Strona główna  |  Wiadomości  |  PZU Wojażer – ubezpieczenie turystyczne

PZU Wojażer – ubezpieczenie turystyczne

Data aktualizacji: 2021-09-14
Na urlopie odpoczywamy w różny sposób, ale jest jedna rzecz, która łączy wszystkich turystów: na wakacjach chcemy zapomnieć o stresach i zmartwieniach. Ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer zapewni pomoc i spokój niezależnie od tego, gdzie wypoczywamy i co się zdarzyło.

Turyści na wakacjach na plaży Minimalna wersja ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer składa się z ubezpieczenia kosztów leczenia oraz podstawowego assistance. Chętni klienci mogą rozszerzać polisę o dodatkowe usługi assistance, wybrane klauzule (np. ubezpieczenie bagażu, NNW, OC w życiu prywatnym), a także poszerzać zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela o ryzyka takie jak następstwa chorób przewlekłych czy uprawiania sportów ekstremalnych.

Dzięki tak dużej elastyczności ubezpieczenie podróżne PZU Wojażer sprawdzi się w przypadku różnych wyjazdów:

 • rodzinna podróż do Chorwacji
 • wyjazd na dwa miesiące do pracy do Niemiec
 • samotna wyprawa do Azji
 • wyjazd dziecka na kolonie nad polskie morze

Spis treści:

 1. Kalkulator i zakup ubezpieczenia PZU Wojażer
 2. Zgłoszenie szkody z PZU Wojażer
 3. Zakres terytorialny PZU Wojażer
 4. Zakres ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer
 5. Ubezpieczenie od dodatkowych ryzyk
 6. Ubezpieczenie kosztów leczenia PZU Wojażer
 7. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu kosztów leczenia PZU

Kalkulator i zakup ubezpieczenia PZU Wojażer

Ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer można zakupić:

 • online za pośrednictwem kalkulatora dostępnego na stronie PZU
 • telefonicznie pod numerem 801 102 102
 • osobiście w oddziale lub u agenta.

Jeżeli natomiast przed zakupem polisy chciałbyś sprawdzić także inne oferty, skorzystaj z porównywarki ubezpieczeń turystycznych. Szybko przekonasz się, kto ma dla Ciebie najkorzystniejszą propozycję.

Zgłoszenie szkody z PZU Wojażer

Jeżeli w czasie Twojej podróży dojdzie do jakiegoś wypadku, najlepiej niezwłocznie poinformuj o zdarzeniu Centrum Alarmowe PZU pod numerem:

 • (22) 2 102 102
 • 801 102 102

Konsultanci PZU skierują Cię do odpowiedniej placówki medycznej i pomogą w organizacji usług.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Ciebie nie możesz od razu poinformować ubezpieczyciela, powinieneś go powiadomić w ciągu 7 dni od momentu, w którym kontakt stał się możliwy.

Staraj się jak najdokładniej wypełniać zalecenia ubezpieczyciela oraz przekazywać do PZU wszelkie potrzebne informacje. Zbieraj także dokumentację medyczną, potwierdzenia zgłoszeń zdarzeń u służb i rachunki.

Po powrocie do kraju przedstaw PZU te dokumenty, tak aby być pewnym, że odszkodowanie pokryje wszystkie poniesione przez Ciebie straty.

Od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu PZU ma 30 dni na wypełnienie świadczenia. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe. Jednakże już w czasie pierwszych 30 dni PZU powinno wypłacić bezsporną część świadczenia.

Dowiedz się więcej o zgłaszaniu szkody w PZU

Zakres terytorialny PZU Wojażer

Kupując ubezpieczenie PZU Wojażer, należy wybrać jedną z czterech stref terytorialnych zależnie od celu naszego wyjazdu:

 • Polska - na terenie RP PZU ubezpiecza jedynie wyjazdy zorganizowane
 • Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego - wszystkie państwa europejskie, w tym europejska część Rosji oraz kraje basenu M. Śródziemnego (Algieria, Maroko, Egipt, Syria, Liban, Izrael, Strefa Gazy, Libia, Tunezja, Turcja)
 • Świat oprócz USA
 • Świat

Oczywiście większy zakres terytorialny wiąże się ze wzrostem składki.

