Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Zwrot pieniędzy za ubezpieczenie OC po sprzedaży samochodu

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-17

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:

 1. wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym;
 2. odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3;
 3. rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 - zwrot składki przysługuje zbywcy pojazdu;
 4. rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 4 - zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia.

Odnosząc się do pkt. 3 wyżej cytowanego artykułu w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy.

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

Wobec powyższego, jeżeli nabywca pojazdu wypowiedział lub wypowie umowę ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu, wówczas zbywcy przysługuje zwrot zapłaconych składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

PODSTAWA PRAWNA - stan 01.06.2008r.

Art. 28, 31, ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)

Tagi:

Komentarze

2018-01-14 12:57

Radek83.26.232.48

Witam. Sprzedałem pojazd 8 grudnia, 11 grudnia poinformowałem w wydziale komunikacji o zbyciu pojazdu. W ten sam dzień poszedłem do ubezpieczalni aby i z oc załatwić sprawę gdyż polisa ważna była do 4 Stycznia. Pani poprosiła o mój nr identyfikacji oc oraz umowę. Wpisała w komputer wszystko co trzeba i dała pieczątkę na umowie. A dziś dostaje wiadomość że z racji braku informacji o sprzedaży pojazdu umowa zostaje wznowiona i proszą o opłatę... Da się to wyjaśnić?

2018-01-15 08:38

Ubea.pl81.190.208.17

Czy dostał Pan potwierdzenie zgłoszenia sprzedaży? Jeśli tak, to proszę okazać je ubezpieczycielowi. Nawet jednak jeśli nie ma Pan żadnego potwierdzenia, to warto pokazać ubezpieczycielowi umowę kupna-sprzedaży auta, tak by firma ubezpieczeniowa mogła sprawdzić datę sprzedaży. Nie powinien Pan płacić za OC samochodu, którego już Pan nie posiada, więc może dać się to odkręcić w ten sposób. Zacząć jednak należy od spróbowania znalezienia jakiegoś potwierdzenia zgłoszenia sprzedaży (jakie choćby informacje są na tej pieczątce, którą przedstawicielka ubezpieczyciela przybiła na umowie?).

2017-11-23 19:36

Małgorzata83.23.57.165

Dzień dobry. Zbyłam stacji demontażu na fakturę pozostałość powypadkową pojazdu (szkoda całkowita). Firma następnego dnia wyrejestrowała pojazd, powiadomiła o tym ubezpieczyciela i wystąpiła o zwrot niewykorzystanej składki OC, którą otrzymała. Mi odmówiono wypłaty tej składki. Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy decyzja ta jest zgodna z prawem.

2017-11-24 09:08

Ubea.pl81.190.208.17

Jeżeli to Pani wykupiła to ubezpieczenie OC, to Pani należy się zwrot niewykorzystanej składki. Radzimy skontaktować się z ubezpieczycielem, okazując potwierdzenie zawarcia polisy, by wyjaśnić tę sprawę. Jeśli to nie pomoże, można poprosić o pomoc Rzecznika Finansowego.

2017-11-13 12:51

Mariusz78.88.186.14

Witam zakupiłem samochód z ważną polisą OC. Samochód sprzedałem po kilku dnach. Sprzedawca samochodu po dwóch tygodniach zadzwonił, że mam mu oddać zapłaconą składkę OC - jak się okazało sprzedawca zapłacił pomyłkowo kolejną ratę ubezpieczenia . Pokierowałem sprzedawcę że ma udać się do ubezpieczyciela w tej sprawie gdyż ja samochód sprzedałem. Po miesiącu od sprzedaży przeze mnie samochodu, otrzymałem na konto zwrot składki OC jako nadwyżka. Kto był uprawnionym do otrzymania nadwyżki ? Dlaczego ubezpieczyciel nie zwrócił składki sprzedawcy ?Czy mam obowiązek zwrotu tej nadwyżki poprzedniemu właścicielowi?

