Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Jak obniżyć koszt ubezpieczenia mieszkania?

Data publikacji: 2017-12-06

Koszty ubezpieczeń mieszkaniowych są bardzo zróżnicowane. Polisy zapewniające podstawową ochronę kupimy już za mniej niż 100 zł rocznie. Czy dostępne są jednak tanie ubezpieczenia nieruchomości o większym zakresie?

Tanie ubezpieczenie mieszkania Z roku na rok coraz więcej osób ubezpiecza swoje lokale mieszkalne oraz domy. Jest to efekt rosnącej świadomości ubezpieczeniowej, wzrostu zamożności społeczeństwa i wymagań banków udzielających kredytów mieszkaniowych.

W odpowiedzi na wzrost popytu krajowi ubezpieczyciele rozszerzają swoją ofertę polis mieszkaniowych. Na rynku można znaleźć zarówno podstawowe polisy kosztujące mniej niż 100 zł, jak i bardzo rozbudowane pakiety z ponad dziesięciokrotnie wyższą składką.

Koszt ubezpieczenia mieszkaniowego w dużej mierze zależy od zakresu ochrony. Mimo tego porównanie ofert ubezpieczycieli może skutkować sporymi oszczędnościami.

Najtańsze ubezpieczenie mieszkania ochroni tylko mury

Każda polisa mieszkaniowa to produkt zaliczający się do kategorii ubezpieczeń majątkowych, który ma ochronić właściciela nieruchomości mieszkaniowej przed skutkami finansowymi zniszczenia lub uszkodzenia jego majątku. Pierwsze polisy mieszkaniowe chroniły przede wszystkim przed skutkami pożarów. Obecnie zakres ochrony ubezpieczeń mieszkaniowych jest bardzo szeroki. Do pakietów ubezpieczenia mieszkaniowego czasem dołączane są nawet produkty, które mają niewiele wspólnego z ochroną nieruchomości. Przykład stanowi polisa od skutków nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Najprostszy sposób na obniżenie kosztu ubezpieczenia mieszkaniowego polega na zakupie podstawowej polisy bez żadnych pakietowych dodatków. Takie podstawowe ubezpieczenie (często kosztujące mniej niż 150 zł - 200 zł rocznie) będzie chroniło swojego posiadacza tylko przed skutkami uszkodzenia / zniszczenia murów domu lub lokalu przez czynniki losowe (np. pożar, wichura, osuwanie się ziemi, ulewa).

Jakie są rozszerzenia ubezpieczenia mieszkania?

Osoby chcące rozszerzyć zakres polisy mają do wyboru między innymi:

  • ochronę elementów stałych (np. parkietów, okien, parapetów, drzwi wewnętrznych i armatury sanitarnej) przed skutkami działania czynników losowych, kradzieży lub wandalizmu,
  • ochronę wyposażenia lokum (np. urządzeń elektronicznych oraz sprzętu AGD/RTV) przed skutkami działania czynników losowych, kradzieży lub wandalizmu,
  • ochronę własnej odpowiedzialności cywilnej przed skutkami szkód wyrządzonych sąsiadom (np. poprzez zalanie).

Dowiedz się więcej:

Czy ubezpieczenie mieszkania w AXA jest opłacalne?

Osoba kupująca ubezpieczenie mieszkaniowe sama określa wartość murów, elementów stałych i wyposażenia podlegającą ubezpieczeniu. Przed podaniem takiej wyceny warto dobrze się zastanowić i racjonalnie oszacować wartość majątku, gdyż tak zwane nadubezpieczenie nie ma sensu.

Ubezpieczyciel pokryje tylko faktyczną wartość szkody, nawet jeśli suma ubezpieczeniowa była większa od wartości mienia. Wskazanie zbyt niskiej wartości chronionego mienia (tzw. niedoubezpieczenie) obniży składkę, ale ograniczy także faktyczną ochronę.

Uwaga na franszyzę oraz inne umowne „haczyki”

Koszt ubezpieczenia mieszkaniowego można obniżyć również poprzez świadomą zgodę na franszyzę lub inne ograniczenia ochrony.

Ubezpieczenie posiadające franszyzę na pewno będzie cechowało się niższą składką, bo pewną część szkody sfinansuje właściciel mieszkania. W przypadku franszyzy integralnej osoba wykupująca polisę będzie musiała samodzielnie pokryć koszty likwidacji każdej szkody o wartości nieprzekraczającej ustalonego limitu (np. 500 zł).

Z kolei franszyza redukcyjna skutkuje koniecznością pokrycia pewnej części każdej szkody (np. 5% - 10%). Franszyza redukcyjna ma skłaniać właścicieli mieszkań do większej dbałości o swój majątek. Z kolei franszyza integralna uwalnia zakłady ubezpieczeniowe od konieczności zmagania się z likwidacją wielu szkód o małej wartości. Zniesienie takich franszyz w umowie ubezpieczenia (ich wykup) skutkuje niestety wyraźnym wzrostem składki.

Zakup tańszego ubezpieczenia może się również wiązać ze świadomą akceptacją różnych ograniczeń ochrony dotyczącej częstych szkód. Dobrym przykładem jest ograniczona ochrona przed skutkami zalania lokalu (na skutek działania domowników lub sąsiada). Takim rozwiązaniem cechują się tanie polisy mieszkaniowe. Ich posiadacze muszą szczególnie uważnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). W przeciwnym razie może mieć miejsce duże rozczarowanie po szkodzie.

Zobacz też:

Jakie są częste ograniczenia ochrony w polisach mieszkaniowych

Porównanie składek ubezpieczeń mieszkaniowych to dobry pomysł

Ogólna zasada mówi, że polisa mieszkaniowa cechująca się węższym zakresem ochrony i większą liczbą umownych „haczyków”, będzie tańsza od swojego bardziej kompleksowego odpowiednika. W praktyce sytuacja bywa jednak bardziej skomplikowana, bo niektórzy ubezpieczyciele godzą się na niższą marżę i są gotowi taniej niż ich konkurenci sprzedawać ubezpieczenia o podobnym zakresie ochrony.

Z zaostrzeniem walki cenowej na rynku ubezpieczeń mieszkaniowych mieliśmy do czynienia m.in. w 2016 r. i 2017 r. Właśnie ze względu na różną politykę cenową zakładów ubezpieczeń warto porównać przynajmniej kilka polis mieszkaniowych.

Sprawdź też:

Ceny i warunki ubezpieczeń mieszkaniowych

Tagi:

Komentarze