Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to warunki umowy ustalane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Są one źródłem praw i obowiązków poszczególnych stron ubezpieczenia. W OWU znajdziemy między innymi następujące informacje:

  • definicje pojęć ubezpieczeniowych - ten rozdział tłumaczy, co dokładnie ubezpieczyciel rozumie w danej umowie przez takie pojęcia jak "powódź", "awaria" czy "choroba przewlekła". Niekiedy jest bowiem tak, że dane słowo w OWU oznacza coś nieco innego niż w potocznej mowie.
  • przedmiot ubezpieczenia - czy polisa chroni dom, auto, a może zdrowie ubezpieczonego?
  • zakres ochrony - ten rozdział określa, kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę.
  • zakres terytorialny - na terenie jakich państw obowiązuje polisa? Zwróć uwagę, że bywa tak, że w niektórych krajach zakres ochrony jest ograniczony (tak często bywa w przypadku AC na Ukrainie - ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli auto zostało skradzione, kiedy przebywaliśmy w tym kraju).
  • wyłączenia odpowiedzialności - to jeden z najważniejszych rozdziałów w OWU. Wymienia on sytuacje, w których ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za szkodę, mimo że do niej dojdzie.
  • suma ubezpieczenia i limity na poszczególne ryzyka - suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, którą można otrzymać z danego ubezpieczenia. Nawet jeśli wartość szkody będzie wyższa, nie dostaniesz więcej, niż zapewnia Ci to suma ubezpieczenia. Ubezpieczyciele często też stosują dodatkowe limity na określone ryzyka.
  • zgłoszenie i likwidacja szkody - w tym rozdziale znajdziesz informacje, ile czasu masz na zgłoszenie szkody oraz w jaki sposób będzie ona likwidowana.

Postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mają charakter standardowy i odnoszą się do wszystkich umów ubezpieczeniowych danego rodzaju. Regulacje zawarte w konkretnej umowie mogą uzupełnić lub zmienić standardowe zapisy OWU.

Długość Ogólnych Warunków Ubezpieczenia może niekiedy odstraszać, jednak każda osoba zawierająca dobrowolną polisę (warunki ubezpieczeń obowiązkowych, takich jak OC samochodowe, są zapisane w ustawach, więc w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będą takie same) powinna je przeczytać. Inaczej nie wie, jaki produkt tak naprawdę kupuje. Jeśli akurat przydarzy jej się jakaś szkoda, może poczuć się niemile zaskoczona, dowiadując się, że dane zdarzenie zostało wymienione w wyłączeniach odpowiedzialności, więc żadnego odszkodowania nie otrzyma.

Sprawdź, jakie są najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności w AC