Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

PZU ubezpieczenia OC AC

PZU

Kalkulator ubezpieczeń w PZU

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Ubezpieczenia PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU S.A.) to jedna z największych i najstarszych instytucji finansowych w Polsce. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. PZU będąc spadkobiercą 200-letniej tradycji, od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową w najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.Działania Grupy PZU koncentruja się także w zakresie zarządzania funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najbardziej doświadczoną, największą firmą ubezpieczeniową. Spółka charakteryzuje się zarówno największymi obrotami, największą liczbą klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

Ubezpieczenia PZU indywidualne

 • Bardzo szeroka oferta najstarszego towarzystwa dla Klientów indywidualnych obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, kompleksowe, obowiązkowe, ubezpieczenie OC PZU, AC oraz NNW, turystyczne, ubezpieczenia domu i mieszkania, gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia dla obcokrajowców, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie PZU na życie, produkty inwestycyjne.

Ubezpieczenia korporacyjne w PZU

 • Ubezpieczenia PZU dla korporacji to m.in. ubezpieczenia finansowe, mienia, techniczne, ubezpieczenie utraty zysku, ładunków w transporcie, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia morskie, lotnicze oraz grupowe.

Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w PZU

 • Oferta ubezpieczeń PZU spełnia także oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ubezpieczeń pakietowych, majątkowych, obowiązkowych, w zakresie ubezpieczenia OC PZU, ubezpieczeń komunikacyjnych, NNW, finansowych, grupowych na życie oraz funduszy inwestycyjnych.

Ubezpieczenia majątkowe PZU

 • Pozwalają na pełną ochronę Twojego majątku. Wśród majątkowych ubezpieczeń PZU oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, kompleksowe, obowiązkowe, OC, NNW, finansowe, turystyczne, domu i mieszkania, gospodarstwa rolnego, oraz ubezpieczenia dla obcokrajowców.

Ubezpieczenia PZU na życie

 • PZU Życie gwarantuje ochronę Ciebie i Twoich bliskich w ramach indywidualnych ubezpieczeń na życie i dodatkowych, zdrowotnych, grupowych na życie i dodatkowych oraz indywidualnych kontynuowanych. PZU Życie oferuje również swoim Klientom indywidualne konto emerytalne.

Ubezpieczenia emerytalne PZU

 • PZU pozwala oszczędzać dodatkowy kapitał na emeryturę na bardzo korzystnych warunkach w ramach pracowniczych programów emerytalnych, grupowych ubezpieczeń emerytalnych, OFE PZU, a także oferując indywidualne konto emerytalne.

Inwestycje PZU

 • Zapewniają możliwość wyboru indywidualnej strategii inwestowania. PZU oferuje fundusze inwestycyjne, indywidualne konto emerytalne, ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, Świat Zysków oraz dodatkowe programy.

Kontakt z PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel. 801 102 102

Strona internetowa: www.pzu.pl

NIP: 526-025-10-49
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości.

Placówki i oddziały PZU