2017-11-13 13:04

Ubea.pl81.190.208.17

Radzimy skontaktować się z ubezpieczycielem, by ustalić co to dokładnie za pieniądze. Jeśli to zwrot składki za niewykorzystany okres czy zwrot wynikający z omyłkowo zapłaconej kolejnej raty, to powinien ją dostać sprzedawca samochodu, który kupił tę polisę OC. Zapewne doszło do pomyłki po stronie ubezpieczyciela, więc lepiej byłoby ją wyjaśnić ;)

2017-11-13 13:33

Mariusz78.88.186.14

Kontaktowałem się z ubezpieczycielem w tej sprawie, który twierdzi, że prawnie otrzymałem zwrot nadwyżki składki ( osoba która kupiła ode mnie samochód zawarła nowe ubezpieczenie ) mam teraz z tego tytułu nieprzyjemności ze sprzedającym od którego ja nabyłem samochód gdyż oskarża mnie od przywłaszczenie a ubezpieczyciel twierdzi, że zwrot nadwyżki mi przysługuje bez względu kto ją opłacił. Jestem skłonny oddać otrzymaną kwotę tylko chcę dowiedzieć się na jakiej podstawie ja otrzymałem zwrot a poprzedni właściciel interweniował w tej sprawie u ubezpieczyciela i nie otrzymał zwrotu. Jak pisałem wyżej nie wiedziałem nic w momencie zakupu, że tam opłacona jest kolejna składka, polisa z którą kupiłem samochód miała wygasnąć za 3 tyg.

2017-11-13 15:31

Ubea.pl81.190.208.17

Zwrot niewykorzystanej składki za ubezpieczenie powinien otrzymać sprzedawca, który kupił daną polisę. Na podstawie posiadanych informacji trudno nam powiedzieć, dlaczego ubezpieczyciel wypłacił tę kwotę Panu. Mogą Państwo próbować jeszcze wyjaśniać tę kwestię z towarzystwem albo po prostu może Pan oddać otrzymaną kwotę sprzedawcy samochodu i zapomnieć o tej sprawie.

2017-11-05 19:08

Wiesław31.0.123.217

mam pytanie sprzedałem auto 30,12,2016 r z opłaconą składką do marca zgłoszenie sprzedaży pojazdu dononałem w zeszłym tygodniu, firwa ubezpieczeniowa wyliczyła mi że mam dopłacić składą ponieważ liczą od początku okresu ubezpieczenia do dnia zgłoszenia sprzedaży pojazdu a nie daty sprzedaży na umowie czy faktycznie mam zapłacić za swoje niedbalstwo czy chca wykorzystać niewiedzę i naciągnąć

2017-11-06 08:52

Ubea.pl81.190.208.17

Według prawa sprzedawca powinien poinformować ubezpieczyciela w ciągu 14 dni o zmianie właściciela auta. Jednak w Pana sytuacji kluczowe jest pytanie: czy w marcu kończyła się całoroczna polisa OC czy też upływał jedynie termin zapłaty kolejnej raty? Sprzedawca auta ponosi bowiem solidarną odpowiedzialność razem z nabywcą samochodu za opłatę rat, których termin mija między dniem sprzedaży pojazdu a dniem poinformowania o tym ubezpieczyciela. Jeżeli zatem w marcu upływał termin zapłaty raty, ubezpieczyciel może się domagać jej od Pana. Jeśli jednak w marcu kończyła się całoroczna polisa, to ubezpieczyciel, po otrzymaniu informacji (nawet spóźnionej), że już w grudniu sprzedał Pan auto, nie powinien się domagać zapłaty składki za kolejny rok ubezpieczenia.

2017-10-30 17:44

lukas80.51.80.238

Witam jak dlugo sie czeka na zwrot od ubezpieczenia auta?

2017-10-31 08:24

Ubea.pl81.190.208.17

Przede wszystkim najpierw nowy właściciel musi wypowiedzieć umowę OC, by przysługiwał Panu zwrot niewykorzystanej składki. Kiedy już wypowiedzenie zostanie złożone, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa następujący termin: "Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia".

2017-10-26 02:07

TOM78.88.28.243

Witam prosze o pomoc sprawa wyglada tak ze kupilem samochód po tygodniu zakupu mialem nim kolizje z mojej winy a jeszcze nie byla zrobiona rekalkucaja ubezpieczenia.czy moge teraz sprzedac ten samochod i wtedy zaplacic różniec ubezpieczenia? Jak tak to za jaki okres mam zapłacic? Od dnia nabycia do nia sprzedaży czy za pół roku? Dodam ze nowy właściciel chce wykupic nowe ubezpieczenie nie chce mojego.

