Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej u agenta

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-27

Nie każda decyzja o zakupie ubezpieczenia jest bardzo dobrze przemyślana. Wiele osób po podpisaniu umowy dochodzi do wniosku, że wcale nie chce danej polisy. Czy wypowiedzenie ubezpieczenia kupionego u agenta jest możliwe?

Bywa też tak, że ubezpieczenie staje się niepotrzebne, ponieważ wygasa ryzyko ubezpieczeniowe (jest tak np. po sprzedaży ubezpieczonego mienia lub spłacie kredytu). Warto więc przekonać się, w jakich sytuacjach możliwe jest odstąpienie od ubezpieczenia zakupionego u agenta.

Spis treści:

1 Rezygnacja z ubezpieczenia kupionego u agenta - co mówi Kodeks Cywilny?
2 Czy odstąpienie od ubezpieczenia OC zawartego u agenta jest możliwe?
3 Rezygnacja z ubezpieczenia osobowego

Rezygnacja z ubezpieczenia kupionego u agenta - co mówi Kodeks Cywilny?

Zakup ubezpieczenia u agenta Podstawowe informacje na temat odstąpienia od umowy ubezpieczenia oraz jej rozwiązania znajdziemy w Kodeks Cywilnym (KC). Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że są tam określone jedynie ogólne zasady dotyczące stosunków między ubezpieczonym i ubezpieczycielem. W przypadku niektórych polis (np. ubezpieczeń OC dla kierowców) przepisy szczegółowe wprowadzają zupełnie inne rozwiązania.

Najważniejsza zasada dotycząca rezygnacji z ubezpieczenia znajduje się w art. 812 KC. Wskazuje on, że klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, jeżeli ubezpieczenie dotyczy okresu dłuższego niż sześć miesięcy. Podany termin odstąpienia (30 dni) dotyczy konsumentów, czyli osób nabywających polisę do celów bezpośrednio niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcy mogą natomiast odstąpić od umowy ubezpieczenia przez 7 dni po jej zawarciu (jeśli okres ochrony przekracza pół roku).

Artykuł 812 kodeksu cywilnego mówi również o tym, że ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony tylko po zajściu okoliczności wskazanych w ustawie. Takie wypowiedzenie jest dopuszczalne również wtedy, gdy ogólne warunki ubezpieczenia (tzw. OWU) albo zapisy umowy przewidują ważny powód zakończenia ochrony.

Trzeba jednak dodać, że art. 814 KC przyznaje ubezpieczycielowi prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli ponosił on odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a klient nie dokonał wpłaty w terminie.

Kolejny przepis (art. 816 KC) wskazuje, że po ujawnieniu okoliczności istotnie zmieniających ryzyko wypadku każda ze stron umowy ubezpieczenia może domagać się korekty składki. W odpowiedzi druga strona (tj. ubezpieczony lub ubezpieczyciel) ma możliwość przez 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Warto pamiętać, że artykułu 816 KC nie stosuje się do ubezpieczeń na życie.

Czy odstąpienie od ubezpieczenia OC zawartego u agenta jest możliwe?

W naszym kraju, najpopularniejszym ubezpieczeniem jest polisa OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. OC komunikacyjne). Co roku polscy ubezpieczyciele wystawiają ponad 20 milionów takich polis. W związku z tym warto sprawdzić, czy rezygnacja z OC zakupionego osobiście u agenta jest możliwa. Do OC stosuje się bowiem szczególne zasady określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ta ustawa przewiduje między innymi możliwość wypowiedzenia OC wtedy:

 • kiedy kończy się dotychczasowe ubezpieczenie OC (jeśli nie złoży się wypowiedzenia OC, przedłuży się ono automatycznie na kolejny rok),
 • kiedy posiada się podwójne ubezpieczenie OC (w takiej sytuacji można wypowiedzieć automatycznie przedłużone OC)
 • kiedy wyrejestrowuje się samochód,
 • kiedy korzysta się z OC poprzedniego właściciela.

Co jednak zrobić, jeśli chcesz po prostu wypowiedzieć OC kupione kilka dni temu, ponieważ znalazłeś korzystniejsze ubezpieczenie w innej firmie? W takiej sytuacji możesz wypowiedzieć OC, ale tylko wtedy kiedy zakupisz obowiązkowe ubezpieczenie przez Internet lub telefon. Istnieje wtedy możliwość wypowiedzenia OC bez podawania przyczyn w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Jeśli jednak zakupisz OC osobiście u agenta, nie masz takiej możliwości. Właśnie dlatego zakup OC w kalkulatorze ubezpieczeń jest nie tylko szybszy, lecz także wygodniejszy i bezpieczniejszy dla kierowcy.

Sprawdź dokładniej, kiedy i jak można złożyć wypowiedzenie OC

Rezygnacja z ubezpieczenia osobowego

Osobne regulacje na gruncie Kodeksu Cywilnego dotyczą rezygnowania z ubezpieczeń osobowych (czyli polis na życie oraz ubezpieczeń NNW.

Zgodnie z art. 830 KC klient może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia osobowego w każdym czasie, ale powinien zachować termin przewidziany w umowie lub OWU. Jeśli termin wypowiedzenia nie został określony, to przyjmuje się, że rezygnacja z polisy ma natychmiastowe skutki.

Dodatkowo jeżeli strony nie postanowiły inaczej, to niezapłacenie składki w dodatkowym terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia na życie lub NNW.

Warto dodać, że firma oferująca polisy osobowe może wypowiedzieć umowę ubezpieczeniową tylko wtedy, gdy pozwala jej na to ustawa.

Tagi:

Komentarze

2020-09-12 21:13

Buszok37.47.x.x

Witam, Miałem ubezpieczenie oc samochodu do konca czerwca na początku czerwcza zadwoniło do mnie dwóch ubezpieczycieli i zaproponowało mi ubezpieczenie samochodu. Ubezpieczenia te zostały mia przesłane na emila. Wybrałem jednego ubezpieczyciala opłaciłem polisę. Po dwóch tygodniach sprzedałm samochód i poinformowałem o tym ubezpieczyciela. Ale pare dni temu otrzymałem wezwanie za opłatę polisy ale od drugiego ubezpieczyciale za samochów którego już nie mam. Czy mam opłacac tą skladkę czy nie , czy są z tego względu jakieś skutki prawne?

2020-09-14 07:47

Ubea.pl83.3.x.x

Dzień dobry, kluczowe jest to, co dokładnie otrzymał Pan na maila od tego ubezpieczyciela w czerwcu. Czy była już to polisa? Czy jedynie propozycja składki? I jeszcze w ramach uściślenia: czy ten ubezpieczyciel, od którego otrzymał Pan teraz wezwanie za opłatę, jest tym samym, u którego miał Pan poprzednią polisę? Jeśli byłby to ten sam ubezpieczyciel, to możemy mieć tu do czynienia z automatycznie przedłużonym OC.

2020-07-31 11:37

asd37.30.x.x

Witam, miałem ac do lipca, w czerwcu miałem zdarzenie nie ze swojej winy, w serwisie określili mi szkode całkowitą, ubezpieczyciel wypłacił mi jakąś część. Została podpisana nowa umowa (po zakonczeniu tamtej) na oc i ac, jednak do tamtej chwili nie zdążyłem naprawić auta. Agentka dopiero się zorientowała i wyznacza mi termin na stawienie się z samochodem żeby mogła zrobić zdjęcia usuniętj szkody inaczej wycofa mi ac i strace kase . czy to możlwe?

2020-07-14 09:36

bozenna188.146.x.x

nie zaplacilam jednej skladki /umowa na zycie/ poniewaz sprzedalam dom i wyprowadzilam sie. w 1916r,firma tuz caly czas mnie neka o zaplaceniu zaleglej skladki. jak to wyglada w przepisach

2020-07-14 09:42

bozenna188.146.x.x

jw.

2020-07-14 16:33

Ubea.pl83.3.x.x

Chcielibyśmy dopytać się, w którym roku nie zapłaciła Pani składki (bo jak rozumiemy podany rok 1916 jest omyłkowy)? Zgodnie z Kodeksem Cywilnym roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech (art. 819 KC). Czynność ubezpieczyciela mająca na celu odzyskanie składki przerywa jednak bieg takiego przedawnienia i sprawia, że zaczyna ono biec od zera. Tutaj znajdzie Pani więcej informacji na temat zaległych składek: https://ubea.pl/Kiedy-przedawni-sie-dlug-ubezpieczeniowy%2Cartykul%2C1514/

2020-06-27 16:47

Leon77.65.x.x

Witam, mam podobny problem, co przedmówca. Przed zakończeniem umowy z tytułu OC (data zakończenia umowy 17.05.2020) i zawarciem nowego ubezpieczenia w innej firmie ubezpieczeniowej (u tego samego agenta) złożyłem oświadczenie (dn 15.05.2020) o wypowiedzeniu umowy starej polisy - celem automatycznego jej nie przedłużania w tym samym towarzystwie. Okazało się, że mimo złożonego oświadczenia moja rezygnacja z kontynuacji starej polisy jednak nie dotarła do zakładu ubezpieczeń. Na koniec maja skontaktowałem się z agentem który stwierdził, że być może wypowiedzenie nie dotarło tam, gdzie powinno (nie mam wiedzy, czy w ogóle gdziekolwiek dotarło i czy zostało wysłane) ale sprawę w kwestii 'odkręcenia" tej sytuacji mój agent załatwi. Teraz dostałem kolejny monit o dokonanie wpłaty wraz z ostrzeżeniem o umieszczeniu mnie w bazie dłużników w przypadku nieuregulowania rzekomej należności). Czy w związku z tym, że złożenie oświadczenia o rezygnacji (nie przedłużaniu automatycznym) przed zakończeniem trwania starej umowy (a więc w ustawowo przewidzianym terminie) rodzi jakieś konsekwencje prawne dla mnie ? Nie wiem kiedy dokładnie, ale wiem że jakaś nowelizacja przepisów była (dopisano do jakiejś ustawy <chyba> art.18a - proszę ewentualnie o wskazanie do jakiej ustawy i kiedy to miało miejsce) mówiąca o tym, że oświadczenie nie musi być złożone bezpośrednio towarzystwu ubezpieczeń i takowe złożone agentowi (działającemu poniekąd w imieniu i na rachunek danego zakładu ubezpieczeń) jest traktowane na równi ze złożeniem jej bezpośrednio zakładowi ubezpieczeń. Jaka zatem odpowiedzialność agenta za wykonywanie swoich obowiązków i gdzie moja wina w zaistniałej sytuacji, skoro w obecnym stanie rzeczy jedynym pokrzywdzonym w tej sytuacji jestem ja sam...?

