Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie NNW UNIQA

Ubezpieczenie NNW UNIQA

Data aktualizacji: 2021-09-14
Ubezpieczenie NNW, w przeciwieństwie do polisy AC, chroni nie auto, lecz osoby podróżujące w pojeździe. UNIQA proponuje tę polisę w dwóch wariantach: NNW Kierowcy lub NNW Kierowcy i Pasażerów.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC UNIQA
 2. Zakres ochrony NNW UNIQA
 3. Wyłączenia odpowiedzialności NNW UNIQA
 4. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW UNIQA
 5. Czy warto kupić ubezpieczenie NNW w UNIQA

Kalkulator OC UNIQA

Ubezpieczenie NNW jest przydatnym uzupełnieniem polis OC oraz AC. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile zapłacisz za te ubezpieczenia w UNIQA, wejdź na stronę porównywarki ubezpieczeń. Pamiętaj, że to towarzystwo nie sprzedaje polis komunikacyjnych online, więc jeśli będziesz chciał skorzystać z oferty UNIQA, skorzystaj z możliwości zamówienia rozmowy telefonicznej na stronie z rezultatami kalkulacji.

Zakres ochrony NNW UNIQA

Odszkodowanie z NNW za rękę W przypadku NNW Kierowcy i Pasażerów przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakich doznały osoby podróżujące ubezpieczonym autem.

Co ważne polisa obejmuje też wypadki zaszłe:

 • przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
 • przy załadowywaniu i rozładowywaniu samochodu,
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

Zobacz, jak uzyskać zwrot składki z NNW, kiedy sprzedajesz samochód

Sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający. Wybierając ją, pamiętaj, że polisa NNW ma sens jedynie wtedy, kiedy jej suma jest wysoka.

W przypadku NNW Kierowcy przedmiotem ubezpieczenia są natomiast następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakich doznał kierowca w związku z ruchem jakiegokolwiek pojazdu, którego jest właścicielem. W tym przypadku sumę ubezpieczenia także może ustalić ubezpieczający.

Sprawdź warianty pakietów OC w UNIQA

Wyłączenia odpowiedzialności NNW UNIQA

Wypadek drogowy nie oznacza automatycznie, że otrzymasz odszkodowanie z UNIQA. W pewnych sytuacjach ubezpieczyciel nie ponosi bowiem odpowiedzialności. Tak jest w przypadku wypadków powstałych:

 • w wyniku działań umyślnych ubezpieczonego,
 • podczas kierowania pojazdem w związku z popełnieniem przestępstwa lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa;
 • w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa;
 • na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, działania energii jądrowej;
 • na skutek udziału w strajkach, zamieszkach, rozruchach, aktach terrorystycznych;
 • w wyniku działania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, jeśli miało to wpływ na zajście zdarzenia.

Sprawdź, kiedy UNIQA nie ponosi odpowiedzialności w ubezpieczeniu assistance

Ponadto UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe:

 • w odniesieniu do kierowcy:

  • podczas kierowania pojazdem bez wymaganego prawem uprawnienia, o ile miało to wpływ na zajście wypadku,
  • podczas kierowania pojazdem, który nie posiada ważnego badania technicznego, jeżeli stan techniczny miał wpływ na zajście zdarzenia,
 • w odniesieniu do pasażera:

  • jeżeli świadomie zdecydował się na jazdę pojazdem kierowanym przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego.

Sprawdź zakres ochrony ubezpieczenia AC

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW UNIQA

Wypadek drogowy zawsze oznacza wiele stresu i zmartwień. Warto jednak jak najszybciej zadbać o kilka spraw, aby nie stracić szansy na otrzymanie pieniędzy.

Przede wszystkim niezwłocznie powiadom UNIQA o szkodzie oraz poddaj się opiece lekarskiej. Stosuj się także do wszystkich zaleceń lekarza oraz powiadom policję o odniesionych obrażeniach.

Do UNIQA powinieneś dostarczyć kompletną dokumentację medyczną dotyczącą ran odniesionych w wypadku oraz dokumenty dotyczące jego okoliczności.

W razie zgonu ubezpieczonego uprawniony do świadczenia musi dostarczyć do UNIQA:

 • dokument stwierdzający jego tożsamość,
 • wypełniony formularz zgłoszenia zgonu,
 • skrócony odpis aktu zgonu (jeśli zgon nastąpił za granicą, akt zgonu musi być potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną),
 • statystyczną kartę zgonu lub inny dokument medyczny potwierdzający przyczynę zgonu,
 • dokumentację dotyczącą okoliczności nieszczęśliwego wypadku.

Wysokość świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu jest ustalana na podstawie tabeli dołączonej do warunków ubezpieczenia. UNIQA wypłaca świadczenie w wysokości 1% sumy za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Za zgon ubezpieczyciel wypłaci natomiast świadczenie w wysokości 100% sumy.

Zobacz, jak skontaktować się z UNIQA oraz jak zgłosić szkodę u ubezpieczyciela

Czy warto kupić ubezpieczenie NNW w UNIQA

Ubezpieczenie NNW jest jednym z tańszych produktów, dlatego wiele osób bez zastanowienia dołącza je do polisy OC lub AC. Pamiętaj jednak, że NNW ma sens tylko wtedy, kiedy suma ubezpieczenia jest wysoka. Inaczej dostaniesz tylko kilkaset złotych za odniesione obrażenia. W UNIQA korzystniejszym rozwiązaniem jest zwykle wybór NNW Kierowcy i Pasażerów. Zwróć uwagę, że NNW Kierowcy działa tylko wtedy, kiedy prowadzisz auto, którego jesteś właścicielem. Jest więc ono opłacalne jedynie dla kogoś, kto posiada co najmniej dwa auta.

Sprawdź inne ubezpieczenia samochodu w UNIQA

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie NNW w HDI

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem, ale bardzo wielu kierowców kupuje je jako dodatek do polisy OC. Czy warto kupić ubezpieczenie NNW w HDI? Jaki jest zakres ochrony tej polisy?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w MTU24

Prawdopodobieństwo wypadku samochodowego w Polsce jest niestety nadal wysokie. Warto więc mieć ubezpieczenie, które w razie stłuczki ochroni nie tylko samochód, lecz także kierowcę i pasażerów....

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów Wiener (dawniej Gothaer)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest jednym z ubezpieczeń najlepiej znanych przez Polaków. Wiener oferuje jednak kilka ciekawych rozszerzeń ochrony do tej polisy.

Czytaj więcej
Komentarze