Strona główna  |  Wiadomości  |  10 pytań o szkolne ubezpieczenie dziecka

10 pytań o szkolne ubezpieczenie dziecka

Data aktualizacji: 2020-10-01
Szkolne ubezpieczenie NNW to standardowy temat na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Grupowe polisy dla dzieci wzbudzają liczne kontrowersje i wątpliwości. Dlatego postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu odpowiedzi na najczęstsze pytania rodziców.

Spis treści:

1. Co obejmuje szkolne ubezpieczenie dziecka NNW?
2. Czy szkolne ubezpieczenie jest obowiązkowe?
3. Czy ubezpieczenie NNW dziecka działa poza szkołą?
4. Czy szkolne ubezpieczenie działa w czasie wakacji?
5. Jakie ubezpieczenie dziecka jest niezbędne na wycieczce szkolnej?
6. Do kiedy działa szkolne ubezpieczenie NNW?
7. Jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego?
8. Czy warto kupować indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka?
9. Ile kosztuje ubezpieczenie NNW dla dziecka?
10. Jakie inne ubezpieczenia dla dziecka warto kupić?

1. Co obejmuje szkolne ubezpieczenie dziecka NNW?

Dzieci na placu zabaw Ubezpieczenie NNW zapewnia odszkodowanie za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwy wypadek to nagłe i niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Oznacza to, że z NNW dziecko nie otrzyma żadnych pieniędzy, kiedy zachoruje. Choroby, nawet najpoważniejsze, nie wchodzą bowiem w zakres definicji nieszczęśliwego wypadku.

Podstawowym świadczeniem z polisy NNW jest odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu będący wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Na podstawie sumy polisy oraz procentu uszczerbku wylicza się odszkodowanie (zauważmy więc że im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe będzie świadczenie).

Z polisy NNW można także liczyć na zwrot kosztów leczenia (leków, środków opatrunkowych, sprzętu ortopedycznego). W przypadku tych świadczeń ubezpieczyciel określa w umowie do jakiej maksymalnie kwoty pokryje te wydatki.

Oprócz tych podstawowych świadczeń do ubezpieczenia NNW są niekiedy dołączane inne usługi jak np.: zorganizowanie wizyty lekarza czy psychologa oraz świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu.

2. Czy szkolne ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Nie, szkoła nigdy nie może zmuszać rodziców do zakupu grupowego ubezpieczenia NNW dla dzieci. Może jedynie zaprezentować konkretną ofertę, ale ostateczna decyzja o zawarciu umowy zawsze należy do opiekunów dziecka.

Sprawdź, jakie są ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce

3. Czy ubezpieczenie NNW dziecka działa poza szkołą?

Tak, nawet najtańsze grupowe ubezpieczenie NNW dla dziecka działa również poza szkołą. Zabawa na podwórku, weekendowy wyjazd do babci na wieś, spacer po parku – jeśli w jakiejkolwiek z tych sytuacji dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, polisa zapewni odszkodowanie.

4. Czy szkolne ubezpieczenie działa w czasie wakacji?

Wiadomo, że do wielu nieszczęśliwych wypadków dochodzi w czasie wakacji. Szkolne ubezpieczenie, wbrew swojej nazwie, działa również poza rokiem szkolnym. Jeśli więc dziecko złamie rękę, chodząc w lipcu po górach, ma prawo otrzymać odszkodowanie.

Zobacz, kiedy przyda się ubezpieczenie turystyczne dla dziecka

5. Jakie ubezpieczenie dziecka jest niezbędne na wycieczce szkolnej?

Jak wspomnieliśmy na początku, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest nieobowiązkowe. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy szkoła organizuje uczniom zagraniczną wycieczkę. Wszyscy uczestnicy takiego wyjazdu muszą być ubezpieczeni. W przypadku krajowej podróży nie ma już natomiast obowiązku ubezpieczenia, choć oczywiście jest bardzo wskazane, by uczestnicy wyjazdu posiadali polisę NNW.

