie dają możliwości wyboru opcji, w której części zewnętrzne byłyby oryginalne, a wewnętrzne byłyby zamiennikami (a w przypadku części zewnętrznych różnica między tymi oryginalnymi a zamiennikami jest zwykle większa). Jeśli więc ubezpieczasz stosunkowo nowe auto, zdecyduj się lepiej na naprawę na częściach oryginalnych, mimo że wiąże się to z nieco wyższą składką.

Stała czy zmienna suma ubezpieczenia?

Stała suma ubezpieczenia oznacza, że przez cały rok trwania umowy odszkodowanie będzie liczone od sumy ustalonej na początku. Będzie więc równa wartości rynkowej auta z dnia zakupu polisy. Należy pamiętać, że auta, zwłaszcza nowe, dość szybko tracą na wartości. W efekcie wycena auta w momencie kiedy ma 13 miesięcy i kiedy ma już 23 miesiące może się znacząco różnić. Jeśli więc ubezpieczasz stosunkowo nowe auto, lepiej zapłacić nieco więcej i zyskać stałą sumę polisy. W przypadku starszych aut możesz wybrać standardową opcję, czyli zmienną sumę ubezpieczenia.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Standardowo po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia jest zmniejszana o jego wysokość. W skrajnej sytuacji może więc to doprowadzić do wyczerpania się sumy polisy przed jej końcem (na przykład po zgłoszeniu dwóch szkód). Dlatego zazwyczaj ubezpieczyciele dają możliwość doubezpieczenia auta po szkodzie, czyli zapłaty dodatkowej składki w celu przywrócenia pierwotnej wysokości sumy ubezpieczenia.

Innym rozwiązaniem jest wykupienie konsumpcji sumy ubezpieczenia od razu w momencie zawierania umowy polisy. Wtedy suma ubezpieczenia będzie się automatycznie odnawiać po wypłacie odszkodowania.

Amortyzacja części

Każdy kolejny rok używania samochodu oznacza zużywanie się części pojazdu. Ubezpieczyciele uwzględniają ten fakt i wyliczając odszkodowanie, pomniejszają wartość poszczególnych części o potrącenie amortyzacyjne. Im starszy samochód, tym większe potrącenie. W efekcie odszkodowanie może okazać się wyraźnie mniejsze od spodziewanego.

W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych możesz jednak wykupić amortyzację. Ubezpieczyciel nie zastosuje wtedy współczynnika amortyzacyjnego i wyliczy koszt części zgodnie z ich wartością rynkową.

Jakie są typowe wyłączenia odpowiedzialności z AC?

Dokładna lista wyłączeń odpowiedzialności jest różna zależnie od ubezpieczyciela, ale pewne ograniczenia ochrony są stosowane w praktycznie każdym towarzystwie. Sprawdź poniższą listę, aby wiedzieć, kiedy nie otrzymasz świadczenia z AC.

Na odszkodowanie z AC nie można zazwyczaj liczyć, jeśli:

 • kierowca ubezpieczonego auta spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
 • właściciel samochodu wysiadł z pojazdu i nieopatrznie pozostawił w nim kluczyki, czego efektem była kradzież auta (to wyłączenie może nie dotyczyć kradzieży dokonanej z użyciem przemocy);
 • uszkodzenie wynika z bieżącej eksploatacji lub powstało w elementach nienaprawionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu albo w okolicznościach innych niż podane przez ubezpieczającego;
 • pojazd nie posiada ważnych badań technicznych lub rejestracji albo był prowadzony przez właściciela nieposiadającego odpowiednich uprawnień.

Jakie są haczyki w ubezpieczeniu AC?

Wymienione wcześniej wyłączenia odpowiedzialności nie budzą kontrowersji i są powszechnie stosowane. Niekiedy jednak w warunkach ubezpieczenia można znaleźć zapisy kwestionowane przez Rzecznika Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli posiadacz polisy AC podejrzewa, że w jego umowie lub OWU znajdują się zapisy naruszające prawa konsumenta, to powinien powiadomić Rzecznika Finansowego. Przykładem niedozwolonego zapisu jest klauzula, która zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, jeżeli klient nie dostarczył oryginału dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków (patrz klauzula 2007 w rejestrze UOKiK-u).