2020-06-29 08:31

Ubea.pl83.3.x.x

O ile wypowiedzenie OC złożone u agenta posiadało Pana własnoręczny podpis, jest ono ważne. Agent współpracujący z ubezpieczycielem ma obowiązek przekazać takie wypowiedzenie do towarzystwa. Radzimy skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem i zapytać, czy agent przekazał Pana wypowiedzenie. Jeśli otrzymał Pan od agenta potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia OC, to oczywiście warto je przedstawić ubezpieczycielowi.

2020-06-29 19:56

Leon77.65.x.x

Znalazłem przepis USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej tj Dz.U.2013 poz 950 Art. 16a. 1. Zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa A jeśli nie posiadam potwierdzenia przyjęcia oświadczenia złożonego agentowi ? Dzwoniłem na infolinię zakładu ubezpieczeń, niestety 20 minut oczekiwania na połączenie z konsultantem bezskuteczne, zostawiłem (jeszcze w sobotę) info na stronie ubezpieczyciela z prośbą o kontakt podając numer mojej polisy która wygasła (a która bezzasadnie została wznowiona) - bez odzewu, agent też milczy ... Dni lecą, widmo wpisania do rejestru dłużników coraz bliżej a w mojej sprawie nikt nie ma ochoty ze mną rozmawiać. Wygląda że wszyscy są zainteresowani moimi pieniędzmi ale już wyjaśnieniem sprawy nie jest zainteresowany nikt..

2020-06-30 07:22

Ubea.pl83.3.x.x

Jeśli kontakt z ubezpieczycielem jest utrudniony, warto skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym i poprosić go o bezpłatną interwencję u ubezpieczyciela w Pana sprawie. Warto także pamiętać, że w przypadku posiadania podwójnego OC, ma Pan prawo wypowiedzieć to OC, które zostało automatycznie przedłużone. Wtedy trzeba jednak zapłacić za te dni, kiedy ubezpieczyciel udzielał faktycznej ochrony. Radzimy więc zacząć od skontaktowania się z Rzecznikiem Finansowym.

2020-06-20 12:48

Paweł89.64.x.x

Witam. Jestem gnębiony przez towarzystwo ubzepieczeniowe upomnieniami przedsądowymi za automatycznie przedłużoną umowę oc. Poprzednia umowa wygasała 08.05.20. Ponieważ nie dostawałem żadnej propozycji przedłużenia polisy o kolejny rok (powinienem to dostać na 2 tyg przed wygaśnięciem poprzedniej polisy, ale nie jestem pewny) ubezpieczyłem auto w innym towarzystwie, na o wiele korzystniejszych warunkach. Na dwa dni przed wygaśnięciem polisy(06.05.20) wysłałem mailem wypowiedzenie polisy wraz z odpowiednim formularzem z własnoręcznym podpisem. Dnia następnego, orginał tego formularza wysłałem kurierem do towarzystwa tak żeby mieć pewność iż polisa nie zostanie przedłużona z automatu (posiadam nazwisko osoby która to odebrała wraz z datą i godziną). 2 tygodnie po wygaśnięciu polisy (26.05.20)otrzymałem pocztą nową polisę rozłożoną na 2 raty z blankietem do zapłaty pierwszej raty!!! Wysokość pierwszej raty była wyższa niż nowa polisa na cały rok u nowego ubezpieczyciela, ale to tak na marginesie. Do sedna! Co mam zrobić lub na co się powołać żeby stare towarzystwo ubezpieczeniowe przestało grozić mi sądami? Jestem zdania iż stara polisa nie miała prawa się przedłużyć automatycznie. Pisemne wypowiedzenie dotarło do ubezpieczyciela na dzień przed końcem polisy ale mailowo wymagany termin został zachowany. Jak z nimi walczyć???

2020-06-22 08:45

Ubea.pl83.3.x.x

Z opisu sytuacji przedstawionego przez Pana wynika, że ubezpieczyciel nie powinien przedłużać ubezpieczenia na kolejny rok. Można jeszcze raz spróbować skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem i zapytać, dlaczego złożone wypowiedzenie nie zostało uznane. Jeśli ubezpieczyciel nadal będzie żądał zapłaty składki za nową polisę, warto skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, przedstawić mu sytuację i poprosić go o interwencję w Pana sprawie. Za taką interwencję nie trzeba płacić.

2020-06-22 13:39

Paweł89.64.x.x

bardzo dziękuję za odpowiedź

2020-06-09 14:54

AgnieszkaP83.0.x.x

Witam, na początku czerwca skontaktował się ze mna agent ub. w celu przedstawienia ofert na kończące sie OC samochodu osob. Znaleziono mi najtańszą ofertę. Pani Agent powiedziała jak kwota i towarzystwo ubezp. Komplet dokumentów do podpisu przysłano do domu wraz z nimi numer konta, na który należy opłacić skladkę. W między czasie okazało się, że mogę mieć jeszcze tańsze ubezp. OC. Oferta innego agenta. Co mam w tym przypadku zrobić . Nadmieniam, że nie opłaciłam jeszcze składki, ale mam dokumenty w swoim posiadaniu. Po prostu je odesłać ?

2020-06-09 15:30

Ubea.pl83.3.x.x

Wszystko zależy od tego, czy zawarła Pani już umowę ubezpieczenia czy też na razie przysłano Pani jedynie wnioskopolisę. Jeśli jedynie wnioskopolisę, nie będzie problemów z rezygnacją z tego ubezpieczenia. Jeśli jednak już Pani zawarła umowę ubezpieczenia, to z OC będzie można zrezygnować, o ile kontaktowała się Pani z agentem telefonicznie. W takim przypadku trzeba już będzie jednak złożyć wypowiedzenie. Najlepiej zacząć od skontaktowania się z agentem, który przedstawiał pierwszą ofertę.

2020-02-18 18:09

Iza5.173.x.x

Witam Mój mąż zawarł umowę w biurze ubezpieniowym na dwa tygodnie przed końcem umowy, wybrał inną niż dotychczas firmę ubezpieczeniową. Pani która podpisywała z nim umowę nie wymówiła ubezpieczenia w starej firmie. Teraz oni wysyłają nam pisma z ponagleniem. Dodam iż mąż udał się do nich celem wyjaśnienia, Pani wymówiła tą umowę z dniem wizyty. Teraz dostaliśmy pismo że musimy zapłacić za miesiąc starego ubezpieczenia. Co robić? Czy można tą płatność przenieść na biuro? Oni tam są od tego, powinni powiadomić klienta o tym, że skoro sami nie robią takich rzeczy to klient musi zrobić to sam. Dodam że ja ubezpieczam się w innym biurze i za każdym razem dostaje od nich taki kwitek, że wynamwiają umowę w starym towarzystwie.

2020-02-19 08:36

Ubea.pl81.190.x.x

Poprzedni ubezpieczyciel ma prawo żądać zapłaty za automatycznie przedłużone OC za ten okres, kiedy faktycznie udzielał ochrony, czyli od początku obowiązywania polisy do dnia wypowiedzenia. Tę kwotę trzeba będzie więc zapłacić. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wypowiedzenie poprzedniej umowy OC należy do obowiązków właściciela samochodu. Faktycznie większość agentów informuje właścicieli aut o tym obowiązku lub przedstawia gotowe wypowiedzenie do podpisania. Takie postępowanie nie jest jednak wymagane przez ustawę. Z tego względu ciężko będzie przenieść płatność na to biuro ubezpieczeniowe. Pozostaje zapłacić, a w przyszłości korzystać z usług innych agencji ubezpieczeniowych, które bardziej dbają o obsługę klienta.

2020-02-14 21:00

Jola213.92.x.x

Witam, jeżeli ubezpieczałam auto i nie przedłużyłam umowy w ubezpieczalni dotychczasowej zawarłam w innym towarzystwie OC, a od ponad pół roku dostaje wezwania przesądowe o nieopłaconej składce oc z poprzedniej firmy ubezpieczeniowej, wychodzi, że mam ubezpieczenie OC w dwóch firmach, a mój agent który ubezpieczał auto twierdzi że firma upada i chce ściągnąć nienależnie pieniądze i nic z tym nie robi, co zrobić w takiej sytuacji, być może nie wysłał wypowiedzenia umowy do poprzedniego towarzystwa ubezpieczeniowego, proszę o pomoc.

