Strona główna  |  Wiadomości  |  Assistance w PZU: Pomoc w drodze

Assistance w PZU: Pomoc w drodze

Data aktualizacji: 2020-09-14
Nie chcesz zostać sam na drodze z zepsutym autem? Kup ubezpieczenie Assistance w PZU, dzięki któremu zawsze będziesz mógł liczyć na pomoc w razie awarii samochodu.

Pod określeniem „ubezpieczenie Assistance” kryje się wiele najróżniejszych usług. Dlatego w przypadku tej polisy szczególnie ważne staje się zapoznanie z warunkami produktu u konkretnego ubezpieczyciela.

Wielu ludzi tego nie robi i w efekcie albo płaci dużo za ubezpieczenie mające tak naprawdę bardzo mały zakres ochrony, albo w razie awarii auta nie wykorzystuje wszystkich dostępnych usług, bo nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia.

Sprawdźmy zatem, jakie są warunki ubezpieczenia Assistance w PZU.

Spis treści:

 1. Warianty ubezpieczenia Assistance w PZU
 2. Warunki ubezpieczenia Assistance w PZU
 3. Rozszerzenia wariantu Super Assistance w PZU
 4. Kalkulator Assistance PZU
 5. Wyłączenia odpowiedzialności Assistance
 6. Kiedy warto kupić ubezpieczenie Assistance w PZU?

Warianty ubezpieczenia Assistance w PZU

Pomoc drogowa w razie awarii Ubezpieczenie Assistance w PZU jest dostępne w następujących wariantach:

 • wariant Komfort – dodawany bezpłatnie do ubezpieczenia OC lub AC w PZU w PZU. Opcja dodawana do polisy AC ma większy zakres ochrony. W obu przypadkach zakres terytorialny to jednak jedynie Polska.
 • wariant Super – zdecydowanie większy zakres ochrony. Można go dokupić do ubezpieczenia OC lub AC w PZU, ale istnieje także możliwość wykupienia go, nawet jeśli nie posiada się żadnego innego ubezpieczenia w PZU. Ubezpieczający wybiera jedną z dwóch opcji różniących się zakresem terytorialnym:
  • opcja 1: Polska
  • opcja 2: Polska i inne kraje Europy (oprócz Rosji i Mołdawii), Algieria, Maroko, Izrael, Tunezja

Warunki ubezpieczenia Assistance w PZU

Poniżej prezentujemy dokładne warunki poszczególnych wariantów Assistance w PZU.

Assistance Komfort dodawany do OC

 1. Naprawa na miejscu (o ile jest możliwa): w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek kolizji z innym pojazdem
 2. Holowanie (jeśli naprawa nie jest możliwa): w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek kolizji z innym pojazdem
  • na odległość maks. 150 km
  • jeśli pojazd zostanie unieruchomiony poza godzinami pracy warsztatu, PZU organizuje i pokrywa też koszty parkingu (maks. 3 dni)
 3. Usługi informacyjne: tak
 4. Pomoc dla innego pojazdu biorącego udział w wypadku: jeśli ubezpieczony jest sprawcą, PZU:
  • pokryje koszty naprawy na miejscu zdarzenia innego pojazdu lub jego holowania
  • zorganizuje parking dla innego pojazdu
  • zorganizuje wynajem pojazdu zastępczego dla kierowcy innego pojazdu

Assistance Komfort dodawany do AC

 1. Naprawa na miejscu (o ile jest możliwa): w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii
 2. Holowanie (jeśli naprawa nie jest możliwa): w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii
  • na odległość maks. 150 km
  • jeśli pojazd zostanie unieruchomiony poza godzinami pracy warsztatu, PZU organizuje i pokrywa też koszty parkingu (maks. 3 dni)
 3. Złomowanie pojazdu: jeśli jest ono konieczne po wypadku, awarii lub odnalezieniu pojazdu po kradzieży
 4. Wynajem pojazdu zastępczego (auta w tym samym segmencie co pojazd ubezpieczonego, ale nie wyższym niż D): w razie wypadku lub kradzieży na maks. 3 dni
 5. Nocleg i przewóz do miejsca noclegu: jeśli unieruchomienie lub kradzież pojazdy nastąpiły pow. 50 km od miejsca zamieszkania
  • PZU zapewni nocleg w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym
  • maks. 3 doby
 6. Przewóz ubezpieczonych do warsztatu, do którego jest holowany pojazd: tak
 7. Przewóz do miejsca zamieszkania w RP lub innego miejsca: jeśli unieruchomienie / kradzież pojazdu nastąpiły pow. 50 km od miejsca zamieszkania
 8. Przejazd 1 osoby po odbiór naprawionego / odzyskanego po kradzieży pojazdu: tak
 9. Zmiennik kierowcy: w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała kierowcy
 10. Przejazd i nocleg 1 osoby w celu odwiedzin hospitalizowanego kierowcy / pasażera: nocleg na maks. 3 doby
 11. Transport zwłok: tak
 12. Usługi informacyjne: tak
 13. Pomoc dla innego pojazdu biorącego udział w wypadku: jeśli ubezpieczony ma jednocześnie OC w PZU, ubezpieczyciel:
  • pokryje koszty naprawy na miejscu zdarzenia innego pojazdu lub jego holowania
  • zorganizuje parking dla innego pojazdu
  • zorganizuje wynajem pojazdu zastępczego dla kierowcy innego pojazdu

