Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Assistance w PZU: Pomoc w drodze

Data publikacji: 2017-10-03

Nie chcesz zostać sam na drodze z zepsutym autem? Kup ubezpieczenie Assistance w PZU, dzięki któremu zawsze będziesz mógł liczyć na pomoc w razie awarii samochodu.

Pod określeniem „ubezpieczenie Assistance” kryje się wiele najróżniejszych usług. Dlatego w przypadku tej polisy szczególnie ważne staje się zapoznanie z warunkami produktu u konkretnego ubezpieczyciela.

Wielu ludzi tego nie robi i w efekcie albo płaci dużo za ubezpieczenie mające tak naprawdę bardzo mały zakres ochrony, albo w razie awarii auta nie wykorzystuje wszystkich dostępnych usług, bo nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia.

Sprawdźmy zatem, jakie są warunki ubezpieczenia Assistance w PZU.

Warianty ubezpieczenia Assistance w PZU

Pomoc drogowa w razie awarii Ubezpieczenie Assistance w PZU jest dostępne w następujących wariantach:

 • wariant Komfort – dodawany bezpłatnie do ubezpieczenia OC lub AC w PZU w PZU. Opcja dodawana do polisy AC ma większy zakres ochrony. W obu przypadkach zakres terytorialny to jednak jedynie Polska.
 • wariant Super – zdecydowanie większy zakres ochrony. Można go dokupić do ubezpieczenia OC lub AC w PZU, ale istnieje także możliwość wykupienia go, nawet jeśli nie posiada się żadnego innego ubezpieczenia w PZU. Ubezpieczający wybiera jedną z dwóch opcji różniących się zakresem terytorialnym:
  • opcja 1: Polska
  • opcja 2: Polska i inne kraje Europy (oprócz Rosji i Mołdawii), Algieria, Maroko, Izrael, Tunezja

Warunki ubezpieczenia Assistance w PZU

Poniższa tabela prezentuje dokładne warunki poszczególnych wariantów Assistance w PZU:

Świadczenie Wariant Komfort do OC Wariant Komfort do AC Wariant Super
Naprawa na miejscu (jeśli jest możliwa) W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek:
- kolizji z innym pojazdem
W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek:
- wypadku,
- awarii.
W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek:
- wypadku,
- awarii,
- użycia niewłaściwego rodzaju paliwa.
Holowanie (jeśli naprawa nie jest możliwa) W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek:
- kolizji z innym pojazdem
- Na odległość maks. 150 km.
- Jeśli pojazd zostanie unieruchomiony poza godzinami pracy warsztatu, PZU organizuje i pokrywa też koszty parkingu (maks. 3 dni).
W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek:
- wypadku,
- awarii.
- Na odległość maks. 150 km.
- Jeśli pojazd zostanie unieruchomiony poza godzinami pracy warsztatu, PZU organizuje i pokrywa też koszty parkingu (maks. 3 dni).

W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek:
- wypadku,
- awarii,
- użycia niewłaściwego rodzaju paliwa.
- Na odległość maks. 150 km.
- Jeśli pojazd zostanie unieruchomiony poza godzinami pracy warsztatu, PZU organizuje i pokrywa też koszty parkingu (maks. 3 dni).
Złomowanie pojazdu Nie
Jeśli jest ono konieczne po:
- wypadku,
- awarii,
- odnalezieniu pojazdu po kradzieży.

Jeśli jest ono konieczne po:
- wypadku,
- awarii,
- odnalezieniu pojazdu po kradzieży.
Wynajem pojazdu zastępczego (wynajem auta klasyfikowanego w tym samym segmencie co pojazd ubezpieczonego, ale nie wyższym niż D) Nie W razie:
- wypadku na czas naprawy (maks. 3 dni),
- kradzieży pojazdu do czasu jego odzyskania (maks. 3 dni).

W razie:
- wypadku na czas naprawy (maks. 10 dni),
- awarii do której doszło w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania na czas naprawy (gdy naprawa trwa ponad 12 h; maks. 5 dni),
- kradzieży pojazdu do czasu jego odzyskania (maks. 10 dni).
Nocleg dla ubezpieczonych i przewóz do miejsca noclegu Nie
- Jeśli unieruchomienie / kradzież pojazdu nastąpiły w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania
- Nocleg w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym.
- Maks. 3 doby.

