Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie szyb - porównanie warunków

Ubezpieczenie szyb - porównanie warunków

Data publikacji: 2020-05-27
Ubezpieczyciele kuszą licznymi dodatkami do podstawowego ubezpieczenia samochodu OC i AC. Jednym z jest ubezpieczenie szyb. Jaką ochronę daje ta polisa? Komu się może przydać?

Szyba jest elementem auta najbardziej narażonym na uszkodzenia mechaniczne. Jeden mały kamyk wystrzelony spod koła mijającego nas samochodu może spowodować, że konieczna będzie wymiana szyby. Nic więc dziwnego, że większość ubezpieczycieli proponuje kierowcom dodatkowe ubezpieczenie szyb. Przekonaj się, kiedy warto je kupić.

Spis treści:

  1. Ubezpieczenie szyb to tania i prosta polisa
  2. Ile kosztuje ubezpieczenie szyb?
  3. Warunki ubezpieczenia szyb – porównanie ofert
  4. Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szyb?
  5. Ubezpieczenie szyb w aucie a zniżki na AC
  6. Ubezpieczenie szyb – czy warto kupić tę polisę?

Porównywarka ubezpieczeń Ubea: Ubezpieczenie szyb to tania i prosta polisa

Ubezpieczenie szyb w samochodzie Ubezpieczenie szyb jest nieobowiązkowym dodatkiem do najważniejszych polis komunikacyjnych. Ubezpieczenie szyb samochodowych bez OC lub AC nie jest więc możliwe.

Jak działa taka polisa?

Ubezpieczenie szyb samochodowych pokrywa koszt wymiany lub naprawy szyby przedniej, tylnej lub bocznych (ubezpieczenie szyb praktycznie nigdy nie obejmuje szkód w szyberdachu ani w szybach panoramicznych). Kupując polisę, zwróć koniecznie uwagę na sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę, którą ubezpieczyciel wypłaci w ramach odszkodowania. Niekiedy wynosi ona tylko 2000 zł, ale są i takie towarzystwa, które proponują ubezpieczenie szyb z sumą wynoszącą np. 6000 zł.

Ubezpieczenie szyb w samochodzie nie jest zbyt skomplikowaną polisą. Tak naprawdę jedynym kruczkiem, któremu trzeba się faktycznie przyjrzeć w umowie ubezpieczenia, jest zapis o udziale własnym. Udział własny to część kosztu likwidacji szkody, którą kierowca musi pokryć z własnej kieszeni. Dla przykładu jeśli udział własny wynosi 20%, a naprawa kosztuje 2000 zł, kierowca będzie musiał samemu zapłacić 400 zł.

W przypadku ubezpieczenia szyb towarzystwa bardzo często wprowadzają udział własny obowiązujący w przypadku wymiany lub naprawy szyby czołowej. W innych towarzystwach udział własny jest stosowany w przypadku drugiej i każdej kolejnej szkody.

Ile kosztuje ubezpieczenie szyb?

Ubezpieczenie szyb jest dość tanim dodatkiem do OC / AC. Zazwyczaj kosztuje bowiem niecałe 100 zł na rok.

Warunki ubezpieczenia szyb – porównanie ofert

W przypadku ubezpieczenia OC sprawa jest prosta. Jako że warunki tej polisy są określone w ustawie, można bez wyrzutów sumienia wybrać najtańsze OC. W przypadku ubezpieczenia szyb samochodowych jest już inaczej.

Ze względu na to że ubezpieczenie szyb jest polisą dobrowolną, każdy ubezpieczyciel ustala własne warunki oraz zakres ochrony. Niektórzy zaoferują więc korzystniejsze warunki od innych firm. Suma ubezpieczenia, ewentualny udział własny, limit wiekowy pojazdu, zakres terytorialny – nic z tego nie jest wykute w kamieniu i może się zmieniać. Wybierając polisę, należy więc zwrócić uwagę nie tylko na cenę, lecz także na warunki. Aby pomóc Ci w wyborze, porównaliśmy poniżej zasady działania polisy w poszczególnych firmach. Ubezpieczenie szyb PZU, Link4, AXA czy może jeszcze jakieś inne – porównaj warunki i będziesz wiedzieć, co wybrać.