2017-10-26 09:06

Ubea.pl81.190.208.17

Oczywiście może Pan sprzedać samochód (tylko proszę pamiętać, że jeśli sprzedaje się samochód przed upływem pół roku od jego kupna, trzeba uwzględnić tę transakcję w rozliczeniu podatkowym). Ubezpieczycielowi będzie Pan musiał dopłacić wtedy kwotę wynikającą z rekalkulacji polisy za okres od dnia zakupu do dnia sprzedaży.

2017-10-18 14:20

Ewelina31.0.126.151

Dzień dobry, bardzo proszę upewnić mnie bądź uświadomić, czy moje myślenie jest poprawne. Kilka dni temu zakupiłam auto, Sprzedawca nie przekazał mi polisy mówiąc, iż gdzieś się mu zawieruszyła. Z doświadczenia wiem, że TU wydają duplikaty polis i stwierdziłam, że akceptuję sytuację, załatwię to sama. Przy zakupie jedynym dokumentem jaki podpisałam była umowa kupna sprzedaży. Nie podpisałam wypowiedzenia OC. Dziś Sprzedawca poinformował mnie, że "nie odda mi ubezpieczenia, gdyż dostanie zwrot składki za niewykorzystany okres i idzie wypowiedzieć umowę" Z tego co zrozumiałam, to polisa nie należy już do Sprzedawcy, z dniem sprzedaży auta została "przepisana" na mnie więc nie może jej wypowiedzieć. Ja postanowiłam korzystać z tej polisy do końca jej trwania, tj do lipca. W TU zostałam poinformowana, że póki Zbywca nie zgłosi zbycia pojazdu to nie mogą przepisać i wydrukować mi tej polisy. A co jak Zbywca nie zgłosi sprzedaży od razu czy nawet w terminie 14 dni? Czy do końca okresu ubezpieczenia mam zostać bez polisy w ręku?

2017-10-18 15:59

Ubea.pl81.190.208.17

W momencie sprzedaży auta polisa przeszła na Panią i sprzedawca nie ma prawa wypowiedzieć tej polisy (proszę tylko pamiętać, że ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki, więc warto się upewnić, czy nie trzeba będzie czegoś dopłacać). Zbywca ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu w towarzystwie ubezpieczeniowym w ciągu 14 dni, ale TU nie powinno uzależniać przekazania Pani potwierdzenia polisy od tego, czy sprzedawca już to zrobił. Radzimy udać się do towarzystwa i okazując umowę kupna-sprzedaży, poprosić o otrzymanie potwierdzenia polisy (może Pani ewentualnie poczekać z tym aż minie te 14 dni od sprzedaży auta).

2017-10-11 12:21

Fofk37.47.196.143

Ile powinnam dostać z link 4 zwrotu oc za pół roku

2017-10-11 15:38

Ubea.pl81.190.208.17

Wysokość zwrotu jest ustalana proporcjonalnie do wysokości składki. Za pół roku ubezpieczyciel powinien więc zwrócić połowę opłaconej składki. Proszę jednak pamiętać, że prawo do zwrotu z ubezpieczenia OC uzyskuje się dopiero wtedy, kiedy nowy właściciel wypowie polisę.

2017-10-05 13:19

Bartek213.77.86.19

Witam. Jeśli sprzedałem samochód 2 miesiące temu i nabywca dopiero teraz ubiezieczyl samochód na siebie w innej firmie to mam prawo do zwrotu pieniędzy? Dodam, iż ubiezpieczylem kilka dni przed sprzedażą. Pozdrawiam

2017-10-05 15:32

Ubea.pl81.190.208.17

Ma Pan prawo do zwrotu niewykorzystanej składki za okres od dnia wypowiedzenia polisy OC przez nabywcę do dnia końca ubezpieczenia. Proszę zwrócić sie do ubezpieczyciela z prośbą o zwrot pieniędzy.

