Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to kwota, która stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za wszystkie szkody powstałe w okresie trwania polisy. Musi ona zostać określona w umowie ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości majątku w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Aby ustalić odpowiednią sumę ubezpieczenia kosztów leczenia w polisie turystycznej, należy natomiast sprawdzić koszty pomocy medycznej w kraju, do którego się wybieramy. W przypadku polis ochronnych na wypadek śmierci, sumę ubezpieczenia należy określić tak, by zapewnić bezpieczeństwo finansowe rodzinie. Suma ubezpieczenia na wypadek choroby lub niezdolności do pracy powinna natomiast wystarczyć na pokrycie kosztów leczenia oraz późniejszej rehabilitacji.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zamiast określenia "suma ubezpieczenia" używa się pojęcia "suma gwarancyjna".

Suma ubezpieczenia może być ustalona przez ubezpieczyciela na podstawie katalogów wycen (takich jak Eurotax czy Info-Expert). Może także zostać określona przez rzeczoznawcę lub samego ubezpieczonego. Zbyt niska suma ubezpieczenia spowoduje niedoubezpieczenie.

Wybierając sumę ubezpieczenia, należy pamiętać, że ubezpieczyciele ustalają także poziom maksymalnej sumy, do której można się ubezpieczyć bez przeprowadzania oględzin mienia oraz sprawdzenia sposobu zabezpieczenia.

W przypadku niektórych ubezpieczeń (np. AC) można wybrać jeden z dwóch wariantów sumy ubezpieczenia:

  • stała - w chwili uszkodzenia lub kradzieży samochodu wysokość odszkodowania będzie liczona od wartości auta z dnia zakupu AC. Jest to droższe rozwiązanie, ale korzystne zwłaszcza w przypadku młodszych aut, które tracą o wiele szybciej na wartości. Jeśli Twoje auto ma już kilka lat możesz zrezygnować z dopłacania za stałą sumę ubezpieczenia.
  • zmienna - w momencie ustalania wysokości odszkodowania bierze się pod uwagę wartość samochodu z dnia, w którym doszło do zdarzenia.

Jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie równe sumie ubezpieczenia, następuje jej wyczerpanie. Kończy się wtedy odpowiedzialność ubezpieczyciela, a umowa ulega rozwiązaniu. Warto pamiętać, że wyczerpanie sumy ubezpieczenia może nastąpić nie tylko w wyniku jednej dużej szkody. Suma ubezpieczenia może także ulec wyczerpaniu w efekcie wypłaty odszkodowań za kilka mniejszych szkód. Dlatego po szkodzie warto się zainteresować możliwością dopłaty dodatkowej składki. Dzięki takiej niezbyt dużej dopłacie suma ubezpieczenia wróci do pierwotnego poziomu i ponownie będziesz mógł się cieszyć pełną ochroną. Takie działanie nosi nazwę doubezpieczenia.

O doubezpieczeniu należy pomyśleć także w przypadku wyraźnej zmiany wartości ubezpieczanego majątku (np. wtedy kiedy gwałtownie rosną ceny nieruchomości na rynku lub zmieniłeś wyposażenie samochodu).

Sprawdź również, jaka suma ubezpieczenia turystycznego będzie wystarczająca