2020-02-17 09:03

Ubea.pl81.190.x.x

Jeśli kupuje się OC w innym towarzystwie niż dotychczas, to należy wysłać wypowiedzenie OC do ubezpieczyciela, u którego miało się dotychczas OC. Inaczej OC zostanie automatycznie przedłużone. Z opisu sytuacji wynika, że poprzedni ubezpieczyciel nie otrzymał takiego wypowiedzenia i dlatego przesyła wezwania do zapłaty składki. W tej sytuacji należy po pierwsze jak najszybciej wypowiedzieć OC u poprzedniego ubezpieczyciela, powołując się na to, że ma Pani OC w innej firmie (tutaj znajdzie Pani wzór wypowiedzenia: https://ubea.pl/dokumenty/wypowiedzenie-ubezpieczenia-oc.pdf Musi ono zawierać Pani własnoręczny podpis). Takie automatycznie przedłużone OC można wypowiedzieć w dowolnej firmie. Po drugie trzeba będzie niestety zapłacić składkę u poprzedniego ubezpieczyciela za ten okres, kiedy auto było podwójnie ubezpieczone (czyli za czas od początku obowiązywania nowego OC do dnia wypowiedzenia automatycznie przedłużonego ubezpieczenia). W tym czasie bowiem poprzedni ubezpieczyciel obejmował Panią ochroną, więc ma prawo do otrzymania składki za ten okres.

2020-01-27 17:31

Joanna37.30.x.x

Witam. Mąż wykupił u ubezpieczyciela ubezpieczenie OC do zakupionego busa, bus posiadał ubezpieczenie jeszcze miesiąc, po poprzednim właścicielu, ale mąż postanowił podpisać już na siebię nową umowę, podpisał umowę na 7 500 zł. Nie miał czasu by sprawdzać u innych ubezpieczycieli czy jest taniej, podpisał umowę tam, gdzie mamy resztę aut. Księgowy powiedział mu, że strasznie przepłacił i faktycznie o ponad połowę jak się okazuje. Samochód nie jest jeszcze zarejestrowany. Jest możliwość odstąpienia od takiej umowy? Pani z ubezpieczalni twierdzi, że jak "poszło" to w system to nie ma takiej możliwości...

2020-01-28 08:36

Ubea.pl81.190.x.x

W jaki sposób zostało zakupione ubezpieczenie OC: osobiście u agenta / w oddziale ubezpieczyciela czy też na odległość (przez telefon lub online)?

2020-01-28 10:15

Joanna37.30.x.x

U agenta. Samochód zarejestrowany jest jeszcze na poprzedniego właściciela, mąż nie zdążył zarejestrować podpisując umowę.

2020-01-28 12:43

Joanna37.30.x.x

Proszę o pilną odpowiedź.

2020-01-28 15:57

Ubea.pl81.190.x.x

Niestety, jeśli OC zawarto osobiście u agenta, to nie można już z niego zrezygnować. Fakt, że pojazd nie jest jeszcze przerejestrowany na Pani męża, nie ma w tym przypadku znaczenia. Ważne jest, że w momencie podpisywania umowy OC Pani mąż był już właścicielem auta. Chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę na to, że warto w tej sytuacji złożyć wypowiedzenie OC wykupionego przez poprzedniego właściciela (o ile jeszcze tego nie zrobiono). Jeśli się tego nie zrobi, dotychczasowy ubezpieczyciel może jeszcze przeliczyć składkę i żądać jakiejś dopłaty za ten miesiąc, kiedy Pani mąż korzystał z tego OC.

2020-01-28 16:42

Joanna37.30.x.x

Dziękuję za informację.

2019-12-17 16:59

RAFAŁ L.89.64.x.x

Witam. 28.11.2019 zakupiłem polisę OC która rozpoczyna się od 02.01.2020, polisę zakupiłem przez internet na cały rok. W dniu 17.12.2019 otrzymałem propozycje polisy od obecnego ubezpieczyciela, która jest jeszcze korzystniejsza. Moje pytanie brzmi - czy mogę odstąpić od umowy zakupu, czy dostanę zwrot pełnej kwoty, skoro polisa nie wystartowała.? Z góry dziękuję za odpowiedź.

2019-12-18 08:35

Ubea.pl81.190.x.x

Od ubezpieczenia OC zakupionego przez Internet można odstąpić bez żadnych konsekwencji w ciągu 30 dni od zawarcia polisy. Może więc Pan wypowiedzieć kupione OC. Jako że ochrona jeszcze się nie rozpoczęła, ubezpieczyciel powinien zwrócić pełną składkę. Proszę jedynie pamiętać, by na wypowiedzeniu napisać, że rezygnuje Pan z polisy kupionej online oraz by zamieścić na nim własnoręczny podpis.

2019-12-01 16:23

Anna37.47.x.x

Witam, kupiłam przez telefon polisę OC i AC u pośrednika ubezpieczeniowego działającego w imieniu LINK 4. W ciągu kolejnych 7 dni znalazłam lepszą ofertę u innego ubezpieczyciela. Wobec czego złożyłam wypowiedzenie na mocy art. 40 ust 2 ustawy o prawach konsumenta za pośrednictwem tego pośrednika do LINK 4 i zawarłam nową umowę ubezpieczenia w innej firmie. Po jakimś czasie przyszła mi informowacja, że odstąpienie od umowy jest błędne ponieważ zawarłam umowę w siedzibie pośrednika działającego w imieniu LINK 4. Prosze o poradę co w takiej sytuacji należy zrobić. Tak jak napisałam umowa została zawarta przez telefon z pośrednikiem ubezpieczeniowym, później polisa przyszła na e-mail.

2019-12-01 16:26

Anna37.47.x.x

Chcąc doprecyzować, ta informacja o błędnym odstąpieniu przyszła oczywiście z LINK 4.

2019-12-02 08:16

Ubea.pl81.190.x.x

Radzimy zacząć od poproszenia pośrednika o wystawienie potwierdzenia, że umowę zawarto przez Internet. Potem należy skontaktować się bezpośrednio z Link4 i przesłać do ubezpieczyciela to potwierdzenie. Jeżeli Link4 nadal będzie się upierał, że odstąpienie było błędne, można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego (tu może Pani znaleźć dokładniejsze informacje, jak taką pomoc uzyskać: https://ubea.pl/Jak-Rzecznik-Finansowy-dawniej-Rzecznik-Ubezpieczonych-pomaga-kierowcom%2Cartykul%2C1734/ ).

2019-11-28 15:25

Zygmunt83.4.x.x

Witam, sprzedałem auto w 2016 niestety zagubiłem umowę, agent u którego sie ubezpieczałem poinformował mnie że bez umowy nie ma możliwości z rezygnacji z ubezpieczenia, kupujący pojazd zezłomował lecz nie ma kwitu na to.. składki opłacam nadal bo boję się kary z UFG co mogę zrobić w tej sprawie? aby zakończyć temat i otrzymać ewentualnie zwrot zapłaconych składek?

2019-11-28 16:18

Ubea.pl81.190.x.x

Po pierwsze po zezłomowaniu pojazdu należałoby go wyrejestrować. Wtedy przestanie istnieć obowiązek ubezpieczenia pojazdu. Po drugie: czy osoba, która kupiła od Pana pojazd, przerejestrowała go na siebie?

2019-11-21 12:10

Edyta88.220.x.x

Witam, Czy na podstawie art.812. & 4. KC, mogę odstąpić od obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy prowadzącego usługowo księgi rachunkowe ? Czy zakład ubezpieczeń może z jakiegoś powodu uznać takie odstąpienie za nieważne?

2019-11-21 15:19

Ubea.pl81.190.x.x

Nie zajmujemy się ubezpieczeniami OC biur rachunkowych, więc nasza wiedza w tym temacie nie jest zbyt rozwinięta. Nie chcielibyśmy zatem wprowadzić w błąd nieprecyzyjną odpowiedzią. Zachęcamy do skorzystania z darmowej telefonicznej porady Rzecznika Finansowego w celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie.

2019-10-27 20:43

m83.26.x.x

mam pytanie rozwodze sie z mezem auto stoi na niego skonczylo sie ubezpieczenie a ze nie mamy rozdzielczosci majatkowej podpisalam umowe oc na siebie zaplacilam rate pierwsza przed terminem raty drugiej do zaplaty maz zabral auto wyprowadzil sie prawdopodobnie sprzedal auto a ubezpieczyciel chce zaplaty drugiej sklatki maz nie zglosil do ubezpieczyciela sprzedazy i nie chce mi udostepnic umowy co moge zrobic zeby nie placic

2019-10-28 08:24

Ubea.pl81.190.x.x

Sytuacja jest dość skomplikowana, dlatego radzimy zadzwonić do Rzecznika Finansowego i poprosić o darmową poradę telefoniczną.

2019-09-26 12:24

Kasia85.190.x.x

Witam. Dwa dni temu byłam w GSU w związku z wypłata świadczenia za zgon teścia. Pani poinformowala mnie że moja umowa z PZU na życie jest od dwóch lat nieaktualna i muszę podpisać nową. Nowa umowa wiązała się z podwyżką składki o 15 zł. W domu przeglądając dokumenty zauważyłam, że owa podwyżka wynikła z tego, że Pani dołożyła mi ubezpieczenie od konsultacji prawnej i od zgubienia dokumentów w zupełnie innych firmach ubezpieczeniowych, o czym mnie nie poinformowała. W związku z tą sytuacją mam pytanie, czy mogę w jakiś sposób odstąpić od tej umowy zachowując tylko ubezpieczenie na życie w PZU?

2019-10-02 15:17

Ubea.pl81.190.x.x

Jako że mowa jest o dobrowolnej polisie, należy sprawdzić, co ogólne warunki tego konkretnego ubezpieczenia mówią na temat możliwości rezygnacji.

2019-08-20 14:05

Piotr188.146.x.x

Witam, jestem posiadaczem ubezpieczenia OC którego termin kończy się za 2 dni. Dostałem już propozycje od ubezpieczyciela polisy na kolejny rok jednak ze względu na stan techniczny auta planuje go zezłomować w ciągu najbliższego miesiąca i tutaj pojawia się moje pytanie: co będzie dla mnie najkorzystniejsze? Czy jeżeli wykupie ubezpieczenie na cały rok a po około miesiącu zezłomuje auto i wypowiem umowę ubezpieczenia to odzyskam niewykorzystaną część pieniędzy?

