Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-09

Z dniem 11 lutego 2012 roku weszły w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dowiedz się w jakich sytuacjach możesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC i jakie korzyści dla polskich kierowców przyniosła w tym zakresie nowelizacja ustawy - a jest ich niemało.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli samochodów na mocy ustawy dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych. Dlaczego polisa OC jest tak ważna? Na drogach często zdarzają się kolizje i wypadki, w wyniku których powstają szkody na osobach lub w mieniu, za które bez OC musielibyśmy zapłacić z własnej kieszeni - sumy odszkodowawcze czasem bywają horrendalne. Ubezpieczenie OC chroni nas w podobnych sytuacjach gwarantując rekompensatę szkód przez firmę ubezpieczeniową. Umowę z ubezpieczycielem podpisujemy na okres 12 miesięcy.

A w jakich sytuacjach możemy wypowiedzieć polisę OC?

Wszystkie najważniejsze aspekty dotyczące polis OC dla kierowców, zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wspomniana ustawa określa również zasady wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, którą muszą posiadać właściciele pojazdów. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie powody i okoliczności tworzą katalog zamknięty, dlatego zakończenie obowiązkowej ochrony nie może nastąpić na wskutek jakichś innych przyczyn niż te, które wymieniono w ustawie.

Wypowiedzieć umowę OC możemy gdy:

 1. upływa okres, na który została zawarta umowa (zwykle jest to 12 miesięcy),
 2. wypowiadamy automatycznie przedłużoną umowę (wznowienie lub kontynuacja aktualnego ubezpieczyciela), która jest związane z tzw. podwójnym ubezpieczeniem pojazdu ,
 3. wyrejestrowaliśmy pojazd mechaniczny,
 4. odstępujemy od umowy zawartej przed rejestracją, gdy pojazd nie został zarejestrowany w ciągu kolejnych 30 dni,
 5. wypowiadamy ubezpieczenie, która nabyliśmy razem z zakupionym samochodem lub motocyklem,
 6. udokumentujemy trwałą i zupełną utratę pojazdu, która nie skutkowała zmianą posiadacza (przykład: spłonięcie samochodu lub jego zupełna kasacja na wskutek wypadku),
 7. upłynie okres trzech miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,
 8. zarejestrujemy pojazd za granicą,
 9. odstępujemy jako klient od umowy ubezpieczenia zawartej przez Internet lub telefon (w takim przypadku klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, przez 30 dni od jej zawarcia),
 10. wyrejestrowujemy pojazd na skutek przekazania pojazdu do stacji demontażu, która wystawia odpowiednie zaświadczenia (tzw. złomowanie pojazdu).

W pierwszym przypadku, gdy kończy się okres na który została zawarta przez nas umowa OC, sytuacja przedstawia się w prosty sposób: albo najpóźniej na 1 dzień przed końcem trwania umowy wypowiemy polisę OC u obecnego Ubezpieczyciela, albo dalej kontynuujemy z nim współpracę (jeśli nie wypowiemy umowy to zostanie ona „automatycznie” zawarta na kolejne 12 miesięcy).

Wprowadzone z dniem 11 lutego 2012 zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych prowadziły parę udogodnień dla kierowców w tymże zakresie:

 1. Wcześniej aby wypowiedzieć ubezpieczenie samochodowe OC, właściciel pojazdu musiał doręczyć wypowiedzenie ubezpieczycielowi nie później niż na 1 dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia. Mówiąc krótko, liczył się moment, gdy ubezpieczyciel otrzymał wypowiedzenie do zapoznania się. Teraz wystarczy nadać nie później niż na 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy oświadczenie o rezygnacji z kolejnej umowy listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - Poczty Polskiej. Kierowca musi pamiętać też o zachowaniu dowodu nadania przesyłki pocztowej. O terminie złożenia wypowiedzenia decyduje data stempla pocztowego.

 2. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość składania wypowiedzenia OC agentowi ubezpieczeniowemu. Oświadczenia składane w związku z zawartą umową ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu uznane będą za złożone zakładowi ubezpieczeń (patrz art. 30 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

 3. „Automatyczne” zawarcie umowy ubezpieczenia OC, bez naszego udziału, na kolejny okres 12 miesięcy, powinno zostać potwierdzone w formie pisemnej przez ubezpieczyciela w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Uwaga: ważne! Zmiany nie mają zastosowania do umów ubezpieczenia OC zawartych do 10 lutego 2012 r. Polisy OC zawarte przed tą datą obowiązują jeszcze stare zasady!

Sprawdź, jak wypowiedzieć OC w PZU

Kupiłem auto, co z OC?

W sytuacji gdy kupimy od kogoś samochód, wraz z pojazdem nabywamy także prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC od dnia przeniesienia prawa własności (podpisania umowy sprzedaży lub darowizny).

Nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w dowolnym czasie po nabyciu pojazdu i zawsze w formie pisemnej. Umowa rozwiąże się w dniu złożenia wypowiedzenia. Nowe przepisy wskazują, że zbywca ma obowiązek pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Do momentu powiadomienia ubezpieczyciela obie strony odpowiadają za zapłatę należnej składki.

Jeżeli nie chcemy zmieniać Ubezpieczyciela i wolimy kontynuować ubezpieczenie OC, które zawarł wcześniejszy właściciel pojazdu, umowa OC będzie ważna do końca czasu na który została zawarta, chyba że ją wcześniej wypowiemy. Należy też pamiętać o tym, że ubezpieczyciel po otrzymaniu informacji o zmianie właściciela pojazdu może dokonać rekalkulacji składki z tytułu ubezpieczenia OC, uwzględniając zniżki lub zwyżki, jakie przysługują nabywcy od dnia przeniesienia prawa własności.

Wypowiadać czy nie wypowiadać polisy OC? Najlepiej sprawdzić za pomocą kalkulatora ubezpieczeń OC, ile będzie wynosić najtańsze OC dla naszego pojazdu i na tej podstawie podjąć decyzję o wypowiedzeniu umowy. Tutaj możesz porównać ceny ubezpieczeń OC: kalkulator ubezpieczeń OC

Podsumowując, nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadzone z dniem 11 lutego 2012 roku, są pozytywne dla kierowców, poprawiają wzajemne relacje stron umowy ubezpieczenia, precyzują i porządkują prawa i obowiązki posiadaczy ubezpieczenia OC.

O wypowiedzeniu OC opowiadaliśmy także w poniższym filmie:

Druk wypowiedzenia ubezpieczenia OC

Tutaj znajdziesz bezpłatny wzór PDF wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC

Jak dostarczyć wypowiedzenie OC?

