Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce

Ostatnia aktualizacja: 2015-02-25

Mimo że w Polsce funkcjonuje 156 ubezpieczeń obowiązkowych, powszechnie znane jest tylko jedno z nich – ubezpieczenie OC samochodu. Dowiedz się więcej na temat ubezpieczeń obowiązkowych, bo może się okazać, że również i ty musisz je posiadać.

Gdyby poprosić statystycznego Polaka, by wymienił rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, z pewnością wskazałby na ubezpieczenie OC i niewiele więcej ponad to. Przykro o tym mówić, ale świadomość Polaków odnośnie tego typu polis zatrzymuje się na OC samochodowym. W rzeczywistości bowiem w naszym kraju funkcjonuje znacznie więcej tego typu polis, bo aż 156 ubezpieczeń. Więcej, bo aż 200 takich polis, posiada tylko Francja.

Ubezpieczenie dla rolnika Czy jednak powinniśmy tak bardzo dziwić się temu? Przecież do niedawna nikt tak naprawdę nie wiedział, ile w Polsce jest ubezpieczeń obowiązkowych. Dopiero Polska Izba Ubezpieczeń zdecydowała się przeanalizować tysiące ustaw, by raz na zawsze usystematyzować i dokładnie policzyć ubezpieczenia obowiązkowe. Wyniki zaskoczyły wszystkich.

Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych

Artykuł 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wyjaśnia, że ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

 • ubezpieczenie OC kierowców za szkody spowodowane udziałem w ruchu drogowym
 • ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego od pożaru i innych czynników atmosferycznych i zdarzeń losowych
 • ubezpieczenia wynikające z odrębnych ustaw ratyfikowanych przez Polskę (ustawy międzynarodowe i ustawy UE)

Ubezpieczenia tego typu charakteryzują się tym, że zawierają nakaz zawarcia umowy. Grupa polis obowiązkowych nie jest jednakowa i możemy w jej obrębie wyznaczyć: .

Ubezpieczenia powszechne (OC kierowców, OC budynków, OC rolników) – warunki ich działania regulują przepisy prawne, które określają miedzy innymi:

 • moment powstania obowiązku ubezpieczenia,
 • zakres ubezpieczenia,
 • minimalne sumy gwarancyjne
 • zakres praw i obowiązków stron umowy

Ubezpieczenia szczególne, które odnoszą się do ściśle określonych grup zawodowych:

 • lekarz
 • brokerzy ubezpieczeniowi
 • biegły rewident
 • architekci
 • weterynarz
 • pielęgniarka
 • doradcy finansowi
 • farmaceuta
 • inżynierowie budowlani
 • adwokaci
 • radcy prawni

Warunki ubezpieczenia regulowane są przez odpowiednie przepisy, natomiast ogólne warunki ustalane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Warto jednak zauważyć, że brak ubezpieczenia obowiązkowego nie jest powodem do nałożenia sankcji karnych. Takie kwestie rozstrzygane są na poziomie administracyjnym i fachowiec, któremu udowodniono brak ubezpieczenia obowiązkowego może stracić z tego powodu licencję na wykonywanie zawodu.

Tagi:

Komentarze

2018-07-16 22:56

Beata jozwiak91.106.x.x

Czy PZU ubezpiecza prywatnie ubezpieczenia społeczne

2018-07-17 08:27

Ubea.pl81.190.x.x

W PZU dostępne są prywatne ubezpieczenia zdrowotne, a z typowych ubezpieczeń społecznych istnieje w PZU możliwość oszczędzania na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). PZU sprzedaje także indywidualne ubezpieczenie rentowe. Można też oczywiście ubezpieczyć się w PZU na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków.