Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenia narciarskie i podróżne

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Ubezpieczenie narciarskie zapewnia ochronę wszystkim amatorom zimowych szaleństw. Co jest najważniejsze w polisie turystycznej? Czy alternatywą ubezpieczenia narciarskiego może być EKUZ? Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia? Na wszystkie pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Ubezpieczenie narciarskie

Ubezpieczenie na narty to ubezpieczenie turystyczne

Często błędnie rozumujemy, że ubezpieczenie na narty jest innym ubezpieczeniem niż polisa turystyczna, która kojarzy się bardziej z wyjazdem w czasie wakacji letnich. Tak naprawdę, to jedno i to samo. Ubezpieczenie narciarskie to po prostu polisa turystyczna z ubezpieczeniem ryzyka uprawiania sportów zimowych, jak narciarstwo i snowboarding.

Wyjeżdżając na ferie zimowe zaopatrujemy się zwyczajnie w ubezpieczenie turystyczne, którego najważniejszymi elementami nadal pozostają koszty leczenia, odpowiedzialność cywilna i NNW. Dodatkowo zaznaczając na polisie ubezpieczenie ryzyka uprawiania sportów zimowych. Każdą polisę turystyczną można dopasować do swoich potrzeb, zatem w związku z wyjazdem w góry, wybieram te elementy ochrony, które najbardziej nas dotyczą. Do wyboru:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie assistance,
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
 • ubezpieczenie utraty bagażu,
 • ubezpieczenie utraty sprzętu sportowego,
 • koszty odwołania imprezy turystycznej,
 • koszty odwołania noclegu,
 • koszty anulowania biletu,
 • ryzyko uprawiania sportów (zarówno amatorko, jak i wyczynowo),
 • ryzyko wykonywania pracy,
 • bierne uczestnictwo w aktach terroru,
 • ryzyko zaostrzenia chorób przewlekłych.

Ubezpieczenie narciarskie dopasowane do swoich potrzeb można wybrać korzystając z naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych, w którym samodzielnie określa się niezbędne elementy polisy i ustala wysokość sum gwarancyjnych.

Sprawdź koszt ubezpieczenia na narty

Czym jest i co gwarantuje EKUZ?

Przed zimowym wyjazdem część narciarzy zaopatruje się w EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Stanowi ona poświadczenie uprawnienia Ubezpieczonego przebywającego w państwie członkowskim Unii Europejskiej i EFTA do podstawowych świadczeń medycznych.

EKUZ wydawana jest podczas pobytu w krajach UE/EFTA w związku z:

 • wyjazdem turystycznym,
 • wyjazdem do pracy, delegacją służbową pracownika najemnego, lub prowadzeniem działalności na własny rachunek,
 • wyjazdem do szkoły, lub na uczelnię w celu kształcenia się lub praktyk studenckich, poszukiwaniem pracy przez bezrobotnego.

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim NFZ. Jej ważność zależy od celu podróży i może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat.

EKUZ uprawnia do korzystania z podstawowej opieki medycznej wyłącznie w placówkach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia i zgodnie ze różnymi standardami państw członkowskich. Niektóre kraje za udzielone świadczenia pobierają część opłaty od Ubezpieczonego, a za leczenie prywatne musi on zapłacić z własnej kieszeni.

Wielu narciarzy myśli jednak, że EKUZ będzie wystarczającą ochroną podczas zimowych szaleństw w górach Włoch, Austrii, czy Szwajcarii. Niestety EKUZ zapewnia świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia! Oznacza to, że w razie wypadku podstawowa pomoc może okazać się niewystarczająca, więc i tak będziemy musieli pokryć koszty usług z własnej kieszeni. Większość krajów, do których wyjeżdżamy na narty nie zapewnia w ramach EKUZ zwrotu kosztów transportu medycznego do Polski, ani tym bardziej ochrony odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych osobom trzecim. Lista krajów które akceptują EKUZ z zakresem świadczeń.

Najważniejsze elementy polisy na narty

Ubezpieczenia narciarskie

Wyjazd na narty zaplanowany, idea EKUZ oddalona, czas teraz pomyśleć o solidnym ubezpieczeniu narciarskim. Taka polisa różni się zakresem od ubezpieczenia na wyjazd nad morze, czy do pracy za granicą. Ubezpieczenie narciarskie powinno składać się z trzech niezbędnych elementów, które zapewnią nam ochronę podczas zimowych szaleństw na stoku.

Ubezpieczenie OC

Polisa OC zapewnia ochronę w sytuacji, kiedy to my jesteśmy sprawcami zdarzenia, którego skutkiem jest zniszczenie sprzętu lub uszczerbek na zdrowiu osoby trzeciej. Dla przykładu, jeśli wjedziemy w kogoś na stoku i zniszczymy mu kurtkę Rossignol'a wartą 2 000 zł, nie będziemy musieli pokrywać kosztów z własnej kieszeni, rekompensatą zajmie się nasze towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Jest to element niezbędny podczas wyjazdów zagranicznych! Dlaczego? Poza granicami Polski pomoc medyczna jest nawet kilka razy droższa niż w Polsce, a nie mając ubezpieczenia za wszystkie świadczenia musimy zapłacić z własnej kieszeni. Sporty zimowe charakteryzują się wysokim ryzykiem występowania różnego rodzaju urazów, przede wszystkim złamań i skręceń kończyn. Zabezpieczenie przed tego typu zdarzeniami jest zatem najważniejsze w polisie na narty.

Ubezpieczenie NNW

To ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa chroni nasze finanse, gdyż towarzystwo organizuje i finansuje nam niezbędną pomoc, kiedy ulegniemy wypadkowi na stoku. Wysokość świadczenia zależna od sumy ubezpieczenia oraz od stopnia trwałego uszczerbku a zdrowiu.

W dalszej kolejności możemy myśleć np. o ubezpieczeniu naszego sprzętu i bagażu. Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie za jego kradzież zostanie nam wypłacone tylko i wyłącznie, jeśli sprzęt i bagaż były powierzone pod opiekę profesjonalnym przewoźnikom i przechowalniom. Więcej na temat zakresu ochrony można przeczytać w artykule "Od czego chroni ubezpieczenie narciarskie".

Tagi:

Komentarze