Ubezpieczenie szyb Aviva

Suma ubezpieczenia: Do wartości szyby
Zakres terytorialny: Polska
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku wymiany szyby czołowej obowiązuje udział własny, którego wysokość jest określana w polisie

Ubezpieczenie szyb AXA

Suma ubezpieczenia: 3000 zł
Zakres terytorialny: Polska
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku wymiany szyby czołowej stosowany jest udział własny w wysokości 10% kosztów szyby i robocizny

Ubezpieczenie szyb Balcia

Suma ubezpieczenia: 2000 zł
Zakres terytorialny: Organizacja naprawy lub wymiany wykonywana jest tylko w Polsce. W razie zajścia wypadku w innym kraju europejskim ubezpieczony może we własnym zakresie zlecić naprawę lub wymianę szyby. Balcia zwróci wówczas poniesione koszty
Dodatkowe ograniczenia: Ubezpieczenie można zawrzeć w wariancie z udziałem własnym lub bez udziału własnego. Ewentualny udział własny dotyczy jedynie szyby czołowej i wynosi 25%

Ubezpieczenie szyb Compensa

Suma ubezpieczenia: 3000 zł
Zakres terytorialny: Polska i za granicą (zgodnie z zakresem terytorialnym zawartej umowy ubezpieczenia OC/AC)
Dodatkowe ograniczenia: ----------

Ubezpieczenie szyb Concordia

Suma ubezpieczenia: 3000 zł
Zakres terytorialny: Polska i inne kraje Europy
Dodatkowe ograniczenia: ----------

Ubezpieczenie szyb Ergo Hestia

Suma ubezpieczenia: 5000 zł
Zakres terytorialny: Polska
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku wymiany szyby czołowej udział własny wynosi 50 zł

Ubezpieczenie szyb Generali

Suma ubezpieczenia: od 3000 zł do 6000 zł
Zakres terytorialny: Polska i inne kraje Europy
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku wystąpienia drugiej i każdej następnej szkody skutkującej koniecznością wymiany szyby, Generali pokrywa 60% łącznego kosztu wymiany

Ubezpieczenie szyb HDI

Suma ubezpieczenia: 4000 zł
Zakres terytorialny: Polska
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku wystąpienia drugiego i każdego następnego zdarzenia powodującego konieczność wymiany szyby czołowej ubezpieczyciel pokrywa tylko 70% kosztów wymiany

Ubezpieczenie szyb InterRisk

Suma ubezpieczenia: 2000 zł
Zakres terytorialny: Polska
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku szkody powstałej wskutek drugiego i każdego następnego wypadku, który dotyczył wymiany szyby czołowej, obowiązuje udział własny w wysokości 50%

Ubezpieczenie szyb Link4

Suma ubezpieczenia: Określana w umowie ubezpieczenia
Zakres terytorialny: Polska
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku wymiany szyby czołowej obowiązuje udział własny, którego wysokość jest określona w umowie polisy

Ubezpieczenie szyb MTU24

Suma ubezpieczenia: 5000 zł
Zakres terytorialny: Polska
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku wymiany szyby czołowej stosuje się udział własny w wysokości 50 zł

Ubezpieczenie szyb Proama

Suma ubezpieczenia: 3000 zł
Zakres terytorialny: Polska i inne kraje Europy
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku drugiej i każdej kolejnej szkody skutkującej koniecznością wymiany szyby Proama pokrywa maksymalnie 60% łącznego kosztu

Ubezpieczenie szyb PZU

Suma ubezpieczenia: Uzgadniana z ubezpieczającym, ale nie niższa niż 2000 zł i nie wyższa niż 10 000 zł
Zakres terytorialny: Organizacja naprawy lub wymiany wykonywana jest tylko w Polsce. W razie zajścia wypadku za granicą ubezpieczony może we własnym zakresie zlecić naprawę lub wymianę szyby. Wtedy PZU zwróci poniesione koszty
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku drugiej i każdej kolejnej szkody stosowany jest udział własny w wysokości 30%