Poszczególni ubezpieczyciele proponują różne sposoby dostarczenia wypowiedzenia OC. Sprawdź, jak wypowiedzieć OC w swoim towarzystwie:

Allianz

Mail

Poczta

Departament Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Online

Formularz online

Osobiście

W dowolnej placówce

Aviva

Mail

(polisy kupione przez Internet lub telefon)

(polisy kupione u agenta lub w placówce)

Poczta

Biuro Obsługi Klienta
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

Axa Direct

Mail

Poczta

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Osobiście

W dowolnej placówce

Balcia Insurance

Mail

Poczta

RESO Europa Service Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki

Osobiście

U dowolnego agenta lub w siedzibie RESO

Benefia

Mail

Poczta

Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Compensa

Mail

Poczta

Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Concordia

Mail

Poczta

ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań

Online

Formularz online

Osobiście

W dowolnej placówce lub u agenta

Ergo Hestia

Poczta

ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Osobiście

W dowolnej placówce

Euroins

Mail

Poczta

ul. Puławska 543
02-844 Warszawa

Generali

Mail

Poczta

Departament Sprzedaży Bezpośredniej
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Osobiście

W dowolnej placówce

HDI

Poczta

ul. Łagiewnicka 33A
30-417 Kraków

lub

ul. Zabrska 10
40-083 Katowice

Online

Formularz online

InterRisk

Mail

Poczta

ul. Ludwika Rydygiera 21A
01-793 Warszawa

Osobiście

W dowolnej placówce

Liberty Ubezpieczenia

Mail

Poczta

ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa

Link4

Mail

Poczta

ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

Online

Formularz online

Osobiście

W dowolnej placówce

mBank

Mail

Poczta

AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

MTU

Poczta

ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Online

formularz online

Osobiście

W dowolnej placówce

MTU24

Mail

Poczta

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Online

portal Polisa Online

Pocztowe TUW

Mail

Poczta

Centrum Operacji i Roszczeń
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Mickiewicza 19
26-600 Radom

Polins

MailPoczta

ul. Gabriela Narutowicza 18
99-320 Żychlin

Proama

Mail

Poczta

Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin

PZU

Mail

Poczta

Contact Center Grupy PZU
ul. Postępu 18a
02-676 Warszawa

Osobiście

W dowolnej placówce

TUW TUZ

Mail

Poczta

ul. Boskerska 66
02-690 Warszawa

UNIQA

Mail

Poczta

ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

Online

Formularz online

Osobiście

W dowolnej placówce

Warta

Mail

Poczta

ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Osobiście

W dowolnej placówce

Wiener (dawniej Gothaer)

Mail

Poczta

ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa

Tagi:

Komentarze

2019-01-17 19:35

Krzysztof37.248.x.x

Wyzłomowałem samochód, następnie wyrejestrowałem w WK i te dokumenty wraz z zawiadomieniem o wyrejestrowaniu pojazdu przesłałem do Ubezpieczyciela. Ten żąda jeszcze dosłania wypowiedzenia umowy OC. Czy słusznie ? Art.33 pkt.2 mówi że umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania pojazdu.

2019-01-18 09:10

Ubea.pl81.190.x.x

Dosłanie wypowiedzenia OC nic Pana nie będzie kosztowało, a sprawi, że na pewno umowa zostanie rozwiązana i będzie mógł Pan uzyskać zwrot składki. Tutaj może Pan sprawdzić, jak wypowiedzieć OC u ubezpieczyciela: https://ubea.pl/wypowiedzenie-oc/

2018-12-03 17:16

romgol83.4.x.x

nie otrzymałem obowiązkowej informacji od ubezpieczyciela o obowiązkowym przedłużeniu OC i wysokości kwoty ubezpieczenia, nie dostałem również wezwania do zapłaty za polisę OC dowiedziałem się, o automatycznym przedłużeniu polisy dopiero od firmy windykacyjnej,czy jest to sytuacja w której mogę wystąpić o stwierdzenie braku rposzczenia ?!

2018-12-04 08:01

Ubea.pl81.190.x.x

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 28) mówi następująco: "1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 1b. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia." W tej sytuacji z jednej strony Pan nie dopełnił obowiązku (nie wysłał wypowiedzenia OC), z drugiej towarzystwo nie wypełniło swoich zobowiązań. Na pewno należałoby więc zacząć od wypowiedzenia tego automatycznie przedłużonego OC (tu sprawdzi Pan, pod jaki adres należy przesłać rezygnację: https://ubea.pl/wypowiedzenie-oc/), dzięki czemu nie będą się naliczać kolejne dni korzystania z OC (oczywiście pod warunkiem, że ma Pan drugie OC zawarte w innej firmie). Następnie można napisać reklamację do ubezpieczyciela, w której powoła się Pan właśnie na niewypełnienie obowiązków przez ubezpieczyciela. Jeśli reklamacja nie zostanie uznana, można jeszcze poprosić o darmową pomoc Rzecznika Finansowego.

2018-09-04 11:38

Marcus81.26.x.x

przed upływem terminu płatności OC PZU poprosiło mnie do oddziału . Wyliczono mi najniższą stawkę i podpisałem blankiet. Jednak inne towarzystwa mają niższe polisy, a nawet w tym PZU inni koledzy oraz nawet mój drugi samochód mają niższą opłatę . Czy mogę wypowiedzieć podpisaną umowę na nową polisę , która jeszcze się nie rozpoczęła?

2018-09-04 15:46

Ubea.pl81.190.x.x

Teoretycznie prawo nie przewiduje takiego przypadku wypowiedzenia OC, jednak w praktyce towarzystwa niekiedy zgadzają się na rozwiązanie umowy polisy, która się nie rozpoczęła. Należy więc skontaktować się z PZU i zapytać ich o taką możliwość.

2018-04-07 18:07

Lidia24.186.x.x

Co robic w takiej sytuacji ? Czy bedzie kara za brak OC ? Mojej mamy maz umarl w pazdzierniku. Byl wlascicielem starego autka, ktoro bylo zarejestrowane i ubezpieczone na jego imie i nazwisko. Moja mama wniosla do sadu sprawe o przyznanie spadku czym bylo to mizerne autko. caly proces trwal 6 miesiecy i moja mama stala sie wlascicielka auta ktoro dzien po otrzymaniu decyzji o spadku zostalo przez mame przekazane do stacji demontazu. Mama nie ma prawa jazdy, nie jest kierowca, nigdy nie podpisywala zadnych umow z OC jak rowniez auto nie bylo zarejestrowane na jej nazwisko. Od czasu wygasiecia umowy OC zawartej przez jej umarlego meza do czasu "zdolowania" auta minelo 4 dni. Czy mama bedzie zmuszona placic kare za te dni ?

2018-04-09 09:15

Ubea.pl81.190.x.x

Jak tłumaczymy tutaj: https://ubea.pl/Ubezpieczenie-OC-po-smierci-wlasciciela%2Cartykul%2C1166/ za ubezpieczenie OC auta, którego właściciel zmarł, odpowiadają spadkobiercy (i nie ma przy tym znaczenia czy spadkobierca ma prawo jazdy czy nie). UFG może więc przysłać wezwanie do zapłaty kary za brak OC (o ile oczywiście system UFG skontroluje akurat to auto). Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię: czy ubezpieczyciel został poinformowany o śmierci właściciela? Jeśli towarzystwo nie zostało o tym poinformowane, to powinno automatycznie przedłużyć umowę ubezpieczenia OC zawartą przez właściciela auta. Auto miałoby zatem OC. W takim przypadku należałoby skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować o przekazaniu auta do stacji demontażu. Wtedy ubezpieczyciel rozwiąże tę umowę przedłużonego OC i poprosi jedynie o zapłacenie składki za czas do oddania samochodu.