- Jeśli unieruchomienie / kradzież pojazdu nastąpiły w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania
- Nocleg w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym.
- Maks. 3 doby.
Przewóz ubezpieczonych do warsztatu, do którego jest holowany pojazd Nie Tak Tak
Przewóz ubezpieczonych do miejsca zamieszkania w RP lub innego miejsca Nie - Jeśli unieruchomienie / kradzież pojazdu nastąpiły w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania - Jeśli unieruchomienie / kradzież pojazdu nastąpiły w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania
Przejazd jednej osoby po odbiór naprawionego / odzyskanego po kradzieży pojazdu Nie Tak Tak
Zmiennik kierowcy Nie W przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała kierowcy W przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała kierowcy
Przejazd i nocleg osoby w celu odwiedzin hospitalizowanego kierowcy / pasażera Nie
- Jedna osoba
- Nocleg na maks. 3 doby

- Jedna osoba
- Nocleg na maks. 3 doby

Transport zwłok

Nie

Tak

Tak
Pomoc w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wyczerpania paliwa Nie Nie
- Jeśli pojazd zostanie unieruchomiony w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania
- Dostarczenie paliwa (bez pokrycia jego kosztu) lub odholowanie do najbliższej stacji paliw (maks. 150 km)
Pomoc w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek rozładowania akumulatora trakcyjnego Nie Nie
- Jeśli pojazd zostanie unieruchomiony w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania
- Odholowanie do najbliższego punktu umożliwiającego ładowanie (maks. 150 km)
Otwarcie pojazdu w razie zatrzaśnięcia wewnątrz kluczyków lub sterowników służących do otwarcia auta Nie Nie Tak
Pomoc w razie utraty kluczyków lub sterowników służących do otwarcia auta Nie Nie
- Holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu lub pokrycie kosztów przejazdu ubezpieczonego po zapasowe kluczyki lub sterowniki
Pomoc w razie awarii ogumienia Nie Nie
- Wymiana koła
- Jeśli wymiana nie jest możliwa, holowanie do najbliższego warsztatu (maks. 150 km)
Pomoc w razie unieruchomienia pojazdu na skutek rozładowania się akumulatora rozruchowego Nie Nie
- Jeśli pojazd zostanie unieruchomiony w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania
- Uruchomienie silnika lub dostarczenie nowego akumulatora i jego wymiana (usługa nie obejmuje kosztu akumulatora)
Pomoc w razie unieruchomienia pojazdu na skutek przepalenia żarówki Nie Nie
- Jeśli pojazd zostanie unieruchomiony w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania
- wymiana żarówki lub holowanie do najbliższego warsztatu
Odholowanie przyczepy (o ładowności do 2 t) Nie Nie
- Jeśli przyczepa jest sprawna, a pojazd unieruchomiony / został skradziony
- Na maks. 150 km
Transport do szpitala Nie Nie
W przypadku doznania przez ubezpieczonego
- uszkodzenia ciała
- nagłego zachorowania
Przewóz i opieka nad dziećmi ubezpieczonego Nie Nie
W przypadku doznania przez ubezpieczonego
- uszkodzenia ciała,
- śmierci
- nagłego zachorowania
Opieka przez maks. 3 dni.
Transport zwierzęcia przewożonego pojazdem Nie Nie
W przypadku doznania przez ubezpieczonego
- uszkodzenia ciała,
- śmierci
- nagłego zachorowania
Telefoniczne usługi tłumacza Nie Nie
- W razie wypadku za granicą RP
- Tłumaczenie z polskiego na angielski i odwrotnie
Przesyłka części zamiennych w celu naprawy pojazdu za granicą Nie Nie
- Jeśli dana część zamienna nie jest dostępna na miejscu
- PZU nie pokrywa kosztu części
Pomoc prawnika i tłumacza Nie Nie
- W przypadku postępowania karnego / administracyjnego za granicą RP przeciw ubezpieczonemu
- Maks. Do kwoty 1000 euro

Usługi informacyjne

Tak

Tak

Tak
Pomoc dla innego pojazdu biorącego udział w wypadku
Jeśli ubezpieczony jest sprawcą, PZU:
- pokryje koszty naprawy na miejscu zdarzenia innego pojazdu lub jego holowania
- zorganizuje parking dla innego pojazdu
- zorganizuje wynajem pojazdu zastępczego dla kierowcy innego pojazdu

Jeśli ubezpieczony ma jednocześnie OC w PZU, ubezpieczyciel:
- pokryje koszty naprawy na miejscu zdarzenia innego pojazdu lub jego holowania
- zorganizuje parking dla innego pojazdu
- zorganizuje wynajem pojazdu zastępczego dla kierowcy innego pojazdu

Jeśli ubezpieczony ma jednocześnie OC w PZU, ubezpieczyciel:
- pokryje koszty naprawy na miejscu zdarzenia innego pojazdu lub jego holowania
- zorganizuje parking dla innego pojazdu
- zorganizuje wynajem pojazdu zastępczego dla kierowcy innego pojazdu

Rozszerzenia wariantu Super Assistance w PZU

W skład wariantu Super Assistance w PZU wchodzi bardzo wiele elementów, ale ubezpieczyciel oferuje jeszcze kilka opcji rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. Za opłatą dodatkowej składki można:

 • anulować warunek o zajściu wypadku w odległości powyżej 20 km,
 • znieść limit holowania w razie zajścia wypadku na terenie RP,
 • zwiększyć limit holowania do 1200 km w razie zajścia wypadku za granicą na terenie Europy (oprócz Mołdawii i Rosji), Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela.

Sprawdź jaką pomoc zapewni Ci assistance domowe w PZU

Kalkulator Assistance PZU

PZU nie prowadzi sprzedaży swoich ubezpieczeń przez Internet. Formularz dostępny na stronie ubezpieczyciela umożliwi Ci jedynie zamówienie kontaktu z agentem towarzystwa. Dopiero po rozmowie z przedstawicielem ubezpieczyciela, dowiesz się, jaką składkę za polisę Assistance proponuje Ci PZU.

Dowiedz się więcej:

Jakie ubezpieczenie Assistance wybrać?

Wyłączenia odpowiedzialności Assistance

Oczywiście PZU nie zawsze będzie ponosił odpowiedzialności za zdarzenie. Na pomoc nie możemy liczyć, jeśli:

 • szkodę spowodowano umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego / osoby uprawnionej do korzystania z auta / osoby z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
 • szkodę spowodowano w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych
 • kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania
 • pojazd był niezarejestrowany / nie posiadał ważnego dowodu rejestracyjnego / badania technicznego
 • szkoda została spowodowana działaniami wojennymi, udziałem w strajku, rozruchach, aktach terrorystycznych
 • szkoda powstała w związku z używaniem pojazdu jako narzędzia przestępstwa
 • szkoda powstała przez używanie niezgodnie z przeznaczeniem
 • szkoda powstała przez niewłaściwe załadowanie
 • szkoda powstała podczas jazd wyścigowych / konkursowych / treningów do tych jazd
 • wypadek wynikł ze szkód eksploatacyjnych
 • wypadek jest skutkiem samobójstwa / próby samobójstwa

Uwaga! Ubezpieczyciel musi udowodnić, że dany czynnik miał bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub jego zwiększenie.

Dodatkowo:

 • ochroną nie są objęte osoby przewożone za opłatą / będące autostopowiczami
 • usługi nie dotyczą sprzętu sportowego ani turystycznego
 • nie można liczyć na zwrot kosztów usług assistance poniesionych bez uprzedniej zgody Centrum Pomocy, chyba że powiadomienie było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego lub wypadek nastąpił na autostradzie i pomocy udzieliły specjalne służby.

Zobacz, jakie są wyłączenia odpowiedzialności w NNW w PZU

Kiedy warto kupić ubezpieczenie Assistance w PZU?

Wariant Super Assistance w PZU jest produktem, nad którym powinny zastanowić się osoby poruszające się często samochodem na duże odległości po Polsce lub planujące jechać autem na zagraniczne wakacje. Jeżeli samochodu używasz przede wszystkim do jazdy po mieście, powinna Ci wystarczyć ochrona oferowana w ramach wariantu Komfort.

Zobacz także:

Oferta ubezpieczeń PZU

Tagi:

Komentarze

2017-10-07 15:28

Tomasz93.175.x.x

Czy faktycznie koszt podjechania pomocy i rozruch ( padnięty akukulator) to musi być suma aż 180zł. Mam opcję Komfort PZU na drodze.