2019-08-20 15:19

Ubea.pl81.190.x.x

Po zezłomowaniu auta należy je wyrejestrować i wtedy będzie miał Pan prawo do odzyskania niewykorzystanej części składki ubezpieczenia OC.

2019-08-07 12:33

Daria5.172.x.x

Dzień dobry, na początku lipca dostałam wiadomość od ubezpieczyciela o przedłużeniu ubezpieczenia i danych do przelewu. Zapłaciłam po upływie terminu, ale mam rozumieć, że polisa z automatu została przedłużona i nie zostanę ukarana za brak OC? W tym momencie planuje sprzedaż auta. Jeśli już to nastąpi, mam prawo wypowiedzieć ubezpieczenie aby odzyskać część pieniędzy?

2019-08-07 15:35

Ubea.pl81.190.x.x

Polisa przedłuża się automatycznie, więc mimo zapłaty po terminie powinna być ona ważna. Warto byłoby jednak skontaktować się z ubezpieczycielem i poprosić go o przesłanie potwierdzenie ubezpieczenia OC. Po sprzedaży auta ma Pani obowiązek w ciągu 14 dni zgłosić ten fakt do swojego ubezpieczyciela. Ubezpieczenie OC przechodzi jednak automatycznie na nabywcę auta. Jedynie nowy właściciel samochodu może wypowiedzieć OC. Jeśli to zrobi, otrzyma Pani zwrot niewykorzystanej części składki. Jeśli jednak tego nie zrobi, nie otrzyma Pani takiego zwrotu. Jeżeli zależy Pani na zwrocie, można pomyśleć nad doliczeniem kosztu ubezpieczenia do ceny auta lub nad zawarciem w umowie kupna-sprzedaży zobowiązania nabywcy do wypowiedzenia OC. Oczywiście takie zobowiązanie można zawrzeć w umowie tylko za zgodą nabywcy auta.

2019-08-08 22:16

Daria31.0.x.x

Rozumiem, dziękuję bardzo za odpowiedź

2019-07-26 17:45

Jagna5.172.x.x

Witam mam takie pytanie jezeli dzisiaj ja jako współwłaściciel auta u agenta chcialam zakupic ubezpieczenie i ten agent wyslal juz wniosek do firmy ubezpieczajacej moge odstapic od takiej umowy zawarej w tym samym dniu? Po przemysleniu i dokladnym sprawdzeniu znaleźliśmy lepsze i tansze ubezpieczenie. Czy juz sie nie da nic zrobic?

2019-07-29 08:28

Ubea.pl81.190.x.x

Rozumiem że zawierała Pani OC osobiście u agenta? Wszystko zależy od tego, czy agent wysłał do ubezpieczyciela informację o zawartej polisie (wtedy już nic nie da się zrobić) czy też na razie wystawił Pani jedynie ofertę. Najlepiej byłoby skontaktować się z agentem i z nim ustalić, co dokładnie zostało podpisane.

2019-07-29 15:08

Jagna37.248.x.x

Już za późno przedzwonilam do firmy do której był wysłany wniosek w którym okazały się być błędy i po poprawieniu wyszło 200 zł taniej. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

2019-07-26 11:20

Klaudia188.146.x.x

Witam. Około 1,5 roku temu sprzedałam auto, które było ubezpieczone w PZU na mnie. Ubezpieczenie było ratalne, więc nowy właściciel miał to opłacić lub zrezygnować z niego. Po roku okazało się, iż nowy właściciel nie płacił i nie ubezpieczyć na siebie auta, ani go nie przerejestrował. Dostałam wezwania od PZU do zapłaty całości polisy, sprawa była już sądowa. Poszłam więc do PZU to wyjaśnić. Udało się wybrnąć z sytuacji płacąc tylko niewielka karę za brak wymówienia umowy. Kara zostala opłacona, a sprawa miała toczyć się dalej z obecnym właścicielem pojazdu. Po pół roku dostałam pismo od komornika z tą samą kwotą co wcześniej i nakazem zapłaty całości w terminie 2 tygodni. Czy zostałam oszukana przez Panią pracującą w PZU? Co robić?

2019-07-26 13:20

Ubea.pl81.190.x.x

Należałoby zacząć od bezpośredniego kontaktu z PZU. Warto zapytać się, dlaczego ponownie wysłano do Pani żądanie. Czy otrzymała może Pani od PZU pisemne potwierdzenie, że kara została opłacona i PZU rezygnuje z dalszych roszczeń wobec Pani? Albo może przynajmniej ma Pani maile, w których byłyby zawarte ustalenia z PZU dotyczące tej sprawy?

2019-07-27 13:18

Klaudia188.146.x.x

Nawiązałam kontakt z przedstawicielem PZU. Okazuje się, Że z niewiadomych powodów przelew do nich nigdy nie dotarł, jednak mój długo widnieje u nich nadal jako mniejsza ustalona kwota. Poradzono mi, aby skontaktować się z komornikiem, ale myślę, że nie będzie go to interesować. Czy jest przewidziane gdzieś co zrobić w takiej sytuacji? Jakie pismo wystosunkować? Nie chciałabym mieć problemów z komornikiem,ale wolałabym jednak ponownie opłacić kwotę pomniejszoną, niż całość, o której informacje ma komornik.

2019-07-29 08:24

Ubea.pl81.190.x.x

Skoro PZU radzi, aby skontaktować się z komornikiem, warto to zrobić i zobaczyć, co z tego wyniknie. W takiej nietypowej sytuacji można także poprosić o wsparcie Rzecznika Finansowego (jego porada jest darmowa). Dobrze by było skontaktować się także ze swoim bankiem i ustalić, co oni wiedzą o tym przelewie.

2019-07-23 17:15

Beata37.47.x.x

Witam, kupiłam we czwartek polisę OC u agenta. Za tydzień planuje zainstalować gaz w aucie i lepsza cena OC jest w innym towarzystwie. Czy mogę w tej sytuacji odstąpić od umowy by zawrzeć nową polisę za waszym pośrednictwem lub za pośrednictwem agenta ?

2019-07-24 08:21

Ubea.pl81.190.x.x

Niestety, z OC zawartego osobiście u agenta nie można zrezygnować. W ciągu 30 dni można odstąpić jedynie od umowy ubezpieczenia zawartej przez telefon lub online.

2019-07-25 10:44

falken93.179.x.x

a co z art 812 KC???

2019-07-26 07:07

Ubea.pl81.190.x.x

Art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (tutaj link do treści ustawy: https://ubea.pl/dokumenty/ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiazkowych.pdf) wymienia, kiedy dokładnie umowa ubezpieczenia OC może ulec rozwiązaniu. Powyższy spis stanowi zamknięty katalog. Oznacza to, że temat wypowiedzenia OC został wyczerpany w tej ustawie i w tej kwestii nie trzeba odnosić się do Kodeksu Cywilnego (ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych odsyła do przepisów k.c. w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie). Zdaniem ubezpieczycieli art. 812 k.c. nie ma więc zastosowania w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC. Także Rzecznik Finansowy przychyla się bardziej do tej opinii.

2019-07-23 11:03

Xyz194.28.x.x

Witam. W maju telefonicznie została mi przedstawiona oferta ubezpieczenia OC. Nie oplacilam składki bo jak się okazało mój współwłaściciel ubezpieczył auto bez mojej wiedzy gdzie indziej. Dzwoniłam aby zrezygnować z ubezpieczenia, wysłałam także maila z rezygnacją. Cały czas przychodzą mi pisma z wezwaniem do zapłaty. Co zrobić? Nie opłace składki.

2019-07-23 16:36

Ubea.pl81.190.x.x

Czy telefonicznie przedstawiono jedynie ofertę czy zgodziła się Pani na zawarcie OC? W jakim czasie od rozmowy telefonicznej wysłała Pani maila z rezygnacją? I jeszcze jedno pytanie: czy telefonicznie przedstawiono Pani ofertę przedłużenia OC czy była to całkowicie nowa polisa?

2019-07-18 09:20

Jakub94.40.x.x

Witam. Zawarłem umowę przez telefon z PZU ale po trzech dniach wykupiłem ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela. Wysłałem do PZU wypowiedzenie umowy drogą e-mailową. Jednakże po 6 miesiącach zadzwonili i poinformowali że zalegam z płatnością, więc powiedziałem że wypowiedzenie wysłałem siedem dni przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Jednak stwierdzili że powinienem wysłać odstąpienie od umowy a nie wypowiedzenie. Proszę o odpowiedz czy będę musiał opłacić drugą składkę w PZU. Pozdrawiam

2019-07-18 14:43

Ubea.pl81.190.x.x

W takim przypadku faktycznie powinien Pan wysłać odstąpienie od umowy, ale nie znając dokładnej treści dokumentu przesłanego do PZU, nie jesteśmy w stanie określić, czy PZU słusznie żąda od Pana zapłaty składki. Radzimy poprosić Rzecznika Finansowego o poradę w tej kwestii (pomoc Rzecznika jest bezpłatna).

2019-07-11 13:56

Kasia46.215.x.x

Witam, kupiłam samochód i po czterech dniach od dnia zakupu wypowiedziałam polisę oc którą samochód posiadał. Mineło prawie dwa miesiące od daty wysłania wypowiedzenia drogą mejlową i nie otrzymałam żadnej odpowiedzi czy moje wypowiedzenie zostało przyjęte. W rozmowie telefonicznej z konsultantem otrzymałam odpowiedz ze zarejestrowano moją korespondencję i mam czekać na odpowiedz. Czy to tak długo trwa ? Strasznie się denerwuje.

2019-07-11 15:33

Ubea.pl81.190.x.x

Jeżeli wypowiedzenie zostało złożone poprawnie (zawierało własnoręczny podpis, zostało wysłane na poprawny adres mailowy), to ubezpieczyciel ma obowiązek przyjąć wypowiedzenie. Jeśli więc nawet ubezpieczyciel zażąda nagle jakiejś dopłaty, proszę okazać wysłanego maila z wypowiedzeniem.

2019-07-08 10:02

Rafał89.228.x.x

Witam, dwa miesiące temu to jest 04-05-2019 telefonicznie zdecydowałem się na zmianę ubezpieczyciela oc, polisa oc rozpoczyna się 04-08-2019, po dwóch miesiącach jeszcze na starej polisie byłem sprawcą kolizji i w tej nowej ubezpieczalni na którą chciałem zmienić, wyliczono mi i zmieniono mi wysokość ubezpieczenia to jest 08-07-2019 , czy mogę zrezygnować tego nowego ubezpieczyciela ?

2019-07-08 15:47

Ubea.pl81.190.x.x

Niestety, z OC kupionego telefonicznie można zrezygnować jedynie w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.

2019-07-01 12:34

Pawel5.173.x.x

Dostałem ofertę na przedłużenie polisy. U ubezpieczyciela miałem opłacane tylko OC. W jednym z kilku przesłanych wariantów ubezpieczenia ujęto dwie pozycje: ubezpieczenie OC oraz drugie: NNW. Nie byłem zainteresowany częścią dotyczącą NNW, dlatego opłaciłem tylko kwotę OC. Teraz dostałem ponaglenie do zapłaty NNW. Czy to zgodne z przepisami, że ubezpieczyciel dokłada od siebie niechciane przez klienta składniki ubezpieczenia? Czy w związku z tym muszę opłacić NNW? Pozdrawiam.

2019-07-01 15:36

Ubea.pl81.190.x.x

Jeżeli zdecydował się Pan na wariant zawierający OC i NNW powinien Pan zapłacić za obie te polisy. Ubezpieczenie OC kupowane w pakiecie jest często nieco tańsze niż OC kupowane samodzielnie. Jeśli więc wybrał Pan OC w pakiecie, to trzeba zapłacić za cały pakiet. Jeżeli wśród przesłanych wariantów była opcja samego OC, to można jeszcze ewentualnie spróbować skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem i spytać o możliwość przejścia na taki wariant samego OC.

2019-06-25 19:34

lech85.222.x.x

witam. W marcu 2018 dostalem list od PZU ze polisa na motocykl sie konczy. W liscie wyslano blankiet na rok 2018-19. Zaplacilem przelewem i bylo ok. W tym roku zadnego listu od PZU nie dostalem (polisa na rok 2019-20). Wiec poszedlem do agencji PZU. Tam mi powiedziono ze polisa nie byla stworzona na rok 2018-19 mimo zaplaty. Pieniadze ktore byly zostaly przekierowane na polise na rok 2019-20. Agent wyslal list do PZU zeby wytlumaczyli dlaczego polisa wtedy nie zostala stworzona. Po kilku dniach, dostalem list od PZU wraz z blankietem do zaplaty (wyzsza sume niz zadano w 2018) i z informacja ze po analizie sprawy zostala stworzona polisa na rok 2018-19...Poszedlem do agenta (tego samego), pokazalem mu blankiet, ze nie odpowiedziano mi na pytanie...i ze z mojej strony nie rozumie jak mozna wystawic polise na czas przeszly...Dodalem ze juz nigdy w PZU nie podpisze polisy. Moje pytania czy PZU moze mi w tej sytuacji wystawic polise na czas przeszly ? I czy moga wystawic inna cene od tej ktora byla na blankiecie w roku 2018 ?

2019-06-26 08:33

Ubea.pl81.190.x.x

PZU nie powinno wystawiać polisy na czas przeszły. Radzimy skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym i poprosić o jego opinię w tej sprawie (pomoc rzecznika jest darmowa).

2019-06-26 10:33

lech85.222.x.x

bardzo dziekuje za rade ! pozdrawiam

2019-06-19 16:35

Jan195.191.x.x

Dzień dobry. Mam samochód w PZU z ubezpieczenie OC z terminem końca czynnej polisy tj. do Październik 2019 natomiast AC upływa mi w maju 2020 (AC wykupione na 2 raty). Planuję zmienić ubezpieczyciela w terminie końca polisy OC. Czy w przypadku rezygnacji z OC muszę opłacić drugą ratę polisy AC ?. Z góry dziękuję za odpowiedź.

2019-06-26 08:30

Ubea.pl81.190.x.x

Rezygnacja z OC nie zmienia faktu, że posiada Pan nadal AC. Z ubezpieczenia AC można zrezygnować jedynie w ciągu pierwszych 30 dni trwania umowy. Potem nie ma już takiej możliwości (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zmiana ważnych okoliczności powoduje rekalkulację składki przez ubezpieczyciela. Wtedy ma się 14 dni na podjęcie decyzji, czy chce się zrezygnować z takiej polisy czy nie). Nawet jeśli więc zrezygnuje Pan z tego OC i wykupi nowe gdzie indziej, to nadal trzeba będzie opłacić drugą ratę polisy AC.

2019-06-26 12:43

Jan195.191.x.x

Serdeczne podziekowania. Pozdrowionka

2019-06-19 07:02

MaQ5.173.x.x

Witam, uprzejmie proszę o poradę. Moje obecne ubezpieczenie OC auta (Allianz) kończy się z końcem bieżącego miesiąca. Zostało ono zawarte u tzw. multi agenta obsługującego kilkunastu ubezpieczycieli. Równo na 2 tygodnie przed końcem ubezpieczenia zadzwonił do mnie ów agent z propozycją kontynuowania ubezpieczenia. Przedstawił mi propozycje u innego ubezpieczyciela (EuroIns), u którego składka była korzystniejsza o ponad 300 zł od obecnej. Zaślepiony taką "okazją" umówiłem się w biurze multi agenta i zgodziłem się na zaproponowaną ofertę wypowiadając jednocześnie trwające jeszcze OC w Allianz. Jednak po podpisaniu dokumentów okazało się, że w polisie wpisano mi zawyżony czas posiadania prawa jazdy (stąd taka "atrakcyjna" cena). 2 dni po tym fakcie, otrzymalem od Allianz propozycje kontynuowania u nich ubezpieczenia. Kwota składki zaproponowanej kontynuacji może jest wyższa od EuroIns, ale przynajmniej mam pewność że poświadczyłem tam prawdziwe dane i w razie jakieś szkody nie będę miał problemów. Czy mogę zatem odstąpić od podpisanej i opłaconej już polisy z EuroIns (której bieg zaczyna się de facto 1 lipca) i wrócić skruszony do kontynuacji współpracy z Allianz (którą de facto rozwiązałem bo skusiłem się na ową "okazję") ??? Z góry dziękuję za odpowiedź

2019-06-19 09:02

Ubea.pl81.190.x.x

Jeżeli podpisał Pan umowę stacjonarnie u agenta, to nie może już Pan od niej odstąpić. Pozostaje Panu poproszenie agenta o poprawienie danych na polisie i przeliczenie składki.

2019-06-13 14:44

Cris83.14.x.x

Witam. w 2017r kupiłem nowy samochód stary oddając w rozliczeniu w komisie. wysłałem listem zwykłym informacje o zbyciu auta. Nigdy nie zostałem poinformowany o przedłużeniu umowy OC ani informowany że Ubezpieczycie nic nie wie o sprzedaży samochodu. Dzisiaj dostałem informacje od firmy ściągającej długi że moja sprawa jest w sądzie w oczekiwaniu na nakaz zapłaty. Jak to możliwe? od 2015 r. jestem zameldowany w nowym miejscu umowa jest z 2016 roku twierdza że wysyłali na stary adres powiadomienia.. Mogli załatwić mój nowy numer a nie wiedzieli że mieszkam gdzieś indziej. Jak sobie z nimi poradzić... ? Osoby które kupiły nasze mieszkanie twierdza że nic nie przychodziło wygląda jak by kombinowali. Co powinienem zrobić?

2019-06-13 15:37

Ubea.pl81.190.x.x

Należałoby zacząć od skontaktowania się z firmą windykacyjną i okazania dokumentów udowodniających, że od 2017 r. nie jest już Pan właścicielem auta.

2019-06-11 09:29

Ela83.26.x.x

Witam mam pytanie o nnw dziecka. Wykupuje dziecku polisę sama nie przez szkołę. Niestety w całym roku szkolnym miała bardzo czeste urazy różnych części ciała. Ostatnio skrecila nogę. Zawsze po zgłoszeniu do ubezpieczyciela i przesłaniu dokumentacji sprawa była szybko załatwiana, a tym razem każą czekać 30 dni na decyzję bo badaja sprawę. Pytanie moje dotyczy czy dlatego że to już czwarty uraz dziecka w tym roku? Bo raczej nie jesteśmy oplacalnymi klientami płacąc jednorazową składkę a po odszkodowanie zgłaszamy się już 4 raz. Czy ubezpieczyciel może mi wypowiedziec umowe w takiej sytuacji lub odmówić odszkodowania z tego powodu? Bardzo proszę o opinie.

2019-06-11 15:34

Ubea.pl81.190.x.x

Jeżeli tylko w ubezpieczeniu nie ma określonego limitu zdarzeń, ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania z tego powodu. Nie może też wypowiedzieć umowy polisy. Częste wypadki mogą jednak oczywiście skłonić ubezpieczyciela do uważniejszego przyjrzenia się zgłoszeniu. Trzeba poczekać cierpliwie na decyzję ubezpieczyciela.

2019-06-10 21:54

Sebek89.64.x.x

Witam serdecznie mam pewne pytanie, dostałem propozycję kontynuacji polisy OC lecz kwota jest wyższa , a niż bym chciał ją zakupić jako nowy klient. I tu jest moje pytanie czy mogę podpisać nową umowę a że starej odstąpić ? I to wszystko w ramach tej samej firmy ubezpieczeniowej ?

