Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Ubezpieczenie dla dziecka: polisa posagowa

Ostatnia aktualizacja: 2021-09-28

Polisa posagowa to ciekawy sposób na zabezpieczenie przyszłości dziecka. Eksperci Ubea.pl wyjaśniają, jak działa takie ubezpieczenie.

Zabezpieczenie przyszłości dziecka (również pod względem finansowym) to jeden z głównych celów, jakie stawiają sobie rodzice. Do realizacji takiego długookresowego celu można wykorzystać ciekawe ubezpieczenie. Mowa o tzw. polisie posagowej. Wbrew swojej nazwie, to ubezpieczenie działa nie tylko po zmianie stanu cywilnego dorosłego dziecka.

Warto wiedzieć, że polisa posagowa zabezpiecza dziecko przed skutkami przedwczesnej śmierci jego rodziców lub krewnych oraz zapewnia pieniądze na start w dorosłe życie. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili opowiedzieć więcej o tym ubezpieczeniu, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem polskich rodziców.

Spis treści

 1. Polisa posagowa ochroni dziecko w razie śmierci rodzica
 2. Fundatorem ubezpieczenia nie musi być rodzic
 3. Co się dzieje w razie śmierci fundatora polisy?
 4. Zakład ubezpieczeń może ustalić minimalną składkę
 5. Jak jest inwestowana składka ubezpieczenia?

Polisa posagowa ochroni dziecko w razie śmierci rodzica

Rodzic ze swoim dzieckiem W przypadku polis na życie mamy zwykle do czynienia z dwoma wariantami (zakresami) ochrony. Chodzi o tak zwaną ochronę „na życie” (świadczenie wypłacane w razie śmierci) oraz ochronę na dożycie (świadczenie wypłacane po dożyciu określonego wieku). Polisy posagowe w ciekawy sposób łączą wspomniane zakresy ochrony.

Takie ubezpieczenia zwykle zapewniają dziecku wypłatę świadczenia w razie śmierci określonej osoby dorosłej (np. rodzica) oraz gwarantują przekazanie określonej sumy po osiągnięciu przez dziecko wcześniej ustalonego wieku (np. 18 lub 25 lat). Pierwszy spośród tych zakresów ochrony wiąże się z funkcją typowo ochronną (charakterystyczną dla polis na życie). Natomiast wypłata określonej sumy po osiągnięciu przez dziecko pewnego wieku posiada aspekt typowo oszczędnościowy.

Warto nadmienić, że na rynku równocześnie mogą być dostępne ubezpieczenia posagowe o charakterze oszczędnościowo - ochronnym oraz tylko oszczędnościowym (bez gwarancji wypłaty świadczenia po śmierci osoby dorosłej). Trzeba pamiętać, że w przypadku polis oszczędnościowo - ochronnych część wpłacanej składki zostanie wydatkowana na ochronę ubezpieczeniową (aktywowaną po śmierci rodzica lub innego dorosłego). Osoby nie wiedzące o tym fakcie, mogą się później poczuć rozczarowane, a nawet oszukane - ostrzega Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, czy warto kupić szkolne ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Fundatorem ubezpieczenia nie musi być rodzic

Ubezpieczenia posagowe, podobnie jak pozostałe polisy zaliczane do działu pierwszego, są nieobowiązkowe. Właśnie dlatego mamy do czynienia ze zróżnicowaniem zakresu ochrony opisywanych polis oraz ich różną konstrukcją pod względem prawnym. Eksperci Ubea.pl zwracają uwagę, że w praktyce mogą występować dwa warianty ubezpieczeń posagowych (wyróżniane ze względu na osobę ubezpieczonego):

 • polisy, w przypadku których osobą ubezpieczoną oraz ubezpieczającą jest dorosły (niekoniecznie rodzic), a osobą uposażoną dziecko
 • polisy traktujące dziecko zarówno jako osobę ubezpieczoną, jak i uposażoną (podczas gdy osobą ubezpieczającą pozostaje rodzic lub inny dorosły - np. dziadek, wujek albo rodzic chrzestny)

Warto podkreślić, że niezależnie od wariantu polisy posagowej to dziecko pozostaje osobą uposażoną oraz beneficjentem ubezpieczenia. W razie śmierci małoletniego osoba ubezpieczająca zwykle otrzyma zwrot wniesionych składek. Warto dowiedzieć się, czy taki zwrot będzie powiązany z jakąś prowizją ubezpieczyciela.

Co się dzieje w razie śmierci fundatora polisy?

Osoby zainteresowane ubezpieczeniami posagowymi powinny również sprawdzić, czy w razie nieprzewidzianych okoliczności istnieje możliwość np. obniżenia składki, skrócenia okresu ubezpieczenia lub zamiany polisy w tzw. ubezpieczenie bezskładkowe (niewymagające regularnych płatności). Przy braku dodatkowych ustaleń umowa ubezpieczenia posagowego (z dzieckiem jako ubezpieczonym) będzie trwała pomimo śmierci tzw. fundatora, czyli rodzica lub innej dorosłej osoby ponoszącej finansowy ciężar polisy.

Warto zdawać sobie sprawę, że ubezpieczyciele oferują opcję pokrywania składki w razie śmierci lub niezdolności fundatora do pracy. Polisy z taką dodatkową opcją oczywiście będą bardziej kosztowne. Koszt polisy posagowej wzrasta również wtedy, gdy ubezpieczający wykupuje inne opcje dodatkowe związane na przykład z ochroną NNW dla dziecka - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zakład ubezpieczeń może ustalić minimalną składkę

W przypadku ubezpieczeń posagowych funkcja oszczędnościowa zawsze odgrywa najważniejszą rolę. Właśnie dlatego ubezpieczyciele zwykle ustalają minimalne składki obowiązujące w ramach tzw. planu oszczędzania. Takie rozwiązanie ma dwa cele.

Po pierwsze, system minimalnej składki miesięcznej, kwartalnej lub rocznej motywuje klienta do regularnego oszczędzania. Po drugie, dzięki minimalnej składce funkcja oszczędnościowa ubezpieczenia może w ogóle zostać zrealizowana.

Warto również pamiętać, że minimalna składka umożliwia ewentualne zapewnienie ochrony na wypadek śmierci osoby dorosłej (ubezpieczającego/fundatora) - zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zobacz, jak wybrać dobre prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla dziecka

Jak jest inwestowana składka ubezpieczenia?

Poziom minimalnej składki zależy między innymi od długości okresu ubezpieczenia, polityki zakładu ubezpieczeń, zakresu ochrony oraz rodzaju polisy. W przypadku ubezpieczeń posagowych o długim okresie obowiązywania umowy, minimalna składka będzie odpowiednio niższa. Niezależnie od wysokości składki, trzeba się zainteresować tym, jak będzie ona alokowana w ramach planu oszczędnościowego.

Warto zdawać sobie sprawę, że krajowe zakłady ubezpieczeń oferują wiele różnych wariantów dotyczących sposobu lokowania oraz inwestowania składki. Klienci zwykle mają do wyboru przynajmniej kilka profili inwestycyjnych.

W przypadku bardziej ryzykownych wariantów inwestowania zawsze trzeba zwrócić uwagę na kwestię ochrony wpłaconego kapitału. Kolejne ważne kwestie wiążą się z wysokością opłat za inwestowanie środków oraz opodatkowaniem zysków kapitałowych - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Przekonaj się, ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne dla rodziny z dzieckiem

Tagi:

Komentarze