Strona główna  |  Wiadomości  |  PZU Auto Ochrona Prawna

PZU Auto Ochrona Prawna

Data aktualizacji: 2021-09-14
Nawet najmniejsza kolizja drogowa jest stresującą sytuacją. Kiedy dodatkowo po zdarzeniu okazuje się, że musimy walczyć o swoje prawa w sądzie, możemy poczuć się mocno zagubieni. Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna zapewni nam wtedy profesjonalne wsparcie.

Spis treści

 1. Świadczenia ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna
 2. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna
 3. Kiedy warto kupić ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna?

Świadczenia ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna

Sąd - proces Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna jest dostępne w dwóch wariantach różniących się przede wszystkim sumą ubezpieczenia:

 • wariant Komfort: suma ubezpieczenia to 500 zł
 • wariant Super: suma ubezpieczenia to 30 000 zł (przy czym obowiązuje limit na koszty z tytułu poręczenia majątkowego: do wysokości 50% sumy ubezpieczenia)

Jaką ochronę zapewniają poszczególne warianty?

Wariant Komfort zagwarantuje Ci m.in.:

 • fachową poradę prawną
 • dostęp do wzorów pism i tekstów aktów prawnych.

Wariant Super zapewnia też np.:

 • reprezentację adwokata lub radcy prawnego w sądzie
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika
 • pokrycie kosztów sądowych.

Sprawdź warianty ubezpieczenia AC w PZU

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna

Także w przypadku tej polisy występuje wiele sytuacji, kiedy nie można liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna nie obejmuje kosztów ochrony prawnej:

 • dotyczących wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z prowadzeniem bez wymaganego dokumentu lub ważnych uprawnień do kierowania pojazdem (jeżeli miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego)
 • dotyczących wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z prowadzeniem pojazdu niesprawnego technicznie lub nieposiadającego aktualnych badań technicznych lub niedopuszczonego do ruchu (jeżeli miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego)
 • w postępowaniach związanych z zarzutem naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się, przepisów dotyczących parkowania lub przekroczenia prędkości;
 • dotyczących wypadków ubezpieczeniowych spowodowanych umyślnie przez ubezpieczonego lub pozostających w bezpośrednim związku z popełnieniem przez ubezpieczonego umyślnego przestępstwa lub wykroczenia;
 • dotyczących wypadków ubezpieczeniowych powstałych wskutek znajdowania się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych
 • dotyczących wypadków ubezpieczeniowych, w wyniku których powstanie spór ubezpieczonego z ubezpieczającym, PZU, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA lub PZU Centrum Operacji SA, podmiotami działającymi na zlecenie PZU
 • pokrytych w ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez ubezpieczonego z innym zakładem ubezpieczeń
 • poniesionych w postępowaniu wszczętym przeciwko ubezpieczonemu przez osoby bliskie ubezpieczonego
 • w postępowaniach z zakresu prawa celnego lub karno-skarbowego oraz dotyczących innych opłat publicznoprawnych z wyłączeniem postępowania podatkowego
 • z zakresu prawa górniczego lub geologicznego, w tym związanych ze szkodami w nieruchomościach spowodowanych ruchem zakładu górniczego
 • w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz trybunałami międzynarodowymi
 • z tytułu szkód powstałych w gotówce, bonach towarowych, substytutach pieniądza, dziełach sztuki, biżuterii, przedmiotach z metali lub kamieni szlachetnych, papierach wartościowych, dokumentach lub zbiorach o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub przedmiotach o charakterze zabytkowym lub unikatowym
 • związanych ze świadomym zatajeniem przez ubezpieczonego informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej
 • jeżeli obrona interesów ubezpieczonego jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Zobacz, kiedy NNW w PZU nie zapewni Ci ochrony

Kiedy warto kupić ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna?

Konieczność walki przed sądem o swoje prawa jest dla wielu osób abstrakcyjnym scenariuszem, jednak w przypadku kierowców nie jest on wcale aż tak nieprawdopodobny. Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna pomoże Ci na przykład wtedy, kiedy:

 • będziesz dochodził własnych roszczeń odszkodowawczych (np. uszkodzisz auto na dziurawej jezdni i będziesz chciał otrzymać pieniądze od zarządcy drogi)
 • zostaniesz oskarżony o przestępstwo / wykroczenie związane z używaniem pojazdu (np. o spowodowanie karambolu)
 • będziesz miał problemy w związku z umową kupna/sprzedaży czy darowizny pojazdu.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń w PZU

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-28

Na czym polega ubezpieczenie opon?

Przebita opona może zepsuć najlepiej zaplanowaną podróż. Mając ubezpieczenie opon nie będziesz musiał jednak walczyć samemu z wymianą koła. Sprawdź, jak dokładnie działa ta polisa.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-27

Ubezpieczenie szyb - porównanie warunków

Ubezpieczyciele kuszą licznymi dodatkami do podstawowego ubezpieczenia samochodu OC i AC. Jednym z jest ubezpieczenie szyb. Jaką ochronę daje ta polisa? Komu się może przydać?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Ubezpieczenie OC PZU czy AXA? Porównanie ubezpieczeń OC

Sprawdziliśmy ofertę obowiązkowego OC z firmy PZU i AXA. Informujemy, czy istnieją duże pozacenowe różnice między tymi dwoma polisami.

Czytaj więcej
Komentarze