Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie od zalania mieszkania i domu

Ubezpieczenie od zalania mieszkania i domu

Data publikacji: 2020-10-29
Zalanie jest jedną ze szkód najczęściej zgłaszanych do ubezpieczycieli. Jakie ubezpieczenie pomoże w takiej sytuacji? Co zrobić po zalaniu, aby nie stracić szansy na odszkodowanie?

Zalanie mieszkania to sytuacja, która zdarza się w najmniej oczekiwanym momencie. Oczywiście problem staje się mniejszy, jeśli nieruchomość jest ubezpieczona. Należy jednak wiedzieć, że czasem polisa może być niewystarczająca, ponieważ równie ważne jest prawidłowe zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego 

Zalanie mieszkania – czyja to wina?

Nadmiar wody w Twoim mieszkaniu może mieć różną przyczynę: gwałtowna ulewa, sąsiad, pęknięta rura, źle podłączona zmywarka lub pralka. Często zawodzą również sprzęty AGD, zwłaszcza nieprawidłowa ich instalacja. Bywają sytuacje, kiedy winna jest spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa lub inny zarządca budynku.

Ustalenie kto lub co ponosi odpowiedzialność za zalanie mieszkania, jest kluczowe w kwestii wypłaty odszkodowania. Jeśli winny jest sąsiad z góry, to towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty. Otrzymasz zatem odszkodowanie z polisy sąsiada, a konkretniej z jego OC w życiu prywatnym (o ile sąsiad posiada takie ubezpieczenie). Natomiast jeśli winowajcą są czynniki atmosferyczne, to w tym wypadku odszkodowanie otrzymasz ze swojej polisy.

Uwaga

Przy wyborze polisy sprawdź koniecznie, czy takie ubezpieczenie pokrywa koszty zalania oraz koszty poszukiwania przyczyn zalania. Jest to istotne zwłaszcza dla mieszkańców bloków, ponieważ można wtedy liczyć na dodatkowe środki, które pokryją koszt demontażu podłogi czy kucia ściany.

Zalane mieszkanie i co dalej?

Szybkość reakcji jest kluczowa. Najpierw trzeba zlokalizować źródło wycieku wody i zacząć minimalizować dalsze szkody. Obowiązek działania poszkodowanego w celu minimalizacji szkód zawsze jest wymieniony w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Rzecz jasna wszystko zależy od sytuacji, możliwości i bezpieczeństwa. Kiedy już opanujesz sytuację, to wtedy zajmij się powiadomieniem ubezpieczyciela lub wezwaniem odpowiednich służb.

Sposoby na zatrzymanie wody:

Jeśli odpowiedzialność ponosi sprzęt AGD, to w pierwszej kolejności zakręć zawór z wodą.

Jeśli cieknie z sufitu, to podstaw miskę i udaj się do sąsiada (jeśli mieszka nad Tobą) lub wezwij pomoc.

Jeśli dojdzie do awarii rur w ścianie, to zawiadom zarządcę budynku. Numery najczęściej wywieszone są na klatce schodowej przy wejściu do budynku.

Pierwsze rzeczy masz już opanowane, teraz musisz zebrać wszystkie informacje i je uporządkować.

 1. Kto jest winny: pogoda, sąsiad, administracja, inna awaria, Ty
 2. Zrób zdjęcia lub nagraj film.
 3. Napisz protokół zalania. Opisz przyczyny zalania, wylicz szkody, podaj dane winowajcy, swoje dane, datę, godzinę i miejsce zamieszkania.
 4. Jeśli wzywasz policję lub straż pożarną, to od zawiadomionych służb uzyskaj notatkę
 5. Powiadom ubezpieczyciela, załącz wszystkie dane, które udało Ci się zebrać.

Odszkodowanie za zalane mieszkanie

Na wypłatę odszkodowania ma wpływ kilka rzeczy. Dlatego tak ważne są czynności, które opisaliśmy wyżej. Duży wpływ ma sprawca szkody oraz rodzaj Twojej polisy.

Jeśli zalejesz swoje mieszkanie, to odszkodowanie pokryje zniszczenia ścian, stałych elementów oraz wyposażenia. Oczywiście, jeśli masz polisę, która uwzględnia te elementy.

W przypadku mieszkania wynajmowanego odszkodowanie trafi oczywiście do jego właściciela. Dlatego, jeśli wynajmujesz mieszkanie, to polecamy wykupić ochronę zakresu wyposażenia oraz OC w życiu prywatnym. 

Jeżeli to sąsiad zalał nasze mieszkanie, to znów ma tutaj zastosowanie OC w życiu prywatnym (oczywiście należące do sąsiada). W przypadku braku możesz dochodzić zadośćuczynienia na drodze pozasądowej lub polubownej.

A kiedy Ty zalejesz sąsiada, to koszty pokryje Twoja polisa OC. Jeśli poszerzysz zakres w towarzystwie ubezpieczeniowym, to wtedy w przypadku zalania mieszkania sąsiada polisa pokryje szkodę o wartość np. do 200 000 zł.

Jeśli winowajcą jest wadliwy sprzęt AGD, to odszkodowanie wypłacane jest z Twojej polisy. Warto zastanowić się także nad dodatkową ochroną w odniesieniu do ruchomości domowych (wyposażenia) i stałych elementów. Wtedy w sytuacji kryzysowej możesz liczyć na przyjazd fachowca i naprawę uszkodzenia. Najczęściej takie opcje ujęte są w pakietach Home Assistance.

W przypadku pękniętej rury głównym aspektem jest czyja to była ingerencja. Jeśli Twoja (np. uszkodzenie wyniknęło w trakcie remontu, to koszty pokrywa Twoja polisa. Jeśli remont robi spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, to koszty pokrywa zarządca budynku.

Ważne

Warto zaznaczyć, że w 2021 r. w Polsce nie odnotowano zjawisk pogodowych, które przyniosłyby znaczące wzrosty odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 3,4 mld zł, czyli o 0,5 proc. mniej niż rok temu. – Musimy pamiętać, że zjawiska związane z żywiołami będą się pojawiały w Polsce co roku, na większą lub mniejszą skalę. Ubezpieczyciele są przygotowani finansowo na to, by nieść swoim klientom pomoc w takich przypadkach – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. (źródło https://piu.org.pl/ubezpieczyciele-wyplacili-poszkodowanym-ponad-41-mld-zl/)

Wysokość odszkodowania za zalanie mieszkania - jaka będzie?

Nie ma jednej określonej kwoty. Każda sytuacja jest indywidualna i takie też stosowane są wyliczenia. Wszystko zależy od wielkości szkód, rodzaju sytuacji, zakresu polisy. Jeśli zniszczenia są niewielkie, to możesz otrzymać kilkaset złotych, a jeśli TU przyzna szkodę całkowitą, to wtedy otrzymasz 100% sumy ubezpieczenia. Zazwyczaj w takich przypadkach TU wysyła rzeczoznawcę (możesz też powołać taką osobę we własnym zakresie po uprzednim ustaleniu z ubezpieczycielem).

Powołany rzeczoznawca wykonuje kosztorys szkód. Dlatego warto przechowywać dowodu zakupu sprzętów i przedmiotów, gdzie wyraźnie zaznaczona jest ich wartość. Najlepiej taką listę przygotować w trakcie wyboru polisy.

Co to jest suma ubezpieczenia? Jest to maksymalna kwota ubezpieczenia na dane zdarzenie.

Środki te dają możliwość naprawy i przywrócenia stanu sprzed zalania. W przypadku domu warto zastanowić się na większą sumą ubezpieczenia, bo im większy metraż, tym większa możliwość szkód.

Najczęściej wysokość sumy ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości mieszkania. Niższa suma to rzecz jasna niższa składka, ale w przypadku zdarzenia wypłata może okazać się niewystarczająca, aby pokryć szkody.

Z drugiej strony nie warto też zawyżać wartości nieruchomości. Towarzystwo ubezpieczeniowe i tak wyliczy wartość mieszkania w chwili zalania (biorąc pod uwagę stawki w danym mieście, standard wykończenia i wartość wyposażenia).

