Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Ubezpieczony

Ubezpieczony

Ubezpieczony to osoba, której majątek, zdrowie, zdolność do pracy lub życie są objęte ochroną ubezpieczeniową. To na nią została zawarta umowa ubezpieczenia i to ona podlega ochronie. Jest to najczęściej osoba uprawniona do świadczeń.

Często ubezpieczony to ta sama osoba co ubezpieczający. W takim przypadku ubezpieczony sam zawiera umowę i opłaca składki. Nie musi tak jednak być. Dla przykładu ubezpieczenie NNW dziecka kupuje najczęściej rodzic (on jest więc osobą ubezpieczającą), a osobą ubezpieczoną jest jego syn lub córka (świadczenie zostanie wypłacone za uszczerbek na zdrowiu dziecka).

Jeżeli ubezpieczony i ubezpieczający to dwie różne osoby, to polisa może zazwyczaj zostać rozwiązana jedynie na wniosek ubezpieczającego.

Od ubezpieczonego należy odróżnić osobę uposażoną. W przypadku ubezpieczenia na życie osoba uposażona to osoba, która ma prawo do otrzymania środków w razie śmierci ubezpieczonego. Osoba uposażona otrzymuje świadczenie z pominięciem postępowania spadkowego. Co ważne, ubezpieczony ma prawo wskazać dowolną osobę jako uposażoną. Może także wskazać dwie lub więcej osób uposażonych (i wskazać jaki procent świadczenia ma otrzymać każda z nich). Ubezpieczony może więc na przykład wybrać na osobę uposażoną kogoś, z kim żyje w związku nieformalnym. Co ważne, ubezpieczający może wskazać osobę uposażoną jedynie wtedy, kiedy ubezpieczony wyrazi na to zgodę.

Jeżeli jesteś ubezpieczonym, a ubezpieczający umrze w trakcie trwania umowy, skontaktuj się z ubezpieczycielem i spytaj o możliwość samodzielnego opłacania dalszych składek. Dzięki temu Twoja ochrona będzie dalej trwała. Jeśli nie dojdzie do ugody, ubezpieczenie wygaśnie.

To, kim konkretnie jest ubezpieczony, zależy od polisy. Dla przykładu:

  • w przypadku AC ubezpieczony to właściciel pojazdu wymieniony w dowodzie rejestracyjnym,
  • w przypadku NNW komunikacyjnego ubezpieczony to kierowca lub pasażer pojazdu.

Ubezpieczony, który nie jest jednocześnie ubezpieczającym, może więc być wymieniony z imienia i nazwiska (tak jest np. w ubezpieczeniu turystycznym: jeśli jedna osoba kupuje, jako ubezpieczająca, polisę podróżną dla całej swojej rodziny, musi wymienić z imienia i nazwiska wszystkie osoby, które mają zostać objęte ochroną) lub nie być konkretnie oznaczony (tak jest np. w komunikacyjnym ubezpieczeniu NNW, gdzie ubezpieczonym jest każda osoba będąca w chwili wypadku kierowcą lub pasażerem oznaczonego konkretnie w polisie pojazdu).

Sprawdź, jak działa szkolne ubezpieczenie dziecka