Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie NNW w HDI

Ubezpieczenie NNW w HDI

Data aktualizacji: 2021-09-15
Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem, ale bardzo wielu kierowców kupuje je jako dodatek do polisy OC. Czy warto kupić ubezpieczenie NNW w HDI? Jaki jest zakres ochrony tej polisy?

Spis treści:

 1. Kalkulator NNW HDI
 2. Zakres NNW w HDI
 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia NNW w HDI
 4. Warianty polisy NNW w HDI
 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w HDI
 6. Zgłoszenie szkody z polisy NNW w HDI
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w HDI?

Kalkulator NNW HDI

Pobyt w szpitalu po wypadku Umowę ubezpieczenia NNW w HDI możesz zawrzeć tylko razem z polisą OC lub AC.

Pamiętaj, że w HDI nie jest możliwy zakup ubezpieczenia samochodowego przez Internet. Ofertę przedstawioną przez agenta warto jednak porównać z polisami wyliczonymi przy pomocy porównywarki OC/AC Ubea.pl.

Sprawdź, jak porównać ofertę HDI z innymi propozycjami ubezpieczeń

Zakres NNW w HDI

Ubezpieczenie NNW w HDI zapewnia świadczenie za trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy lub pasażerów, które powstały w związku z ruchem pojazdu.

Warto pamiętać, że pod pojęciem wydarzeniem powstałych w związku z „ruchem pojazdu” rozumie się także wypadki zaistniałe podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • załadunku i rozładunku pojazdu,
 • zatrzymania i postoju,
 • naprawy pojazdu spowodowanej awarią w czasie jazdy.

Po wypadku HDI wypłaci świadczenia z tytułu:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu (wysokość odszkodowania zależy od procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalanego na podstawie tabel oceny uszczerbku. Taką tabelę otrzymasz razem z umową ubezpieczenia. Warto się z nią od razu zapoznać),
 • śmierci kierowcy lub pasażerów (100% sumy),
 • nabycia protez lub środków pomocniczych (maks. 10% sumy),
 • przeszkolenia zawodowego inwalidów (maks. 10% sumy),
 • koniecznej operacji plastycznej (do kwoty 1000 zł),
 • transportu zwłok (maks. 50% sumy).

Zobacz, jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie assistance w HDI

Zakres terytorialny ubezpieczenia NNW w HDI

Ubezpieczenie NNW w HDI obejmuje teren Europy z wyłączeniem:

 • Białorusi,
 • Mołdawii,
 • Ukrainy,
 • europejskiej części Rosji.

Sprawdź zakres terytorialny ubezpieczenia opon w HDI

Warianty polisy NNW w HDI

HDI udostępnia aż 4 warianty polisy NNW. Różnią się one sumą ubezpieczenia, która może wynosić:

 • 5 000 zł
 • 10 000 zł
 • 15 000 zł
 • 30 000 zł

Do ubezpieczenia NNW możesz także dokupić opcję Bezpieczna Rodzina, która zapewnia dodatkową wypłatę z tytułu śmierci ubezpieczonego kierowcy wskutek wypadku (w wysokości 100 000 zł lub 150 000 zł). Ten dodatek powinien zainteresować osoby, które bardzo dużo czasu spędzają za kółkiem.

Zobacz, ile wynosi suma ubezpieczenia szyb w HDI

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w HDI

W przypadku ubezpieczenia NNW obowiązują oczywiście generalne wyłączenia odpowiedzialności polis samochodowych wymienione przy okazji opisu autocasco.

Dodatkowo w przypadku NNW w odniesieniu do kierowcy pojazdu z odpowiedzialności wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:

 • podczas kierowania pojazdem bez ważnych, wymaganych uprawnień,
 • podczas ruchu pojazdu bez ważnego badania technicznego potwierdzonego wpisem w dowodzie rejestracyjnym,
 • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub samobójstwa,
 • podczas jazdy pojazdami pochodzącymi z kradzieży, przywłaszczenia lub uzyskanych za pomocą innego czynu zabronionego, o ile nie istnieją dowody, iż stan ten był nieznany kierowcy pojazdu.

W odniesieniu do pasażerów ubezpieczonego pojazdu z odpowiedzialności wyłączone są także następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:

 • podczas jazdy, którą podjął z kierowcą pojazdu nie posiadającym uprawnień, o ile istnieją dowody na to, iż pasażer wiedział o tym,
 • podczas jazdy, którą podjął z kierowcą pojazdu będącym po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, o ile pasażer posiadał wiedzę o tym fakcie i o ile stan w jakim znajdował się kierowca miał wpływ na zajście wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia,
 • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.

Zarówno w odniesieniu do kierowcy pojazdu oraz do pasażerów z odpowiedzialności HDI wyłączone są natomiast następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:

 • podczas jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa (o ile miało to wpływ na powstanie bądź rozmiar szkody),
 • podczas jazd wyścigowych i konkursowych oraz związanych z nimi treningów, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizytu,
 • podczas jazd pojazdami prototypowymi i używanymi do jazd próbnych,
 • podczas jazd pojazdami wykorzystywanymi do nauki jazdy,
 • podczas udziału w działaniach wojennych oraz rozruchach, zamieszkach, strajkach, blokadach dróg, akcjach terrorystycznych i sabotażach,
 • podczas używania pojazdów w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska,
 • przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 • wskutek przewozu pojazdem towarów niebezpiecznych,
 • wskutek działania promieniowania radioaktywnego lub jonizacyjnego.

Sprawdź, jak skontaktować się z HDI

Zgłoszenie szkody z polisy NNW w HDI

W razie wypadku powinieneś przede wszystkim użyć dostępnych środków, aby zapobiec szkodzie lub jak najbardziej zmniejszyć jej rozmiary.

Niezwłocznie zawiadom też policję, jeśli dojdzie do wypadku z ofiarami w ludziach lub jeżeli okoliczności zdarzenia nasuwają podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Ubezpieczyciela zawiadom natomiast po zebraniu dokumentacji medycznej i zakończeniu pierwszego etapu leczenia.

Dowiedz się więcej o tym, jak wygląda proces likwidacji szkody w HDI

Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w HDI?

Ubezpieczenie NNW warto kupić, jeżeli zdecydujesz się na wysoką sumę ubezpieczenia. Tylko wtedy wysokość ewentualnego świadczenia po wypadku będzie stanowiła dla Ciebie realną wartość.

Sprawdź, jakie jeszcze ubezpieczenia oferuje HDI

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w MTU24

Prawdopodobieństwo wypadku samochodowego w Polsce jest niestety nadal wysokie. Warto więc mieć ubezpieczenie, które w razie stłuczki ochroni nie tylko samochód, lecz także kierowcę i pasażerów....

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów Wiener (dawniej Gothaer)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest jednym z ubezpieczeń najlepiej znanych przez Polaków. Wiener oferuje jednak kilka ciekawych rozszerzeń ochrony do tej polisy.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie NNW InterRisk

Nawet najlepsze drogi i systemy bezpieczeństwa w samochodzie nie zabezpieczą Cię przed wszystkimi zdarzeniami drogowymi. Ubezpieczenie NNW pomoże Ci jednak, jeśli w stłuczce ktoś zostanie ranny...

Czytaj więcej
Komentarze