Strona główna  |  Wiadomości  |  Gdzie kupić ubezpieczenie do pracy za granicą?

Gdzie kupić ubezpieczenie do pracy za granicą?

Data aktualizacji: 2021-09-28
Ubezpieczenia podróżne chronią nie tylko turystów. W ramach tych polis dostępna jest również ochrona dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę.

Określenie „ubezpieczenia podróży” słusznie kojarzy się z urlopowymi wyjazdami. Warto jednak wiedzieć, że w ramach polis oferowanych osobom wyjeżdzającym z kraju ubezpieczyciele mają czasem dodatkową ofertę dla Polaków pracujących za granicą.

Ubezpieczenia dla pracowników działają podobnie jak polisy oferowane turystom. Różnica polega m.in. na dłuższym okresie ochrony (np. 3 miesiące) i uwzględnieniu ryzyk typowych w przypadku pracy fizycznej. Warto dokładniej sprawdzić, przed czym chronią ubezpieczenia dla pracowników.

Budowlaniec lub robotnik zapłaci wyższą składkę ubezpieczenia

Praca fizyczna za granicą Na wstępie warto podkreślić, że nie wszystkie towarzystwa oferujące typowe ubezpieczenia dla turystów proponują również ochronę potrzebną polskim pracownikom.

W poniższej tabeli zostały przedstawione cztery przykładowe oferty ubezpieczenia dla osoby wyjeżdzającej do pracy w Niemczech (od 15 stycznia do 15 marca 2018 r.). Warto pamiętać, że taki Polak nawet po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie uniknie kosztów leczenia, które muszą ponosić również osoby objęte niemieckim systemem publicznej opieki zdrowotnej.

Jako przykład może posłużyć dzienna opłata za leczenie szpitalne wynosząca 10 euro i naliczana maksymalnie przez 28 dni w roku. Innym przykładem są wysokie koszty leczenia dentystycznego - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Wszystkie ubezpieczenia dla pracowników zaprezentowane w poniższej tabeli zapewniają zwrot kosztów leczenia pracownika do sumy wynoszącej ok. 60 000 zł - 80 000 zł. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne wyłączenia ochrony.

W przypadku dwóch najtańszych polis mamy do czynienia z ochroną nieuwzględniająca najbardziej ryzykownych profesji (np. pracy na budowie). Właśnie dlatego osoba wykupująca ubezpieczenie przed wyjazdem do pracy musi się upewnić, czy taka polisa rzeczywiście będzie skuteczna w razie wypadku.

Trzeba pamiętać, że krajowe zakłady ubezpieczeń różnie mogą określać listę prac i profesji nieobjętych ochroną - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Porównanie kosztu i zakresu ochrony przykładowych ubezpieczeń dla Polaków pracujących za granicą (październik 2017 r.)

Nazwa ubezpieczyciela

Nazwa polisy
Zakres ochrony oraz sumy ubezpieczenia Dodatkowe informacje Składka obliczona na podstawie przyjętych założeń
Allianz Direct

Ubezpieczenie Praca Fizyczna za Granicą (Pakiet Basic)

Koszty leczenia (KL) i Assistance (AS):
80 000 zł

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW):
14 000 zł
- Ochrona nie obejmuje pracy fizycznej wysokiego ryzyka (przykłady: konwojent, stolarz, rolnik, rzeźnik, inspektor budowlany, robotnik drogowy, górnik, robotnik w przemyśle ciężkim, marynarz, budowlaniec) 222,00 zł
Generali

Ubezpieczenie Turystyczne (Pakiet Elastyczny)


KL i AS:
80 000 zł

NNW (uszczerbek na zdrowiu):
20 000 zł

Odpowiedzialność cywilna (OC):
20 000 zł

Ubezpieczenie bagażu (UB):
500 zł
- Ochrona nie obejmuje pracy fizycznej o wysokim stopniu ryzyka (praca w przemyśle wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym oraz wszelkie prace na wysokości powyżej 5 metrów)
- Generali dodatkowo chroni mienie domowe przed kradzieżą (suma: 5000 zł)
268,00 zł
Signal Iduna

Bezpieczne Podróże Biznesowe (wariant indywidualny)