Podstawa ubezpieczenia chroni na wypadek zalania ścian i stałych elementów (drewnianej podłogi, tynku, mebli w zabudowie). Rozszerzenie natomiast tyczy się wyposażenia (dywanów, sprzętów RTV itp.). 

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze, a kiedy nie?

Aby otrzymać pieniądze, zdarzenie musi mieścić się w definicji szkody wymienionej przez ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).

Uśredniając, większość towarzystw uznaje, że zalaniem jest, wydostanie się wody, cieczy lub pary na skutek:

 1. przerw w dopływie prądu
 2. awarii urządzeń AGD
 3. otwartych kranów lub zaworów
 4. rozbicia lub pęknięcia akwarium
 5. uszkodzenia lub zniszczenia łóżka wodnego
 6. opadów deszczu, śniegu, topnienia lodu
 7. zamarzania lub rozmarzania cieczy w urządzeniach i instalacjach
 8. zalania przez osoby trzecie
 9. zalania przez straż pożarną
 10. awarii i samoczynnego włączenia się zraszaczy ogrodowych
 11. cofnięcia się cieczy z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
 12. zamarzania lub rozmarzania cieczy w urządzeniach i instalacjach
 13. awarii instalacji lub urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, grzewczej, przeciwpożarowej lub pomp wodnych

Zawsze polecamy szczegółowe zapoznanie się wykupowaną polisą. Wypłata odszkodowania połączona jest z wyłączeniami odpowiedzialności. Zapisy wyłączające odpowiedzialność znajdują się w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) każdej polisy mieszkaniowej.

Nie dostaniesz odszkodowania, jeśli do zalania doszło w wyniku:

 1. umyślnego działania
 2. umyślnego działania lokatora w ubezpieczonym mieszkaniu
 3. braku odpowiedniej konserwacji mienia
 4. robót naziemnych
 5. długotrwałego oddziaływania wody
 6. zamieszek, działań wojennych, rozruchów, strajków
 7. pozostawania ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości

Zalanie mieszkania a brak ubezpieczenia

W przypadku braku polisy nie możesz liczyć na odszkodowanie. Wtedy wszystkie koszty musisz pokryć z własnej kieszeni. Niekiedy bywają one naprawdę spore, zwłaszcza w momencie dużej skali zniszczeń. Dodatkowo samo zalanie może być początkiem dalszych awarii. Często nadmiar wody idzie w parze z problemami z elektryką. 

Roczna składka to naprawdę niewielka część wartości mieszkania. W dodatku roboty wykończeniowe i remontowe ciągle drożeją. Dlatego polecamy pochylić się nad ubezpieczeniem, które potrafi oszczędzić naprawdę wielu zmartwień. 

Jak wybrać polisę? 

Wybierając konkretną polisę, zwróć przede wszystkim uwagę na to, czy zalanie jest już zawarte w podstawie ubezpieczenia czy też trzeba zapłacić dodatkową składkę, by rozszerzyć ochronę o to ryzyko.

Sprawdź także w OWU, czy wymieniono w nim jakieś szczególne ograniczenia ochrony. Wyłączenia odpowiedzialności występują w każdej polisie, ale ich liczba i rodzaj mogą być różne.

Zwróć koniecznie uwagę, czy dana polisa zapewnia ochronę przed ryzykiem zalania od razu po opłaceniu składki czy też występuje w niej karencja, czyli czas, kiedy ochrona jest ograniczona.

Nie skupiaj się też jedynie na ochronie przed zalaniem. W końcu Twoim czterem kątom grożą też różne inne niebezpieczeństwa, np. pożar, przepięcie, kradzież. Wybierz więc ubezpieczenie, które gwarantuje możliwie szeroką ochronę. Dobrze, jeśli ubezpieczyciel zobowiązuje się także do pokrycia kosztów usuwania szkód po akcji ratowniczej. Nie będziesz się musiał wtedy martwić, jeśli np. straż pożarna zaleje Twoje mieszkanie w trakcie akcji gaśniczej.