2019-06-11 08:14

Ubea.pl81.190.x.x

Nie, w dotychczasowej firmie ubezpieczeniowej może Pan jedynie zakupić OC w ramach kontynuacji. Jeśli będzie chciał Pan skorzystać z oferty nowej umowy, to ubezpieczyciel zweryfikuje Pana i podniesie składkę. Niestety sytuacja, w której nowy klient otrzymuje korzystniejszą ofertę OC niż osoba, która już jest klientem danej firmy, jest dość typowa. Zachęcamy zatem do skorzystania z kalkulatora OC https://kalkulator.ubea.pl i sprawdzenia, czy jakaś inna firma nie zaoferuje korzystnej składki polisy.

2019-06-09 09:49

Maria88.156.x.x

Podpisałam roczną polisę(składka jednorazowa za cały rok) OC w PZU ale zorientowałam się że jest za wysoka składka pomimo wieloletniej bez szkodowości .Po dwóch dniach zawarłam ubezpieczenie OC z inną firmą gdzie tą samą składkę roczną OC mam 50% niższą niż w PZU.Sładki do PZU nie zapłaciłam natomiast zapłaciłam w innej firmie.Mam pytanie czy mogę rozwiązać umowę OC z PZU.

2019-06-10 08:34

Ubea.pl81.190.x.x

W jaki sposób zawarła Pani umowę ubezpieczenia OC z PZU? Jeśli przez telefon lub online to może Pani zrezygnować z tej polisy w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Jeśli jednak zakupiła Pani OC w oddziale lub u agenta, to nie może Pani zrezygnować z tego ubezpieczenia.

2019-05-24 12:43

Amelia80.87.x.x

W czasie gdy przechodziłam do innej firmy ubezpieczeniowej nie złożyłam podpisu i mi teraz grożą sprawą sądową co może mi się stać

2019-05-24 15:17

Ubea.pl81.190.x.x

Gdzie nie złożyła Pani podpisu? Pod wypowiedzeniem ubezpieczenia w dotychczasowej firmie? Jeśli tak, to niestety wypowiedzenie OC jest nieważne i ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki za automatycznie przedłużone OC.

2019-05-15 18:47

Tomasz188.146.x.x

Witam zawarłem polise w marcu jakos w avivie przez telefon. Polisa rozpoczeła sie 14.05.2019 ale jej nie oplacilem .W miedzy czasie pod koniec kwietnia dostalem lepsza oferte ubezpieczenia oc w hesti ktora oplacilem. i teraz moje pytanie. Mam taki zapis w umowie w avivie ze jak w ciagu 7 dni od rozpoczecia policy oc nie oplace skladki aviva uzna to za swiadoma rezygnacje z ubezpieczenia. I był zapis ze zawarcie umowy nastepuje w chwili oplacenia skladki przez zubezpieczajacego lub jej pelnej raty . Mam sie czym martwic odnosnie avivy jak nie oplace ?

2019-05-24 15:19

Ubea.pl81.190.x.x

W przypadku takich zapisów, Aviva raczej nie powinna żądać zapłaty za to ubezpieczenie. Warto byłoby jednak skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem i ustalić, jak wygląda sytuacja.

2019-05-09 17:31

E.sz.94.254.x.x

zawarłąm polisę u agenta , czy mam prawo do odstąpienia ? w towarzystwie powiedziano ,że nie ma takiej opcji, tylko i wyłacznie wtedy kiedy zawarłąbym na odległość. Jęsli mogę jakie terminy mnie obowiązują i jakim paragrafem się podeprzeć.

2019-05-10 08:16

Ubea.pl81.190.x.x

Niestety, od umów ubezpieczenia OC zawartych osobiście u agenta nie można odstąpić. Towarzystwo ma rację: gdyby zawarła Pani umowę przez telefon lub online, wtedy miałaby Pani 30 dni od podpisania umowy na rezygnację z niej.

2019-05-08 18:14

Justyna31.0.x.x

Witam. Z mężem kupiliśmy w 2016 r. samochód, okazało się że poprzedni właściciel nie ma oplaconej drugiej raty, wszelkie zobowiązania przeszły na nas. W ciągu miesiąca wypowiedziałam ubezpieczenie OC tyle że okazuje się, że nie z tego artykułu co trzeba. PZU przyjęło wypowiedzenie z końcem polisy, przy czym naliczyli mi koszty. W tym momencie sprawa jest u komornika, gdzie wszelkie ponaglenia szły na adres zameldowania męża, gdzie niestety wszelkie awiza niestety do nas nie dotarły, co mogę w takiej sytuacji zrobić. Oczywiście po wypowiedzeniu zawarliśmy nowe ubezpieczenie OC u innego ubezpieczyciela.

2019-05-09 08:14

Ubea.pl81.190.x.x

Kiedy upływał termin płatności drugiej raty? Już po nabyciu przez Państwa samochodu czy jeszcze przed zakupem?

2019-05-08 16:25

Małgorzata93.105.x.x

Witam ponownie .Nie byłam poprzednio ubezpieczona w Link 4 tylko w AXSIE gdzie na czas wypowiedziałam umowę.

2019-05-09 08:13

Ubea.pl81.190.x.x

Niestety nie znając dokładnej treści Pani rozmowy z Link, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy faktycznie ubezpieczyciel ma prawo wymagać zapłaty za polisę. Radzimy skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, przedstawić mu całą sprawę i poprosić o bezpłatną poradę.

2019-05-08 06:19

Szymon F.46.134.x.x

Witam serdecznie, proszę o poradę. Doszło do sprzedaży pojazdu i zgłoszenia sprzedaży do ubezpieczyciela. Po dacie sprzedaży kilka dni później skończyło się oc krótkoterminowe. Następnie nabywca skorzystał z prawa do rezygnacji z zakupu i powstała przez to przerwa w oc. Czy można jakoś załatać dziurę Oc, zwolnić się z kary ufg, kto powinien zapłacić ewentualną skadkę lub karę za okres od wygaśnięcia polisy.

2019-05-08 08:40

Ubea.pl81.190.x.x

Pana sytuacja jest na tyle skomplikowana, że radzimy skontaktować się w tej sprawie z Rzecznikiem Finansowym i poprosić o darmową telefoniczną poradę.

2019-05-07 19:23

Małgorzata93.105.x.x

Witam serdecznie.Proszę o radę,otóż 21.04.2019 kończyła mi się umowa oc .Zadzwoniono do mnie dużo wcześniej i zaproponowano mi ofertę z Link 4 ,na którą się zgodziłam ,miałam dostać mailem umowę i zapłacić,ale nic do mnie nie dotarło,po paru dniach zadzwonił następny konsultant który wybrał mi ubezpieczenie w innej firmie ,przesłał mi na maila wiec opłaciłam .Pod koniec kwietnia z Link 4 zaczęli mi przysyłać smsy przypominające o zapłacie ubezpieczenia ignorowałam je alę dzisiaj zadzwoniła pani i powiedziała ze sprawę kieruje do sądu.Jestem w szoku !

2019-05-08 08:44

Ubea.pl81.190.x.x

Czy poprzednie ubezpieczenie OC miała Pani w Link4? Jeśli tak i jeśli go Pani nie wypowiedziała, to polisa OC przedłużyła się automatycznie na kolejny rok. W takim przypadku pozostaje jak najszybsze wypowiedzenie przedłużonego automatycznie ubezpieczenia (tu znajdzie Pani wzór wypowiedzenia: https://ubea.pl/dokumenty/wypowiedzenie-ubezpieczenia-oc.pdf ) i zapłacenie Link4 za ten czas, kiedy udzielał Pani ochrony.

2019-04-23 15:04

IK78.9.x.x

Witam. 17.04.2019r zakupiłam umowe OC u Agenta Ubezpieczeń. Dnia następnego t.j 18.04.2019r zorientowałam się ,że została złe wpisana przez Agenta data uzyskania prze ze mnie prawa jazdy,a co za tym idzie Agent naliczył mi niższą składkę OC. Twierdzi ,że już tego się nie da zmienić ani anulować OC i muszę dopłacić pieniążki do pełnej składki. Czy ma racje ,czy jednak mam prawo do rezygnacji z OC ?? Dziękuję za pomoc

2019-04-23 15:43

Ubea.pl81.190.x.x

W jaki sposób zakupiła Pani ubezpieczenie OC? Jeśli osobiście u agenta, to faktycznie nie będzie Pani mogła już wypowiedzieć tego OC. Jeśli kupiła Pani OC przez telefon, to może Pani wypowiedzieć OC w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.

2019-04-24 17:46

AS83.25.x.x

Dlaczego nie można odstąpić od umowy w ciągu 30 dni podpisanej osobiście u agenta. W art. 812 KC nie ma wzmianki, że dotyczy to umowy zawartej na odległośc.

2019-04-25 08:39

Ubea.pl81.190.x.x

Sytuacje, w których można odstąpić od umowy ubezpieczenia OC określa art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Punkt 8 tego artykułu odnosi się do sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 30 dni. Artykuł 33 nie wymienia jednak sytuacji odstąpienia od umowy zawartej osobiście w ciągu 30 dni. Artykuł 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jest zamkniętym katalogiem przypadków, kiedy odstąpienie od obowiązkowej polisy jest możliwe. W związku z tym prawnicy ubezpieczycieli uznają kwestię odstąpienia od OC za całkowicie uregulowaną w ustawie. Oznacza to, że w tej kwestii nie trzeba odnosić się do przepisów Kodeksu Cywilnego (ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych odsyła do przepisów k.c. jedynie w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie).