Co to jest mini AC?

Mini AC to tańsze autocasco, które zapewnia odszkodowanie tylko za niektóre zdarzenia. Zastanów się nad nim, jeśli ubezpieczenie AC o pełnym zakresie ochrony jest dla Ciebie za drogie. Sprawdź, jak dokładnie działa mini AC.

Warunki mini AC są bardzo różne w poszczególnych towarzystwach. Zawsze należy więc przeczytać, co w ramach małego autocasco zapewnia konkretna firma. Niekiedy odszkodowanie z takiej polisy otrzymasz jedynie za utratę pojazdu w wyniku kradzieży lub pożaru. W innych towarzystwach świadczenie zostanie wypłacone w razie szkody całkowitej. Możesz więc wybrać takie ubezpieczenie, które chroni od ryzyk wywołujących Twoją największą obawę.

Czy można wykupić ubezpieczenie AC na dni?

Obecnie (stan na lipiec 2020 r.) nie można zakupić w Polsce ubezpieczenia AC na okres mniejszy niż rok. W 2019 r. Aviva testowała AC na godziny, ale zrezygnowała z tego pomysłu. Więcej o tym piszemy poniżej.

Pod koniec czerwca 2019 r. ubezpieczyciel wprowadził rozwiązanie: Teraz by Aviva, czyli AC na godziny. Polisę można było zawrzeć na okres od 3 godzin do 30 dni. Ubezpieczyciel reklamował ten produkt jako rozwiązanie dla osób, które na co dzień nie mają autocasco, a wybierają się autem na wakacje lub pożyczają pojazd znajomemu.

W październiku 2019 r. Aviva zawiesiła jednak sprzedaż AC na dni. Zarząd firmy wytłumaczył tę decyzję pozyskaniem zbyt małej liczby klientów w okresie wakacyjnym. Na razie nie wiadomo, czy Aviva zamierza jeszcze wrócić do tego pomysłu.

Jak wygląda zgłoszenie szkody z AC?

W przypadku szkody z AC najważniejsze jest szybkie zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela. Podczas gdy na poinformowanie ubezpieczyciela o szkodzie z OC masz sporo czasu, to zgłoszenie szkody z AC powinno nastąpić jak najszybciej. Co oznacza "jak najszybciej"?

Informację o tym, ile masz dokładnie dni na zgłoszenie szkody z AC, znajdziesz zawsze w OWU. Najkrótsze terminy są przewidziane zazwyczaj na zgłoszenie kradzieży auta (często masz na to zaledwie 12 godzin od momentu, kiedy zauważysz, że Twój samochód zniknął).

Pamiętaj, że nieprzestrzeganie terminu na zgłoszenie szkody może skutkować zmniejszeniem lub całkowitą odmową wypłaty odszkodowania.

Szkodę należy oczywiście udowodnić, dostarczając ubezpieczycielowi wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności zdarzenia. Zazwyczaj kluczowa będzie notatka policyjna. Jeśli Twoje auto zostało ukradzione, trzeba będzie natomiast okazać towarzystwu ubezpieczeniowemu potwierdzenie zgłoszenia kradzieży auta na policji.

Dalszy tok postępowania zależy od tego, jaki wariant naprawy szkody wybrałeś, kupując ubezpieczenie AC (serwis czy kosztorys - opis działania tych wariantów znajdziesz powyżej).

Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC na pewno warto wykupić wtedy, kiedy posiadasz nowe auto. Uchronisz się w ten sposób przed bardzo dużą stratą w razie szkody. Jeśli Twój samochód ma już nieco lat, zastanów się, czy lepszym wyborem nie będzie zakup mini AC, które zapewni Ci odszkodowanie w razie kradzieży samochodu.