Odszkodowanie za zalane mieszkanie jest za niskie - co wtedy?

Zdarza się, że kwota proponowana przez ubezpieczyciela jest za mała. Jeśli nie odpowiada Twoim oczekiwaniom, to nie musisz się zgadzać. Masz prawo się odwołać od tej decyzji, co jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji. Jeżeli Twoja reklamacja nie uzyska pozytywnej opinii, to możesz sprawę skierować do Rzecznika Finansowego lub do sądu. 

Każdy ubezpieczyciel ma gotowy formularz reklamacji, z którego możesz skorzystać. 

FAQ 

W jakiej formie TU wypłaci odszkodowanie?

Otrzymasz je przelewem na wskazany numer konta. Natomiast jeśli korzystasz z usługi Home Assistance, to wtedy rozliczenie jest bezgotówkowe. 

Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie z polisy?

Ubezpieczyciel ma 30 dni na decyzję o przyznaniu i wypłacie odszkodowania od dnia zgłoszenia zalania. Jeśli sytuacja wymaga dodatkowej ekspertyzy, to odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie ważnych okoliczności szkody było możliwe. Ubezpieczyciel powinien wypłacić bezsporną część świadczenia w ciągu 30 dni (patrz art. 817 kodeksu cywilnego). Klauzule z umowy ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) mogą zawierać terminy wypłaty, które są korzystniejsze dla klienta. 

Czy zalanie dotyczy tylko wody?

Nie, zalanie dotyczy dowolnej cieczy, która nie jest wyłączona przez OWU. Może to być np. błoto. 

Czy za zalanie mieszkania przez straż pożarną też dostanę odszkodowanie?

Tak, pod warunkiem, że zdarzenie to ujęte jest w wykupionej polisie mieszkaniowej.

Zalanie mieszkania – jak zapobiegać?

1. Regularnie zlecaj przeglądy instalacji i kontroluj stan urządzeń.

2. Podłączenie najważniejszego sprzętu pozostaw profesjonalistom.

3. Zamontuj elektrozawór w pralce czy zmywarce. Odetnie on dopływ wody, jeśli doszłoby do pęknięcia wężyka.

4. Jeśli wyjeżdżasz na dłużej, zakręć główny zawór.

5. Zamontuj czujnik poziomu wody. Jeżeli poziom wody na podłodze wyniesie więcej niż milimetr, czujnik automatycznie zamknie zawór. Inną opcją jest czujnik zalania wodą, który reaguje, kiedy dojdzie do gwałtownego spadku lub skoku temperatury. Odetnie on dopływ wody i wyłączy wadliwe urządzenie.

6. Wykup ubezpieczenie od zalania domu, aby nie pozostać bez pomocy finansowej, jeśli mimo wszystko woda uszkodzi Twój dom.

Ubezpieczenie od zalania przez akwarium – czy to możliwe?

Niektóre osoby zastanawiają się, czy ubezpieczenie od zalania przez akwarium jest możliwe. Odpowiedź zawsze znajdziesz w OWU. Niekiedy ryzyko stłuczenia, rozbicia czy pęknięcia jest zawarte już w podstawowej ochronie, a czasem trzeba dopiero rozszerzyć ochronę o takie zdarzenie.

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-06-10

Najtańsze ubezpieczenie mieszkania

Pragniesz chronić swoje cztery kąty, ale jednocześnie chcesz jak najbardziej zaoszczędzić? Dobrze trafiłeś! W tym artykule odkrywamy sposoby na najtańsze ubezpieczenie domu. Sprawdź, jak nie...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-06-02

Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania chroni Twoją nieruchomość oraz domowników. Przed jakim jednak dokładnie ryzykiem zabezpiecza ta polisa? Na jaką pomoc ubezpieczyciela możesz liczyć?

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-05-25

Ubezpieczenie mieszkania – potrzebne dokumenty

Kupujesz pierwszy raz ubezpieczenie mieszkania? Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować? Obawiasz się stosu formalności? Spokojnie, zakup ubezpieczenia domu nie jest wcale skomplikowany....

Czytaj więcej
Komentarze