2017-09-18 10:19

Maciej94.254.165.225

Dzień dobry jestem młodym kierowcą za oc w axa zapłaciłem za cały rok 2500zl po 3 miesiącach tir mnie skasował wymusił mi pierwszeństwo wrak sprzedałem i wypowiedzenie oc dostałem. Wszystko wysłałem do axa umowę sprzedaży wypowiedzenie oc auto wyrejestrowalem i czekam na zwrot już 2 miesiące a jest to około 1700zl co robić? Ponaglenia już wysłałem i 0 odzewu.

2017-09-18 13:02

Ubea.pl81.190.208.17

Jeżeli AXA nie reaguje na ponaglenia, zgłoś sprawę do Rzecznika Finansowego. Może jego interwencja sprawi, że AXA zajmie się Twoim przypadkiem.

2017-09-11 17:32

biku195.136.56.162

samochód sprzedałem 29 lipca umowa oc wygasała 30 lipca wczesniej zakupiłem oc ale umowe sprzedazy przedstawilem i zglosilem chęc zwrotu oc 7 sierpnia teraz ubezpieczyciel odmaiwa mi zwrotu OC czy mam szansę wygrać spór?

2017-09-12 09:18

Ubea.pl81.190.208.17

Ubezpieczenie OC przechodzi razem z autem na nowego właściciela. Dlatego najprawdopodobniej ubezpieczyciel odmawia zwrotu OC, mimo że nowe ubezpieczenie rozpoczęło się już po sprzedaży. Najlepiej byłoby gdyby nowy właściciel złożył do ubezpieczyciela wypowiedzenie OC (musi pamiętać, by tego samego dnia zawrzeć nową polisę w innym towarzystwie). Wtedy ubezpieczyciel nie będzie mógł odmówić Panu zwrotu niewykorzystanej składki.

2017-09-15 22:30

biku195.136.56.162

sam ubezpieczyciel przysłał mi list że jest mi winny cała kwotę po czym przesłał tylko zwrot z ubezpieczenia nww. Czyli jakbym nie wykupił polisy bym miał pieniądze, a zgłaszając wszystko zgodnie z przepisami nie dostane zwrotu? Gdy składałem papiery powiedziano mi że wszystko dobrze a wtedy obowiązywał mnie jeszcze 30 dni na zerwanie umowy gdyż polisę opłacałem przez internet czy z tego tytułu mogę odzyskać pieniądze. Że sprawa zgłoszona 7 sierpnia teraz w dziale reklamacji czy ten okres jakoś się wydłuża.

2017-09-18 08:56

Ubea.pl81.190.208.17

Jeżeli ubezpieczyciel przysłał pismo mówiące, że należy się Panu cała kwota, to najlepiej będzie skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem i z nim wyjaśnić tę kwestię (okazując też przysłany przez nich dokument). Radzimy tylko najpierw upewnić się, czy w przysłanym dokumencie jest rzeczywiście mowa o zwrocie całej składki za OC i NNW (NNW jest dobrowolną polisą, która nie przechodzi na nowego właściciela, więc tu było oczywiste, że należy się Panu zwrot. Pytanie, czy na pewno OC też zostało uwzględnione).

2017-08-31 15:14

LINK483.20.254.174

witam, oplacilam Oc dnia 06.08.2017 (643,56-pol roku) a sprzedalam samochod z Oc dnia 9.08.2017, za nie wykorzystany czas ubezpieczenia , wyplacili mi 15,67 zl czy nie jest to zbyt malo???

2017-08-31 16:02

Ubea.pl81.190.208.17

Rozumiem, że nabywca zrezygnował z tego ubezpieczenia i dlatego ubiega się Pani o zwrot niewykorzystanej składki? Jeśli tak, to radzimy skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem, by wyjaśnić, dlaczego otrzymała Pani tylko taką kwotę.

2017-09-12 22:49

Magda79.191.253.86

Mam dokładnie taką samą sytuacje. Jestem zażenowana !!! Sprzedałam auto po 2 tyg od opłacenia ponad 600 zł drugiej raty. Rownież Link 4

2017-09-13 08:53

Ubea.pl81.190.208.17

Pani Magdo, czy nabywca auta wypowiedział umowę OC? Jeśli tak, to oczywiście przysługuje Pani zwrot niewykorzystanej składki (przy czym dla wyliczenia, jaka dokładnie kwota Pani przysługuje ważny jest dzień wypowiedzenia umowy OC przez nowego właściciela, a nie dzień sprzedaży samochodu). Jeśli jednak nowy właściciel nie zrezygnował z umowy OC, to niestety nie przysługuje Pani zwrot składki. Ubezpieczenie OC przechodzi bowiem razem z autem na nabywcę.

2017-08-28 12:17

Amelia156.17.201.102

17 lipca 2017 r. sprzedałam auto z polisą oc zakupioną 31 marca 2017r. ( ubezpieczenie 603 zł) W dniu 31 lipca wypowiedziałam umowę oc. Nowy nabywca 01.08.2017r. zawarł umowę oc z innym ubezpieczycielem. Otrzymałam zwrot 25zł czy powinnam napisać odwołanie?

2017-08-28 13:04

Ubea.pl81.190.208.17

Kiedy właściciel auta sprzedaje auto, to jedynie nabywca ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciel nie powinien więc w ogóle wypowiadać polisy po przesłaniu przez Panią pisma. Powinien zaczekać na wypowiedzenie od nabywcy. Jednak w takiej sytuacji jak u Pani, gdzie nabywca zawarł już inne ubezpieczenie, to tak, ma Pani prawo do zwrotu niewykorzystanej składki. Zdecydowanie powinno to być więcej niż 25 zł. Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem, by wyjaśnić całą sytuację.

2017-07-31 18:16

rrr91.225.135.143

Czyli zmiana przepisów wysŧąpiła za tuskinsyńskich bandytów z PO. Wcześniej tylko dawałem umowę kupna-sprzedaży i nie było żadnych wypowiedzeń od nowego nabywcy.

2017-08-01 08:57

Ubea.pl81.190.208.17

Przed nowelizacją przepisów w 2012 r. także było tak, że dopiero kiedy nabywca wypowiedział umowę OC, sprzedawca mógł odzyskać niewykorzystaną składkę. Nowelizacja zmieniła to, że wcześniej nabywca musiał zdecydować w ciągu 30 dni od zakupu auta, czy zostaje ze starym OC czy rezygnuje. Obecnie nabywca może wypowiedzieć umowę OC kupioną przez poprzedniego właściciela w dowolnym momencie.

2017-05-11 18:20

Piotrek91.203.221.205

Sprzedałem auto miesiąc przed drugą ratą w axa. Papieru do axa ze sprzedaży wysłałem. Od grudnia axa wymaga zapłaty jakiś odsetek przy czym teraz mam windykatora na głowie. Po wyciagnieciu dokumentów od agenta to okazuje się, że nowy właściciel opłacil tą drugą ratę i potem coś dopłacał. Co mam robić? Od 6 miesięcy nie mam z nimi kontaktu, wysyłają tylko dokumenty z nakazem zapłaty, a ode mnie nie odbierają.

2017-05-12 10:52

Ubea.pl81.190.208.17

Rozumiem, że dokument o sprzedaży samochodu wysłał Pan do AXA przed upływem terminu opłaty drugiej raty, a pierwszą ratę opłacił Pan wcześniej w terminie? Jeśli tak, to AXA nie ma prawa żądać żadnych pieniędzy. Radzimy przesłać jeszcze raz dokumenty do AXA, a jeśli towarzystwo nadal będzie wymagało zapłaty odsetek, warto zwrócić się do Rzecznika Finansowego o interwencję.

2017-04-12 09:26

Kamilozo3137.248.163.135

Witam wczoraj zezlomowalem auto w ktorym wazne bylo ubezpieczenie OC do przyszlego roku z zlomu dostalem kartke iz auto zostalo zniszczone .. Mam Umowy kupna sprzedazy poprzednich wlascicieli i ostatnia moja co teraz zrobic by odzyskac skladke OC?

2017-04-12 11:28

Ubea.pl81.190.208.17

Wystarczy zgłosić do ubezpieczyciela fakt zezłomowania samochodu. Tylko musi Pan pamiętać, że zwrot składki otrzymuje ten właściciel, który kupował ubezpieczenie. Jeśli Pan kupował tę polisę, Pan otrzyma zwrot. Jeżeli jednak OC było kupione jeszcze przez poprzedniego właściciela, to on ma prawo do otrzymania niewykorzystanej składki.

