Strona główna  |  Wiadomości  |  Kraje akceptujące kartę EKUZ

Kraje akceptujące kartę EKUZ

Data aktualizacji: 2021-09-13
Jak działa karta EKUZ? Jakie świadczenia są za darmo, a za co musimy zapłacić. Sprawdzamy.

Wiele osób planujących zagraniczny wyjazd, wnioskuje o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wspomniana karta na pewno może być przydatna. Turysta nie powinien jednak traktować EKUZ jako bezpłatnego zamiennika polisy. Osoba posiadająca Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego może liczyć na preferencje tylko w wybranych krajach Starego Kontynentu. Nawet państwa akceptujące EKUZ nie gwarantują bezpłatnych usług medycznych dla polskiego turysty.

Karta wydana przez NFZ ma dwa bardzo ważne ograniczenia

Kraje Europy akceptujące EKUZ Dane Narodowego Funduszu Zdrowia wskazują, że karta EKUZ cieszy się coraz większą popularnością. Od stycznia do grudnia 2014 roku, NFZ wydał 2 322 882 Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. To oznacza roczny wzrost o:

  • 15,73% (w relacji do 2013 r.)
  • 49,51% (w stosunku do 2012 r.)
  • 59,52% (w relacji do 2011 r.)

Tak znaczące zmiany można wiązać z ogólnym wzrostem liczby polskich turystów, którzy wyjeżdżają za granicę. Niestety tylko część takich osób zdaje sobie sprawę z dwóch poważnych wad karty EKUZ. Pierwsza wada jest związana z ograniczonym zasięgiem działania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Prócz Polski, wspomnianą kartę akceptuje 27 krajów członkowskich UE. Z karty EKUZ można również korzystać w czterech państwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie zupełnie bezużyteczna na terenie wielu krajów, do których chętnie wyjeżdżają Polacy (przykłady: Turcja, Tunezja, Maroko, Egipt i Serbia).

Nawet w państwie akceptującym EKUZ, polski turysta nie zawsze może liczyć na darmowe leczenie (zobacz poniższa tabela). Taka zasada dotyczy również publicznego systemu opieki zdrowotnej. Dobrym przykładem są opłaty stosowane u naszych zachodnich sąsiadów. Turysta z Polski za każdy dzień leczenia w niemieckim szpitalu zapłaci 10 euro (maksymalny limit opłat to 280 euro/rok). Podobna opłata dzienna (8,00 euro – 16,80 euro) obowiązuje również w Austrii. Na terenie tego kraju polski turysta poniesie np. całość kosztów związanych z akcją pogotowia górskiego (patrz poniższe zestawienie).

Dopłat za usługi publicznej służby zdrowia nie można uniknąć również w państwach, które ustaliły mniej restrykcyjne zasady niż Austria i Niemcy. Na szczególną uwagę zasługują koszty transportu chorego do Polski. Karta EKUZ najczęściej nie zapewnia ich zwrotu. To oznacza, że poszkodowana osoba lub jej rodzina będzie musiała opłacić spory rachunek za transport medyczny.

Kraje akceptujące kartę EKUZ

Przykładowe zabiegi i usługi medyczne, za które musi zapłacić polski turysta:

Nazwa kraju Przykładowe zabiegi oraz usługi medyczne, które wymagają finansowania przez polskiego turystę
Austria Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi od 8,00 euro do 16,80 euro). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 28 dni w roku. W przypadku akcji pogotowia górskiego obowiązuje pełna odpłatność. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Belgia Turysta z Polski pokryje 25% - 40% kosztów związanych z wizytami lekarskimi i zabiegami u dentysty. Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (opłata za pierwszy dzień 41,14 euro – później 14,14 euro dziennie). Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Bułgaria Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi 2,00% minimalnej pensji). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 10 dni w roku. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Chorwacja Turysta z Polski pokryje 20% kosztów związanych z zabiegami i badaniami. Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Cypr Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza ogólnego (14,52 euro) lub specjalisty (20,52 euro). Odpłatne są również wszystkie badania. Pobyt polskiego turysty w szpitalu jest odpłatny. Wstępna opłata wynosi od 71,76 euro do 205,03 euro. Dodatkowo za każdy dzień hospitalizacji trzeba zapłacić 20,50 euro. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Czechy Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza ogólnego lub specjalisty (30 koron czeskich). Wizyta w ambulatorium kosztuje 90 koron czeskich. Pobyt polskiego turysty w szpitalu jest odpłatny. Opłata dzienna to 100 koron czeskich. W przypadku akcji pogotowia górskiego obowiązuje pełna odpłatność. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Dania Polski turysta zapłaci 60% za leczenie stomatologiczne. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Estonia Dorosły turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego. Polscy turyści zapłacą również za wizytę u specjalisty (do 3,20 euro) oraz hospitalizację (do 1,60 euro za dzień, odpłatność do 10 dni). Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Finlandia Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza (standardowa opłata od 11 euro do 22 euro). Wizyta w ambulatorium kosztuje 22 euro. Pobyt polskiego turysty w szpitalu jest odpłatny. Dzienna opłata wynosi 26 euro lub 72 euro (w przypadku oddziału chirurgii). Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Francja Polski turysta po zapłaceniu za wizytę u lekarza może starać się o częściowy zwrot w lokalnej kasie chorych (wynosi on około 70%). Bezpośrednia refundacja z kasy chorych dotyczy leczenia szpitalnego. Państwo pokrywa 80% lub 100% kosztów hospitalizacji. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Grecja Polski obywatel zapłaci za niektóre badania dodatkowe (np. prześwietlenia). Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Hiszpania Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Holandia Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Irlandia Polski turysta zapłaci za leczenie szpitalne związane z wypadkiem drogowym. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Islandia Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza (standardowa opłata 1000 - 21 000 koron islandzkich). Wizyta w ambulatorium kosztuje 4000 koron islandzkich. Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Lichtenstein Porada lekarska lub wizyta w ambulatorium kosztuje 67 franków szwajcarskich (maksymalna stawka za 30 dni). Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Litwa Polski turysta zapłaci za materiały stomatologiczne. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Luksemburg Polski turysta po zapłaceniu za wizytę u lekarza może starać się o zwrot w lokalnej kasie chorych (zwrot wynosi 80% - 100%). Pobyt polskiego turysty w szpitalu jest odpłatny. Dzienna opłata wynosi 12,33 euro. Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 30 dni w roku.Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Łotwa Polski turysta zapłaci za większość zabiegów stomatologicznych. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Malta Polski turysta zapłaci za większość zabiegów stomatologicznych. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Niemcy Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi 10,00 euro). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 28 dni w roku. Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Norwegia Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza (opłata 130 - 450 koron norweskich). Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego. Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Portugalia Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza (standardowa opłata od 2,10 euro do 9,20 euro). Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi 5,10 euro). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 10 dni w roku. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Rumunia Turysta z Polski poniesie pełny lub częściowy koszt leczenia stomatologicznego. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Słowacja Polski turysta zapłaci za leczenie ambulatoryjne (1,99 euro). W przypadku akcji pogotowia górskiego obowiązuje pełna odpłatność. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Słowenia Polski turysta zapłaci: 15% - 75% za leczenie stomatologiczne, 5% - 25% za wizytę u lekarza i 15% - 25% za hospitalizację. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Szwajcaria Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza (standardowa stawka to 92 franki szwajcarskie) i pobyt w szpitali (standardowa stawka 15 franków szwajcarskich). W przypadku akcji pogotowia górskiego obowiązuje pełna odpłatność (powyżej kwoty 5000 franków szwajcarskich). Niższe koszty pacjent pokrywa w 50%. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Szwecja Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza (standardowa stawka od 100 do 300 koron szwedzkich) i pobyt w szpitali (standardowa dzienna stawka to 80 koron szwedzkich). Wizyta w ambulatorium kosztuje 250 koron szwedzkich. Turysta z Polski poniesie pełny lub częściowy koszt leczenia stomatologicznego. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Węgry Polski turysta zapłaci za leczenie ambulatoryjne (300 forintów na 20 dni). Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Włochy Turysta z Polski poniesie opłatę za wizytę u lekarza i leczenie stomatologiczne (opłata do 36,15 euro). Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
Wielka Brytania Polski turysta zapłaci ryczałt za leczenie stomatologiczne. Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ

Dwutygodniowa ochrona dla rodziny nie jest dużym wydatkiem

Ze względu na ograniczenia związane z kartą EKUZ, nawet Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca turystów do zakupu nieobowiązkowego ubezpieczenia. Polisa turystyczna zapewni zwrot kosztów leczenia oraz transportu medycznego, a także odszkodowanie po nieszczęśliwych wypadkach. Dodatkowa ochrona może obejmować bagaż podróżny oraz szkody wyrządzone innym osobom (pakiet OC w życiu prywatnym). Niektóre polisy przewidują też wypłatę odszkodowania, gdy wyjazd nie dojdzie do skutku.

Wbrew pozorom, ubezpieczenia turystyczne nie są drogie. Ich koszt zależy m.in. od celu podróży, liczby ubezpieczonych osób i długości wakacyjnego urlopu. Wyższe składki zapłacą m.in. turyści cierpiący na przewlekłe choroby. Plany związane z uprawianiem ryzykownych sportów również podnoszą koszt polisy.

Większość rodzin wyjeżdzających na dwutygodniowe wakacje zagraniczne, nie zapłaci więcej niż 200 zł - 400 zł za dobrą ochronę ubezpieczeniową. Ta kwota nie jest duża w porównaniu z łącznym kosztem urlopu. Po jej zapłaceniu, bez przeszkód i obaw można cieszyć się urokami zagranicznych wojaży.

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2022-05-16

Wakacje w Grecji 2022 r. - koszt ubezpieczenia

Wakacje w Grecji pozostają częstym wyborem Polaków. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, ile w 2022 roku kosztuje przykładowe ubezpieczenie na wakacje w Grecji.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Czy tylko w Polsce pomoc ratowników w górach jest darmowa?

Zimą media częściej informują o akcjach ratujących turystów i narciarzy w górach. Sprawdzamy, czy w innych krajach taka pomoc ratowników górskich jest płatna.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-01-03

Wyjazd na narty może kosztować tysiące euro

Wypadek w czasie zagranicznego wyjazdu na narty może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wyjaśniamy, dlaczego koszty dla nieubezpieczonego narciarza mogą być aż tak wysokie.

Czytaj więcej
Komentarze
Ubea
2016-04-01 10:20
IP: 81.190.x.x
Sprawdzanie innych ubezpieczeń pozwala jednak często znaleźć korzystniejszą cenowo ofertę. Dlatego warto poświęcić tę chwilę. Zwłaszcza że dzięki porównywarce polis, ocenienie ofert wielu ubezpieczycieli zajmuje naprawdę niewiele czasu.
odpowiedz
baśka
2016-03-01 18:44
IP: 31.11.x.x
przy wakacjach za granicą nie polegałabym tylko na karcie EKUZ, zawsze z mężem dokupujemy dodatkowo ubezpieczenie, od razu inny komfort :) w tym roku wybieramy się do grecji, a ubezpieczenie w sygmie
odpowiedz
tomek
2016-03-31 15:49
IP: 37.26.x.x
dlaczego akurat tam? pierwszo slysze, ze maja jakies ubezpieczenia dodatkowe ???
odpowiedz
baśka
2016-03-31 23:39
IP: 77.46.x.x
korzystaliśmy już z ich ubezpieczenia, a wiadomo, że jak coś jest sprawdzone to się do tego chętniej wraca, niż kombinuje z nowościami ;) Niewiele formalności, dobry kontakt w razie jakichś pytań, dla nas więcej nie trzeba.
odpowiedz