2019-04-10 22:49

Dawid46.239.x.x

Witam . Kupiłem samochód i Pan sprzedając mi go mówił że został miesiąc ubezpieczenia itp Wysłałem rezygnację z ubezpieczenia co miał zawarte sprzedający lecz odpisali że ja nie mogę . Dziś kupiłem ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela ale dziś dostałem wiadomość że mam do zapłaty jeden miesiąc za ubezpieczenie. Jak mam to traktować ? Jak mogę się obronić że sprzedający upewniał że jest wszystko opłacone ?

2019-04-11 08:26

Ubeap.pl81.190.x.x

Po zmianie właściciela samochodu ubezpieczyciel ma prawo przeprowadzić rekalkulację składki i żądać dopłaty, jeśli dla nowego kierowcy wyjdzie droższa polisa. Stąd zapewne ta wiadomość z wezwaniem do zapłaty za jeden miesiąc. Pan, jako nowy właściciel samochodu, powinien mieć jednak prawo wypowiedzieć OC zawarte przez poprzedniego właściciela w dowolnym momencie. Czy ubezpieczyciel wyjaśnił, dlaczego nie przyjął wysłanej przez Pana rezygnacji?

2019-04-04 17:15

Monika37.248.x.x

Witam. Mam pytanie. Zakupilam auto z polisa na 4 raty. Ostatnia jest do zaplacenia.Oczywiście nie chce placic ww raty bo wynosi polowe kwoty rocznego OC a jest tylko na 3 miesiace. Chce wymowic ubezpieczenie. Tylko zapis jest w wypowiedzeniu ze OC wygasa z dniem rezygnacji. Czyli jesli wypowiem ubezpieczenie dzisiaj to musze miec juz na dzisiejszy dzien nowe OC czy od jutra?

2019-04-05 08:29

Ubea.pl81.190.x.x

Jeśli wypowiada Pani OC np. 5 kwietnia, to nowe OC musi być ważne od 6 kwietnia. Zapraszamy na kalkulator OC: https://kalkulator.ubea.pl w celu znalezienia najtańszego OC dla Pani auta.

2019-04-01 15:09

Roman91.208.x.x

Od lat mam ubezpieczenie OC AC i NW w jednej firmie. Kilka dni temu agent przyniósł mi kolejną polisę - pakiet jako kontynuację. Polisa będzie aktywna od 6 kwietnia (do tego czasu "działa" poprzednia). Na jednym egzemplarzu złożyłem podpis potwierdzający odbiór polisy. Z różnych powodów chcę zmienić firmę ubezpieniową i anulować polisę jeszcze przed datą jej aktywacji, ale okazuje się, że mój podpis przesądził, że nie mogę anulować polisy OC na kolejny rok. Czy to jest już przesądzone ???

2019-04-02 08:19

Ubea.pl81.190.x.x

Sytuacja jest dość skomplikowana, ale raczej powinien mieć Pan prawo jeszcze zrezygnować z kontynuacji tego ubezpieczenia. Warto zadzwonić do Rzecznika Finansowego i zapytać się o jego opinię w tej sprawie.

2019-03-20 15:12

A.5.173.x.x

We wrześniu kończyła mi się polisa w I. Broker przygotował mi 4 pakiety, ( jak się okazało one tylko kosztowały, a nie miały cudów, o jakich mi wspominano - nie znam się na tym...), z których dalej wybrałam I. Na polisie mam zaznaczone rodzaj umowy - kontynuacja. Jednak na początku pażdziernika znajoma agentka zaproponowała mi korzystniejszą polise, i po zapoznaniu się z poprzednią, wypowiedziała umowę ubezpieczenia OC ( podwójne ubezpieczenie). Zapewniała, ze zapłacę jedynie za tych kilka dni składkę oc. Nowa polisa w P. od razu opłacona przeze mnie, ta pierwsza nie, ponieważ zbliżał się termin opłacenia, a ja podpisałam inna umowę. Oczywiście zostałam z tym sama, ponieważ I. wysyłało mi kolejne powiadomienia, a dzis otrzymałam ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Pani agentka nie widzi nidgdzie swojej winy, a ja zostałam z 2 polisami, z podwójnym OC i całym pakietem. Proszę o pomoc, ponieważ rozmowy tel. ,pisane przeze mnie pisma i odwołania do I. nie zadziałały. Oni mi odpisują, ze zgodnie z art. 28a.ust.2 Ustawy z dn.22 maja 2003r. umowa zawarta w tym trybie może zostać wypowiedziane na pismie i może być to skuteczne jednie do polis zawartych w trybie kontynuacji, a moja polisa została zawarta w trybie negocjacji. Proszę o pomoc, czy ja mam jakąś szansę na uniknięcie zapłacenia w całości tej pierwszej polisy? Ta druga agentka nie widzi tu swojej winy, a ja zostałam z tym sama...Czuję się oszukana, nie stać mnie na zapłacenie kolejnych 2 tys. zł.

2019-03-20 15:45

Ubea.pl81.190.x.x

Ostatnio w dość podobnej sytuacji Rzecznik Finansowy wydał opinię, że ubezpieczyciel powinien uznać polisę za przedłużoną w trybie kontynuacji, a w związku z tym umożliwić jej wypowiedzenie (oczywiście towarzystwo nadal może żądać zapłaty za te dni, kiedy udzielało ochrony). Radzimy więc skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym i poprosić jego o pomoc (nie trzeba za to nic płacić).

2019-03-20 13:16

kmk193.104.x.x

Pozwole sobie zapytac - gdyz pewien nie jest. Mam pojazd historyczny i zarazem zabytkowy. Czy to prawda ze w takim przypadku nie ma obowiazku wypowiadania polisy OC (zawartej na rok)? Zwyczajnie mozna nie zapłacić za kontynuacje?

2019-03-20 15:41

Ubea.pl81.190.x.x

OC krótkoterminowego nie trzeba wypowiadać, ponieważ nie ulega ono automatycznemu przedłużeniu. Roczne OC natomiast przedłuży się automatycznie, niezależnie czy mamy do czynienia z samochodem historycznym czy zwykłym. Należy więc je wypowiedzieć.

2019-03-12 18:05

Aa37.47.x.x

Kupiłam umowę u innego ubezpieczyciela, ale zapomniałam wygłosić ciągłości. Po 2 tygodniach wyglosilam ubezpieczenie, ale zrobiłam błąd i nie napisałam "a" do art. 28. Minęły kolejne 4 tygodnie.. Czy będę musiała zapłacić za 6 tygodni? Na infolinii dowiedziałam się, że niestety tak bo zrobiłam błąd. Czy nie powinnam dostać informacji zwrotnej od ubezpieczyciela? Dodam, że dane polisy która chciałam rozwiązać wpisałam poprawne.

2019-03-13 08:38

Ubea.pl81.190.x.x

Czy przesłane wypowiedzenie zawierało Pani własnoręczny podpis? Jeśli tak i skoro dane polisy zostały wpisane poprawnie, to przy odrobinie dobrej woli ubezpieczyciela jest szansa na to, aby zapłacić jedynie za 2 tygodnie polisy. Warto spróbować skontaktować się drogą mailową / osobiście w oddziale z bardziej decyzyjnym pracownikiem ubezpieczyciela.

2019-02-16 19:51

Ania37.47.x.x

Witam, dwa tygodnie temu podpisałam umowę oc na odleglosc z agentem cuf w firmie allianz. Czyli Pan mi przesłał skany umowy po rozmowie telefonicznej po czym odeslalam mu skany z podpisem. Chciałabym zrezygnować z tego oc. Czy jest taka możliwość?

2019-02-18 08:27

Ubea.pl81.190.x.x

W przypadku ubezpieczenia OC zawartego przez telefon lub Internet, ma Pani prawo wypowiedzieć polisę w ciągu 30 dni od jej zawarcia (tutaj znajdzie Pani wzór wypowiedzenia: https://ubea.pl/dokumenty/wypowiedzenie-ubezpieczenia-oc.pdf). Proszę jedynie pamiętać o zachowaniu ciągłości OC. Jeśli wypowie Pani OC w Allianz, musi Pani kupić nowe OC w innej firmie, tak aby nie było ani jednego dnia przerwy (tu może Pani sprawdzić, gdzie będzie najtaniej: https://kalkulator.ubea.pl )

2019-02-09 22:26

KOKO93.159.x.x

Witam Moja żona była u agenta aby zawrzeć nową polisę .. Najlepiej wyszło w interrisk. Agent wprowadził ofertę, lecz po namysle rozmyślilimy się. Umowa nie została podpisana. Agent powiedział, ze oferte anuluje. Dzisiaj dostajemy list od interrisk zatytułowane Powiadomienie i informację o zapłacie pierwszej raty do 2lutego. Jak to traktowac?

2019-02-11 08:26

Ubea.pl81.190.x.x

Wygląda na to, że niestety agent wbrew temu co powiedział, nie anulował tej oferty. Należałoby skontaktować się bezpośrednio z agentem, aby wyjaśnić tę kwestię.

2019-01-11 00:46

mirek217.99.x.x

Dziękuję ubea za odpowiedź. Jeśli chodzi o to OC z kartą PZMOT przed połową grudnia 2018 to jest chyba lepszy numer . Nie każdy o tym pisze w Internecie ale ta oferta była chyba skierowana tylko dla nowych klientów PZU którzy np. przeszli z innych TU do PZU i nie dotyczyło klientów którzy wcześniej ubezpieczali swoje klasyki 25+ w PZU. I pewnie dlatego mnie nie informowano o tym. Inaczej mówiąc ktoś był był ubezpieczony wcześniej w innym TU i przeszedł do PZU miał tą redukcję kosztów 70 % i płacił np. za ubezpieczenie klasyka 25+ np. 700 zł mniej od klienta który by miał to samo auto ale wcześniej był już ubezpieczony w PZU. Nieźle PZU traktuje stałych klientów. Natomiast teraz poszukuję informacji gdzie mógłbym najtaniej wykupić na to auto ubezpieczenie na 1 miesiąc ,żeby zerwać umowę z PZU na 2019r.