2017-04-03 13:11

rafi93.190.152.161

Witam, Sprzedałem samochód 10.03.2017 z dopiero co wykupioną polisą od 9.03.2017r (kwota 420 zł). Nowy właściciel wypowiedział to OC z datą 28.03.2017r. Po zgłoszeniu do AXA otrzymałem przekaz pocztowy na kwotę zwrotu 8 zł. Czy można się od tego odwolać ? Rownolegle kupiłem samochód z polisą własnie w AXA - tutaj wiedzieli że mają przysłać pismo na kwotę 23 zł dopłaty za jazde na tej polisie przez 3 dni.

2017-04-03 14:29

Ubea.pl81.190.208.17

Jak najbardziej można się odwołać: skoro nowy właściciel wypowiedział OC 28 marca, to Panu przysługuje zwrot niewykorzystanej składki za okres od 29 marca do 8 marca 2018 r. Proszę napisać odwołanie do AXA. Jeśli ubezpieczyciel nie zareaguje, radzimy zwrócić się ze skargą do Rzecznika Finansowego.

2017-04-06 08:44

rafi93.190.152.161

Dziękuje za odpowiedź. Odwołanie do AXA poskutkowało. Czekam na przekaz pocztowy 365 zl. pozdrawiam,

2017-04-06 18:08

Ubea.pl83.3.106.181

Cieszymy się, że udało się wyjaśnić sytuację.

2017-10-03 12:04

paula185.46.212.107

Witam, Ponieważ mam podobną sytaucję z zbyciem auta i wypłata zwrotu za niewykorzystanie skladki OC z AXA to mam pytanie jak należy napisać takie odwołanie do AXA ?

2017-10-03 12:20

paula185.46.212.107

nadmienię,że chodzi o zaniżoną wartość zwrotu, otrzymałam 32zl. Podobny przypadek jak kolega Rafi

2017-10-03 12:42

Ubea.pl81.190.208.17

W odwołaniu na pewno warto zawrzeć: numer polisy (by nie było problemów z identyfikacją sprawy), datę wypowiedzenia polisy przez nowego właściciela, datę końca obowiazywania polisy, wysokość kwoty zwróconej dotychczas przez ubezpieczyciela porównaną do kwoty całej zapłaconej składki. I należy poprosić o zwrot pozostałej części niewykorzystanej składki. Można też się powołać na art. 41 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który mówi właśnie o prawie sprzedawcy do zwrotu niewykorzystanej składki, jeśli nowy posiadacz auta wypowie polisę OC.

2017-10-03 12:46

Paula185.46.212.107

bardzo dziękuję za podpowiedź, a co w przypadku kiedy sprzedałam auto 19.09.2017 zglosiłam ten fakt do AXA 27.09 a28.09 wypłacili mi zwrot w wysokosci 32zl mimo że nowy właściciel pojazdy nie wypowidział jeszcze umowy? (ma zamiar to zrobić dziś) czy moge sie od tego odwołać i prosić o rekalkulację wypłaconego zwrotu ?

2017-10-03 15:39

Ubea.pl81.190.208.17

Doszło zatem najwidoczniej do jakiegoś błędu po stronie AXA. Do momentu kiedy nowy właściciel pojazdu nie wypowie ubezpieczenia OC, nie powinna Pani otrzymać żadnego zwrotu składki (chyba że miała Pani jeszcze dobrowolne ubezpieczenie. One nie przechodzą na nowego właściciela, więc w ich przypadku zwrot składki należy się od razu po sprzedaży). W tej sytuacji najlepiej byłoby skontaktować się bezpośrednio z AXA, kiedy nowy właściciel już wypowie umowę OC (niech tylko pamięta o wykupieniu ubezpieczenia w innym towarzystwie tego samego dnia. Inaczej narazi się na karę za brak OC) i wyjaśnić całą sytuację.

2017-02-18 18:56

Ajaks82.145.222.185

Ja mam też tak źe auto poszło na złom,a za 2miesiace mam zwrot i nie wiem ile to bendzie,bo jak nie to puszcza śie im pismo z kancelari,jak jest dużo srutu do zwrotu i maja ciepło.