Assistance Super

 1. Naprawa na miejscu (o ile jest możliwa): w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii lub użycia niewłaściwego rodzaju paliwa
 2. Holowanie (jeśli naprawa nie jest możliwa): w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii lub użycia niewłaściwego rodzaju paliwa
  • na odległość maks. 150 km
  • jeśli pojazd zostanie unieruchomiony poza godzinami pracy warsztatu, PZU organizuje i pokrywa też koszty parkingu (maks. 3 dni)
 3. Złomowanie pojazdu: jeśli jest ono konieczne po wypadku, awarii lub odnalezieniu pojazdu po kradzieży
 4. Wynajem pojazdu zastępczego (auta w tym samym segmencie co pojazd ubezpieczonego, ale nie wyższym niż D): w razie:
  • wypadku na maks. 10 dni
  • awarii, do której doszło pow. 20 km od miejsca zamieszkania, na maks. 5 dni (o ile naprawa potrwa ponad 12 h)
  • kradzieży na maks. 10 dni
 5. Nocleg i przewóz do miejsca noclegu: jeśli unieruchomienie lub kradzież pojazdy nastąpiły pow. 20 km od miejsca zamieszkania
  • PZU zapewni nocleg w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym
  • maks. 3 doby
 6. Przewóz ubezpieczonych do warsztatu, do którego jest holowany pojazd: tak
 7. Przewóz do miejsca zamieszkania w RP lub innego miejsca: jeśli unieruchomienie / kradzież pojazdu nastąpiły pow. 20 km od miejsca zamieszkania
 8. Przejazd 1 osoby po odbiór naprawionego / odzyskanego po kradzieży pojazdu: tak
 9. Zmiennik kierowcy: w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała kierowcy
 10. Przejazd i nocleg 1 osoby w celu odwiedzin hospitalizowanego kierowcy / pasażera: nocleg na maks. 3 doby
 11. Transport zwłok: tak
 12. Pomoc w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wyczerpania paliwa:
  • jeśli pojazd zostanie unieruchomiony w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania
  • dostarczenie paliwa (bez pokrycia jego kosztu) lub odholowanie do najbliższej stacji paliw (maks. 150 km)
 13. Pomoc w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek rozładowania akumulatora trakcyjnego:
  • jeśli pojazd zostanie unieruchomiony w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania
  • odholowanie do najbliższego punktu umożliwiającego ładowanie (maks. 150 km)
 14. Otwarcie pojazdu w razie zatrzaśnięcia wewnątrz kluczyków lub sterowników służących do otwarcia auta: tak
 15. Pomoc w razie utraty kluczyków lub sterowników służących do otwarcia auta: holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu lub pokrycie kosztów przejazdu ubezpieczonego po zapasowe kluczyki lub sterowniki
 16. Pomoc w razie awarii ogumienia:
  • wymiana koła
  • jeśli wymiana nie jest możliwa, holowanie do najbliższego warsztatu (maks. 150 km)
 17. Pomoc w razie unieruchomienia pojazdu na skutek rozładowania się akumulatora rozruchowego:
  • jeśli pojazd zostanie unieruchomiony pow. 20 km od miejsca zamieszkania
  • uruchomienie silnika lub dostarczenie nowego akumulatora i jego wymiana (usługa nie obejmuje kosztu akumulatora)
 18. Pomoc w razie unieruchomienia pojazdu na skutek przepalenia żarówki:
  • jeśli pojazd zostanie unieruchomiony w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania
  • wymiana żarówki lub holowanie do najbliższego warsztatu
 19. Odholowanie przyczepy (o ładowności do 2 t):
  • jeśli przyczepa jest sprawna, a pojazd został unieruchomiony / skradziony
  • na maks. 150 km
 20. Transport do szpitala: w przypadku doznania przez ubezpieczonego uszkodzenia ciała lub nagłego zachorowania
 21. Przewóz i opieka nad dziećmi ubezpieczonego:
  • w przypadku doznania przez ubezpieczonego uszkodzenia ciała, śmierci lub nagłego zachorowania
  • opieka przez maks. 3 dni
 22. Transport zwierzęcia przewożonego pojazdem: w przypadku doznania przez ubezpieczonego uszkodzenia ciała, śmierci lub nagłego zachorowania
 23. Telefoniczne usługi tłumacza: w razie wypadku za granicą tłumaczenie z polskiego na angielski i odwrotnie
 24. Przesyłka części zamiennych w celu naprawy pojazdu za granicą: jeśli dana część zamienna nie jest dostępna na miejscu (PZU nie pokrywa kosztu części)
 25. Pomoc prawnika i tłumacza: w przypadku postępowania karnego / administracyjnego za granicą RP przeciw ubezpieczonemu (maks. do kwoty 1000 euro)
 26. Usługi informacyjne: tak
 27. Pomoc dla innego pojazdu biorącego udział w wypadku: jeśli ubezpieczony ma jednocześnie OC w PZU, ubezpieczyciel:
  • pokryje koszty naprawy na miejscu zdarzenia innego pojazdu lub jego holowania
  • zorganizuje parking dla innego pojazdu
  • zorganizuje wynajem pojazdu zastępczego dla kierowcy innego pojazdu