2019-01-11 07:53

Ubea.pl81.190.x.x

Nie zajmujemy się sprzedażą OC na miesiąc. Jeśli jest Pan zainteresowany taką polisą, najlepiej będzie skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielami. Cena takiego OC wynosi zwykle ok. 100 zł i w przypadku tej polisy nie występują aż tak duże różnice cenowe jak w przypadku rocznego ubezpieczenia.

2019-01-14 01:22

mirek217.99.x.x

Witam ,dziękuję za odpowiedź i mam jeszcze takie pytanie. Czy jeśli dostałem to przedłużenie umowy listownie i podniesiono mi tą kwotę ubezpieczenia to czy na tej podstawie mogę wymówić to ubezpieczenie ze względu na zmianę warunków umowy , nie ponosząc dodatkowych kosztów ? Często dostaję od banków pisma z nowym regulaminem i piszą tam ,że mogę nie zgodzić się na to i w ciągu 14 dni mogę rozwiązać umowę z bankiem czy firmą telekomunikacyjną. Czy jest to gdzieś zapisane w broszurze -”OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Auto” drukowanych przez PZU.

2019-01-14 08:20

Ubea.pl81.190.x.x

W przypadku ubezpieczenia OC można wypowiedzieć automatycznie przedłużone OC, jeśli samodzielnie kupiło się polisę w innej firmie. Wtedy płaci się dotychczasowemu ubezpieczycielowi jedynie za okres, kiedy faktycznie udzielał ochrony. Tutaj znajdzie Pan dokładne informacje na ten temat: https://ubea.pl/wypowiedzenie-oc/

2019-01-01 20:06

Piotr37.247.x.x

Witam, mam pytanie do Znawców tematu". Kupiłem przez telefon OC dla 126 z 79r, ale nie podpisałem nic i nie zapłaciłem jeszcze . Ochrona zaczynała się w ten sam dzień. Następnego dnia znalazłem dużo lepszą polisę niż policzył mi agent w gothar ( poprzednio też gothar) mówi że ją zrekalkulował i nie wiem czy jak mam znowu w gothar to już chyba nie jest odnowienie z automatu. Jeżeli mogę z niej zrezygnować (?) by kupić inną tańszą to czy będzie jak tę wykupię powiedzmy 05.01.19 to za te parę będę miał ochronę by była ciągłość i zapłacę za te parę dni? 2. Będę mógł zrezygnować/wymowic z polisy w gothar jeżeli moje auto skończy 40lat w lutym? Dodam że mam umowę platną w dwóch ratach. 3 pytanie ! Może najważniejsze. Czy jak samochód był produkowane w 1979 , rejestracja w 02.1979 to czy ja w ogóle muszę kupować OC jak pojazd ma 40lat.od kiedy to liczyć od początku roku czy pierwszej rejestracji. Dodam że nie mam jeszcze żółtych tablic, ale w tym roku po naprawach je zrobię, samochód nie jeździ

2019-01-02 08:43

Ubea.pl81.190.x.x

Dzień dobry, OC kupione przez telefon można wypowiedzieć w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, więc niezależnie od tego czy obecną umowę OC Gothaer traktuje jako nowe ubezpieczenie czy automatycznie przedłużone (choć powinien traktować jako automatycznie przedłużone), to może Pan wypowiedzieć to OC i zapłacić jedynie za te kilka dni, kiedy Gothaer faktycznie udzielał ochrony. Samochód mający co najmniej 40 lat, nawet taki mający białe tablice, nie musi już mieć zachowanej ciągłości OC. Liczy się jednak data pierwszej rejestracji. Dodatkowo ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie przewiduje opcji wypowiedzenia OC w momencie kiedy auto kończy 40 lat. Należałoby więc poczekać do końca obecnej umowy OC i dopiero wtedy zrezygnować z przedłużania OC na następny rok. Można jednak spróbować skontaktować się indywidualnie z ubezpieczycielem i zapytać, czy nie zgodziłby się na wcześniejsze wypowiedzenie OC.

2019-01-02 11:19

Piotr5.173.x.x

Dziękuję za odpowiedź. Przeczytałem nt w sieci: " Jezeli posiadamy pojazd który ma co najmniej 40 lat to nie musimy płacić obowiązkowego ubezpieczenia OC pod warunkiem nie poruszania się nim po drogach publicznych. A o tym ostatnim mówi nam art. 27 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z tym co napisałem wyżej udałem się do najbliższej siedziby PZU okazałem dowod rejestracyjny motocykla i podstawę prawną . po czym zrezygnowałem z ubezpieczenia jako podstawę podając pojazd historyczny wycofany z ruchu i wypowiedzenie umowy zaakceptowano. Robiłem tak wielokrotnie z różnymi moimi motorami." Czy tak można? Dodam że mam polisę w 2 ratach i nie zależy mi na tej polisie bo auto nie będzie jeździć przez dłuższy czas.

2019-01-02 15:50

Ubea.pl81.190.x.x

Tak jak napisaliśmy powyżej: należałoby skontaktować się osobiście z ubezpieczycielem i upewnić, czy dopuści takie wcześniejsze wypowiedzenie. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wśród możliwych sytuacji wypowiedzenia OC nie wymienia osiągnięcia przez auto wieku 40 lat (zaznacza jedynie, że na takie auto nie trzeba już kupować OC, jeśli nie wyjeżdża na drogę publiczną). Stąd niektórzy ubezpieczyciele mogą robić problemy z takim wcześniejszym wypowiedzeniem OC.

2019-01-10 00:53

mirek217.99.x.x

Witam ,mam podobny problem. Mam auto wyprodukowane w 1978 r ,pierwsza rejestracja w 1979 r. Od samego początku ubezpieczenie OC w PZU, automatycznie przedłużane. Nie wiedziałem do tej pory o możliwości zniżek 70% dla takich samochodów w PZU. Płaciłem zawyżone składki (auto klasy Fiata 1500)_, ostatnio na 2019 r podwyższyli jeszcze składkę OC o 200 zł na 1100 zł. Do tej pory jeszcze nie zapłaciłem bo zacząłem wertować internet i dowiedziałem się o autach historycznych itp. Żółtych tablic nie mam. Mam takie pytania: -czy auto jest historyczne od daty produkcji licząc 40 lat czy od daty 1-ej rejestracji ? -w jaki sposób mogę im wypowiedzieć umowę ,czy np. wykupując polisę krótkoterminową w innej firmie i potem wypowiedzieć z PZU żeby nie płacić tych 1100 zł za 2019 r? Dodam że dzwoniłem do różnych agentów PZU i generalnie nie wiedzą o aucie historycznym -tylko dlatego ,że jest 40 letnie albo udają że nie wiedzą. Na dodatek facet na infolinii PZU twierdził ,że wszystkie samochody zabytkowe czy historyczne muszą mieć non stop ubezpieczenie OC. Czy np. PZU przedłużając ze mną co roku automatycznie OC nie powinna mnie poinformować sama ,że była możliwość redukcji składek dla takich aut o 70% w ostatnich latach tylko łupić max stawki dla stałych klientów ? Straciłem zaufanie do tej firmy.

2019-01-10 08:58

Ubea.pl81.190.x.x

Dzień dobry. W swoim pytaniu poruszył Pan tak naprawdę kilka zagadnień, dlatego najpierw uporządkujemy pewne fakty związane z autami zabytkowymi i historycznymi oraz zniżkami OC na nich. W PZU do końca 2018 r. obowiązywała zniżka na OC w wysokości 70% dla aut, które wyprodukowano ponad 25 lat temu i których właściciele przynależeli do Polskiego Związku Motorowego. Panu dotychczas nie przysługiwała więc automatycznie taka zniżka. Musiałby najpierw wyrobić Pan legitymację PZM. PZU oczywiście mogło poinformować Pana o takiej możliwości, ale nie miało takiego obowiązku. W grudniu 2018 PZU zmieniło zasady tej promocji. Obecnie taka zniżka w wysokości 70% przysługuje w tym towarzystwie jedynie autom, które mają wyrobione żółte tablice rejestracyjne. Członkom PZM, którzy mają auta, od których rejestracji minęło ponad 25 lat OC ze zniżką 70% oferuje natomiast teraz Compensa. Teraz w temacie auta historycznego. Pojazd staje się samochodem historycznym, kiedy ma ponad 40 lat. Jeśli rok produkcji i rejestracji są takie same, to auto staje się autem historycznym kiedy minie 40 lat od daty rejestracji. Jeśli auto wyprodukowano wcześniej niż w roku rejestracji (jak jest w przypadku Pana auta), to 40 lat liczy się od 31.12 roku produkcji. Pana auta jest już więc pojazdem historycznym. Co daje posiadanie pojazdu historycznego w kontekście OC? Dla takiego samochodu można kupować OC krótkoterminowe jedynie na czas poruszania się autem po drogach publicznych (tu więcej o takim OC na miesiąc: https://ubea.pl/oc-na-miesiac/). Teraz przechodząc już konkretnie do Pana sytuacji. Rozumiem, że OC w PZU (to za które Pan jeszcze nie zapłacił), zostało przedłużone automatycznie przez ubezpieczyciela? Wobec tego może je Pan wypowiedzieć, jeśli będzie miał drugie OC kupione samodzielnie. Jeśli nie zamierza Pan często jeździć tym autem, to może Pan kupować OC krótkoterminowe na wyjazdy. Jeśli używa go Pan regularnie, to najkorzystniejszym wyjściem byłoby wyrobienie legitymacji PZM i zakup następnie OC ze zniżką w Compensie. Może też Pan spróbować wyrobić żółte tablice (tylko to już wiąże się z wszystkimi konsekwencjami posiadania auta zabytkowego, a sam proces nie jest taki prosty) i korzystać ze zniżki w PZU.