Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

UNIQA ubezpieczenia OC AC

UNIQA
OC w UNIQAUNIQACena ubezpieczenia OC w UNIQA2.607398050
OC + AC w UNIQAUNIQACena ubezpieczenia OC + AC w UNIQA2.591410550
OC + AC + NNW w UNIQAUNIQACena ubezpieczenia OC + AC + NNW w UNIQA2.81667950
OC + NNW w UNIQAUNIQACena ubezpieczenia OC + NNW w UNIQA2.531317750

UNIQA w rankingu towarzystw

OC 2,60
OC + AC 2,59
OC + AC + NNW 2,81
OC + NNW 2,53

Kalkulator ubezpieczeń w UNIQA

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Ubezpieczenia Uniqa

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. powstało na bazie doświadczeń Zakładu Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA S.A w 1990 r.

W 2001 roku większościowy pakiet akcji POLONII S.A. został objęty przez austriacki holding ubezpieczeniowy Uniqa Group Austria, a w 2003 roku - po 13 latach funkcjonowania pod marką POLONIA – spółka zmieniła nazwę na Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przynależność do Grupy Uniqa Austria oznacza dla polskiej spółki nie tylko znaczące dofinansowanie, ale też dostęp do bogatych doświadczeń i wiedzy ubezpieczeniowej austriackiego koncernu, a także jego międzynarodowego prestiżu.

Kapitał zakładowy Uniqa TU S.A. przekraczający 220 mln zł jest gwarantem bezpieczeństwa zawartych umów ubezpieczenia z Uniqa.

Pozycja spółek Uniqa w Polsce uległa dalszemu wzmocnieniu dzięki przejęciu 2 innych towarzystw ubezpieczeniowych: KU FILAR S.A. i KU FILAR-Życie S.A. W rezultacie utworzona została Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA w Polsce, której spółki działają pod markami Uniqa i FILAR. W 2003 r. łączna składka Grupy z ubezpieczeń majątkowych wyniosła 539,7 mln zł, co uplasowało Grupę na 5. miejscu wśród towarzystw oferujących ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Oferta ubezpieczeniowa Uniqa

Klient indywidualny

  • Ubezpieczenia Uniqa dla klientów indywidualnych zapewniają wszechstronną ochronę, przy czym charakteryzują się szerokim zakresem ochrony i korzystną ceną. Wśród ubezpieczeń Uniqa dla klientów indywidualnych wyróżniamy: ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW, zdrowotne, ochrony prawnej, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie podróży, ubezpieczenie mieszkania i domu mieszkalnego oraz ubezpieczenie OC Uniqa.

Klient biznesowy

  • Propozycja ubezpieczeń Uniqa dla klientów biznesowych to przede wszystkim ubezpieczenie firm, ochrony prawnej, ubezpieczenia komunikacyjne Uniqa: OC, AC i NNW, ubezpieczenia w rolnictwie, ubezpieczenia OC oraz osobowe i na życie.

Kontakt z Uniqa

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

tel. 42 63 44 700
fax 42 63 77 430

Strona internetowa: www.uniqa.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201
REGON: 004275573
NIP: 727-012-63-58
Kapitał akcyjny: 220 308 282,00 zł

Placówki i oddziały UNIQA