Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Pocztowe TUW

Pocztowe TUW logo

Kalkulator ubezpieczeń w Pocztowe TUW

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Pocztowe TUW należy w 100% do Poczty Polskiej. Dnia 23 grudnia 2002 r. Pocztowe TUW otrzymało od Ministra Finansów zezwolenie na prowadzenie działalności w dziale ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych z wyłączeniem ubezpieczeń ochrony prawnej. Pierwsza polisa została wystawiona już 3 lutego 2003 r. Początkowo TUW Pocztowe ubezpieczało majątek Poczty Polskiej i należących do niej spółek zależnych. W drugim etapie ochroną objęto pracowników Grupy Poczty Polskiej i członków ich rodzin.

Od 2006 r. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Obecny Zarząd Towarzystwa w nowej strategii na lata 2011 - 2015 r. zakłada sprzedaż prostych i tanich ubezpieczeń dla klientów indywidualnych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Banku Pocztowego, Pocztowej Agencji Usług Finansowych.

Pocztowe TUW działalność ubezpieczeniową skupia również wokół wspólnot mieszkaniowych, samorządów i ich jednostek organizacyjnych oraz dużych przedsiębiorstw państwowych. Pocztowe TUW zamierza w przyszłości rozwijać sprzedaż produktów typu bankassurance.

Ubezpieczenia komunikacyjne TUW Pocztowe

Pocztowe TUW dbając o bezpieczeństwo swoich klientów i ich pojazdów stale doskonali swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, przedstawiając obecnie:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenie Autocasco,
 • ubezpieczenie TUW Assistance,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie MOTO Assistance.

Ubezpieczenie OC TUW Pocztowe

Jeżeli nie chcemy narażać się na wysokie kary ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, powinniśmy wykupić obowiązkową polisę OC na swoje auto. Posiadanie takiego ubezpieczenia uchroni nas nie tylko przed karą ze strony UFG, lecz także przed finansowymi konsekwencjami spowodowanego przez nas wypadku samochodowego. Ubezpieczenie OC TUW Pocztowe działa, podobnie jak inne umowy ubezpieczeń komunikacyjnych w tym towarzystwie, na zasadzie koasekuracji z MTU (należącym do grupy Ergo Hestii) lub Benefią. Koasekuracja oznacza, że ryzyko wskazane na polisie jest ubezpieczane przez więcej niż jedno towarzystwo.

Autocasco w TUW Pocztowe

OC zapewni finansowe bezpieczeństwo w razie spowodowania wypadku, ale nie ochroni naszego auta. Jeśli chcemy zabezpieczyć pojazd przed szkodami poczynionymi z własnej winy lub będącymi skutkiem wandalizmu albo działania żywiołów, musimy wykupić AC. Szeroki wybór autocasco w TUW Pocztowe pozwala na dobranie ubezpieczenia pasującego do naszych potrzeb. Możemy wybrać polisę oferowaną na zasadzie koasekuracji z MTU lub Benefią. W ramach współpracy z MTU TUW Pocztowe proponuje ubezpieczenie w pełnym wariancie (MAXICASCO) lub wariancie ograniczonym (MINICASCO – odszkodowanie otrzymujemy jedynie w razie wystąpienia w pojeździe szkody całkowitej).

Bezpieczny dom w TUW Pocztowe

Na swój wymarzony dom większość Polaków pracuje przez wiele lat. Niestety, jedno zdarzenie – pożar, wichura, powódź – wystarczy, aby zniweczyć ten wieloletni wysiłek. Ochronę nieruchomości zapewni polisa mieszkaniowa. Ubezpieczenie zabezpieczy nas przed konsekwencjami działania żywiołów, włamania czy zalania przez sąsiada. Pakiet Bezpieczny dom w TUW Pocztowe obejmuje także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. W towarzystwie można także ubezpieczyć wolnostojący garaż oraz ogrodzenie domu, tak aby nic nie pozostało bez ochrony. Pakiet dostępny jest w wariancie podstawowym (mieszkania i domy) oraz pełnym (jedynie domy). Towarzystwo wylicza składkę, opierając się przede wszystkim na powierzchni użytkowej nieruchomości.

Ubezpieczenia majątkowe TUW Pocztowe

Odpowiadając na potrzeby swoich klientów Pocztowe TUW gwarantuje pełną ochronę finansową właścicieli domów i mieszkań oferując zabezpieczenie majątku, świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych oraz OC w życiu prywatnym w ramach następujących produktów:

 • ubezpieczenie Bezpieczny Dom,
 • ubezpieczenia bankowe,
 • Pakiet Bezpieczna karta.

Ubezpieczenia osobowe TUW Pocztowe

Produkty oferowane w ramach ubezpieczeń osobowych mają na celu ochronę finansową ubezpieczonego w razie nieszczęśliwego wypadku. Dla klientów indywidualnych, ich rodzin oraz pracowników firm Pocztowe TUW oferuje:

 • indywidualne ubezpieczenie NNW,
 • grupowe ubezpieczenie NNW.

Jak zgłosić szkodę w TUW Pocztowe?

W przypadku wielu ubezpieczeń towarzystwa określają ściśle, ile czasu mamy na zgłoszenie szkody. Dla przykładu, jeżeli posiadamy AC i ktoś ukradnie nam samochód, to w niektórych towarzystwach mamy zaledwie 24 godziny na powiadomienie o tym ubezpieczyciela. Jeżeli nie zgłosi się zdarzenia w ustalonym terminie, traci się szansę na otrzymanie odszkodowania. O wiele więcej czasu mamy, jeżeli zgłaszamy szkodę z OC. Jednak i w przypadku tego ubezpieczenia najlepiej jak najwcześniej powiadomić towarzystwo o szkodzie. Dzięki temu szybko rozpocznie się proces jej likwidacji.

Jak zgłosić szkodę w TUW Pocztowe? Towarzystwo zachęca do skorzystania z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej towarzystwa. Po przesłaniu online takiego zawiadomienia, ubezpieczyciel skontaktuje się z nami.

Wypowiedzenie umowy OC w TUW

Jeżeli nie chcemy, aby nasze OC uległo automatycznemu przedłużeniu w dotychczasowym towarzystwie, musimy przynajmniej na dzień przed końcem jego obowiązywania, przesłać do ubezpieczyciela wypowiedzenie umowy zawierające własnoręczny podpis.

Jak wypowiedzieć umowę OC w TUW?

Pismo zawierające wszystkie potrzebne informacje (darmowy wzór wypowiedzenia OC znajduje się na naszej stronie) oraz własnoręczny podpis należy przesłać

 • pocztą pod adres
  Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  ul. Mickiewicza 19
  26-600 Radom

 • faksem pod numer 48 370 43 02

 • zeskanowane pismo można także przesłać mailem pod adres

Kontakt z Pocztowym TUW

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Ul. Domaniewska 50A (budynek Alfa)
02-672 Warszawa

tel. (22) 203 27 01, 203 27 02
fax: (22) 211 04 49

Strona internetowa: www.tuwpocztowe.pl