Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Balcia Insurance

Balcia Insurance logo

Kalkulator ubezpieczeń w Balcia Insurance

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

O Balcia Insurance

Balcia Insurance jest łotewskim zakładem ubezpieczeniowym obecnym w największych państwach Unii Europejskiej. Spółkę założono w 1993 r. pod nazwą BTA. W 2016 r. firma zmieniła nazwę na Balcia Insurance SE.

Balcia posiada wszystkie dostępne licencje na ubezpieczenia działu drugiego (pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe).

Balcia Insurance w Polsce i na świecie

W pierwszych latach istnienia firma działała jedynie na Łotwie, Litwie oraz w Estonii. Ekspansję na rynek europejski spółka rozpoczęła w 2008 roku. Firma zaczęła sprzedawać swoje produkty w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech.

W Polsce Balcia pojawiła się w 2009 r. Nawiązała współpracę z RESO Europa Service, które do dzisiaj zajmuje się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Balcię oraz likwidacją szkód.

W 2014 r. Balcia zarejestrowała swój oddział w Polsce.

Zmiana nazwy w 2016 r. z BTA na Balcia Insurance SE była wynikiem realizowanej reogarnizacji spółki oraz sprzedaży portfela łotewskiego, litewskiego i estońskiego. Obecnie Balcia sprzedaje swoje produkty w Polsce jako oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

Ubezpieczenia Balcia

Balcia Insurance posiada rozbudowaną ofertę polis należących do działu II (ubezpieczenia osobowe inne niż na życie oraz ubezpieczenia majątkowe). Klienci indywidualni mogą w tym towarzystwie ubezpieczyć swoje auto (w sprzedaży m.in. OC, AC, Assistance), dom (ubezpieczenie mienia, assistance czy odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym), a także wykupić ubezpieczenie w podróży. Ubezpieczenia Balcia to także interesująca propozycja dla właścicieli firm. W towarzystwie można wykupić ubezpieczenie OC małych i średnich przedsiębiorstw, a także ubezpieczyć mienie należące do firmy.

Ubezpieczenia komunikacyjne Balcia

Balcia oferuje pełen zakres ubezpieczeń komunikacyjnych, które zapewnią kompleksową ochronę dla samochodu. W towarzystwie można kupić obowiązkowe OC (w tym OC krótkoterminowe, ubezpieczenie graniczne i Zieloną Kartę), Auto Casco, Assistance i NNW. W ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych Balcia znajdziemy także rzadziej spotykane produkty, jak np. Auto Szyby. Gwarantuje ono naprawę lub wymianę zniszczonej szyby. Przyda się ono zwłaszcza tym kierowcom, którzy często przejeżdżają po drogach żwirowych lub w pobliżu placów budowlanych.

Ubezpieczenie OC Balcia

Mimo że ubezpieczenie OC kojarzy się przede wszystkim z obowiązkową polisą dla właścicieli samochodów, to w rzeczywistości jej zastosowanie jest o wiele szersze. OC przyda się zwłaszcza przedsiębiorcom. W ofercie ubezpieczeń OC Balcia znajdziemy takie produkty jak:

 • ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • OC małych i średnich przedsiębiorstw (dostępne w „Biznes Pakiet”),
 • OC w życiu prywatnym (dostępne w „Dom Pakiet”),
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości.

Gwarancje ubezpieczeniowe Balcia

Gwarancje ubezpieczeniowe są coraz częściej stosowane w środowisku biznesowym. Jeśli osoba, która zawarła umowę gwarancyjną nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta, zakład ubezpieczeń wypłaci określone w umowie świadczenie pieniężne. Podstawowym celem gwarancji ubezpieczeniowych jest zabezpieczenie inwestycji. W ramach gwarancji ubezpieczeniowych Balcia oferuje:

 • gwarancję należytego wykonania kontraktu,
 • gwarancję usunięcia wad lub usterek,
 • gwarancję zapłaty wadium,
 • ubezpieczenie gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźnika drogowego.

Ubezpieczenia turystyczne Balcia

Polisy podróżne oferuje wielu ubezpieczycieli, jednak bardzo często ich zakres terytorialny nie obejmuje, przynajmniej w podstawowej wersji, takich krajów jak Rosja czy Białoruś. Ubezpieczenie turystyczne Balcia jest pod tym względem wyjątkiem. Ochrona w ramach ubezpieczenia ryzyk w podróży obowiązuje na terytorium Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi.

Polisa turystyczna rekompensuje wydatki medyczne poniesione na bezzwłoczną pomoc udzieloną ubezpieczonemu w czasie podróży. Ubezpieczenie pokryje też wydatki poniesione na transport do placówki medycznej oraz repatriację.

Jak zgłosić szkodę w Balcia?

Likwidacją szkód zajmuje się RESO Europa Service Sp. z o.o.

Tel.: +48 87 565 4444
e-mail:

Jak wypowiedzieć w Balcia umowę OC?

Aby wypowiedzieć umowę OC należy skontaktować się z RESO Europa Service Sp. z o.o.

Wypowiedzenie można:

 • przesłać drogą elektroniczną na e-mail:
 • przesłać pocztą tradycyjną:
  RESO Europa Service Sp. z o.o.
  ul. Innowacyjna 1
  16-400 Suwałki
 • złożyć osobiście u agenta działającego w imieniu firmy lub w siedzibie RESO

Jak zawiadomić Balcię o zbyciu pojazdu?

Sprzedający samochód ma obowiązek w ciągu 14 dni powiadomić swojego ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu.

Dokumenty (zawiadomienie o sprzedaży pojazdu lub kopię umowy kupna-sprzedaży) należy przesłać:

 • drogą elektroniczną na e-mail:
 • lub pocztą tradycyjną:
  RESO Europa Service Sp. z o.o.
  ul. Innowacyjna 1
  16-400 Suwałki

Kontakt z Balcia

Balcia Insurance SE
Spółka europejska
Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

Godziny otwarcia
pon. - pt.: 9:00-17:00

Tel.: +48 222 703 100
e-mail:

www.balcia.pl