2018-01-17 13:20

juliusz91.123.x.x

Czy ubezpieczyciel może narzucić zapis o automatycznym przedłuzeniu umowy OC i AC na 30 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy? rzecz dotyczy ubezpieczenia auta leasingowanego.

2018-01-17 15:46

Ubea.pl81.190.x.x

Warunki ubezpieczenia OC są regulowane ustawą i OWU ubezpieczycieli powinno być z nią zgodne. Ustawa mówi, że OC zostanie automatycznie przedłużone, jeśli właściciel samochodu nie wypowie polisy na co najmniej dzień przed końcem ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie powinien więc zmieniać tego okresu na 30 dni. Warunki AC zależą natomiast od towarzystwa ubezpieczeniowego. Może więc zawrzeć taki zapis w umowie AC.

2018-01-08 13:37

MS93.174.x.x

Witam, Chce kupić auto i chcę zweryfikować czy u danego ubezpieczyciela auto jest ubezpieczone OC. Czy ubezpieczyciel może mi odmówić takiej informacji?

2018-01-09 10:46

Ubea.pl81.190.x.x

Taką informację możesz otrzymać za darmo na stronie UFG. Wystarczy wybrać dział Baza OC i AC i tam kliknąć w "Identyfikacja umowy OC na dzień". Po podaniu aktualnego numeru rejestracyjnego danego auta lub jego numeru VIN otrzymasz informację, czy dane auto jest ubezpieczone i w jakiej firmie. Oprócz tego w momencie sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany przekazać potwierdzenie aktualnej polisy OC (lub poinformować, że takiego OC nie ma). Proszę też pamiętać, że Pan jako nowy właściciel auta jest odpowiedzialny za jego OC od dnia zakupu. Jeśli kupione auto nie ma ubezpieczenia, to w dniu zakupu należy zawrzeć nową umowę OC (w kalkulatorze OC https://kalkulator.ubea.pl można sprawdzić, gdzie będzie najtaniej). Wtedy Panu nie będzie groziła kara za brak OC.

2018-01-09 18:22

MS62.233.x.x

Witam, dziękuje za informacje. o możliwości weryfikacji w UFG wiem. Tylko jest jedno, ale poprzedni właściciel miał ubezpieczone auto w Warta przed końcem umowy wypowiedział ją wysyłając przed ostatniego dnia mailowo wypowiedzenie. Ubezpieczył auto w Aviva. Tą polisę posiada i jak najbardziej ją okazał. Teraz tylko jest problem bo chcę zweryfikować czy WARTA jakimś dziwnym sposobem nie uznała za skuteczne wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Chce uniknąć sytuacji podwójnego ubezpieczenia.

2018-01-10 08:51

Ubea.pl81.190.x.x

Jeżeli OC w Warcie zostało wypowiedziane przed upłynięciem ostatniego dnia umowy, a przesłany dokument zawierał własnoręczny podpis właściciela, to Warta ma obowiązek takie wypowiedzenie zaakceptować. Dodatkowo, gdyby akurat Warta przeoczyła to wypowiedzenie, to zapewne już by przesłała do obecnego właściciela wezwanie do zapłaty za przedłużoną polisę. Informacja o ewentualnej przedłużonej polisie w Warcie też powinna być w bazie UFG. Pamiętaj też, że jako nowy właściciel auta będziesz miał prawo wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela w dowolnym momencie. Gdy w dniu zakupu skontaktujesz się z Warta i okaże się, że jest tam auto ubezpieczone, będziesz mógł od razu wypowiedzieć taką polisę i nic nie zapłacisz.

2018-01-04 13:19

Piotr108.171.x.x

Witam, Podpisałem umowę z nowym ubezpieczycielem OC i rozwiązałem umowę ze starym na co mam dokument potwierdzający od Agent Ubezpieczeniowego. Jednak Agent przesłał podpisane pismo o rozwiązanie umowy dopiero tydzień później (już po terminie) i umowa została automatycznie przedłużona. Rozmawiałem ze starym ubezpieczycielem telefonicznie (AXA) i otrzymnałem informację, że umowa obowiązuje i jedyne co mogę teraz zrobić to ją rozwiązać z dniem dzisiejszym i zapłacić za okres od automatycznego przedłużenia umowy. Czy faktycznie to jedyne rozwiązanie i muszę płacić za błędy agenta ubezpieczeniowego ? Wczoraj otrzymał nakaz zapłaty do 7 dni pod groźbą windykacji.

2018-01-04 16:17

Ubea.pl81.190.x.x

W dokumencie potwierdzającym rozwiązanie umowy (w tym który otrzymał Pan od agenta) zapewne jest wskazana data wypowiedzenia. Jeśli jest tak, warto by było okazać AXA ten dokument. Wypowiedzenie OC u agenta jest dopuszczalną formą złożenia wypowiedzenia. Nie powinien więc płacić Pan za błąd agenta. Jeśli AXA nadal będzie twierdziła, że powinien Pan zapłacić za nowe ubezpieczenie, można poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego.

2018-01-04 08:06

Seba31.11.x.x

Witam. Czy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC a następnie podpisać nową u tego samego ubezpieczyciela? Pytam ponieważ otrzymałem propozycję kontynuowania ubezpieczenia OC na kwotę 30% wyższą a niżeli ta którą wylicza kalkulator na stronie ubezpieczyciela przy podaniu identycznych danych pojazdu i weryfikacji w UFG.

2018-01-04 09:28

Ubea.pl81.190.x.x

Ubezpieczyciele w Polsce nadal wolą przyciągać nowych kierowców niż doceniać lojalność stałych klientów. Taka sytuacja jak u Pana występuje więc dość często. Wypowiedzenie OC i podpisanie nowej polisy w tym samym towarzystwie nic nie da, ponieważ ubezpieczyciel sprawdzi Pana historię ubezpieczeniową oraz w którym towarzystwie był Pan w poprzednim roku. Zaproponuje więc Panu taką cenę polisy jak w propozycji kontynuacji. Warto jednak sprawdzić w kalkulatorze OC https://kalkulator.ubea.pl, czy inny ubezpieczyciel nie zaoferuje Panu lepszej oferty.

2018-01-04 10:03

seba31.11.x.x

Dziękuję za odpowiedź

2017-11-28 00:05

Wojtek83.9.x.x

Witam! mam takie pytanie czy w takiej sytuacji przepisywać polisę, a mianowicie kupiłem auto 13listopada2017 z waznym Oc zawartym w dniu 05.11.2017 zbywca miał pełny pakiet zniżek ,a polisa opiewała na kwotę 688zl płatna w całości. Po przerejstrowaniu pojazdu udałem się do TU HDI aby przepisać polise gdzie poinformowano mnie, że muszę dopłacić prawie 190zł. Ja tak samo jak zbywca posiadam pełny pakiet zniżek.Pani w TU policzyła mi, że gdybym zawarł z TU HDI nową polise to kwota polisy opiewała by na ok.660zl.Wiec pytam co w takiej sytuacji zrobić i z kąt bierze się ta dopłata w kwocie 190zl.skoro gdybym zawarł nową polise to moja roczna składa była by niższa od składki zbywca,dodam jeszcze, że w HDI mam już jedną polise oc.

