Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

PZU Auto Ochrona Prawna

Data publikacji: 2017-10-16

Nawet najmniejsza kolizja drogowa jest stresującą sytuacją. Kiedy dodatkowo po zdarzeniu okazuje się, że musimy walczyć o swoje prawa w sądzie, możemy poczuć się mocno zagubieni. Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna zapewni nam wtedy profesjonalne wsparcie.

Świadczenia ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna

Sąd - proces Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna jest dostępne w dwóch wariantach różniących się przede wszystkim sumą ubezpieczenia:

 • wariant Komfort: suma ubezpieczenia to 500 zł
 • wariant Super: suma ubezpieczenia to 30 000 zł (przy czym obowiązuje limit na koszty z tytułu poręczenia majątkowego: do wysokości 50% sumy ubezpieczenia)

Jaką ochronę zapewniają poszczególne warianty?

Wariant Komfort zagwarantuje Ci m.in.:

 • fachową poradę prawną
 • dostęp do wzorów pism i tekstów aktów prawnych.

Wariant Super zapewnia też np.:

 • reprezentację adwokata lub radcy prawnego w sądzie
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika
 • pokrycie kosztów sądowych.

Sprawdź warianty ubezpieczenia AC w PZU

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna

Także w przypadku tej polisy występuje wiele sytuacji, kiedy nie można liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna nie obejmuje kosztów ochrony prawnej:

 • dotyczących wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z prowadzeniem bez wymaganego dokumentu lub ważnych uprawnień do kierowania pojazdem (jeżeli miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego)
 • dotyczących wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z prowadzeniem pojazdu niesprawnego technicznie lub nieposiadającego aktualnych badań technicznych lub niedopuszczonego do ruchu (jeżeli miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego)
 • w postępowaniach związanych z zarzutem naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się, przepisów dotyczących parkowania lub przekroczenia prędkości;
 • dotyczących wypadków ubezpieczeniowych spowodowanych umyślnie przez ubezpieczonego lub pozostających w bezpośrednim związku z popełnieniem przez ubezpieczonego umyślnego przestępstwa lub wykroczenia;
 • dotyczących wypadków ubezpieczeniowych powstałych wskutek znajdowania się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych
 • dotyczących wypadków ubezpieczeniowych, w wyniku których powstanie spór ubezpieczonego z ubezpieczającym, PZU, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA lub PZU Centrum Operacji SA, podmiotami działającymi na zlecenie PZU
 • pokrytych w ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez ubezpieczonego z innym zakładem ubezpieczeń
 • poniesionych w postępowaniu wszczętym przeciwko ubezpieczonemu przez osoby bliskie ubezpieczonego
 • w postępowaniach z zakresu prawa celnego lub karno-skarbowego oraz dotyczących innych opłat publicznoprawnych z wyłączeniem postępowania podatkowego
 • z zakresu prawa górniczego lub geologicznego, w tym związanych ze szkodami w nieruchomościach spowodowanych ruchem zakładu górniczego
 • w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz trybunałami międzynarodowymi
 • z tytułu szkód powstałych w gotówce, bonach towarowych, substytutach pieniądza, dziełach sztuki, biżuterii, przedmiotach z metali lub kamieni szlachetnych, papierach wartościowych, dokumentach lub zbiorach o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub przedmiotach o charakterze zabytkowym lub unikatowym
 • związanych ze świadomym zatajeniem przez ubezpieczonego informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej
 • jeżeli obrona interesów ubezpieczonego jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Zobacz, kiedy NNW w PZU nie zapewni Ci ochrony

Kiedy warto kupić ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna?

Konieczność walki przed sądem o swoje prawa jest dla wielu osób abstrakcyjnym scenariuszem, jednak w przypadku kierowców nie jest on wcale aż tak nieprawdopodobny. Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna pomoże Ci na przykład wtedy, kiedy:

 • będziesz dochodził własnych roszczeń odszkodowawczych (np. uszkodzisz auto na dziurawej jezdni i będziesz chciał otrzymać pieniądze od zarządcy drogi)
 • zostaniesz oskarżony o przestępstwo / wykroczenie związane z używaniem pojazdu (np. o spowodowanie karambolu)
 • będziesz miał problemy w związku z umową kupna/sprzedaży czy darowizny pojazdu.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń w PZU

Tagi:

Komentarze