6. Do kiedy działa szkolne ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie szkolne NNW zawiera się zazwyczaj na cały rok kalendarzowy liczony od 1 października do 30 września następnego roku. Co ważne polisa nie przestaje obowiązywać w chwili ukończenia liceum i otrzymania świadectwa maturalnego, lecz trwa do końca okresu obowiązywania zapisanego w umowie (czyli zazwyczaj właśnie do 30 września).

7. Jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego?

Stało się: w czasie zabawy na podwórku dziecko złamało rękę. Na początku roku szkolnego rodzic wykupił ubezpieczenie szkolne i teraz chciałby z niego skorzystać. Co musi zrobić, by otrzymać pełne odszkodowanie? Ubieganie się o odszkodowanie należy rozpocząć od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi.

Jeśli korzystamy z grupowej polisy zawartej przez szkołę, to właśnie placówka edukacyjna powinna nas poinformować, w jaki dokładnie sposób mamy poinformować towarzystwo o zdarzeniu. W zgłoszeniu zawrzyjmy podstawowe informacje, takie jak:

 • numer polisy dziecka,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • opis przebiegu wypadku,
 • dane osoby zgłaszającej,
 • dane poszkodowanego,
 • opis następstw wypadku i przebiegu leczenia.

Ubezpieczyciel poinformuje nas następnie, jakie dokumenty musimy przedstawić, aby towarzystwo mogło wyliczyć wysokość odszkodowania. Potrzebne będą zwykle:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość,
 • legitymacja szkolna,
 • dokumentacja medyczna z procesu leczenia,
 • dowody zapłaty za leczenie, lekarstwa, sprzęt,
 • informacja o numerze konta bankowego, na które ma zostać przelane odszkodowanie.

Jeśli na skutek zdarzenia doszło niestety do śmierci dziecka, ubezpieczyciel będzie potrzebował także akt zgonu i dokument medyczny potwierdzający przyczynę śmierci.

Warto podkreślić, że towarzystwa wymagają zwykle, aby po wypadku rodzice zadbali o natychmiastową pomoc medyczną dla dziecka oraz stosowali się do zaleceń lekarza. Niespełnienie tych warunków może skutkować niższym odszkodowaniem, jeśli ubezpieczyciel uzna, że gdyby nie te zaniedbania uszczerbek na zdrowiu byłby mniejszy.

W przypadku ubezpieczenia NNW zazwyczaj nie ma sensu zgłaszać szkody od razu po zdarzeniu. Ubezpieczyciel i tak nie wypłaci odszkodowania, dopóki nie otrzyma pełnej dokumentacji medycznej pozwalającej określić uszczerbek na zdrowiu. Szkodę zgłasza się więc zwykle po zakończeniu leczenia lub jeśli trwa ono wyjątkowo długo, na koniec pewnego etapu.

8. Czy warto kupować indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Bardzo wielu rodziców decyzję o przystąpieniu do umowy grupowego ubezpieczenia NNW w szkole podejmuje zupełnie bez zastanowienia. Na pierwszym zebraniu nauczyciel informuje, że szkoła wybrała ofertę danego ubezpieczyciela i chętne osoby muszą zapłacić składkę o określonej wysokości. Mało który z rodziców zapyta w tym momencie:

 • ile właściwie wynosi suma ubezpieczenia (która, jak już wskazywaliśmy wcześniej, jest kluczowa dla wysokości ewentualnego odszkodowania),
 • czy polisa zawiera dodatkowe świadczenia,
 • jakie wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w tym ubezpieczeniu.

Tymczasem te informacje są podstawą do określenia, czy oferta grupowej polisy jest w ogóle opłacalna. Szkolne ubezpieczenia mają niestety często wiele wad. Niska składka, przyciągająca rodziców, łączy się z małą sumą ubezpieczenia. Dodatkowo ubezpieczenia zawierają całą długą listę wyłączeń odpowiedzialności.

W efekcie po wypadku dziecko, jeśli w ogóle ma prawo do odszkodowania, otrzymuje 200 czy 300 zł. Dlatego jeśli zależy nam na rzeczywistej ochronie dziecka, a nie jedynie uspokojeniu sumienia, zastanówmy się, czy nie lepiej wybrać dla swojej pociechy indywidualną polisę NNW na znacznie wyższą sumę, która dodatkowo będzie jeszcze zawierała inne usługi.