Uwaga! Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta, jeśli:

 • celem podróży jest kraj, który w wyniku tej podróży ma się stać krajem stałego zamieszkania
 • celem podróży jest kraj rezydencji ubezpieczonego (chyba że wykupisz rozszerzenie polisy)
 • celem podróży jest planowe leczenie lub diagnostyka

Zakres ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer

Umowę ubezpieczenia turystycznego zawiera się w formie polisy:

 • indywidualnej
 • rodzinnej
 • grupowej

Ochronę oferowaną przez PZU Wojażer można dopasować do swoich potrzeb, wykupując te elementy, które są nam faktycznie potrzebne:

Ubezpieczenie od dodatkowych ryzyk

Ubezpieczenia turystyczne mają liczne wyłączenia odpowiedzialności, jednak niektóre z nich można zniwelować, opłacając dodatkową składkę. Poniżej wymienione rozszerzenia zakresu ochrony kupuje się dla każdego ubezpieczonego oddzielnie. Dzięki temu jedynie osoba planująca na wyjeździe np. uprawianie sportów ekstremalnych musi płacić wyższą składkę. Odpowiedzialność PZU można rozszerzyć o:

 • koszty leczenia związane z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej / choroby będącej przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia / zabiegu przeprowadzonego w ramach chirurgii jednego dnia w okresie 30 dni przed zawarciem umowy - rozszerza zakres ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance
 • ryzyka wynikające z rekreacyjnego uprawiania narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych / wyczynowego uprawiania sportu / uprawiania sportów wysokiego ryzyka – rozszerza zakres ubezpieczenia kosztów leczenia, assistance, NNW i OC
 • ryzyka wynikające z wykonywania pracy fizycznej – rozszerza zakres ubezpieczenia kosztów leczenia, assistance i NNW
 • ryzyka wynikające z aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego występujących / mogących wystąpić na terytorium państw znajdujących się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami – rozszerza zakres ubezpieczenia kosztów leczenia, assistance, NNW i bagażu podróżnego

Sprawdź warunki ubezpieczenia narciarskiego w PZU

Ubezpieczenie kosztów leczenia PZU Wojażer

Podstawowym zadaniem polisy turystycznej jest pomoc w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Pamiętaj, by wybrać odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia. Dzięki temu nie będziesz musiał martwić się, czy leczenie nie przekroczy przypadkiem limitu kosztów.

W przypadku wyjazdu do jednego z europejskich krajów spokojnie wystarczy suma 100 000 zł. Jeśli jednak planujesz podróż np. do Kanady, USA czy Japonii, wybierz polisę o limicie kosztów co najmniej 200 000 zł.

Jakie świadczenia zapewnia ubezpieczenie kosztów leczenia w PZU?

 • organizacja pomocy medycznej świadczonej do dnia, w którym stan zdrowia ubezpieczonego umożliwi jego powrót lub transport do domu / placówki medycznej w miejscu zamieszkania lub kontynuowanie podróży
 • pokrycie kosztów pomocy medycznej obejmujących:
  • hospitalizację,
  • leczenie ambulatoryjne,
  • transport medyczny,
  • leczenie stomatologiczne (przy czym limit na koszty leczenia stomatologicznego to 10% sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 1000 zł)
  • leczenie związane z ciążą i porodem (nie później niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży),
  • zastosowanie komory dekompresyjnej (pod warunkiem że polisę rozszerzy się o ryzyko wyczynowego uprawiania sportu / uprawiania sportów wysokiego ryzyka).

