Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Suma ubezpieczenia

Oblicz ubezpieczenie

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego określona w dokumencie ubezpieczenia. Za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia; suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości majątku (samochodu, mieszkania, itp) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia może być ustalona przez ubezpieczyciela na podstawie katalogów wycen, np Eurotax lub Info-Expert, wycen rzeczoznawców lub samego Ubezpieczonego.

Tagi: