Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-09

Z dniem 11 lutego 2012 roku weszły w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dowiedz się w jakich sytuacjach możesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC i jakie korzyści dla polskich kierowców przyniosła w tym zakresie nowelizacja ustawy - a jest ich niemało.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli samochodów na mocy ustawy dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych. Dlaczego polisa OC jest tak ważna? Na drogach często zdarzają się kolizje i wypadki, w wyniku których powstają szkody na osobach lub w mieniu, za które bez OC musielibyśmy zapłacić z własnej kieszeni - sumy odszkodowawcze czasem bywają horrendalne. Ubezpieczenie OC chroni nas w podobnych sytuacjach gwarantując rekompensatę szkód przez firmę ubezpieczeniową. Umowę z ubezpieczycielem podpisujemy na okres 12 miesięcy.

A w jakich sytuacjach możemy wypowiedzieć polisę OC?

Wszystkie najważniejsze aspekty dotyczące polis OC dla kierowców, zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wspomniana ustawa określa również zasady wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, którą muszą posiadać właściciele pojazdów. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie powody i okoliczności tworzą katalog zamknięty, dlatego zakończenie obowiązkowej ochrony nie może nastąpić na wskutek jakichś innych przyczyn niż te, które wymieniono w ustawie.

Wypowiedzieć umowę OC możemy gdy:

 1. upływa okres, na który została zawarta umowa (zwykle jest to 12 miesięcy),
 2. wypowiadamy automatycznie przedłużoną umowę (wznowienie lub kontynuacja aktualnego ubezpieczyciela), która jest związane z tzw. podwójnym ubezpieczeniem pojazdu ,
 3. wyrejestrowaliśmy pojazd mechaniczny,
 4. odstępujemy od umowy zawartej przed rejestracją, gdy pojazd nie został zarejestrowany w ciągu kolejnych 30 dni,
 5. wypowiadamy ubezpieczenie, która nabyliśmy razem z zakupionym samochodem lub motocyklem,
 6. udokumentujemy trwałą i zupełną utratę pojazdu, która nie skutkowała zmianą posiadacza (przykład: spłonięcie samochodu lub jego zupełna kasacja na wskutek wypadku),
 7. upłynie okres trzech miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,
 8. zarejestrujemy pojazd za granicą,
 9. odstępujemy jako klient od umowy ubezpieczenia zawartej przez Internet lub telefon (w takim przypadku klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, przez 30 dni od jej zawarcia),
 10. wyrejestrowujemy pojazd na skutek przekazania pojazdu do stacji demontażu, która wystawia odpowiednie zaświadczenia (tzw. złomowanie pojazdu).

W pierwszym przypadku, gdy kończy się okres na który została zawarta przez nas umowa OC, sytuacja przedstawia się w prosty sposób: albo najpóźniej na 1 dzień przed końcem trwania umowy wypowiemy polisę OC u obecnego Ubezpieczyciela, albo dalej kontynuujemy z nim współpracę (jeśli nie wypowiemy umowy to zostanie ona „automatycznie” zawarta na kolejne 12 miesięcy).

Wprowadzone z dniem 11 lutego 2012 zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych prowadziły parę udogodnień dla kierowców w tymże zakresie:

 1. Wcześniej aby wypowiedzieć ubezpieczenie samochodowe OC, właściciel pojazdu musiał doręczyć wypowiedzenie ubezpieczycielowi nie później niż na 1 dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia. Mówiąc krótko, liczył się moment, gdy ubezpieczyciel otrzymał wypowiedzenie do zapoznania się. Teraz wystarczy nadać nie później niż na 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy oświadczenie o rezygnacji z kolejnej umowy listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - Poczty Polskiej. Kierowca musi pamiętać też o zachowaniu dowodu nadania przesyłki pocztowej. O terminie złożenia wypowiedzenia decyduje data stempla pocztowego.

 2. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość składania wypowiedzenia OC agentowi ubezpieczeniowemu. Oświadczenia składane w związku z zawartą umową ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu, jak mówi przepis art. 16a, uznane będą za złożone zakładowi ubezpieczeń.

 3. „Automatyczne” zawarcie umowy ubezpieczenia OC, bez naszego udziału, na kolejny okres 12 miesięcy, powinno zostać potwierdzone w formie pisemnej przez ubezpieczyciela w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Uwaga: ważne! Zmiany nie mają zastosowania do umów ubezpieczenia OC zawartych do 10 lutego 2012 r. Polisy OC zawarte przed tą datą obowiązują jeszcze stare zasady!

Kupiłem auto, co z OC?

W sytuacji gdy kupimy od kogoś samochód, wraz z pojazdem nabywamy także prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC od dnia przeniesienia prawa własności (podpisania umowy sprzedaży lub darowizny).

Nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w dowolnym czasie po nabyciu pojazdu i zawsze w formie pisemnej. Umowa rozwiąże się w dniu złożenia wypowiedzenia. Nowe przepisy wskazują, że zbywca ma obowiązek pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Do momentu powiadomienia ubezpieczyciela obie strony odpowiadają za zapłatę należnej składki.

Jeżeli nie chcemy zmieniać Ubezpieczyciela i wolimy kontynuować ubezpieczenie OC, które zawarł wcześniejszy właściciel pojazdu, umowa OC będzie ważna do końca czasu na który została zawarta, chyba że ją wcześniej wypowiemy. Należy też pamiętać o tym, że ubezpieczyciel po otrzymaniu informacji o zmianie właściciela pojazdu może dokonać rekalkulacji składki z tytułu ubezpieczenia OC, uwzględniając zniżki lub zwyżki, jakie przysługują nabywcy od dnia przeniesienia prawa własności.

Wypowiadać czy nie wypowiadać polisy OC? Najlepiej sprawdzić za pomocą kalkulatora ubezpieczeń OC, ile będzie wynosić najtańsze OC dla naszego pojazdu i na tej podstawie podjąć decyzję o wypowiedzeniu umowy. Tutaj możesz porównać ceny ubezpieczeń OC:

Podsumowując, nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadzone z dniem 11 lutego 2012 roku, są pozytywne dla kierowców, poprawiają wzajemne relacje stron umowy ubezpieczenia, precyzują i porządkują prawa i obowiązki posiadaczy ubezpieczenia OC.

Druk wypowiedzenia ubezpieczenia OC

Jak dostarczyć wypowiedzenie OC?

Poszczególni ubezpieczyciele proponują różne sposoby dostarczenia wypowiedzenia OC. Sprawdź, jak wypowiedzieć OC w swoim towarzystwie:

Nazwa ubezpieczyciela Mail Poczta Online Osobiście
Allianz Departament Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Formularz online w dowolnej placówce
Aviva (polisy kupione przez Internet lub telefon)
(polisy kupione u agenta lub w placówce)
Biuro Obsługi Klienta
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
--- ---
Axa Direct ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
--- w dowolnej placówce
Benefia Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
--- ---
Compensa Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
--- ---
Concordia ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
--- ---
Ergo Hestia ul. Hestii 1
81-731 Sopot
--- w dowolnej placówce
Generali Departament Sprzedaży Bezpośredniej
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
--- ---
Gothaer ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa
--- ---
HDI --- ul. Łagiewnicka 33A
30-417 Kraków
lub
ul. Zabrska 10
40-083 Katowice
Formularz online ---
InterRisk ul. Ludwika Rydygiera 21A
01-793 Warszawa
--- w dowolnej placówce
Liberty Ubezpieczenia ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa
--- ---
Link4 ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
--- w dowolnej placówce
mBank AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
--- ---
MTU ul. Hestii 1
81-731 Sopot
--- ---
Proama Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin
--- ---
PZU Contact Center Grupy PZU
ul. Postępu 18a
02-676 Warszawa
--- w dowolnej placówce
TUW TUZ ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
--- ---
UNIQA ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
--- w dowolnej placówce
Warta ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
--- w dowolnej placówce
Tagi:

Komentarze

2012-05-08 18:13

ktoś

No i super:)W końcu ktoś do kupy zebrał wiadomości, bo po nowelizacji w kwestii wypowiedzenia umowy OC był prawdziwy bajzel

2012-05-08 23:05

Marek P

Ja co rok zmieniam ubezpieczyciela, bo najtańsza składka co rok wychodzi mi w innej firmie.

2013-11-15 12:38

mlaku-62

To jest najwłaściwsza opcja

2012-05-08 23:06

Marek

same towarzystwa mają problem z nowelizacją, niektóre stoją na stanowisku, że do polis zwartych przed 11.02.2012 wciąż stosować należy stare zasady a inne wprowadziły naturalnie nowe zasady i nie stosują okresu przejściowego

2012-05-09 08:44

Karola

Bo zgodnie z tą ustawą, polisy zawarte przed 11.02 są po staremu. Ubezpieczyciel łamie prawo jak nie stosuje się do nowych przepisów.

2012-07-20 15:07

Ewa

Witam. Proszę o pomoc i poradę. Przy zakupie samochodu zrezygnowałam z poprzedniego ubezpieczenia i przesłałam do ubezpieczyciela tę informację faksem (mam dowód przesłania) a ubezpieczyciel nie uważa tego za dokument i żąda ode mnie zapłacenia składek. Czy fax jest dokumentem wiarygodnym ? Dziękuję za ewentualna pomoc

2012-07-27 10:37

magda_lenka

nie wszystkie TU akceptują taką formę jak fax czy mail, z tym to różnie jest...ogólnie najlepiej jest jak coś jest na piśmie potwierdzona podpisem

2012-07-31 15:59

kacper

Niestety faks tu nie wystarczy. Trzeba zawsze wysłać list (najlepiej polecony) i jakby tego było mało z Poczty - nie z prywatnej firmy typu Inpost. Liczy się termin nadania listu na poczcie. Może wystarczy dosłać ten list i firmie wystarczy? Jak bym tam prowoał

2012-08-17 20:09

Darek

Mam problem, w tym samym TU miałem ubezpieczone dwa pojazdy i corocznie ok. m-ca przed końcem okresu ubezpieczenia byłem informowany o propozycji kontynuacji OC. Jedno auto sprzedałem i poinformowałem o tym TU mailem . Ponieważ zbliżał się okres odnowienia polisy OC za drugie auto, a nie miałem z TU żadnych informacji dot. warunków kontynuacji OC wszedłem na stronę ubezpieczyciela (na dane sprzedanego auta, bo tylko takie miałem) i zobaczyłem ofertę z blisko 100% podwyżką. Zainteresowałem się ofertą innej firmy i zawarłem nowe OC, a byłemu TU mailem wypowiedziałem umowę (dzień przed końcem). Niestety otrzymałem informację, że honorują tylko wypowiedzenia pisemne, więc na drugi dzień przesłałem podpisany dokument. Niestety, zostałem poinformowany, że umowa została automat. przedłużona. Obawiam się obciążenia opłatą pod koniec okresu ubezpieczenia i straszenia windykacją. Czy jest jakieś rozsądne wyjście z tej sytuacji?

2016-04-09 14:04

agent37.47.13.205

Tak, wypowiedzenie w trybie podwójnej umowy. Naliczą Ci wtedy opłatę od momentu wznowienia polisy do momentu złożenia wypowiedzenia w trybie podwójnej umowy.

2012-12-18 14:31

Halina

nie ma znaczenia ,ze umowa została automatycznie wznowiona w/g nowych przepisów jeżeli masz umowę tj. polisę w innej firmie to trzeba tej starej firmie przesłac tylko informacje o ubezpieczeniu w innym Towarzystwie ubezpieczeniowym ( np. ksero polisy) a starej firmie wypowiadasz umowę .Mogą jedynie Cię obcioążyć za okres ,który byłeś przez starą firmę objęty ochroną .Przczytaj art.812 ust.4 W sytuacji gdy umowa już została zawarta ubezpieczonemu przysługuje także prawo do odstąpiebia od umowe w/g art812.ust.4 .Jeżeli umowa ma obowiązywać na okres dłuższy niż 6 m-cy ubezpieczający ma prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni .Termin ten dot. osób fizycznych ,firma 7 dni Odstąpienie od umowy nie zwalnia jednak od zapłaty zaległej składki w wysokości za jaki okres ubezpieczyciel udzielił nam ochrony . Podstawa prawna Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Dz.U.1964nr 16 poz,93 z póżn. zm pozdrawiam i walcz na chyba mze są inne niuanse związane z wypowiedzeniem lub inny odnośniik do wypowiedzenia art. 28 ust.1 ustawy z ania 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych , Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U z 2003 nr 124 poz 1152 z pózn. zm. .Wypowiedzenie składa posiadacz pojazdu mech. ,który w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej towarzystwach ubezp. przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC została zawarta poprzez automatyczne wznowienie na okre kolejnych 12m i ta umowa może zostać przez niego wypowiedziana.Za dzień wypowiedzenia uważa się dzień doreczenia wypowiedzenia zakładowi ubezp. lub dzień nadania na Poczcie Polskiej (tylko tej )lub agentowi z upływem tego dnia umowa ulega rozwiązaniu . Należy jedynie pozyskać od klienta informacje o nowym ubezpieczeniu . Jeżeli firma ubezp. npostepuje inaczej to nie dziala zgodnie z nowymi przepisami . pozdrawia, i do dzieła -walcz o swoje -jak jest mozliwe

2012-08-23 16:25

Pawel

Poprzednią polisę OC miałem zawartą przed 11 lutego 2012 ale było to któreś już kolejne automatyczne przedłużenie. Teraz przyszło kolejne automatyczne przedłużenie i zapłaciłem już 1 ratę. 1) czy mogę wypowiedzieć tą polisę i ubezpieczyć się w innym towarzystwie. 2) czy dostanę zwrot wpłaconej już składki (oczywiście po odjęciu proporcjonalnym kwoty wynikającej z liczby dni od czasu początku nowego okresu ubezpieczenia).

2012-12-18 14:39

halina

sprawdz .Przczytaj art.812 ust.4 W sytuacji gdy umowa już została zawarta ubezpieczonemu przysługuje także prawo do odstąpiebia od umowe w/g art812.ust.4 .Jeżeli umowa ma obowiązywać na okres dłuższy niż 6 m-cy ubezpieczający ma prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni .Termin ten dot. osób fizycznych ,firma 7 dni Odstąpienie od umowy nie zwalnia jednak od zapłaty zaległej składki w wysokości za jaki okres ubezpieczyciel udzielił nam ochrony . Podstawa prawna Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Dz.U.1964nr 16 poz,93 z póżn. zm pozdrawiam

2012-11-08 11:21

wOJTEK

mtu TO NAJGORSZA FIRMA JAKA MOZE BYC KROJA NA KAZDYM KROKU.POPRZEDNI WLASCICIEL MA 14 DNI NA ROZWIAZANIE UMOWU CZYLI JA JAKO NOWY NABYWCA POWINIENEM PLACIC PO TYCH 14 DNIACH A ONI LICZA OD PODPISANEJ UMOWY=BANDA ZLODZIEI NIC DODAC OSTRZEGAM PRZED 'mtu" z Sopotu

2014-05-04 09:50

zalamana

Masz racje banda zlodzxi..tez ostrzegam walcze z nimi od ponad 2 lat

2017-03-13 16:42

gregor83.28.163.224

Racja,ubezpieczyłem auto 11,01,2017 i dzisiaj mi przysłali sms-a że nie wpłynęła druga rata tj. miałem niby im wpłacić drugą ratę po 2 miesiącach od ubezpieczenia.Dla mnie to jest chore,kwartał trwa 3 miesiące a u nich 2.NIE POLECAM.

2017-03-15 09:28

Ubea.pl81.190.208.17

Jeśli w czasie zawierania umowy ubezpieczenia ustalono podział opłaty składki na 4 raty, to oczywiście każda rata powinna być opłacana co 3 miesiące. Radzimy skontaktować się z ubezpieczycielem i wyjaśnić zaistniałą sytuację. Możliwe, że to zwykła pomyłka.

2012-11-27 12:23

sławek

witam. mam polisę oc auta w liberty direct ważną do 30listopada b.r. 18 listopada sprzedałem samochód a na następny dzień pocztą zgłosiłem sprzedaż auta. nabywca wypowiedział w tym samym dniu [pocztą] moje oc z dniem 30 listopada a ubezpieczył samochód w innej firmie oczywiście od 1 grudnia.mimo to liberty nie daje mu spokoju i przesyła mu dokumenty do zapłaty oc. czegoś tu nie rozumię

2012-12-18 14:56

Halina

ale każde Towarzystwo musi stosować przepisy zgodne z Dz. U o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podstawa prawna art. 31 ust. 1 z dnia 22 maja 2003 Dz. U. z 2003 nr 124 poz 1152 to po co te wszystkie zapisy jak kazde Towarzystwo będzie sobie robiło co jemu pasuje poszukaj dobrze w internecie tak nie moze być W razie zbycia pojazdu mechanicznego ,którego posidacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ,na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy .Umowa ulega rozwiązaniu z upłyem okresu na jaki została zawarta ,chyba ,ze nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu inaczej. Wypowiedzenie składa nabywca pojazdu i dot. umowy ubezp. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej przez zbywcę pojazdu. Wypowiedziana umowa rozwiązuje się z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mech . art jak wcześniej lub art 812 ust. 4 lub art.830 ust. 1 Kodeksu Cywilnego podstawa prawna 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny Dz. U 1964 nr 16 poz 93 z póżn . zm poszukaj powodzenia

2012-12-18 15:09

Halina

Nowy nabywca powinien wypowiedzieć umowę , jeżeli tego nie zrobił tylko poszedł sie ub ezpieczyc do innej firmy to mu przysyłają automatyczne wznowienien ubezpieczenia ale to nic straconego zgodnie z nowymi przepisami może im wysłać kopie nowego ubezpieczenia podstawa prawna art. 28 Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych ,Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U nr 124 poz 1152 z póżn. zm. ponieważ zawarłem ubezp. na okres od do ..... ubezpieczenie mojego pojazdu w firmie ...... w przypadku ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej Towarzystwach Ubezpieczeniowych pozdrawiam lub to co wcześniej pisałam

2013-01-10 09:36

Maciek

również potwierdzam jak najdalej od MTU, ja mam w hestii i jestem zadowolony. Ale pamiętajcie również zeby czytać umowy i o wszystko pytać. Mi agent doskonale wyjaśnił wszystko bo nie muszę przecież znać sie na wszystkim. Ubezpieczałem w twojeubezpieczenie.net, tel 791-077-077

2013-01-11 13:31

Waldek

No właśnie jak się umowy nie przeczyta i nie popyta to zawsze cię wmanerwują w jakieś lewe umowy. OC to mały pikus w porównaniu do umów autocasco, tam to dopiero kwiatki można znaleźć. Wiem, bo sam się przejechałem. I co z tego że przeliczyłem ac w porównywarce ubezpieczeń jak nie doczytałem umowy i się okazało że podpisałem umowę z dużym wkładem własnym (skąd taka mała składka), że z amortyzacją były szopki itd.

2013-01-12 14:24

Maciej

Ja od razu po zakupie auta składam wypowiedzenie umowy OC. Lepiej nie ryzykować i mieć własną polisę czarno na białym. Już niejeden się przejechał na kontynuowaniu polisy wcześniejszego właściciela. Np. mój szwagier dostał info od ubezpieczyciela że ma opłatę 500 zł za rekalkulacje składki o czym ten na śmierć zapomniał. Potem kupił OC na cały rok za 600 zł (a tu musiał dopłacić 500 zł za polisę ważną jeszcze pół roku). Nie warto!

2013-01-24 11:57

Andrzej

Zgadzam sie z Wojtkiem MTU sopot to złodzieje teraz sie z nimi sądze wypowiedziałem im umowe za potewierdzeniem odbioru ale niestety za pózno doszło i nie uwzględnili daty stempla złożyłem sprzeciw bo podobno przedawnione juz jest mineło 3 lata zobaczymy co bedzie mało tego nie uwzglednili mi znizki a miałem pełna

2013-02-06 09:57

IWONA

Witam wszystkich, proszę o informację osoby zorientowane w temacie przerwy w ubezpieczeniu. Do 10 stycznia 2012 r miałam ubezpieczone auto, a ponieważ nie było użytkowane nie opłaciłam ubezp.na następny rok ,w tej chwili zdecydowałam się użytkować auto i poszłam do Uniqi opłacić poprzednią polisę od 11.01.2012 do 10.01.2013 i ( kontynuację) na obecny rok od 11.01.2013 do 10.01.2014, a byłam w dniu 30 styczeń 2013, oczywiście poprzednią potraktowano jako kontynuację ale tą ostatnią jako nową polisę i wystawiono mi ją z dniem 30 stycznia 2013.... moje pytanie jest takie czy agent świadomie zrobił mi przerwę w ubezpieczeniu czy taka jest procedura.. ZA PODPOWIEDZ SERDECZNE DZIĘKI !!!!!!

2013-02-08 18:25

matoł

A czy można zerwać umowę na polisę do 30 dni bo znalazłem atrakcyjniejszą firmę ?

2013-02-13 14:30

matoł

Tak ale jest prawo konsumenckie , właśnie się dowiedziałem i że można do 30 dni wypowiedzieć nowo zawartą umowę jednak tylko zawartą przez telefon lub internet .