2017-11-28 08:33

Ubea.pl81.190.x.x

Na ostateczną cenę ubezpieczenia OC składa się bardzo wiele czynników i każde towarzystwo liczy koszt polisy nieco inaczej. Taka sytuacja jak u Pana jest rzeczywiście dość nietypowa, jednak jeżeli obecne ubezpieczenie OC zostało zawarte 5 listopada, to na pewno opłaca się zapłacić te 190 zł i mieć OC jeszcze przez prawie cały rok. Ewentualnie może Pan jeszcze się dopytać w HDI skąd się bierze ta różnica i ponegocjować w celu zmniejszenia dopłaty.

2017-11-27 19:43

Esc178.235.x.x

Wygenerowałem przez stronę internetową Hestii polisę. Ustawiłem, że zapłacę przelewem. Po kilku dniach znalazłem ofertę w LINK4 i tam zakupilem oc+ac. Teraz otrzymuję od windykatora aby zapłacić za oc (tylko). Przecież mam zapłacone w link4. Zamówiłem produkt, za który nie zapłaciłem w firmie X i ta firma roszczy sobie prawo (oczywiście sprawę sprzedała do windykatora).

2017-11-28 08:28

Ubea.pl81.190.x.x

Nie wiedząc dokładnie, do jakiego momentu sprzedaży doszedł Pan w Hestii, nie jesteśmy w stanie określić, jakie ma Pan obecnie zobowiązanie wobec ubezpieczyciela. Jeżeli jednak zawarł Pan z Hestią umowę ubezpieczenia (choćby przez Internet), to powinien Pan już za nią zapłacić. Umowę zawartą przez Internet można jednak wypowiedzieć w ciągu 30 dni bez podawania przyczyny. Jeżeli więc nie minęło jeszcze 30 dni od zawarcia umowy z Hestią, może Pan złożyć wypowiedzenie polisy. Wtedy ubezpieczyciel będzie mógł żądać zapłaty jedynie za okres ochrony.

2017-11-23 14:52

Olać Darmozjadów78.9.x.x

Jak czytam takie durnoty "Podsumowując, nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadzone z dniem 11 lutego 2012 roku, są pozytywne dla kierowców, poprawiają wzajemne relacje stron umowy ubezpieczenia, precyzują i porządkują prawa i obowiązki posiadaczy ubezpieczenia OC. " to zastanawiam się co to za "redaktorek" pisał? Nie zawieram umowy z UBEZPIECZYCIELEM i nie kupuję ubezpieczenia a jedynie SAMOCHÓD. Dlaczego zostaję zmuszony do rozwiązywania umowy, której nie zawierałem? dlaczego ubezpieczyciel nie przesyła warunków umowy na jakich ponoć ją zawarł z nowym właścicielem auta?

2017-11-23 15:50

Ubea.pl81.190.x.x

Należy pamiętać, że w Polsce, tak jak w wielu innych krajach, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Dzięki temu że OC przechodzi na nowego właściciela, nabywca nie musi od razu w dniu zakupu auta, zajmować się jeszcze kupnem polisy. Może spokojnie przyjrzeć się posiadanemu ubezpieczeniu, skontaktować się z ubezpieczycielem, by ustalić, czy będzie robiona rekalkulacja czy nie i zadecydować, czy chce się zostać przy tej polisie czy jednak nie. Gdyby OC nie przechodziło na nabywcę, mielibyśmy zapewne pełno nowych właścicieli aut, którzy dostawaliby karę za brak ubezpieczenia, bo nowe OC kupiliby np. dopiero dwa czy trzy dni po zakupie auta. Ma Pan jednak rację, że można by wprowadzić jeszcze jedną zmianę w prawie: zobowiązanie ubezpieczyciela do przesyłania od razu nowemu właścicielowi informacji czy planuje rekalkulację składki i jaką. Teraz niestety wiele osób korzysta z OC poprzedniego właściciela i dopiero po kilku miesiącach dowiaduje się, że musi coś dopłacić.

2017-11-30 15:22

Olać Darmozjadów78.8.x.x

Nie korzystałem z ubezpieczenia poprzedniego właściciela bo zaraz po zakupie wykupiłem SWOJĄ polisę. To jakim prawem jestem zmuszany do zawarcia ubezpieczenia poprzedniego właściciela? Co za PRZESTĘPCY mieli w tym udział by zgarniać darmową kasę? Skoro opłacam dwa ubezpieczenia to odszkodowanie powinno też być podwójne nie czasem? Jeśli nie to składki powinny byś płacone po połowie czy to nie logiczne? PRZESTĘPCY w tym kraju uchwalają "prawo" dla ZŁODZIEI.

2017-11-23 14:42

Olać Darmozjadów78.9.x.x

Żeby rozwiązać umowę najpierw należy ją zawrzeć. Nie zawierałem umowy a nakazują mi zapłatę jakiejś składki? Którzy PRZESTĘPCY uchwalili taki BANDYCVKI przepis?

2017-10-25 00:29

mb188.146.x.x

Autor powołuje się na art. 16a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a przecież nie ma takiego artykułu. Jak to jest wobec tego z rzetelnością?

2017-10-25 09:06

Ubea.pl81.190.x.x

W nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązującej od 1.01.2016 powyższy zapis o możliwości składania oświadczeń w związku z zawartą umową ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu znajduje się w art. 30 ust. 1. Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Zaktualizowaliśmy już artykuł.

2017-10-09 14:32

Anna91.239.x.x

Przez 9 lat ubezpieczaliśmy samochód w Ergo Hestia. Miesiąc przed końcem terminu zadzwonił ubezpieczyciel z propozycją kontynuacji. Odmówiliśmy. Zaczął proponować , drogą smsową, ubezpieczenie w Warcie, korzystniejsze (podał praktycznie ogólną cenę i wartość samochodu). Stwierdziłam, że jak mąż skończy pracę to się zastanowimy i podejmiemy decyzję. Ubezpieczyciel akurat zaczynał wakacje i stwierdził, że wystawi polisę a jak się zdecydujemy to mamy przyjść i podpisać. Nie zdecydowaliśmy się. Podpisaliśmy w innym towarzystwie. Gdy wrócił z wakacji napisał do na smsa, że "nie odebraliśmy polisy, na jaki adres wysłać". Termin poprzedniej jeszcze się nie skończył. Napisaliśmy, żeby nie wysyłał, bo nie jesteśmy zainteresowani. I na tym się teoretycznie skończyło. Po 1,5 miesiąca Warta informuje nas, że minął termin spłaty pierwszej raty i straszy windykacją i sądem. Wysłali swego weryfikatora, ale ten oczywiście żadnych uchybień od strony ubezpieczyciela nie znalazł. Prosiliśmy o ustalenia weryfikatora ale też bezskutecznie. Bez podpisywania, bez wyrażania zgody, ustalania jakichkolwiek warunków staliśmy się posiadaczami polisy, której nie chcieliśmy.

