Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Doubezpieczenie

Doubezpieczenie

Doubezpieczenie to dodatkowa umowa dołączana do istniejącej już polisy ubezpieczeniowej. Zwiększa ona sumę ubezpieczenia.

Najczęściej z doubezpieczeniem mamy do czynienia po wypłacie odszkodowanie. Każde świadczenie zmniejsza bowiem sumę ubezpieczenia. Polisa nie jest już równa wartości na przykład nieruchomości, czyli doszło do niedoubezpieczenia. Stwarza to zagrożenie, że w razie szkody całkowitej (np. zniszczenie mieszkania przez pożar), otrzymamy o wiele niższe odszkodowanie, niż się spodziewaliśmy. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto zawrzeć umowę doubezpieczenia. Dzięki dopłacie składki suma ubezpieczenia wróci do pierwotnego poziomu, a mieszkanie ponownie będzie w pełni chronione. Takie same zasady obowiązują w przypadku ubezpieczenia samochodu czy innego majątku.

Doubezpieczenie przyda się także wtedy, kiedy w trakcie trwania polisy wartość ubezpieczonego przedmiotu znacząco wzrośnie. Dla przykładu mieszkanie po generalnym remoncie warto ubezpieczyć na większą sumę niż to samo mieszkanie przed remontem. Dopłacenie składki i w efekcie zwiększenie sumy pozwoli odzwierciedlić nową wartość nieruchomości. Nad doubezpieczeniem warto pomyśleć także wtedy, kiedy zmieni się wyposażenie w swoim aucie.

Inna sytuacja, w której doubezpieczenie może okazać się konieczne, występuje wtedy, kiedy to bank, w którym wzięliśmy kredyt hipoteczny, wyceni nieruchomość na kwotę wyższą niż podana w polisie. W takim przypadku należy dostosować sumę ubezpieczenia do wymagań banku.

Czynności doubezpieczenia można dokonać w dowolnym momencie trwania umowy polisy. Trzeba jedynie wskazać ubezpieczycielowi powód takiej decyzji.

Co ważne, decyzja o zawarciu umowy doubezpieczenia należy zawsze do osoby, która wykupiła polisę. Po otrzymaniu odszkodowania można więc zrezygnować z płacenia dodatkowej składki wynikającej z doubezpieczenia i liczyć na to, że przez pozostałe miesiące trwania umowy ubezpieczenia nie dojdzie do żadnej większej szkody. Można też dopłacić niewielką zazwyczaj kwotę i być spokojnym, że w razie dużej szkody nie zostaniemy bez pomocy. Wybór należy do każdego z nas.

Warto pamiętać, że tylko polisa o odpowiednio dobranej sumie ubezpieczenia zapewni faktyczną ochronę. Dzięki doubezpieczeniu można sprawić, że suma będzie zawsze odpowiadała wartości chronionej rzeczy.

Sprawdź, jaka suma ubezpieczenia wystarczy na wyjazd zagraniczny