Ubezpieczenie szyb TUW

Suma ubezpieczenia: 3000 zł
Zakres terytorialny: Polska
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku wymiany szyby czołowej stosowany jest udział własny w wysokości 10% kosztów, ale nie większy niż 300 zł

Ubezpieczenie szyb TUZ

Suma ubezpieczenia: 2000 zł
Zakres terytorialny: Polska
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku drugiej i każdej kolejnej szkody stosowany jest udział własny w wysokości 25% (ten zapis nie dotyczy jednak przypadków naprawy uszkodzeń punktowych szyby bez konieczności jej wymiany)

Ubezpieczenie szyb UNIQA

Suma ubezpieczenia: Zależnie od wyboru ubezpieczającego może wynieść 2000 zł lub 4000 zł
Zakres terytorialny: Polska
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku wystąpienia drugiej szkody powodującej konieczność wymiany szyby czołowej stosowany jest udział własny w wysokości 25% wartości szkody. Odpowiedzialność UNIQA jest ograniczona do dwóch zdarzeń zaistniałych w czasie obowiązywania polisy (chyba że wcześniej ulegnie wyczerpaniu suma ubezpieczenia)

Ubezpieczenie szyb Warta

Suma ubezpieczenia: 4000 zł
Zakres terytorialny: Polska
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku wystąpienia drugiej i każdej kolejnej szkody powodującej konieczność wymiany szyby czołowej ubezpieczyciel pokrywa 70% kosztów wymiany, ale nie więcej niż 70% aktualnej sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie szyb Wiener

Suma ubezpieczenia: 2000 zł
Zakres terytorialny: Organizacja naprawy lub wymiany wykonywana jest tylko w Polsce. W razie zajścia wypadku za granicą ubezpieczony może we własnym zakresie zlecić naprawę lub wymianę szyby. Wówczas Wiener zwróci poniesione koszty
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku wymiany szyby czołowej stosowany jest udział własny wynoszący 25%. Za opłatą dodatkowej składki można znieść ten udział własny.

Ubezpieczenie szyb You Can Drive

Suma ubezpieczenia: 5000 zł
Zakres terytorialny: Polska
Dodatkowe ograniczenia: W przypadku wymiany szyby czołowej obowiązuje udział własny wynoszący 50 zł

Dane przygotowane na podstawie informacji na stronach ubezpieczycieli. Warunki ubezpieczenia aktualne na 27.05.2020 r.

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szyb?

Uszkodzenie szyby należy zgłosić niezwłocznie do Centrum Alarmowego swojego ubezpieczyciela. Zazwyczaj można to zrobić telefonicznie lub online.

Na umowie ubezpieczenia zawsze znajdziesz informację, ile konkretnie czasu daje dane towarzystwo na zgłoszenie szkody. Zazwyczaj wynosi on od 2 do 7 dni.

Ubezpieczycielowi należy podać wszelkie potrzebne informacje oraz stosować się do jego zaleceń.

Pamiętaj, że zazwyczaj, jeśli naprawisz lub wymienisz szybę bez porozumienia z ubezpieczycielem, towarzystwo nie zwróci Ci poniesionych kosztów. Zawsze zacznij więc od poinformowania ubezpieczyciela o zajściu.

Ubezpieczenie szyb w aucie a zniżki na AC

Wpływ ubezpieczenia szyb w aucie na zniżki na AC jest tematem wywołującym liczne kontrowersje wśród kierowców.

Ubezpieczyciele mówią bowiem niekiedy: dzięki ubezpieczeniu szyb nie stracisz zniżek na AC, kiedy przydarzy się szkoda w szybie. Zapominają jednak dopowiedzieć: „zniżek na AC w naszym towarzystwie”. Co to oznacza w praktyce?