2017-10-09 15:39

Ubea.pl81.190.x.x

Radzimy zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego. Pomoże on rozwiązać polubownie tę sprawę.

2017-06-19 19:31

Wkurzony91.192.x.x

To jest jakaś piramida absurdu nawet w oddziałach nie mają kontaktu z centralą i nic nie załatwisz oprócz naciągnięcia na podpisanie umowy. AXA to jakaś ściema

2017-06-19 18:19

Gil91.192.x.x

Ostrzegam wszystkich przed AXA direct ta firma kantuje na każdym kroku nie można się do niej dodzwonić i nie odpowiada na maile. Po wypowiedzeniu umowy 25 dni po kupnie auta w komisie dalej chcą opłaty za całość. Jak ktoś chce spać spokojnie niech omija to dziadostwo.

2017-06-20 09:32

Ubea.pl81.190.x.x

Rozumiem, że takie wezwania do opłaty są uciążliwe, jednak jeżeli przesłał Pan wypowiedzenie do AXA i zawarł umowę gdzie indziej, to nie jest Pan winny ubezpieczycielowi dalszych opłat. Jeżeli AXA dalej będzie przesyłała do Pana wezwania, może Pan zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

2017-05-13 09:07

Marek31.42.x.x

Witam.umowa z obecnym ubezpieczycielem konczy mi sie 22.06 czy moge wypowiedziec umowe do tego terminu.i zawrzeć nowa umowe oc z tym samym ubezpieczycielem od 23.06.nie chce kontynuacji tylko nowa umowe.dziękuję

2017-05-16 10:43

Ubea.pl81.190.x.x

Oczywiście ma Pan prawo wypowiedzieć umowę OC, tylko że jeśli następnie zgłosi się Pan do tego samego towarzystwa, to ubezpieczyciel i tak wyliczy raczej składkę w taki sposób, jakby był Pan ich starym klientem (zakładam, że chce Pan zawrzeć nową umowę, by skorzystać z jakiejś zniżki dla nowych klientów).

2017-05-09 10:25

Mariola188.146.x.x

Wprowadź treść postu...Witam.Mam pytanie ,czy dużą karę zapłacę.zapomniałam wysłać rezygnacji z ubezpieczenia ,ubezpieczyłam auto w innej firmie, wczoraj dostałam pismo,że wczesniejsza firma automatycznie ubezpieczyła mi auto .Boję się,że mi przyślą dużą karę.

2017-05-10 11:42

Ubea.pl81.190.x.x

W przypadku podwójnego ubezpieczenia może Pani skorzystać z możliwości wypowiedzenia ubezpieczenia zawartego automatycznie. Wystarczy przesłać do ubezpieczyciela pismo z wypowiedzeniem (wzór znajdzie Pani tutaj: https://ubea.pl/dokumenty/wypowiedzenie-ubezpieczenia-oc.pdf). Ubezpieczyciel może jednak mimo wszystko żądać zapłaty składki za okres, kiedy był odpowiedzialny. Nie może jednak nakładać żadnej dodatkowej kary.

2017-02-01 15:58

gates79.175.x.x

Nie sądziłem, że wypowiedzenie umowy OC jest takie problematyczne. w PZU nie miałem takich problemów nigdy

2017-02-02 11:56

Ubea.pl81.190.x.x

Samo wypowiedzenie OC nie powinno być problematyczne (oczywiście o ile nie ma problemu ze skontaktowaniem się z ubezpieczycielem) . Mylące może być jednak to, kiedy należy wypowiedzieć ubezpieczenie - bardzo często na przykład osoba sprzedająca samochód próbuje od razu wypowiedzieć OC i odzyskać niewykorzystaną składkę. Jednak zrezygnować z OC może jedynie nabywca auta. Inni z kolei zapominają o obowiązku odręcznego podpisu na wypowiedzeniu ubezpieczenia.

2017-11-23 14:47

Olać Darmozjadów78.9.x.x

Cenię swój podpis i abym coś rozwiązywał najpierw muszę coś podpisać. Nie podpisywałem umowy z ubezpieczycielem a ten chce kasę to jakiś perfidny przekręt. Którzy PRZESTĘPCY KORYTOWI pozwolili na takie PRZESTĘPSTWO?Olać

2017-01-05 20:32

Marta109.173.x.x

Bardzo dziękuję Panstwu za pomoc!!!

2017-01-03 20:19

Marta109.173.x.x

Witam serdecznie, zawarłam umowę OC z innym ubezpieczycielem, ale nie wypowiedziałam na czas umowy z ubezpieczycielem dotychczasowym- wymowiłam ją 5 dni po terminie. Dotychczasowy ubezpieczycliel nie przysłał mi nowej składki 14 dni przed planowanym odnowieniem- przynajmniej ani w mailu ani pocztą. obecnie dostałam pismo wzywające do oplacenie skladki. Proszę o radę, gdzie mam się udać, do jakiego agenta lub jak mam rozwiązac problem podwójnego ubezpieczenia.

2017-01-04 10:46

Ubea.pl81.190.x.x

W przypadku podwójnego ubezpieczenia masz prawo wypowiedzieć tę przedłużoną automatycznie, co jak rozumiem, już uczyniłaś. Ubezpieczyciel ma jednak prawo żądać zapłaty składki za te 5 dni, kiedy polisa obowiązywała.

2017-01-05 18:50

Marta109.173.x.x

Wypowiedziałam umowę 2 wniu 20.grudnia a ubeziepieczenie skonczylo się 15. grudnia więc z automatu mi je przedłuzyli. Pismo plus skan oryginalu wypowiedzenia z podpisem wysłalam mailem(dostałam odpowiedź z automatu, że przekazują do odpowiedniego działu) Dwa dni temu dostałam pismolistem poleconym od ubezpieczyciela, że termin platności za skladkę uplynal 15 grudnia i mam zaplacic w ciaglu 7 dni od odebrania. Przepatrzyłam wszystkie maile od ubezpieczyciela(mam tylko zgloszenie szkody) nie dostałam żadnej propozycji nowej polisy ani mailowo ani pocztą tradycyjną na 14 dni przed koncem polisy. Na jaki artykuł mogę się powołać? Bo mam zamiar ponownie im wysłać wypowiedzenie z usasadnieniem i załacznikami , że umowę wypowiedziałam 20 grudnia... Z góry dziękuję za odpowiedź

2017-01-05 20:04

Ubea.pl217.99.x.x

Proponujemy zapoznać się z art 28 i 28a https://ubea.pl/dokumenty/ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiazkowych.pdf Przesłała Pani za mało danych aby jednoznacznie określić kto w tej sytuacji ma rację.

2017-01-05 20:16

Marta109.173.x.x

A jakie dane potrzebne?

2017-01-05 20:20

Ubea.pl217.99.x.x

Prosimy zapoznać się z artykułami i dopasować Pani sytuację.

2017-01-05 20:52

MARTA109.173.x.x

BARDZO DZIĘKUJĘ ZA POMOC!

