Strona główna  |  Wiadomości  |  PZU Auto Szyba – dodatek do OC i AC

PZU Auto Szyba – dodatek do OC i AC

Data aktualizacji: 2021-09-14
OC, AC, NNW to ubezpieczenia znane raczej wszystkim kierowcom. Oprócz tych standardowych polis ubezpieczyciele oferują jednak wiele innych produktów poszerzających ochronę auta. Jednym z nich jest PZU Auto Szyba. Czy opłaca się kupować to ubezpieczenie?

PZU Auto Szyba, jak sama nazwa wskazuje, to ubezpieczenie chroniące szyby w Twoim samochodzie. Jeśli masz w PZU jedynie OC, Auto Szyba zapewni choć minimalną ochronę Twojego pojazdu. Jeżeli natomiast posiadasz także AC, uchronisz swoje zniżki na tej polisie, jeżeli dojdzie do szkody polegającej jedynie na uszkodzeniu szyby.

Spis treści:

 1. Zakres świadczeń PZU Auto Szyba
 2. Suma ubezpieczenia PZU Auto Szyba
 3. Wyłączenia odpowiedzialności PZU Auto Szyba
 4. Kiedy warto kupić PZU Auto Szyba?

Zakres świadczeń PZU Auto Szyba

Ubezpieczenie szyby Co dokładnie zapewni ubezpieczenie PZU Auto Szyba?

Ubezpieczyciel zorganizuje oraz pokryje koszty naprawy lub wymiany szyby:

 • czołowej
 • bocznej
 • tylnej.

Uwaga! PZU nie zwraca kosztów, jeżeli szyba stanowi integralną część dachu.

PZU pokrywa 100% wydatków poniesionych w związku z jednym wypadkiem w okresie ubezpieczenia. Jeżeli dojdzie do kolejnej szkody w tym samym roku, ubezpieczyciel zastosuje udział własny w wysokości 30%.

Sprawdź zakres ochrony ubezpieczenia AC w PZU

Suma ubezpieczenia PZU Auto Szyba

Suma polisy ustalana jest razem z ubezpieczonym, jednak w przypadku samochodów osobowych musi się ona mieścić w przedziale między 2 000 zł a 10 000 zł.

Warto też zwrócić uwagę, że przy wymianie szyby PZU stosuje części alternatywne a nie oryginalne.

Dowiedz się, jaką sumę ubezpieczenia wybrać, kupując ubezpieczenie turystyczne w PZU

Wyłączenia odpowiedzialności PZU Auto Szyba

PZU nie wypłaci odszkodowania, jeżeli szkody:

 • spowodowano umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • powstały podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym: w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych lub nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdem (chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego)
 • powstały podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym, nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego (jeśli stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego)
 • były spowodowane działaniami wojennymi lub powstały wskutek udziału w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu;
 • powstały w związku z używaniem pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego)
 • powstały wskutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu (chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego)
 • powstały podczas jazd wyścigowych lub konkursowych lub treningów do tych jazd;
 • powstały w wyniku szkód eksploatacyjnych;
 • powstały w trakcie wykonywania naprawy pojazdu;
 • powstały w wyniku wad fabrycznych szyb polegających na wadliwości surowca lub defektach produkcyjnych.

PZU nie pokrywa także kosztów usług niezorganizowanych przez Centrum Pomocy za wyjątkiem następujących sytuacji:

 • do wypadku doszło za granicą Polski
 • PZU nie zapewniło naprawy lub wymiany szyby w pojeździe w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zajścia wypadku i pozostawienia pojazdu w warsztacie w celu wykonania usługi
 • powiadomienie Centrum Pomocy było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego
 • PZU nie zapewniło wymiany z powodu niedostępności szyby będącej częścią alternatywną.

Zobacz, kiedy nie zadziała ubezpieczenie assistance w PZU

Kiedy warto kupić PZU Auto Szyba?

Ubezpieczenie PZU Auto Szyba przyda się na pewno tym osobom, które często poruszają się w miejscach grożących uszkodzeniem szyby (np. przejeżdżają obok budowy czy po żwirowych drogach). Warto się nad nią zastanowić zwłaszcza jeśli zrezygnowałeś z zakupu polisy AC lub wybrałeś autocasco o mniejszym zakresie ochrony.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń w PZU

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-28

Na czym polega ubezpieczenie opon?

Przebita opona może zepsuć najlepiej zaplanowaną podróż. Mając ubezpieczenie opon nie będziesz musiał jednak walczyć samemu z wymianą koła. Sprawdź, jak dokładnie działa ta polisa.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-27

Ubezpieczenie szyb - porównanie warunków

Ubezpieczyciele kuszą licznymi dodatkami do podstawowego ubezpieczenia samochodu OC i AC. Jednym z jest ubezpieczenie szyb. Jaką ochronę daje ta polisa? Komu się może przydać?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Ubezpieczenie OC PZU czy AXA? Porównanie ubezpieczeń OC

Sprawdziliśmy ofertę obowiązkowego OC z firmy PZU i AXA. Informujemy, czy istnieją duże pozacenowe różnice między tymi dwoma polisami.

Czytaj więcej
Komentarze
siekson
2018-06-22 10:47
IP: 95.160.x.x
W jaki sposób PZU zgłasza szkodę z autoszyby do UFG? Czy zaznaczają w zgłoszeniu, że to szkoda szybowa?
odpowiedz
majster
2018-06-06 22:24
IP: 91.232.x.x
Pzu odmówiło mi wymianę szyby na oryginalną w samochodzie który jest na gwarancji tłumacząc się że takie jest prawo dodatkowo po wymianie szyby mam sobie sam pojechać do ASO i za moje pieniądze mam skonfigurować kamerę która odpowiada za bezpieczeństwo jazdy. Dla mnie to absurd. jeżeli ja mam za to płacić to niech wymienią mi szybę bez odklejania kamery. Dla mnie nie muszą tego robić. To oszustwo w biały dzień !!!
odpowiedz
Ubea.pl
2018-06-07 08:58
IP: 81.190.x.x
Dokładne warunki ubezpieczenia szyby, jak każdego dobrowolnego ubezpieczenia, są ustalane przez ubezpieczyciela. Zazwyczaj w ubezpieczeniu szyby ubezpieczyciele nie stosują części oryginalnych, tylko zamienne. Należałoby sprawdzić, co dokładnie mówią warunki ubezpieczenia szyby w PZU na ten temat.
odpowiedz
bolesław
2017-11-01 06:10
IP: 31.11.x.x
a na chuj mi taki ubezpieczyciel co okrada kierowcę.oferuje wymianę koła na drodze ,wy tumani i bezmuzgowce'A dla czego to jest przymus bo byście z dziadami poszli złodzieje
odpowiedz
Ubea.pl
2017-11-02 09:28
IP: 81.190.x.x
Ubezpieczenie szyby jest dodatkową dobrowolną polisą. Absolutnie nie ma obowiązku jej kupowania. Jedyną obowiązkową polisą samochodową jest OC.
odpowiedz