Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Odszkodowanie

Odszkodowanie

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które można się ubiegać, jeśli doznało się szkody. Związane jest przede wszystkim z naprawieniem uszczerbku majątkowego.

Pojęcie "odszkodowanie" jest niekiedy używane wymiennie z określeniem "zadośćuczynienie". Jest to jednak błąd. Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie szkody niemajątkowej oraz naprawienie wyrządzonej krzywdy. Z tego powodu zazwyczaj odszkodowanie jest nieco łatwiejsze do wyliczenia (wycenienie cierpienia jest praktycznie niemożliwe, a na dodatek budzi wątpliwości moralne).

Aby dana osoba miała prawo do odszkodowania, musi dojść do szkody majątkowej, czyli naruszenia dóbr lub interesów majątkowych.

Odszkodowanie może zostać wypłacone przez:

  • sprawcę zdarzenia (sprawcą może być osoba fizyczna, firma, urzędnik państwowy itp.),
  • ubezpieczyciela (z OC sprawcy lub ubezpieczenia wykupionego przez osobę poszkodowaną, np. ubezpieczenia autocasco, mieszkania, na życie itp.).

W przypadku odszkodowania kluczową rolę odgrywa jego wysokość. Aby ustalić dokładny rozmiar szkody, często powołuje się rzeczoznawców. Jeśli w trakcie badania okoliczności szkody stwierdzi się, że poszkodowany przyczynił się do danego zdarzenia, odszkodowanie może zostać odpowiednio pomniejszone. Należy pamiętać, że przyczynienie ma miejsce jedynie wtedy, kiedy między zachowaniem poszkodowanego a szkodą istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy. W skrajnych przypadkach ubezpieczyciel może w ogóle odmówić odszkodowania, na przykład jeśli auto zostało skradzione po tym, jak właściciel pojazdu zostawił je otwarte na parkingu.

Na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel ma standardowo 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Jeśli ze względu na skomplikowane okoliczności szkody nie zdąży on w tym czasie ustalić wysokości szkody, może przedłużyć ten termin. Musi jednak poinformować o tym poszkodowanego, wskazując na przyczyny opóźnienia.

Warto także pamiętać, że poszkodowany zawsze ma prawo do reklamacji, jeśli uzna, że wyliczone odszkodowanie jest za niskie. Pisząc odwołanie, warto wskazać na konkretne zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, na podstawie których domagamy się większej kwoty. Można także zastanowić się nad powołaniem niezależnego rzeczoznawcy, aby wycenił on rozmiar szkody.

Jeśli reklamacja także zostanie odrzucona, poszkodowany ma prawo zwrócić się po bezpłatną pomoc do Rzecznika Finansowego lub złożyć roszczenie do sądu.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniu z OC i AC