2016-03-22 21:37

Andrzej109.243.x.x

A co jeśli miałem umowę w TU która się kończyła i dostałem propozycję przedłużenia jej na kolejny rok; nie zrobiłem tego, ale znalazłem innego agenta ubezpieczeniowego który przedstawił mi lepszą propozycję (w tym samym TU co wcześniejsza) i podpisałem nową umowę z tym samym TU. To czy też muszę zawiadamiać TU że wypowiadam tą starą umowę?

2016-01-27 07:13

Krzysztof77.253.x.x

Jestem ofiarą wypadku. Więc "super przepisy prawa" chronią mnie. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku zażądał mnóstwo dokumentów. Dostałem po 30 dniach jakieś grosze, a sam musiałem zabiegać o dokumenty z Policji, Szpitala, wypełniać dokumenty ubezpieczyciela. Owszem, wynajęcie kancelarii odszkodowawczej i pozwanie sprawcy to ciekawy sposób, ale to sprawca płaci z własnej kieszeni. Ale bez wiedzy prawniczej otarcie się o śmierć postawiło mnie wobec absurdalnie niskiej kwoty odszkodowania. OC więc mnie nic nie dało jako ofierze, sprawcy wypadku przed niczym nie chroni bo sprawcę da się pozwać na wielką sumę w sądzie, a uwiązanie na rok do jednego ubezpieczyciela jest absurdem. Moją wygraną jest, że po długim czasie zdrowie wróciło mi do stanu sprzed wypadku. Dla kogo to OC? Odpowiedzcie sobie sami internauci.

2016-01-04 22:12

Ekspert_Link4178.37.x.x

Witamy, jeżeli sprawa jest nadal aktualna, prosimy o opis problemu za pośrednictwem naszej strony na Facebook'u.

2015-12-04 09:27

Edward83.5.x.x

Szanowni Panstwo, ubezpieczenie Oc i Autocasco zawarlem z Link4 z warunkiem oplacania skladki w ratach kwartalnych. Przed uplywem konca I-szego kwartalu wypowiedzialem ta umowe ubezpieczenia przesylajac zwrotnie ubezpieczycielowi rowniez dokument polisy. Celem utrzymania ubezpieczenia OC zawarlem nowa umowe z nowym ubezpieczycielem. Problem polega na tym, ze LINK4 domaga sie ode mnie dalszego oplacania polisy, ktora im zwrocilem za poswiadczeniem odbioru. Prosze o odpowiedz, czy nie moge zmienic ubezpieczyciela? Z powazaniem - Edward

2015-09-15 13:31

wojtek192.250.x.x

Kupilem OC od innego ubezpieczyciela, ale wypowiedzialem poprzedniemu umowe dzien po terminie. Z tego co tu czytam, moge tak zrobic, jednak ubezpieczyciel sciga mnie o zaplate, oddal sprawe do inkasenta i teraz strasza mnie sadem i krajowym rejestrem dluznikow.

2014-07-15 12:27

Adam

Ja uważam, że najlepszą metodą na wypowiedzenie umowy oc jest serwis http://wypowiadamoc.pl/. Znalazłem jakieś 2 tyg temu ten serwis i uważam go za najsensowniejszy. Plusy: - przejrzystość, - możliwość wygenerowania SWOJEGO wypowiedzenia do formatu pdf - pobieranie czystych szablonów - AKTUALNE DANE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH!!!!!!!!!! Minusy: - brak.

2014-07-12 10:51

Pawel

Ludzie, zgodnie z kodeksem cywilnym, oświadczenie woli złożone drugiej stronie jest skuteczne, jeśli ta druga strona moga się z nim zapoznać. Nadanie pisma na poczcie i stempel pocztowy ma znaczenie tylko w sprawach sądowych i urzędowych, bo to wynika np. z k.p.a., a umowa ubezpieczenia, to umowa cywilna i tutaj przepisy administracyjne nie mają mocy prawnej. Oczywiście ubezpieczalnia może uznać stempel - ale to jest ich dobra wola, której okazać nie muszą! W ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach nie ma mowy o "stemplu pocztowym"!!!!! Nie czytajcie wszystkiego w internecie bezkrytycznie!

2014-05-04 09:51

zalamana

przepraszam zlodziei

2014-02-05 20:30

DAA

wiatm , mam nastepujący problem. Ojciec prowadził pojazd syna, który zawartł tylko ubezpieczenie oc pojazdu. Wjechał w słup oświetleniowy całkowicie go niszcząc i poniósł smierc. Dochodzenie ujawniło że było to samobójsto . W jaki sposób zostaną pokryte szkody w tej sytuacji ?

2014-07-05 02:08

MultiAgent

To bardzo smutna tragedia. Niestety celowe (czyli umyślne , nieprzypadkowe) zniszczenie mienia nie jest objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenia chronią nas tylko w sytuacjach, których nie planowaliśmy i są dla nas szkodą. OC to odpowiedzialność w stosunku do innych uczestników na drodze, którym wyrzadzilismy szkodę !nieumyślnie! wiec jeśli sad/prokuratura ujawnia ze np. Wjechalismy w słup celowo albo np. przejechaliśmy na czerwonym świetle umyślnie, bo myśleliśmy, ze zdążymy przejechać , ale nam się nie udało i uderzylismy w inny piojazd, to nie otrzymamy wypłaty z OC- tzn nie otrzyma jej poszkodowany za zepsute auto, za koszty leczenia lub nawet renty, a rodzina zmarłego w takim wypadku nie otrzyma odszkodowania za smierć bliskiego lub kilku osób. Te koszty musimy ponieść sami jeśli jesteśmy sprawca lub otrzymamy je w spadku po samobójcy /zmarłym kierowcy w wyniku wypadku.koszty mogą być ogromne, nawet milionowe. Dlatego OC ma sumę ubezpieczenia tak wysoka i składki nie są tanie. Nikt jednych nie uchroni nas przed kosztami szkód spowodowanych celowo na własne życzenie -takich ubezpieczeń nie ma. Współczuje rodzinie podwójnej tragedii.

2013-11-15 12:17

Beata

Ja też ostrzegam przed MTU Z SOPOTU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sprzedałam auto, tego samego dnia zgłosiłam fakt w fili MTU i wysłałam poleconym do Sopotu wypowiedzenie i kopię umowy sprzedaży. Po jakimś czasie firma przysłała mi pismo, że bardzo dzię kują za wypowiedzenie, ale w dupie mnie mają, bo na umowie nie ma peselu kupującego i żądają ode mnie numer telefonu(!) kupującego i jego pesel, bo inaczej nie przyjmą wypowiedzenia, a na dodatek będę płacić ciągłość polisy za auto , którego nie mam. Auto nie było na mnie zarejestrowane, kupiłam polisę, bo chciałam być uczciwa - teraz mam za swoje!

2013-07-31 15:09

Paweł

Tylko szkoda, że nikt nie napisał o minusie. Kiedyś było 30 dni na wypowiedzenie OC i za te 30 dni nie trzeba było płacić. Dziś po zakupie auta trzeba szybko wypisać auto (jeżeli nie chcemy ubezpieczać u tego ubezpieczyciela), bo w przeciwnym razie za każdy dzień ubezpieczyciel może nam zrobić rekalkulacje składek i będzie trzeba dopłacać (oczywiście jeżeli jest się młodym kierowcą)

2013-06-30 17:50

edyta

zgadzam sie z panem Wojtkiem .

2013-04-19 23:25

Tex

To jest idiotyzm i niedorzeczność, że nie można wypowiedzieć umowy OC na koniec jej trwania faxem lub mejlem ze skanem wypowiedzenia tylko w Polsce firmy ubezpieczeniowe skrzętnie to wykorzystują.

2013-02-21 17:53

Bogdan

Witam panow-Jesli bym wypowiedzial umowe ubezpieczcielowi na koniec okresu i nie zawar nowej umowy bo poprostu nie bede jakis czas jezdzil i zawarl nowa umowe po pol roku z nowym ubezpieczycielem ( czy tak mozna) czy strace swoje doychczasowe znizki mam 60% Czy musze miec caly czas ciaglosc..

2013-02-22 09:37

Ipolisa.pl

Witam Panie Bogdanie. Jeżeli wypowie Pan umowę OC na koniec okresu i nie zakupi Pan nowej polisy, to zniżek na OC Pan nie straci. Ale jeżeli auto będzie stało nieubezpieczone w garażu przez pół roku, to przyjdzie Panu zapłacić karę za brak OC w wysokości 3200 zł. Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach mówi, że każdy zarejestrowany pojazd musi być ubezpieczony, niezależnie czy nim jeździmy czy pojazd stoi w garażu. No chyba że z chwilą wypowiedzenia OC sprzedaje Pan auta, a po pół roku kupuje nowe i wtedy kupuje Pan nowe OC. Pozdrawiam, Joanna Kubica

2013-02-14 11:05

Ipolisa.pl

Witam ponownie :) Zasady wypowiadania umowy OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. A ta mówi jasno, że polisę można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia, na który została zawarta, czyli jak się domyślam w Pana przypadku - dopiero za rok. Istnieje jednak możliwość odstąpienia od umowy OC, ale tylko zawartej zdalnie (przez internet lub telefon) - wówczas płaci Pan wyłącznie za okres udzielonej ochrony i należy pamiętać, aby najpóźniej w dniu rozwiązania umowy zawrzeć nowe ubezpieczenie.

2013-02-13 14:30

matoł

Tak ale jest prawo konsumenckie , właśnie się dowiedziałem i że można do 30 dni wypowiedzieć nowo zawartą umowę jednak tylko zawartą przez telefon lub internet .

2013-02-08 18:25

matoł

A czy można zerwać umowę na polisę do 30 dni bo znalazłem atrakcyjniejszą firmę ?

2013-02-06 09:57

IWONA

Witam wszystkich, proszę o informację osoby zorientowane w temacie przerwy w ubezpieczeniu. Do 10 stycznia 2012 r miałam ubezpieczone auto, a ponieważ nie było użytkowane nie opłaciłam ubezp.na następny rok ,w tej chwili zdecydowałam się użytkować auto i poszłam do Uniqi opłacić poprzednią polisę od 11.01.2012 do 10.01.2013 i ( kontynuację) na obecny rok od 11.01.2013 do 10.01.2014, a byłam w dniu 30 styczeń 2013, oczywiście poprzednią potraktowano jako kontynuację ale tą ostatnią jako nową polisę i wystawiono mi ją z dniem 30 stycznia 2013.... moje pytanie jest takie czy agent świadomie zrobił mi przerwę w ubezpieczeniu czy taka jest procedura.. ZA PODPOWIEDZ SERDECZNE DZIĘKI !!!!!!

2013-01-24 11:57

Andrzej

Zgadzam sie z Wojtkiem MTU sopot to złodzieje teraz sie z nimi sądze wypowiedziałem im umowe za potewierdzeniem odbioru ale niestety za pózno doszło i nie uwzględnili daty stempla złożyłem sprzeciw bo podobno przedawnione juz jest mineło 3 lata zobaczymy co bedzie mało tego nie uwzglednili mi znizki a miałem pełna

2013-01-12 14:24

Maciej

Ja od razu po zakupie auta składam wypowiedzenie umowy OC. Lepiej nie ryzykować i mieć własną polisę czarno na białym. Już niejeden się przejechał na kontynuowaniu polisy wcześniejszego właściciela. Np. mój szwagier dostał info od ubezpieczyciela że ma opłatę 500 zł za rekalkulacje składki o czym ten na śmierć zapomniał. Potem kupił OC na cały rok za 600 zł (a tu musiał dopłacić 500 zł za polisę ważną jeszcze pół roku). Nie warto!

2013-01-11 13:31

Waldek

No właśnie jak się umowy nie przeczyta i nie popyta to zawsze cię wmanerwują w jakieś lewe umowy. OC to mały pikus w porównaniu do umów autocasco, tam to dopiero kwiatki można znaleźć. Wiem, bo sam się przejechałem. I co z tego że przeliczyłem ac w porównywarce ubezpieczeń jak nie doczytałem umowy i się okazało że podpisałem umowę z dużym wkładem własnym (skąd taka mała składka), że z amortyzacją były szopki itd.

2013-01-10 09:36

Maciek

również potwierdzam jak najdalej od MTU, ja mam w hestii i jestem zadowolony. Ale pamiętajcie również zeby czytać umowy i o wszystko pytać. Mi agent doskonale wyjaśnił wszystko bo nie muszę przecież znać sie na wszystkim. Ubezpieczałem w twojeubezpieczenie.net, tel 791-077-077

2012-12-18 15:09

Halina

Nowy nabywca powinien wypowiedzieć umowę , jeżeli tego nie zrobił tylko poszedł sie ub ezpieczyc do innej firmy to mu przysyłają automatyczne wznowienien ubezpieczenia ale to nic straconego zgodnie z nowymi przepisami może im wysłać kopie nowego ubezpieczenia podstawa prawna art. 28 Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych ,Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U nr 124 poz 1152 z póżn. zm. ponieważ zawarłem ubezp. na okres od do ..... ubezpieczenie mojego pojazdu w firmie ...... w przypadku ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej Towarzystwach Ubezpieczeniowych pozdrawiam lub to co wcześniej pisałam

2012-12-18 14:56

Halina

ale każde Towarzystwo musi stosować przepisy zgodne z Dz. U o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podstawa prawna art. 31 ust. 1 z dnia 22 maja 2003 Dz. U. z 2003 nr 124 poz 1152 to po co te wszystkie zapisy jak kazde Towarzystwo będzie sobie robiło co jemu pasuje poszukaj dobrze w internecie tak nie moze być W razie zbycia pojazdu mechanicznego ,którego posidacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ,na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy .Umowa ulega rozwiązaniu z upłyem okresu na jaki została zawarta ,chyba ,ze nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu inaczej. Wypowiedzenie składa nabywca pojazdu i dot. umowy ubezp. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej przez zbywcę pojazdu. Wypowiedziana umowa rozwiązuje się z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mech . art jak wcześniej lub art 812 ust. 4 lub art.830 ust. 1 Kodeksu Cywilnego podstawa prawna 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny Dz. U 1964 nr 16 poz 93 z póżn . zm poszukaj powodzenia