Rozszerzenia wariantu Super Assistance w PZU

W skład wariantu Super Assistance w PZU wchodzi bardzo wiele elementów, ale ubezpieczyciel oferuje jeszcze kilka opcji rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. Za opłatą dodatkowej składki można:

 • anulować warunek o zajściu wypadku w odległości powyżej 20 km,
 • znieść limit holowania w razie zajścia wypadku na terenie RP,
 • zwiększyć limit holowania do 1200 km w razie zajścia wypadku za granicą na terenie Europy (oprócz Mołdawii i Rosji), Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela.

Sprawdź jaką pomoc zapewni Ci assistance domowe w PZU

Kalkulator Assistance PZU

PZU nie prowadzi sprzedaży swoich ubezpieczeń przez Internet. Formularz dostępny na stronie ubezpieczyciela umożliwi Ci jedynie zamówienie kontaktu z agentem towarzystwa. Dopiero po rozmowie z przedstawicielem ubezpieczyciela, dowiesz się, jaką składkę za polisę Assistance proponuje Ci PZU.

Dowiedz się więcej:

Jakie ubezpieczenie Assistance wybrać?

Wyłączenia odpowiedzialności Assistance

Oczywiście PZU nie zawsze będzie ponosił odpowiedzialności za zdarzenie. Na pomoc nie możemy liczyć, jeśli:

 • szkodę spowodowano umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego / osoby uprawnionej do korzystania z auta / osoby z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
 • szkodę spowodowano w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych
 • kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania
 • pojazd był niezarejestrowany / nie posiadał ważnego dowodu rejestracyjnego / badania technicznego
 • szkoda została spowodowana działaniami wojennymi, udziałem w strajku, rozruchach, aktach terrorystycznych
 • szkoda powstała w związku z używaniem pojazdu jako narzędzia przestępstwa
 • szkoda powstała przez używanie niezgodnie z przeznaczeniem
 • szkoda powstała przez niewłaściwe załadowanie
 • szkoda powstała podczas jazd wyścigowych / konkursowych / treningów do tych jazd
 • wypadek wynikł ze szkód eksploatacyjnych
 • wypadek jest skutkiem samobójstwa / próby samobójstwa

Uwaga! Ubezpieczyciel musi udowodnić, że dany czynnik miał bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub jego zwiększenie.

Dodatkowo:

 • ochroną nie są objęte osoby przewożone za opłatą / będące autostopowiczami
 • usługi nie dotyczą sprzętu sportowego ani turystycznego
 • nie można liczyć na zwrot kosztów usług assistance poniesionych bez uprzedniej zgody Centrum Pomocy, chyba że powiadomienie było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego lub wypadek nastąpił na autostradzie i pomocy udzieliły specjalne służby.

Zobacz, jakie są wyłączenia odpowiedzialności w NNW w PZU

Kiedy warto kupić ubezpieczenie Assistance w PZU?

Wariant Super Assistance w PZU jest produktem, nad którym powinny zastanowić się osoby poruszające się często samochodem na duże odległości po Polsce lub planujące jechać autem na zagraniczne wakacje. Jeżeli samochodu używasz przede wszystkim do jazdy po mieście, powinna Ci wystarczyć ochrona oferowana w ramach wariantu Komfort.

Zobacz także:

Oferta ubezpieczeń PZU

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-28

Na czym polega ubezpieczenie opon?

Przebita opona może zepsuć najlepiej zaplanowaną podróż. Mając ubezpieczenie opon nie będziesz musiał jednak walczyć samemu z wymianą koła. Sprawdź, jak dokładnie działa ta polisa.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-27

Ubezpieczenie szyb - porównanie warunków

Ubezpieczyciele kuszą licznymi dodatkami do podstawowego ubezpieczenia samochodu OC i AC. Jednym z jest ubezpieczenie szyb. Jaką ochronę daje ta polisa? Komu się może przydać?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Ubezpieczenie OC PZU czy AXA? Porównanie ubezpieczeń OC

Sprawdziliśmy ofertę obowiązkowego OC z firmy PZU i AXA. Informujemy, czy istnieją duże pozacenowe różnice między tymi dwoma polisami.

Czytaj więcej
Komentarze
Tomasz
2017-10-07 15:28
IP: 93.175.x.x
Czy faktycznie koszt podjechania pomocy i rozruch ( padnięty akukulator) to musi być suma aż 180zł. Mam opcję Komfort PZU na drodze.
odpowiedz