Sprawdź zakres ochrony w ubezpieczeniu domu w PZU

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu kosztów leczenia PZU

Rozdział o wyłączeniach odpowiedzialności jest jednym z najważniejszych punktów umowy ubezpieczenia. To właśnie tam ubezpieczyciel wymienia sytuacje, kiedy nie pomoże Ci, mimo że doszło do wypadku. W ubezpieczeniu kosztów leczenia PZU Wojażer towarzystwo nie wypłaci odszkodowania w następujących sytuacjach:

 • istniały przeciwwskazania zdrowotne do podróży, a wypadek który zaszedł, miał związek z tymi przeciwwskazaniami
 • koszty poniesiono bez zgody Centrum Alarmowego PZU (chyba że kontakt był niemożliwy). Kontakt nie jest wymagany w przypadku: jednej wizyty stomatologicznej związanej z leczeniem ostrego stanu zapalnego lub bólowego ograniczonego do jednego zęba albo pojedynczej wizyty lekarskiej.
 • leczenie przekraczało niezbędny zakres
 • koszty powstały w związku z kierowaniem pojazdem, a ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania, kierował w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, psychotropowych
 • ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych
 • leczenie dotyczyło chorób przewlekłych, ich zaostrzeń i powikłań (chyba że wykupi się odpowiednie rozszerzenie polisy)
 • leczenie dotyczyło zaburzeń psychicznych, chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS, HIV, chorób wynikających z alkoholizmu
 • koszty powstały w związku z leczeniem we własnym zakresie, przerwaniem ciąży, sztucznym zapłodnieniem, leczeniem bezpłodności
 • wypadek był spowodowany umyślnie przez ubezpieczonego
 • wypadek był skutkiem udziału w przestępstwach lub bójkach (za wyjątkiem obrony koniecznej),
 • wypadek był skutkiem uprawiania sportów wysokiego ryzyka, uprawiania rekreacyjnie narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych, uprawiania sportu wyczynowo (chyba że wykupi się odpowiednie rozszerzenie polisy)
 • wypadek był skutkiem wykonywania pracy fizycznej (chyba że wykupi się odpowiednie rozszerzenie polisy)
 • epidemia (o której ubezpieczony mógł się dowiedzieć przed wyjazdem)
 • katastrofa w wyniku której nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne
 • akt terroryzmu, działania wojenne, stan wojenny lub wyjątkowy w państwie zagrożonym takimi zdarzeniami
 • wypadek był skutkiem udziału w strajkach, rozruchach, zamieszkach
 • koszty powstały wskutek niestosowania się do zaleceń lekarza

Uwaga! Ubezpieczyciel musi udowodnić bezpośredni związek między danym wyłączeniem odpowiedzialności a zajściem jakiegoś zdarzenia lub zwiększeniem jego skutków. Oznacza to, że nie wystarczy, że towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdzi, że ktoś uległ wypadkowi po pijanemu. Musi jeszcze wykazać, że gdyby ubezpieczony nie był nietrzeźwy, do wypadku by nie doszło / zdarzenie miałoby o wiele mniejsze skutki.

Zobacz pełną ofertę ubezpieczeń w PZU

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-05-18

Ubezpieczenie turystyczne a covid

Koronawirus towarzyszy nam już od ponad roku. Tak długi czas sprawił, że coraz więcej osób chce podróżować za granicę mimo trwającej pandemii. Czy ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę,...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-04-27

Assistance w podróży – jak działa assistance w ubezpieczeniu turystycznym?

Miała być piękna podróż, a tu nagle dopada Cię choroba. Zamiast cieszyć się beztroskim wypoczynkiem za granicą, zaczynasz więc w panice szukać lekarza w nieznanym mieście. Spokojnie. Weź głęboki...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-10-16

Assistance ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer

Od transportu do Polski przez organizację wizyty osoby bliskiej w razie hospitalizacji za granicą po pomoc prawną – ubezpieczenie assistance w PZU może zapewnić najróżniejsze usługi. Sztuką jest...

Czytaj więcej
Komentarze
Janko
2019-01-28 10:46
IP: 77.111.x.x
PZU Wojażer nie wprowadza spokoju - system online ma bledy, po dokonaniu zaplaty klient NIE DOSTAJE POLISY ani mailem, ani SMS-em, malo tego, po reklamacji okazuje sie, ze polisa w ogole NIE JEST WYSTAWIANA! Dopiero po interwencji umowa zostaje podpisana, moze sie zdarzyc, ze jest to juz w trakcie lub PO okresie, ktorego mialo dotyczyc ubezpieczenie. OMIJAC SZEROKIM LUKIEM!!
odpowiedz