2012-11-27 12:23

sławek

witam. mam polisę oc auta w liberty direct ważną do 30listopada b.r. 18 listopada sprzedałem samochód a na następny dzień pocztą zgłosiłem sprzedaż auta. nabywca wypowiedział w tym samym dniu [pocztą] moje oc z dniem 30 listopada a ubezpieczył samochód w innej firmie oczywiście od 1 grudnia.mimo to liberty nie daje mu spokoju i przesyła mu dokumenty do zapłaty oc. czegoś tu nie rozumię

2012-11-08 11:21

wOJTEK

mtu TO NAJGORSZA FIRMA JAKA MOZE BYC KROJA NA KAZDYM KROKU.POPRZEDNI WLASCICIEL MA 14 DNI NA ROZWIAZANIE UMOWU CZYLI JA JAKO NOWY NABYWCA POWINIENEM PLACIC PO TYCH 14 DNIACH A ONI LICZA OD PODPISANEJ UMOWY=BANDA ZLODZIEI NIC DODAC OSTRZEGAM PRZED 'mtu" z Sopotu

2014-05-04 09:50

zalamana

Masz racje banda zlodzxi..tez ostrzegam walcze z nimi od ponad 2 lat

2017-03-13 16:42

gregor83.28.x.x

Racja,ubezpieczyłem auto 11,01,2017 i dzisiaj mi przysłali sms-a że nie wpłynęła druga rata tj. miałem niby im wpłacić drugą ratę po 2 miesiącach od ubezpieczenia.Dla mnie to jest chore,kwartał trwa 3 miesiące a u nich 2.NIE POLECAM.

2017-03-15 09:28

Ubea.pl81.190.x.x

Jeśli w czasie zawierania umowy ubezpieczenia ustalono podział opłaty składki na 4 raty, to oczywiście każda rata powinna być opłacana co 3 miesiące. Radzimy skontaktować się z ubezpieczycielem i wyjaśnić zaistniałą sytuację. Możliwe, że to zwykła pomyłka.

2012-08-23 16:25

Pawel

Poprzednią polisę OC miałem zawartą przed 11 lutego 2012 ale było to któreś już kolejne automatyczne przedłużenie. Teraz przyszło kolejne automatyczne przedłużenie i zapłaciłem już 1 ratę. 1) czy mogę wypowiedzieć tą polisę i ubezpieczyć się w innym towarzystwie. 2) czy dostanę zwrot wpłaconej już składki (oczywiście po odjęciu proporcjonalnym kwoty wynikającej z liczby dni od czasu początku nowego okresu ubezpieczenia).

2012-12-18 14:39

halina

sprawdz .Przczytaj art.812 ust.4 W sytuacji gdy umowa już została zawarta ubezpieczonemu przysługuje także prawo do odstąpiebia od umowe w/g art812.ust.4 .Jeżeli umowa ma obowiązywać na okres dłuższy niż 6 m-cy ubezpieczający ma prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni .Termin ten dot. osób fizycznych ,firma 7 dni Odstąpienie od umowy nie zwalnia jednak od zapłaty zaległej składki w wysokości za jaki okres ubezpieczyciel udzielił nam ochrony . Podstawa prawna Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Dz.U.1964nr 16 poz,93 z póżn. zm pozdrawiam

2012-08-17 20:09

Darek

Mam problem, w tym samym TU miałem ubezpieczone dwa pojazdy i corocznie ok. m-ca przed końcem okresu ubezpieczenia byłem informowany o propozycji kontynuacji OC. Jedno auto sprzedałem i poinformowałem o tym TU mailem . Ponieważ zbliżał się okres odnowienia polisy OC za drugie auto, a nie miałem z TU żadnych informacji dot. warunków kontynuacji OC wszedłem na stronę ubezpieczyciela (na dane sprzedanego auta, bo tylko takie miałem) i zobaczyłem ofertę z blisko 100% podwyżką. Zainteresowałem się ofertą innej firmy i zawarłem nowe OC, a byłemu TU mailem wypowiedziałem umowę (dzień przed końcem). Niestety otrzymałem informację, że honorują tylko wypowiedzenia pisemne, więc na drugi dzień przesłałem podpisany dokument. Niestety, zostałem poinformowany, że umowa została automat. przedłużona. Obawiam się obciążenia opłatą pod koniec okresu ubezpieczenia i straszenia windykacją. Czy jest jakieś rozsądne wyjście z tej sytuacji?

2016-04-09 14:04

agent37.47.x.x

Tak, wypowiedzenie w trybie podwójnej umowy. Naliczą Ci wtedy opłatę od momentu wznowienia polisy do momentu złożenia wypowiedzenia w trybie podwójnej umowy.

2012-12-18 14:31

Halina

nie ma znaczenia ,ze umowa została automatycznie wznowiona w/g nowych przepisów jeżeli masz umowę tj. polisę w innej firmie to trzeba tej starej firmie przesłac tylko informacje o ubezpieczeniu w innym Towarzystwie ubezpieczeniowym ( np. ksero polisy) a starej firmie wypowiadasz umowę .Mogą jedynie Cię obcioążyć za okres ,który byłeś przez starą firmę objęty ochroną .Przczytaj art.812 ust.4 W sytuacji gdy umowa już została zawarta ubezpieczonemu przysługuje także prawo do odstąpiebia od umowe w/g art812.ust.4 .Jeżeli umowa ma obowiązywać na okres dłuższy niż 6 m-cy ubezpieczający ma prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni .Termin ten dot. osób fizycznych ,firma 7 dni Odstąpienie od umowy nie zwalnia jednak od zapłaty zaległej składki w wysokości za jaki okres ubezpieczyciel udzielił nam ochrony . Podstawa prawna Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Dz.U.1964nr 16 poz,93 z póżn. zm pozdrawiam i walcz na chyba mze są inne niuanse związane z wypowiedzeniem lub inny odnośniik do wypowiedzenia art. 28 ust.1 ustawy z ania 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych , Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U z 2003 nr 124 poz 1152 z pózn. zm. .Wypowiedzenie składa posiadacz pojazdu mech. ,który w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej towarzystwach ubezp. przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC została zawarta poprzez automatyczne wznowienie na okre kolejnych 12m i ta umowa może zostać przez niego wypowiedziana.Za dzień wypowiedzenia uważa się dzień doreczenia wypowiedzenia zakładowi ubezp. lub dzień nadania na Poczcie Polskiej (tylko tej )lub agentowi z upływem tego dnia umowa ulega rozwiązaniu . Należy jedynie pozyskać od klienta informacje o nowym ubezpieczeniu . Jeżeli firma ubezp. npostepuje inaczej to nie dziala zgodnie z nowymi przepisami . pozdrawia, i do dzieła -walcz o swoje -jak jest mozliwe

2012-07-31 15:59

kacper

Niestety faks tu nie wystarczy. Trzeba zawsze wysłać list (najlepiej polecony) i jakby tego było mało z Poczty - nie z prywatnej firmy typu Inpost. Liczy się termin nadania listu na poczcie. Może wystarczy dosłać ten list i firmie wystarczy? Jak bym tam prowoał