2016-06-30 12:37

Janik82.132.237.127

Czy przysługuje zwrot po sprzedaży samochodu który został sprzedany za granice

2016-07-01 08:57

Ubea81.190.208.17

Jeżeli przed sprzedażą za granicę wyrejestrował Pan pojazd to automatycznie należy się zwrot składki za niewykorzystany okres OC. Jeśli sprzedawał Pan w taki sposób, jakby sprzedawał Pan w Polsce (czyli auto wyjeżdża z kraju na stałych tablicach rejestracyjnych i z przekazaną umową ubezpieczenia) to o zwrot składki można ubiegać się tylko, jeśli nabywca wypowie umowę OC. Pozdrawiam

2016-06-26 21:46

mariusz89.72.110.195

zaplacilem dwa razy druga rate za samochod , jak odzyskac nadplacone pieniadze z ubezpieczalni axa

2016-06-27 10:01

Ubea81.190.208.17

W jakich dokładnie okolicznościach się to stało? Najlepiej skontaktować się w tej sprawie z AXA, aby wyjaśnić, co się stało.

2015-01-05 18:25

adam

no właśnie spszedajesz auto logiczne powinno być niemasz nie płacisz powinni oddac kase i domagać sie od nabywcy kasy a tak majom kase za dwie polisy biznes podwujna polisa jedno auto ja tak hce tesz dwie wypłaty za jednom prace

2016-10-21 07:25

Jacek164.127.13.180

Kupiłbyś sobie wtedy słownik :-)

2014-03-17 21:59

Kamil

Witam, moja mama ubezpieczyła skuter i ubezpieczenie jest od JUTRZEJSZEGO dnia a skuter został dzisiaj sprzedany, czy otrzymam zwrot ?

2014-02-15 23:41

jasnowidz

A skąd ja mam kqwa wiedzieć czy nowy nabywca wypowiedział umowę a w związku z tym przysługuje mi zwrot. Skąd pytam???!!! Dlaczego tak kretyńskie i złodziejskie przepisy funkcjonują do dzisiaj?

2015-11-16 07:23

wrurzka217.99.111.136

masz racje ja też czekam kurwa drugi miesiąc i nic banda oszustów oszukują nas banda decydentów pozdro

2012-08-15 17:40

Mat

Witam Wszystkich :) Moja sytuacja jest bardzo nie typowa i pojecia nie mam jak to sie skonczy i jak ktoś wie to niech mi to wyjaśni. Miałem ubezpieczony samochód w pzu właścicielem byłem ja a współwłaścicielem mój ojciec.Tata miał maksymalną zniżke więc dzięki temu płaciłem dużo mniej bo ja aktualnie posiadam 20% zniżki.W grudniu tata zmarł i chciałem go wykreślić z dowodu rejestracyjnego ale musiałem przeprowadzić sprawe spadkową.Zanim została przeprowadzona sprawa spadkowa to troche czasu trwało a w grudniu zaczeła sie nowa polisa oc i poszło na to co było w dowodzie rejestracyjnym czyli na zmarłego ojca.Pużniej w czerwcu zapłaciłem druga rate tez na ojca po czym wykreśliłem go z dowodu rejestracyjnego.W lipcu oddałem samochód do demontażu i kazali mi iśc do ubezpieczenia po zwrot i zaniosłem to cale zaswiadczenie.Babka powiedziała że do 30 dni kasa bedzie.Dziś mija 35 a nadal nic. Jak to sie skonczy ?? Co zrobić

2013-03-14 10:11

rick

najpewniej zatrzymają cię za płacenie składek za zmarłego ojca, to jest przestępstwo skarbowe i grozi grzywna lub kara więzienia, ale nie pamiętam do ilu lat można dostać

2012-06-13 17:04

melonik

Witam.Sprzedałem samochód osobie która zrzekła sie mojego OC i teraz chciałem zpytac jak odzyskac pieniądze za niewykorzystane miesiace?