KL:
15 000 euro

NNW:
15 000 zł

OC:
30 000 euro

UB:
1000 zł
- Ochrona obejmuje pracę fizyczną za granicą (przykład: czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, prace na wysokościach, prace remontowo-budowlane, prace w transporcie, prace w rolnictwie, prace pod ziemią, prace w hutnictwie, prace w usługach gastronomicznych)
- Signal Iduna oferuje tylko ochronę w wariancie półrocznym (obliczona składka) lub rocznym.
403,52 zł
Warta

WARTA Travel


KL:
80 000 zł

NNW:
20 000 zł

OC:
20 000 zł

UB:
500 zł
- Ochrona obejmuje pracę fizyczną za granicą, zwiększającą ryzyko powstania szkody (np. w budownictwie). 498,00 zł


Założenia: Polak w wieku 35 lat wyjeżdża do pracy fizycznej w Niemczech. Ubezpieczony obecnie przebywa w Polsce i nie cierpi na przewlekłe schorzenia. Planowany czas wyjazdu: od 15 stycznia do 15 marca 2018 r. Ubezpieczony nie korzysta ze zniżek dla stałych klientów i bierze pod uwagę tylko polisy dostępne przez Internet.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ubea.pl i stron ubezpieczycieli

Sprawdź też:

Warunki ubezpieczenia pracy fizycznej w AXA Assistance

Ochronę można rozszerzyć np. o OC i NNW

Zróżnicowanie składek polis zaprezentowanych w powyższej tabeli (222,00 zł - 498,00 zł) wynika również z obecności dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych. Najtańsza polisa (Allianz Direct, Ubezpieczenie Praca Fizyczna za Granicą - Pakiet Basic) obejmuje zwrot kosztów leczenia, assistance oraz ubezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (NNW). Warto dodać, że Allianz, podobnie jak inni ubezpieczyciele, przewiduje możliwość rozbudowy pakietu dla pracownika o dodatkowe elementy. Przykładem może być ubezpieczenie bagażu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Polisa OC wydaje się bardzo potrzeba dla pracowników, którzy za granicą mogą wyrządzić poważne szkody na mieniu albo doprowadzić do kalectwa lub zgonu innej osoby. Przykładem takiego pracownika jest na przykład operator dźwigu budowlanego - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zwrot kosztów transportu medycznego jest kluczową kwestią

Wielu pracowników zainteresowanych dodatkową ochroną z tytułu OC lub NNW przed wyjazdem za granicę nie zwraca niestety uwagi na kwestię, która może okazać się najważniejsza w trudnej sytuacji. Mowa o zwrocie kosztów transportu medycznego do kraju. Warto zdawać sobie sprawę, że Polak (nawet po okazaniu karty EKUZ) nie może liczyć na darmowy transport medyczny z innego państwa UE do domu lub krajowego szpitala. Brak prywatnego ubezpieczenia finansującego takie usługi transportowe skutkuje czasem rachunkiem opiewającym na kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy euro.

Dlatego przed zakupem polisy chroniącej podczas pracy za granicą warto sprawdzić, czy to ubezpieczenie pokrywa również koszty transportu medycznego. Odpowiednią informację na ten temat można znaleźć w ogólnych warunkach ochrony - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Dowiedz się więcej:

Jakie ubezpieczenie turystyczne kupić na wyjazd do Wielkiej Brytanii

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Windsurfing, kitesurfing i inne sporty wodne - jakie ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę?

Zakłady ubezpieczeń różnie traktują sporty wodne. Sprawdziliśmy, w których towarzystwach takie sporty jak np. windsurfing wymagają dopłaty do składki.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2019-05-27

Ubezpieczenie turystyczne a nurkowanie - czy cena polisy wzrośnie?

Podczas letnich wakacji wiele osób decyduje się na nurkowanie. Warto wiedzieć, że ochrona podczas takiej czynności często oznacza wzrost składki.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-06-11

Wakacyjna polisa nie ochroni seniora i kobiety w ciąży?

Turyści z przewlekłymi chorobami i kobiety w ciąży to mniej dogodni klienci dla ubezpieczycieli. Takie osoby muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami ochrony.

Czytaj więcej
Komentarze