Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Ostatnia aktualizacja: 2013-12-15

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji jest zawierana z reguły na okres 12 miesięcy. Na podstawie umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się, w razie wystąpienia przewidzianego w niej zdarzenia, zapłacić odszkodowanie lub przyznać ustaloną sumę pieniężną, rentę lub inne świadczenie. Ubezpieczający natomiast zobowiązany jest do uiszczenia określonej w umowie składki.

Umowę OC można wypowiedzieć, zgodnie z Art. 28 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Należy pamiętać jednak, że umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który polisa została zawarta. Jeżeli wypowiedzenie umowy nie zostanie przedłożone, towarzystwo ubezpieczeń automatycznie przedłuży umowę na następny okres ubezpieczeniowy.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC może również nastąpić w sytuacji wyrejestrowania pojazdu mechanicznego, co reguluje art. 79 ust. 1 Ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a co szczegółowo opisuję w artykule: „Przesłanki rozwiązania umowy OC – wyrejestrowanie pojazdu”.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych obowiązującą od 2012 roku zasady wypowiedzenia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zostały skonkretyzowane. Ubezpieczenie OC można wypowiedzieć na koniec okresu ubezpieczenia, w przypadku podwójnego OC, przez nabywcę do umowy zawartej do dnia 11 lutego 2012 r. i po dniu 11 lutego 2012 roku - dla każdego przypadku obowiązuje trochę inna procedura.

Dokładne zasady wypowiedzenia opisane są w artykule: Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC.

Wzory wypowiedzenia ubezpieczenia OC dostępne są na stronie: Dokumenty do pobrania.

Tagi:

Komentarze

2012-04-22 22:18

Pajder

www.mtu.pl w zakładce dokumenty znajduje się wypowiedzenie

2012-03-28 10:57

edvard

a gdy ZU nie poinformuje w ciągu 14 dni o przedłużeniu polisy ? można wtedy ją wypowiedzieć/ nieopłacić, bo nie ma czego wypowiadać?

2011-10-02 13:28

mmllmm

tutaj: http://zmianywpodatkach.pl/wypowiedzenie-umowy/oc.html kilka możliwych przypadków (problemów) opisanych w przykładach, a które mogą przydarzyć się podczas wypowiedzenia ubezpieczenia OC.

2011-05-09 13:09

Ipolisa.pl

@bodzioch - Sprzedaż samochodu nie wymaga wypowiedzenia umowy OC, bo przechodzi ono na następnego właściciela pojazdu, który może ją wypowiedzieć ją do 30 dni od daty podpisania umowy kupna - sprzedaży samochodu. Na pewno komentarz pod artykułem o wypowiedzeniu ubezpieczenia OC nie jest dobrym miejscem do tego. Wypowiedzenia należy składać u ubezpieczyciela, z którym została zawarta polisa ubezpieczeniowa. W przypadku sprzedaży samochodu należy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zaistniałym fakcie zbycia się pojazdu. Ze względów na podanie danych osobowych usunęliśmy treść postu.

2011-05-08 16:01

bodzioch

prosze o rowiązanie umow oc somocód mercedes benz clk 200clpe nr rej rja 08934 wypowiedzenie mojej umowy motywuje tym iz i dniu 10.04.2011 sprzedałem samochód panu mateuszowi cholewa zam w warszawie przy ul słupeckiej 3/11 i

2011-05-06 15:40

Kamil Zw.

Czy ten wzór wypowiedzenia umowy OC jest aktualny w Państwa serwisie? Kiedyś słyszałem, że PZU odrzuciło wypowiedzenie ubezpieczenia mojego sąsiada, bo plik doc, który ściągnął był niaktualny. Dlatego zależy mi na dobrym wzorze. Chcę wypowiedzieć zarówno umowę ubezpieczenia OC i AC.

2011-05-06 15:57

Ipolisa.pl

Wzór wypowiedzenia umowy OC zamieszczony w naszym serwisie może być użyty do wypowiedzenia OC przez każdego właściciela pojazdu i honorują je wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe. Nie ma możliwości, żeby firma ubezpieczeniowa odrzuciła wypowiedzenie umowy ze względu na jego formę. Jedynym warunkiem zaakceptowania wypowiedzenia OC jest dostarczenie go przez właściciela pojazdu najpóźniej na jeden dzień przed upływem ważności polisy. Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nie podlega wypowiedzeniu.

2011-04-06 14:16

Ipolisa.pl

Zerwanie umowy OC: - po uprzednim wypowiedzeniu ( najpóźniej 1 dzień przed końcem umowy ubezpieczenia ) po roku jej trwania - po nie opłaceniu kolejnej raty składki, zerwanie umowy następuje po roku jej trwania z tym że ZU dochodzi roszczeń od niezapłaconej składki.

2011-04-06 12:51

Adam

Kiedy może nastąpić najwcześniej zerwanie umowy OC samochodu osobowego?