2015-02-18 13:23

mala95.41.189.167

Napisac wypowiedzenie umowy oc przeslac umowe sprzedazy samochodu i wypowiedzenie umowy oc przez nabywce do firmy ubezpieczeniowej nie wiem tylko jaki jest okres jaki maja na zwrot

2012-04-04 19:47

gonzo22

Oczywiście że firmy ubezpieczeniowe lecą w bambuko. Nie oodają składki jeśli nabywca jej nie wypowie. W praktyce często bywa tak, że nie wypowiada nie wiedząc o tym, zbywcy nie oddają składki a nabywca zawiera nową polisę na swoje nazwisko w innej firmie, a nawet w tej samej. I na dany pojazd są dwie polisy. Oczywiście pojazd faktycznie ochrania nowa polisa, a stara - ubezpieczyciel ma składkę za friko. Saam na pewno nie odda, o nie. Idiotyczne przepisy Po zbyciu pojazdu powinno być wypowiedzenie polisy przez stronę umowy. Co mnie obchodzi, czy nabywca ubezpieczy. Jego ryzyko. Owszem, jeśli nie wypowiadam to ok.

2013-09-01 18:06

Danka

no właśnie, w moim wypadku jest tak, że ja płacę za oc sprzedanego auta, nie wiedząc o takim dość nowym przepisie, że polisa przechodzi na nabywcę. Płacę też drugie oc bo kupiłam auto sprowadzone przez firmę i musiałam ubezpieczyć.Za nw dostałam zwrot, za oc nie. To ubezpieczenie i to ubezpieczenie. Zawsze ubezpieczyciel tłumaczył że polisa przypisana jest do osoby a tu, proszę , do samochodu. Takie ustawy to tylko w Polsce, przyjazne dla instytucji a obywatelowi w plecy. Brawo!

2012-02-23 17:14

Henio

samochód zezłomowałem a miesiąc przed złomowaniem zapłaciłem 2-tatę OC, czy przysługuje mi otrzymanie zwrotu wpłaconego OC-i w jakiej liczbie:Druga rata czy całość?

2012-02-24 08:54

Ipolisa.pl

Tak przysługuje zwrot, za nie wykorzystany okres. Od daty złomowania. pozdr

2011-12-21 19:15

Boguś

Ja zezłomowałem samochód a miesiąc wcześniej opłaciłem składkę OC. Zgłosiłem fakt u ubezpieczyciela i czekam już drugi miesiąc na zwrot pieniędzy. Jak długo czeka się na zwrot?

2011-10-27 17:31

jola

witam czy jesli oddalam samochod do satcji demoztazu pojazdu i posiadam zaswiadczenie o demontazu to fima zobowiazana jest wyplacic oc? i czy to tez dotyczy art w punkcie 1?

2011-10-28 08:10

Ipolisa.pl

Witam w tak postawionym pytaniu trudno dojść jaki temat chce Pani poruszyć. Niestety nie wiem czy chodzi Pani o zwrot składki z tytułu OC za nie wykorzystany okres ubezpieczenia w związku z wyrejestrowaniem pojazdu? czy oddanie samochodu do kasacji kojarzy się Pani ze szkodą i z tego tytułu chce Pani uzyskać odszkodowanie ? Proszę sformułować bardziej rzeczowo pytanie.

2016-01-22 22:08

Waldek178.42.236.66

Mimo iż pytanie nie było precyzyjne, to trzeba być rozgarniętym inaczej/przemądrzałym, aby mieć/udawać wątpliwości o co pytającemu chodziło.

2016-10-22 09:02

iza46.215.116.178

Racja

2011-07-07 11:27

K.Białecka

sprzedałam samochód firmie w której kupiłam nowy.Zawarłam umowę nowego ubezpieczenia samochodu wraz z pakietem ubezpieczeniowym.Firma zobowiązała się pośredniczyć w zwrocie zapłaconego ubezpieczenia za sprzedany samochód-mija 37 dzień od zawarcia transakcji a pieniędzy nie ma na moim koncie mimo,że nowy ubezpieczyciel zapewniał mnie,że pieniądze dotrą w ciągu 30 dni.Co mam robić z tym fantem?Czy należą mi się odsetki z tego tytułu.

2011-06-14 11:02

Ipolisa.pl

Witam proszę napisać o którą opcję Pani pyta "Czy za tak rozwiązane ubezpieczenie OC" ponieważ w powyższym artykule jest kilka przykładów rozwiązania umowy OC.

2011-06-13 15:34

Paola

Czy za tak rozwiązane ubezpieczenie OC przysługuje nam zwrot pełnej kwoty, czy jest ona pomniejszona o okres już miniony?