Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie szyb - porównanie warunków

Data publikacji: 2020-05-27

Ubezpieczyciele kuszą licznymi dodatkami do podstawowego ubezpieczenia samochodu OC i AC. Jednym z jest ubezpieczenie szyb. Jaką ochronę daje ta polisa? Komu się może przydać?

Szyba jest elementem auta najbardziej narażonym na uszkodzenia mechaniczne. Jeden mały kamyk wystrzelony spod koła mijającego nas samochodu może spowodować, że konieczna będzie wymiana szyby. Nic więc dziwnego, że większość ubezpieczycieli proponuje kierowcom dodatkowe ubezpieczenie szyb. Przekonaj się, kiedy warto je kupić.

Spis treści:

 1. Ubezpieczenie szyb to tania i prosta polisa
 2. Ile kosztuje ubezpieczenie szyb?
 3. Warunki ubezpieczenia szyb – porównanie ofert
 4. Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szyb?
 5. Ubezpieczenie szyb w aucie a zniżki na AC
 6. Ubezpieczenie szyb – czy warto kupić tę polisę?

Ubezpieczenie szyb to tania i prosta polisa

Ubezpieczenie szyb w samochodzie Ubezpieczenie szyb jest nieobowiązkowym dodatkiem do najważniejszych polis komunikacyjnych. Ubezpieczenie szyb samochodowych bez OC lub AC nie jest więc możliwe.

Jak działa taka polisa?

Ubezpieczenie szyb samochodowych pokrywa koszt wymiany lub naprawy szyby przedniej, tylnej lub bocznych (ubezpieczenie szyb praktycznie nigdy nie obejmuje szkód w szyberdachu ani w szybach panoramicznych). Kupując polisę, zwróć koniecznie uwagę na sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę, którą ubezpieczyciel wypłaci w ramach odszkodowania. Niekiedy wynosi ona tylko 2000 zł, ale są i takie towarzystwa, które proponują ubezpieczenie szyb z sumą wynoszącą np. 6000 zł.

Ubezpieczenie szyb w samochodzie nie jest zbyt skomplikowaną polisą. Tak naprawdę jedynym kruczkiem, któremu trzeba się faktycznie przyjrzeć w umowie ubezpieczenia, jest zapis o udziale własnym. Udział własny to część kosztu likwidacji szkody, którą kierowca musi pokryć z własnej kieszeni. Dla przykładu jeśli udział własny wynosi 20%, a naprawa kosztuje 2000 zł, kierowca będzie musiał samemu zapłacić 400 zł.

W przypadku ubezpieczenia szyb towarzystwa bardzo często wprowadzają udział własny obowiązujący w przypadku wymiany lub naprawy szyby czołowej. W innych towarzystwach udział własny jest stosowany w przypadku drugiej i każdej kolejnej szkody.

Ile kosztuje ubezpieczenie szyb?

Ubezpieczenie szyb jest dość tanim dodatkiem do OC / AC. Zazwyczaj kosztuje bowiem niecałe 100 zł na rok.

Warunki ubezpieczenia szyb – porównanie ofert

W przypadku ubezpieczenia OC sprawa jest prosta. Jako że warunki tej polisy są określone w ustawie, można bez wyrzutów sumienia wybrać najtańsze OC. W przypadku ubezpieczenia szyb samochodowych jest już inaczej.

Ze względu na to że ubezpieczenie szyb jest polisą dobrowolną, każdy ubezpieczyciel ustala własne warunki oraz zakres ochrony. Niektórzy zaoferują więc korzystniejsze warunki od innych firm. Suma ubezpieczenia, ewentualny udział własny, limit wiekowy pojazdu, zakres terytorialny – nic z tego nie jest wykute w kamieniu i może się zmieniać. Wybierając polisę, należy więc zwrócić uwagę nie tylko na cenę, lecz także na warunki. Aby pomóc Ci w wyborze, przygotowaliśmy tabelę prezentującą zasady działania polisy w poszczególnych firmach. Ubezpieczenie szyb PZU, Link4, AXA czy może jeszcze jakieś inne – po przejrzeniu tej tabeli będziesz wiedzieć, co wybrać.

Ubezpieczyciel Suma ubezpieczenia Zakres terytorialny Dodatkowe ograniczenia

Aviva

Do wartości szyby

Polska

W przypadku wymiany szyby czołowej obowiązuje udział własny.
Jego wysokość jest określana w polisie.

