Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24 UNIQA

Ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24 UNIQA

Data aktualizacji: 2021-09-14
Każdy kierowca wie, jak łatwo zarysować szybę w aucie. Dlatego właśnie UNIQA oferuje ubezpieczenie dedykowane samochodowym szybom. Sprawdzamy warunki tego produktu.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC/AC UNIQA
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia szyb UNIQA
 3. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia szyb UNIQA
 4. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia szyb UNIQA
 5. Czy warto kupić ubezpieczenie szyb w UNIQA?

Kalkulator OC/AC UNIQA

Ubezpieczenie szyb można zakupić w UNIQA jako dodatek do OC lub AC. Składkę za te polisy wyliczysz w porównywarce Ubea.pl. Korzystając z tego urządzenia, sprawdzisz jednocześnie, jak wypadają oferty innych ubezpieczycieli. Pamiętaj jednak, że zakup trzeba dokończyć przez telefon lub osobiście u agenta, ponieważ UNIQA nie prowadzi sprzedaży online polis komunikacyjnych.

Sprawdź, jak wyliczyć składkę OC i AC w UNIQA

Zakres ochrony ubezpieczenia szyb UNIQA

Boczna szyba w samochodzie W ramach ubezpieczenia szyb UNIQA pokryje koszty:

 • naprawy uszkodzonej szyby
 • lub wymiany szyby jeśli naprawa jest niemożliwa.

Polisa chroni szyby czołową, boczne oraz tylną w pojeździe, którego okres eksploatacji nie przekroczył jeszcze 20 lat.

Sprawdź warunki ubezpieczenia assistance samochodowego w UNIQA

Uwaga! Ubezpieczenie szyb działa wyłącznie w Polsce.

Naprawy lub wymiany szyby dokonuje warsztat współpracujący z UNIQA. Jeśli jednak z przyczyn leżących po jego stronie usługa nie zostanie wykonana w terminie uzgodnionym z ubezpieczającym, klient może zwrócić się do innego warsztatu, a UNIQA pokryje poniesione koszty.

Pamiętaj, że odpowiedzialność UNIQA jest ograniczona do dwóch zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Za trzecie uszkodzenie lub zniszczenie szyby będziesz więc już musiał zapłacić sam.

Korzystne jest to, że UNIQA daje możliwość wyboru sumy ubezpieczenia. Może ona wynieść:

 • 2 000 zł
 • lub 4 000 zł.

Zobacz, jaką ochronę daje ubezpieczenie AC w UNIQA

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia szyb UNIQA

W przypadku ubezpieczenia szyb UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:

 • na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego / osoby upoważnionej do kierowania pojazdem lub na skutek umyślnego działania osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • kiedy ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających, o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody,
 • kiedy ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody,
 • w czasie ruchu pojazdu, który nie posiadał ważnego badania technicznego, nie był zarejestrowany bądź nie był dopuszczony do ruchu lub był niesprawny technicznie, o ile miało to wpływ na powstanie szkody, a w odniesieniu do tego pojazdu istniał wymóg dokonywania okresowych badań technicznych oraz wymóg rejestracji,
 • w wyniku pożaru pojazdu, jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego, będącego następstwem niesprawnej lub nieposiadającej ważnego przeglądu technicznego instalacji gazowej,
 • wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych, a także w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg,
 • w czasie używania pojazdów w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska, policji lub innych podmiotów,
 • na skutek przywłaszczenia pojazdu,
 • podczas rajdów, wyścigów, konkursów i treningów do tych jazd,
 • wskutek niezgodnego z przeznaczeniem używania lub eksploatowania pojazdu lub wskutek niewłaściwego załadowania, zabezpieczenia i przewożenia ładunku, bagażu.
 • podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub inną osobę upoważnioną do kierowania pojazdem,
 • podczas użycia pojazdu jako rekwizytu,
 • w pojazdach prototypowych lub używanych do jazd próbnych,
 • w pojazdach wynajmowanych zarobkowo, wypożyczanych (rent a car), oddawanych w odpłatne używanie,
 • w innych szklanych elementach pojazdu, m.in. szyberdachach, szkłach reflektorów i świateł,
 • w elementach związanych z szybami tj. w uszczelkach, listwach, folii antywłamaniowej, ogrzewaniu, instalacji alarmowej, antenie radiowej, chyba że powstały one jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem szyby lub gdy ich wymiana podyktowana jest technologią naprawy lub wymiany szyby,
 • w szybie posiadającej wcześniejsze uszkodzenia,
 • w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia nalepki kontrolnej.

UNIQA nie odpowiada też za szkody:

 • spowodowane wadami fabrycznymi szyb,
 • spowodowane wadą wykonania pojazdu lub wadliwą naprawą pojazdu,
 • polegające na uszkodzeniu / zarysowaniu powstałe przy udziale pracy wycieraczek.

Uwaga! W chwili zawarcia umowy szyby nie mogą być zniszczone lub uszkodzone.

Sprawdź warunki pakietów OC w UNIQA

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia szyb UNIQA

W razie uszkodzenia lub zniszczenia szyby powiadom o tym niezwłocznie UNIQA, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.

Pamiętaj, że w przypadku wystąpienia drugiej szkody powodującej konieczność wymiany szyby czołowej w danym okresie polisy ubezpieczyciel zastosuje udział własny w wysokości 25% wartości szkody.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody w UNIQA

Czy warto kupić ubezpieczenie szyb w UNIQA?

Ubezpieczenie szyb ma ściśle określony zakres pomocy. Jeśli często przejeżdżasz koło budowy czy drogami żwirowymi, zastanów się poważnie nad dokupieniem takiej polisy do OC lub AC. Jeśli prawdopodobieństwo uszkodzenia szyby jest nieco mniejsze, możesz zdecydować się na wariant z mniejszą sumą ubezpieczenia.

Sprawdź inne ubezpieczenia UNIQA

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-09-14

Ubezpieczenie Assistance Auto PLUS24 service UNIQA

Assistance nie jest niezbędnym ubezpieczeniem. Może jednak zdecydowanie ułatwić życie kierowcy, zwłaszcza w trakcie dalekiej podróży po Polsce lub za granicą.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie Rehabilitacja UNIQA

Większość osób po wypadku drogowym wymaga nie tylko leczenia, lecz także rehabilitacji. UNIQA proponuje ubezpieczenie Rehabilitacja, dzięki któremu nie będziesz się musiał martwić o koszty tych usług.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie NNW UNIQA

Ubezpieczenie NNW, w przeciwieństwie do polisy AC, chroni nie auto, lecz osoby podróżujące w pojeździe. UNIQA proponuje tę polisę w dwóch wariantach: NNW Kierowcy lub NNW Kierowcy i Pasażerów.

Czytaj więcej
Komentarze