Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Pocztowe TUW ubezpieczenia

Oblicz ubezpieczenie w Pocztowe TUW

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Pocztowe TUW należy w 100% do Poczty Polskiej. Dnia 23 grudnia 2002 r. Pocztowe TUW otrzymało od Ministra Finansów zezwolenie na prowadzenie działalności w dziale ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych z wyłączeniem ubezpieczeń ochrony prawnej. Pierwsza polisa została wystawiona już 3 lutego 2003 r. Początkowo TUW Pocztowe ubezpieczało majątek Poczty Polskiej i należących do niej spółek zależnych. W drugim etapie ochroną objęto pracowników Grupy Poczty Polskiej i członków ich rodzin.

Od 2006 r. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Obecny Zarząd Towarzystwa w nowej strategii na lata 2011 - 2015 r. zakłada sprzedaż prostych i tanich ubezpieczeń dla klientów indywidualnych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Banku Pocztowego, Pocztowej Agencji Usług Finansowych.

Pocztowe TUW działalność ubezpieczeniową skupia również wokół wspólnot mieszkaniowych, samorządów i ich jednostek organizacyjnych oraz dużych przedsiębiorstw państwowych. Pocztowe TUW zamierza w przyszłości rozwijać sprzedaż produktów typu bankassurance.

Oferta ubezpieczeniowa Pocztowego TUW

Ubezpieczenia komunikacyjne

Pocztowe TUW dbając o bezpieczeństwo swoich klientów i ich pojazdów stale doskonali swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, przedstawiając obecnie:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenie Autocasco,
 • ubezpieczenie TUW Assistance,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie MOTO Assistance.

Ubezpieczenia majątkowe

Odpowiadając na potrzeby swoich klientów Pocztowe TUW gwarantuje pełną ochronę finansową właścicieli domów i mieszkań oferując zabezpieczenie majątku, świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych oraz OC w życiu prywatnym w ramach następujących produktów:

 • ubezpieczenie Bezpieczny Dom,
 • ubezpieczenia bankowe,
 • Pakiet Bezpieczna karta.

Ubezpieczenia osobowe

Produkty oferowane w ramach ubezpieczeń osobowych mają na celu ochronę finansową ubezpieczonego w razie nieszczęśliwego wypadku. Dla klientów indywidualnych, ich rodzin oraz pracowników firm Pocztowe TUW oferuje:

 • indywidualne ubezpieczenie NNW,
 • grupowe ubezpieczenie NNW.

Kontakt z Pocztowym TUW

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Ul. Domaniewska 50A (budynek Alfa)
02-672 Warszawa

tel. (22) 203 27 01, 203 27 02
fax: (22) 211 04 49

Strona internetowa: www.tuwpocztowe.pl