AXA

3000 zł

Polska

W przypadku wymiany szyby czołowej stosowany jest udział własny w wysokości 10% kosztów szyby i robocizny.

Balcia

2000 zł

Organizacja naprawy lub wymiany wykonywana jest tylko w Polsce.
W razie zajścia wypadku w innym kraju europejskim ubezpieczony może we własnym zakresie zlecić naprawę lub wymianę szyby. Wówczas Balcia zwróci poniesione koszty.

Ubezpieczenie można zawrzeć w wariancie z udziałem własnym lub bez udziału własnego.
Dotyczy on jedynie szyby czołowej i wynosi 25%.

Compensa

3000 zł

Na terenie Polski oraz za granicą
(zgodnie z zakresem terytorialnym zawartej umowy ubezpieczenia OC/AC)
---------------------

Concordia

3000 zł

Polska i inne kraje Europy

---------------------

Ergo Hestia

5000 zł

Polska

W przypadku wymiany szyby czołowej udział własny wynosi 50 zł.

Generali

Od 3000 zł do 6000 zł

Polska i inne kraje Europy

W przypadku wystąpienia drugiej i każdej następnej szkody skutkującej koniecznością wymiany szyby, Generali pokrywa 60% łącznego kosztu wymiany.

HDI

4000 zł

Polska

W przypadku wystąpienia drugiego i każdego następnego zdarzenia powodującego konieczność wymiany szyby czołowej ubezpieczyciel pokrywa tylko 70% kosztów wymiany.

InterRisk

2000 zł

Polska

W przypadku szkody powstałej wskutek drugiego i każdego następnego wypadku, który dotyczył wymiany szyby czołowej, obowiązuje udział własny w wysokości 50%.

Link4

Suma ubezpieczenia określana w umowie ubezpieczenia

Polska

W przypadku wymiany szyby czołowej obowiązuje udział własny.
Jego wysokość jest określona w umowie ubezpieczenia.

MTU24

5000 zł

Polska

W przypadku wymiany szyby czołowej stosuje się udział własny w wysokości 50 zł.

Proama

3000 zł

Polska i inne kraje Europy

W przypadku drugiej i każdej kolejnej szkody skutkującej koniecznością wymiany szyby Proama pokrywa maksymalnie 60% łącznego kosztu.

PZU

Uzgadniana z ubezpieczającym
Nie niższa niż 2000 zł i nie wyższa niż 10 000 zł

Organizacja naprawy lub wymiany wykonywana jest tylko w Polsce.
W razie zajścia wypadku za granicą ubezpieczony może we własnym zakresie zlecić naprawę lub wymianę szyby. Wówczas PZU zwróci poniesione koszty.

W przypadku drugiej i każdej kolejnej szkody stosowany jest udział własny w wysokości 30%.

TUW

3000 zł

Polska

W przypadku wymiany szyby czołowej stosowany jest udział własny w wysokości 10% kosztów, nie więcej niż 300 zł.

TUZ

2000 zł

Polska

W przypadku drugiej i każdej kolejnej szkody stosowany jest udział własny w wysokości 25% (ten zapis nie dotyczy przypadków naprawy uszkodzeń punktowych szyby bez konieczności jej wymiany).

UNIQA

Zależnie od wyboru ubezpieczającego może wynosić 2000 zł lub 4000 zł

Polska

W przypadku wystąpienia drugiej szkody powodującej konieczność wymiany szyby czołowej stosowany jest udział własny w wysokości 25% wartości szkody.
Odpowiedzialność UNIQA jest ograniczona do dwóch zdarzeń zaistniałych w czasie ubezpieczenia (chyba że suma ubezpieczenia ulegnie wcześniej wyczerpaniu).

Warta

4000 zł

Polska

W przypadku wystąpienia drugiej i każdej kolejnej szkody powodującej konieczność wymiany szyby czołowej ubezpieczyciel pokrywa 70% kosztów wymiany, nie więcej jednak niż 70% aktualnej sumy ubezpieczenia.

Wiener

2000 zł

Organizacja naprawy lub wymiany wykonywana jest tylko w Polsce.
W razie zajścia wypadku za granicą ubezpieczony może we własnym zakresie zlecić naprawę lub wymianę szyby. Wówczas Wiener zwróci poniesione koszty.