Sprawdź, na jakie wady szkolnych ubezpieczeń wskazuje Rzecznik Finansowy

9. Ile kosztuje ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Składki grupowego ubezpieczenia NNW zaczynają się już od około 25 zł rocznie. Tyle też kosztują najtańsze indywidualne polisy. Jeśli jednak szukamy indywidualnego ubezpieczenia NNW na odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia, musimy przygotować się na wydatek wynoszący co najmniej 80 zł.

Matematyki nie oszukamy. Pieniądze na późniejsze odszkodowania ubezpieczyciele biorą ze składek wpłacanych przez klientów. Jeśli płacimy 20 czy 30 zł, trudno oczekiwać sumy ubezpieczenia wynoszącej więcej niż 10 000 zł. A suma 10 000 zł oznacza, że jeśli uszczerbek zostanie oceniony na 3%, dziecko otrzyma 300 zł odszkodowania (a najczęstsze urazy, takie jak stłuczenia czy zwichnięcia, są właśnie zwykle wyceniane na maks. 3-4% uszczerbku na zdrowiu).

10. Jakie inne ubezpieczenia dla dziecka warto kupić?

Ubezpieczenie NNW to najczęściej kupowana polisa dla dziecka. Na rynku ubezpieczeniowym dostępnych jest jednak wiele innych produktów, które mogą zainteresować rodziców. Są to np. OC w życiu prywatnym i ubezpieczenie posagowe.

Poniżej opisujemy dokładniej, jaki zakres ochrony proponują poszczególne ubezpieczenia dla dzieci:

 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – ta polisa bardzo często jest oferowana jako dodatek do polisy nieruchomości. Jeśli właściciel mieszkania zdecyduje się ją wykupić, produkt będzie chronił także dzieci mieszkające razem z nim. Jak właściwie działa to ubezpieczenie? Jeśli nasze dziecko spowoduje przypadkiem szkodę osobową lub materialną względem innej osoby (np. zbije szybę, grając w piłkę na podwórku czy potrąci przechodnia, jadąc na rowerku), rodzic nie będzie musiał sam wypłacać odszkodowania. Koszty pokryje ubezpieczyciel.

 • ubezpieczenie posagowe – to odmiana ubezpieczenia na życie. Rodzice płacą co miesiąc ustaloną składkę. Po osiągnięciu przez dziecko dorosłości, ubezpieczyciel wypłaci określoną kwotę. Te pieniądze przydadzą się choćby na studia. Dodatkowo ubezpieczyciel wypłaci też wcześniej świadczenie, jeśli któryś z rodziców umrze przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności.

 • prywatne ubezpieczenie zdrowotne – fatalny stan polskiej służby zdrowia powoduje, że coraz więcej osób decyduje się kupić dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Długie kolejki do lekarzy i trudności z dostępem do specjalistów martwią szczególnie młode matki. Kiedy dziecko choruje, pomoc jest przecież potrzebna natychmiast. Dlatego atrakcyjną polisą dla rodzin jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne gwarantujące szczególnie szybki dostęp do lekarzy dziecięcych.

Zobacz, jak dobrze wybrać prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla rodziny

Co roku we wrześniu instytucje państwowe wracają do tematu ubezpieczeń szkolnych. Zanim jednak zostaną wprowadzone faktyczne obostrzenia prawne, inicjatywę muszą przejąć rodzice. Na zebraniu zawsze warto wypytać o dokładne warunki grupowego ubezpieczenia (szkoła ma obowiązek je przedstawić). Jeśli stwierdzimy, że są one niekorzystne, zrezygnujmy z zawarcia takiej polisy i wykupmy dla dziecka indywidualne ubezpieczenie, które je faktycznie ochroni.

Najczęściej zadawane pytania
Co obejmuje szkolne ubezpieczenie dziecka NNW?

Ubezpieczenie NNW zapewnia odszkodowanie za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwy wypadek to nagłe i niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Oznacza to, że z NNW dziecko nie otrzyma żadnych pieniędzy, kiedy zachoruje. Choroby, nawet najpoważniejsze, nie wchodzą bowiem w zakres definicji nieszczęśliwego wypadku.

