Strona główna  |  Wiadomości  |  Przejęcie OC

Przejęcie OC

Data publikacji: 2021-08-30
Po zmianie właściciela auta OC przechodzi automatycznie na nabywcę. Mimo to przejęcie OC rodzi wiele pytań. Eksperci Ubea.pl przygotowali więc poradnik, który wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z przejęciem OC po poprzednim właścicielu samochodu.

Podpis na umowie kupna-sprzedaży i samochód jest już Twój. W tym samym momencie przejęcie OC zakupionego przez poprzedniego właściciela również staje się faktem. Nie oznacza to jednak, że kupując auto, możesz zupełnie nie przejmować się obowiązkowym ubezpieczeniem.

Spis treści:

 1. Jakie są obowiązki sprzedawcy auta wobec ubezpieczyciela?
 2. Przejęcie OC po zakupie auta – o czym warto pamiętać?
 3. Wypowiedzenie OC i zwrot składki dla sprzedawcy
 4. Czy sprzedawca może zobowiązać do wypowiedzenia OC?
 5. OC na raty a zmiana właściciela
 6. Przejęcie AC - czy to możliwe?

Jakie są obowiązki sprzedawcy auta wobec ubezpieczyciela?

Kluczyki do auta Na początek warto zaznaczyć, że zbywca pojazdu powinien w ciągu 14 dni złożyć u ubezpieczyciela pisemne zgłoszenie sprzedaży auta. Towarzystwu ubezpieczeniowemu należy podać dane nabywcy:


 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL.

Jeśli nabywcą auta jest firma, ubezpieczycielowi należy przekazać następujące informacje na jej temat:


 • nazwa,
 • siedziba,
 • numer REGON.

W większości towarzystw sprzedaż samochodu można zgłosić szybko i prosto online. Pamiętaj, by zachować potwierdzenie wysłania takiego zgłoszenia.

Zgłoszenie sprzedaży auta ubezpieczycielowi to coś, z czym lepiej nie zwlekać. Dopóki bowiem zbycie pojazdu nie zostanie zgłoszone, sprzedawca ponosi razem z nabywcą odpowiedzialność solidarną za zapłatę kolejnych rat polisy OC. W dalszej części artykułu piszemy dokładniej o tej kwestii.

Co się stanie, jeżeli sprzedawca nie zgłosi zbycia auta, a nabywca pojazdu również nie poinformuje ubezpieczyciela, że auto zmieniło właściciela? Towarzystwo ubezpieczeniowe przedłuży automatycznie polisę OC na kolejny rok i wyśle do poprzedniego właściciela auta wezwanie do zapłaty składki za tę nową polisę. Oczywiście można to odkręcić, ale lepiej uniknąć stresu.

Przejęcie OC po zakupie auta – o czym warto pamiętać?

Przejęcie OC po poprzednim właścicielu zachodzi automatycznie. Kupując auto, warto jednak pamiętać o kilku kwestiach związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem:

1. Potwierdzenie OC

Upewnij się, że kupowane auto ma ubezpieczenie OC i jest ono opłacone. Sprzedawca powinien przekazać Ci potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia. Niestety, niekiedy nabywcy aut wierzą sprzedawcy na słowo. O tym, że auto nie ma obowiązkowej polisy, dowiadują się dopiero wtedy, kiedy z UFG przyjdzie wezwanie do zapłaty kary. Wtedy jest już za późno.

Pamiętaj, że możesz również samodzielnie sprawdzić, czy auto ma OC już na etapie wstępnej selekcji ogłoszeń. Korzystając z internetowej bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możesz bezpłatnie sprawdzić, czy dane auto ma aktualną polisę. Musisz jedynie znać numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu.

Informacje o ubezpieczeniu OC danego samochodu sprawdzisz również w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

2. Czy można kupić samochód bez OC?

Co ważne, jeśli auto nie ma OC, nadal możesz je bezpiecznie nabyć. Musisz jedynie pamiętać, by od razu w dniu podpisania umowy zakupu pojazdu nabyć również obowiązkowe ubezpieczenie OC. Za polisę auta odpowiadasz bowiem od dnia, kiedy jesteś jego właścicielem. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie może więc ukarać Cię karą za brak OC w czasie, kiedy jeszcze nie posiadałeś danego auta.

3. OC na raty

Jeszcze przed zakupem auta ustal z dotychczasowym właścicielem, czy OC zostało opłacone w całości czy kupione na raty. W tym drugim przypadku przejęcie OC oznacza bowiem, że odpowiadasz za zapłatę tych rat, których termin płatności wypada już po dniu nabycia samochodu.