Załóżmy, że kupujesz pakiet ubezpieczeń auta: OC + AC + ubezpieczenie szyb samochodowych. Pewnego dnia kamień wystrzelony spod koła innego pojazdu uszkadza szybę w Twoim samochodzie. Zadowolony ze swojej przezorności zgłaszasz szkodę z ubezpieczenia szyb. Wszystko zostaje szybko naprawione. Mija czas i zbliża się koniec obowiązywania dotychczasowej polisy. Prosisz swoje towarzystwo o wyliczenie składki nowego AC. Twój ubezpieczyciel nie dolicza Ci żadnej szkody do historii AC i proponuje Ci nową składkę. Chcesz sprawdzić, jak jego oferta wypada na tle innych. Wyliczasz więc cenę ubezpieczenia AC w innych towarzystwach i nagle dowiadujesz się, że według bazy UFG miałeś w zeszłym roku szkodę na AC. Co to za szkoda? To właśnie ta szkoda zgłoszona z ubezpieczenia szyb. Prawie wszyscy ubezpieczyciele raportują bowiem szkody szybowe do UFG. Zniżkę na autocasco zachowuje się więc po szkodzie tylko w swoim towarzystwie ubezpieczeniom. Jeśli w następnym roku chcesz zmienić ubezpieczyciela, wszystkie szkody są uwzględniane.

Ubezpieczenie szyb – czy warto kupić tę polisę?

Ubezpieczyciele nieźle zarabiają na dodatkowych produktach, takich jak ubezpieczenie szyb w samochodzie czy ubezpieczenie opon. Czy jednak z perspektywy kierowcy opłaca się je kupować?

Każdy z dodatków wpływa oczywiście na wysokość składki. Ubezpieczenie szyb nie jest zbyt drogie, ale zawsze stanowi dodatkowy wydatek. Warto więc zastanowić się, czy istnieje wystarczające prawdopodobieństwo, że z danej polisy skorzystamy. Może lepiej zakupić ubezpieczenie AC o szerszym zakresie ochrony, niż planowaliśmy?

Jeśli jednak kupujesz samo OC, ubezpieczenie szyb jest niedrogim dodatkiem, który zabezpieczy Cię przed najczęściej występującą szkodą mechaniczną.

Taką polisę na pewno warto też kupić wtedy, kiedy stosunkowo często poruszasz się autem po drogach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia szyby (ulice obok budów, żwirowe drogi, miejsca gdzie często mocno wieje).

Najczęściej zadawane pytania
Jaką pomoc zapewnia ubezpieczenie szyb?

Ubezpieczenie szyb pokrywa koszt wymiany lub naprawy szyby przedniej, tylnej lub bocznych w samochodzie. Nie ma przy tym znaczenia, czy szyba została uszkodzona w wyniku kolizji czy też przez ostre kamyki, które wyprysnęły spod koła innego auta.

Jak kupić ubezpieczenie szyb?

Ubezpieczenie szyb można zakupić jako dodatek do polis OC i AC.

Czy zgłoszenie szkody z ubezpieczenia szyb chroni zniżki na AC?

Zgłaszając szkodę z ubezpieczenia szyb, zachowasz zazwyczaj zniżki na AC w tym towarzystwie, w którym masz aktualnie wykupioną polisę. Jeśli po roku będziesz chciał zmienić ubezpieczyciela, inne towarzystwa uwzględnią tę szkodę, wyliczając poziom zniżek AC.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-03-31

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi - co warto wiedzieć?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi jest niezbędną czynnością. Wyjaśniamy, jak należy ją wykonać w prawidłowy sposób.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-28

Na czym polega ubezpieczenie opon?

Przebita opona może zepsuć najlepiej zaplanowaną podróż. Mając ubezpieczenie opon nie będziesz musiał jednak walczyć samemu z wymianą koła. Sprawdź, jak dokładnie działa ta polisa.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Ubezpieczenie OC PZU czy AXA? Porównanie ubezpieczeń OC

Sprawdziliśmy ofertę obowiązkowego OC z firmy PZU i AXA. Informujemy, czy istnieją duże pozacenowe różnice między tymi dwoma polisami.

Czytaj więcej
Komentarze