W przypadku wymiany szyby czołowej stosowany jest udział własny wynoszący 25%.
Za opłatą dodatkowej składki można znieść ten udział własny.

You Can Drive

5000 zł

Polska

W przypadku wymiany szyby czołowej obowiązuje udział własny wynoszący 50 zł.

Tabela przygotowana na podstawie informacji na stronach ubezpieczycieli. Warunki ubezpieczenia aktualne na 27.05.2020 r.

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szyb?

Uszkodzenie szyby należy zgłosić niezwłocznie do Centrum Alarmowego swojego ubezpieczyciela. Zazwyczaj można to zrobić telefonicznie lub online.

Na umowie ubezpieczenia zawsze znajdziesz informację, ile konkretnie czasu daje dane towarzystwo na zgłoszenie szkody. Zazwyczaj wynosi on od 2 do 7 dni.

Ubezpieczycielowi należy podać wszelkie potrzebne informacje oraz stosować się do jego zaleceń.

Pamiętaj, że zazwyczaj, jeśli naprawisz lub wymienisz szybę bez porozumienia z ubezpieczycielem, towarzystwo nie zwróci Ci poniesionych kosztów. Zawsze zacznij więc od poinformowania ubezpieczyciela o zajściu.

Ubezpieczenie szyb w aucie a zniżki na AC

Wpływ ubezpieczenia szyb w aucie na zniżki na AC jest tematem wywołującym liczne kontrowersje wśród kierowców.

Ubezpieczyciele mówią bowiem niekiedy: dzięki ubezpieczeniu szyb nie stracisz zniżek na AC, kiedy przydarzy się szkoda w szybie. Zapominają jednak dopowiedzieć: „zniżek na AC w naszym towarzystwie”. Co to oznacza w praktyce?

Załóżmy, że kupujesz pakiet ubezpieczeń auta: OC + AC + ubezpieczenie szyb samochodowych. Pewnego dnia kamień wystrzelony spod koła innego pojazdu uszkadza szybę w Twoim samochodzie. Zadowolony ze swojej przezorności zgłaszasz szkodę z ubezpieczenia szyb. Wszystko zostaje szybko naprawione. Mija czas i zbliża się koniec obowiązywania dotychczasowej polisy. Prosisz swoje towarzystwo o wyliczenie składki nowego AC. Twój ubezpieczyciel nie dolicza Ci żadnej szkody do historii AC i proponuje Ci nową składkę. Chcesz sprawdzić, jak jego oferta wypada na tle innych. Wyliczasz więc cenę ubezpieczenia AC w innych towarzystwach i nagle dowiadujesz się, że według bazy UFG miałeś w zeszłym roku szkodę na AC. Co to za szkoda? To właśnie ta szkoda zgłoszona z ubezpieczenia szyb. Prawie wszyscy ubezpieczyciele raportują bowiem szkody szybowe do UFG. Zniżkę na autocasco zachowuje się więc po szkodzie tylko w swoim towarzystwie ubezpieczeniom. Jeśli w następnym roku chcesz zmienić ubezpieczyciela, wszystkie szkody są uwzględniane.

Ubezpieczenie szyb – czy warto kupić tę polisę?

Ubezpieczyciele nieźle zarabiają na dodatkowych produktach, takich jak ubezpieczenie szyb w samochodzie czy ubezpieczenie opon. Czy jednak z perspektywy kierowcy opłaca się je kupować?

Każdy z dodatków wpływa oczywiście na wysokość składki. Ubezpieczenie szyb nie jest zbyt drogie, ale zawsze stanowi dodatkowy wydatek. Warto więc zastanowić się, czy istnieje wystarczające prawdopodobieństwo, że z danej polisy skorzystamy. Może lepiej zakupić ubezpieczenie AC o szerszym zakresie ochrony, niż planowaliśmy?

Jeśli jednak kupujesz samo OC, ubezpieczenie szyb jest niedrogim dodatkiem, który zabezpieczy Cię przed najczęściej występującą szkodą mechaniczną.

Taką polisę na pewno warto też kupić wtedy, kiedy stosunkowo często poruszasz się autem po drogach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia szyby (ulice obok budów, żwirowe drogi, miejsca gdzie często mocno wieje).

Tagi:

Komentarze