4. Rekalkulacja składki OC po sprzedawcy

Po zakupie samochodu przejęcie OC sprzedawcy przez nowego właściciela dokonuje się automatycznie. Nie oznacza to jednak, że nabywca może w ogóle nie interesować się otrzymaną polisą. Po zmianie posiadacza auta ubezpieczyciel ma bowiem prawo do rekalkulacji składki, jeśli stwierdzi, że ryzyko ubezpieczeniowe w przypadku nowego właściciela jest niższe lub wyższe niż dotychczas. Taka sytuacja zaistnieje na przykład wtedy, kiedy wcześniej auto posiadał doświadczony kierowca bez szkód, a teraz przejęła je młoda osoba, która dopiero zaczyna przygodę za kółkiem.

Po zakupie auta warto więc skontaktować się od razu z ubezpieczycielem i ustalić, czy i jaka dokładnie rekalkulacja składki jest planowana. Mając tę wiedzę, będziesz mógł swobodnie zdecydować, czy chcesz dopłacić i kontynuować tę polisę czy wolisz wypowiedzieć ją i poszukać innej. Jeśli będziesz czekać, aż ubezpieczyciel sam Cię poinformuje o rekalkulacji, możesz niestety dowiedzieć się za późno. Jeżeli bowiem ubezpieczyciel powiadomi Cię o rekalkulacji składki dopiero na koniec trwania umowy, będziesz musiał zapłacić wymaganą składkę.

Kontakt z ubezpieczycielem w sprawie rekalkulacji da Ci też możliwość zweryfikowania od razu, czy poprzedni właściciel faktycznie opłacił składkę OC.

5. OC po sprzedawcy nie przedłuża się

Jeśli korzystasz z OC sprzedawcy, pamiętaj, że taka polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Wielu kierowców niestety o tym zapomina i w efekcie otrzymują karę za brak OC.

Osoby posiadające OC po sprzedawcy muszą więc przed zakończeniem aktualnej umowy znaleźć nowe korzystne ubezpieczenie dla siebie w tej samej lub innej firmie. Kalkulator OC pomoże Ci szybko znaleźć faktycznie najlepszą ofertę.

Wypowiedzenie OC i zwrot składki dla sprzedawcy

Nabywca może wypowiedzieć OC sprzedawcy w dowolnym momencie. Dlaczego jednak nabywca chciałby rezygnować z posiadanej polisy? Przejęcie OC jest przecież wygodnym sposobem na ubezpieczenie auta.

Powodem wypowiadania OC po poprzednim właścicielu często bywa niekorzystna rekalkulacja składki. Nowy właściciel samochodu może też chcieć zawrzeć od razu umowę ubezpieczenia OC i AC w jednym towarzystwie. Innym powodem może być fakt, że większość ubezpieczycieli nie przyznaje zniżek za historię OC, jeśli dany kierowca korzystał z polisy poprzedniego właściciela. Jeśli więc młoda osoba, która wcześniej nie miała OC, kupuje auto i przez 10 miesięcy korzysta z polisy poprzedniego właściciela, to kupując następne ubezpieczenie, jest nadal traktowana jak osoba bez żadnej historii ubezpieczeniowej.

Aby jednak wypowiedzenie było ważne, musi zawierać kilka elementów:


 • pełną nazwę ubezpieczyciela i adres jego siedziby
 • imię, nazwisko i adres aktualnego właściciela samochodu
 • numer rejestracyjny pojazdu
 • numer polisy OC
 • podstawę prawną – w przypadku wypowiadania OC zbywcy należy się powołać na art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
 • własnoręczny podpis właściciela samochodu.

Tutaj znajdziesz wzór wypowiedzenia OC: kliknij tutaj. Wielu ubezpieczycieli umożliwia też obecnie wypowiedzenie OC przy pomocy formularza online.

Jeśli nabywca zdecyduje się wypowiedzieć OC, sprzedawca zyskuje prawo do zwrotu niewykorzystanej składki. Ubezpieczyciel powinien dokonać takiego zwrotu w ciągu 14 dni od chwili wypowiedzenia OC. Cała procedura przejdzie sprawniej, jeśli sprzedawca przekaże od razu towarzystwu ubezpieczeniowemu numer konta, na który ma zostać dokonany przelew.

Pamiętaj, że umowa OC ulegnie rozwiązaniu od razu w dniu złożenia wypowiedzenia. Musisz więc zadbać o zakup nowej polisy w innej firmie.

Czy sprzedawca może zobowiązać do wypowiedzenia OC?