Czy szkolne ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Nie, szkoła nigdy nie może zmuszać rodziców do zakupu grupowego ubezpieczenia NNW dla dzieci. Może jedynie zaprezentować konkretną ofertę, ale ostateczna decyzja o zawarciu umowy zawsze należy do opiekunów dziecka.
Sprawdź, jakie są ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce.

Czy ubezpieczenie NNW dziecka działa poza szkołą?

Tak, nawet najtańsze grupowe ubezpieczenie NNW dla dziecka działa również poza szkołą. Zabawa na podwórku, weekendowy wyjazd do babci na wieś, spacer po parku – jeśli w jakiejkolwiek z tych sytuacji dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, polisa zapewni odszkodowanie.

Czy szkolne ubezpieczenie działa w czasie wakacji?

Wiadomo, że do wielu nieszczęśliwych wypadków dochodzi w czasie wakacji. Szkolne ubezpieczenie, wbrew swojej nazwie, działa również poza rokiem szkolnym. Jeśli więc dziecko złamie rękę, chodząc w lipcu po górach, ma prawo otrzymać odszkodowanie.
Zobacz, kiedy przyda się ubezpieczenie turystyczne dla dziecka.

Jakie ubezpieczenie dziecka jest niezbędne na wycieczce szkolnej?

Jak wspomnieliśmy na początku, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest nieobowiązkowe. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy szkoła organizuje uczniom zagraniczną wycieczkę. Wszyscy uczestnicy takiego wyjazdu muszą być ubezpieczeni. W przypadku krajowej podróży nie ma już natomiast obowiązku ubezpieczenia, choć oczywiście jest bardzo wskazane, by uczestnicy wyjazdu posiadali polisę NNW.

Do kiedy działa szkolne ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie szkolne NNW zawiera się zazwyczaj na cały rok kalendarzowy liczony od 1 października do 30 września następnego roku. Co ważne polisa nie przestaje obowiązywać w chwili ukończenia liceum i otrzymania świadectwa maturalnego, lecz trwa do końca okresu obowiązywania zapisanego w umowie (czyli zazwyczaj właśnie do 30 września).

Jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego?

Stało się: w czasie zabawy na podwórku dziecko złamało rękę. Na początku roku szkolnego rodzic wykupił ubezpieczenie szkolne i teraz chciałby z niego skorzystać. Co musi zrobić, by otrzymać pełne odszkodowanie? Ubieganie się o odszkodowanie należy rozpocząć od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Składki grupowego ubezpieczenia NNW zaczynają się już od około 25 zł rocznie. Tyle też kosztują najtańsze indywidualne polisy. Jeśli jednak szukamy indywidualnego ubezpieczenia NNW na odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia, musimy przygotować się na wydatek wynoszący co najmniej 80 zł.

Jakie inne ubezpieczenia dla dziecka warto kupić?

Ubezpieczenie NNW to najczęściej kupowana polisa dla dziecka. Na rynku ubezpieczeniowym dostępnych jest jednak wiele innych produktów, które mogą zainteresować rodziców. Są to np. OC w życiu prywatnym i ubezpieczenie posagowe.

Podobne artykuły
zycie
Ubezpieczenie na życie
2023-01-20

Ćwiczenia wojskowe: co z ochroną ubezpieczeniową?

W 2023 r. do 200 000 Polaków odbędzie obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Wyjaśniamy zatem, jak wygląda kwestia ochrony ubezpieczeniowej podczas takich ćwiczeń.

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2022-08-17

NNW dla ucznia z Ukrainy to nie problem?

Pod koniec wakacji zawsze wzrasta zainteresowanie polisami szkolnymi. Wyjaśniamy, czy uczniowie z Ukrainy też mogą być objęci takimi ubezpieczeniami NNW.

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2017-08-25

Czy KNF i Rzecznik Finansowy wygrają bitwę o szkolne ubezpieczenia?

W ostatnich miesiącach Rzecznik Finansowy oraz KNF przedstawiły krytyczne opinie na temat szkolnych ubezpieczeń, sygnalizując potrzebę pilnych zmian. Jakie wady grupowych polis wskazano? Czy...

Czytaj więcej
Komentarze