Umowa kupna-sprzedaży auta zawiera niekiedy zapis zobowiązujący nabywcę do rezygnacji z OC zakupionego przez sprzedawcę. Taki zapis nie wynika jednak z ogólnych przepisów, lecz jest jedynie efektem indywidualnych ustaleń pomiędzy nowym i dotychczasowym właścicielem. Jeżeli więc w umowie nie znalazł się taki zapis, sprzedawca nie może potem zmuszać do wypowiedzenia OC.

Prostszym rozwiązaniem niż zobowiązywanie w umowie do wypowiedzenia OC, jest doliczenie kosztu polisy do ceny auta.

OC na raty a zmiana właściciela

Tematem, który wywołuje nieco kontrowersji wśród kierowców, jest kwestia płatności za OC na raty, jeśli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zmieni się właściciel auta. Teoretycznie sprawa powinna być prosta: za raty, których termin płatności przypada przed dniem podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu odpowiada dotychczasowy właściciel. Raty, których termin płatności wypada już po dniu przejęcia OC, opłaca już nowy posiadacz auta.

W praktyce istnieje jednak taki specyficzny czas pomiędzy dniem sprzedaży auta a dniem zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela, kiedy poprzedni i nowy właściciel ponoszą odpowiedzialność solidarną za zapłatę raty. Co to oznacza?

Jeśli w tym czasie wypadnie akurat termin płatności kolejnej raty za OC, ubezpieczyciel może zażądać zapłaty od sprzedawcy lub od nabywcy. Jako że towarzystwo ubezpieczeniowe nie wie jeszcze o zmianie właściciela, jasnym jest, że zwróci się w tej sprawie do dotychczasowego posiadacza auta. W takim przypadku sprzedawca będzie musiał zapłacić kolejną ratę. Ewentualnie może potem zwrócić się indywidualnie do nabywcy z prośbą o zwrot zapłaconej części składki.

Z perspektywy sprzedawcy najlepiej więc zgłosić zbycie samochodu od razu w dniu jego sprzedaży. Dzięki temu uniknie się płacenia rat OC za auto, którego już się nie posiada.

Przejęcie AC - czy to możliwe?

Ubezpieczenie AC jest nieobowiązkową polisą, a w związku z tym nowy właściciel nie może go przejąć. Wraz ze sprzedażą auta umowa AC wygasa i sprzedawca zyskuje od razu prawo do otrzymania zwrotu niewykorzystanej części składki.

Takie same zasady obowiązują w przypadku innych dobrowolnych polis takich jak Assistance czy NNW.

Nowy właściciel przejmuje OC po sprzedawcy automatycznie w chwili nabycia pojazdu. Mimo że ta podstawowa zasada jest tak prosta, to przejęcie OC może wywoływać wiele różnych pytań. Mamy nadzieję, że ten poradnik odpowiedział na najważniejsze z nich. Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości związane z przejęciem ubezpieczenia, zadaj pytanie w komentarzu.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-08-06

Kupno samochodu – wszystko na co musisz zwrócić uwagę

Zakup samochodu – niezależnie czy nowego, czy używanego – to zazwyczaj poważna decyzja finansowa. Warto więc zadbać o szczegóły, poznać dokładnie kupowane auto i nie dać się pokonać formalnościom....

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-01-18

Beesafe – nowy kalkulator ubezpieczeniowy. Opinie, zalety, wady

Beesafe to nowa marka ubezpieczeniowa na polskim rynku oferująca polisy komunikacyjne. Sprawdzamy, jakie są jej zalety i wady oraz jak kupić ubezpieczenie, wypowiedzieć OC i zgłosić szkodę w Beesafe.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-09-23

Podwójne OC – co zrobić?

Ubezpieczyciel wezwał Cię do zapłaty składki OC za ubezpieczenie, o którym nic nie wiedziałeś? Okazało się, że masz podwójne OC na samochód? Sprawdź, co zrobić w takiej sytuacji.

Czytaj więcej
Komentarze
Kuba
2022-12-08 19:30
IP: 89.71.x.x
Witam, zakupiłem pojazd 14.11.2022 z OC rozłożonym na raty. 1 rata jest opłacona do 02.03.2022 przez poprzedniego właściciela. Czy mogę korzystać z tego OC do końca terminu opłaconej pierwszej składki ? A potem wypowiedzieć umowę OC tuż przed terminem płatności drugiej raty i wtedy podpisać umowę z innym ubezpieczycielem ? Chciałbym wykorzystać całkowicie czas opłaconej pierwszej raty a potem wybrać korzystniejszego ubezpieczyciela
odpowiedz
Kuba
2022-12-08 19:31
IP: 89.71.x.x
Przepraszam błąd w opisie. Termin opłaconej pierwszej raty jest do 02.03.2023
odpowiedz