Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie Assistance Auto PLUS24 service UNIQA

Data publikacji: 2018-04-20

Assistance nie jest niezbędnym ubezpieczeniem. Może jednak zdecydowanie ułatwić życie kierowcy, zwłaszcza w trakcie dalekiej podróży po Polsce lub za granicą.

UNIQA proponuje Assistance w 4 wariantach. Każdy z nich ma nieco inny zakres usług, więc możesz wybrać taki, który będzie dla Ciebie faktycznie przydatny.

Kalkulator OC/AC UNIQA

Samochód w warsztacie Assistance jest sprzedawany w UNIQA jako dodatek do ubezpieczenia OC lub AC. Składkę tych polis możesz wyliczyć w porównywarce Ubea.pl. Zakup trzeba jednak dokończyć telefonicznie, ponieważ UNIQA nie prowadzi sprzedaży internetowej ubezpieczeń samochodu.

Zakres ochrony Assistance UNIQA

Awaria, wypadek, kradzież, nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego w trakcie podróży – w każdej z tych sytuacji może pomóc ubezpieczenie assistance oferowane przez UNIQA. Wszystko oczywiście zależy od tego, jaki wariant wybierzesz, więc przed zakupem zastanów się, w jakich okolicznościach faktycznie chcesz móc liczyć na pomoc ubezpieczyciela.

Poniższa tabela prezentuje dokładne warunki czterech wariantów Assistance w UNIQA. Pamiętaj, że wariant Podstawowy otrzymasz gratis do polisy AC.

Świadczenie Podstawowy Komfort Extra Premium Extra VIP Extra
Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie
1 500 euro
2 000 euro 3 000 euro 6 000 euro
Usprawnienie na miejscu zdarzenia
(UNIQA nie pokrywa kosztów części zamiennych)
W razie unieruchomienia wskutek awarii w Polsce w odległości co najmniej 25 km od miejsca zamieszkania lub wypadku na terenie RP
Do kwoty stanowiącej równowartość 100 euro

W razie awarii lub wypadku
Do kwoty stanowiącej równowartość 100 euro
W razie awarii lub wypadku
Do kwoty stanowiącej równowartość 200 euro
W razie awarii lub wypadku
Do kwoty stanowiącej równowartość 200 euro
Holowanie pojazdu
(jeśli usprawnienie na miejscu jest niemożliwe)
Do stacji obsługi, miejsca zamieszkania lub celu podróży (według wyboru ubezpieczonego)
Maks. na 100 km

W Polsce do stacji obsługi, miejsca zamieszkania lub celu podróży (według wyboru ubezpieczonego)
Maks. na 200 km
Za granicą do najbliższej stacji obsługi

Do stacji obsługi, miejsca zamieszkania lub celu podróży (według wyboru ubezpieczonego)
Maks. na 500 km
Do stacji obsługi, miejsca zamieszkania lub celu podróży (według wyboru ubezpieczonego)
W Polsce bez limitu
Za granicą maks. na 1200 km
Parking strzeżony
Do kwoty stanowiącej równowartość 100 euro
Na czas niezbędny do umieszczenia pojazdu w stacji obsługi
Maks. 3 dni
W razie unieruchomienia wskutek awarii w Polsce w odległości co najmniej 25 km od miejsca zamieszkania lub wypadku na terenie RP
Do kwoty stanowiącej równowartość 100 euro
Na czas niezbędny do umieszczenia pojazdu w stacji obsługi lub zakładzie wulkanizacyjnym
Maks. 3 dni
W razie awarii lub wypadku
Do kwoty stanowiącej równowartość 100 euro
Na czas niezbędny do umieszczenia pojazdu w stacji obsługi lub zakładzie wulkanizacyjnym
Maks. 3 dni
W razie awarii lub wypadku
Do kwoty stanowiącej równowartość 200 euro
Na czas niezbędny do umieszczenia pojazdu w stacji obsługi lub zakładzie wulkanizacyjnym
Maks. 5 dni
W razie awarii lub wypadku

Holowanie przyczepy
(złączonej z ubezpieczonym pojazdem w chwili zdarzenia)
Nie Do miejsca odholowania pojazdu Do miejsca odholowania pojazdu Do miejsca odholowania pojazdu
Zakup i montaż łańcuchów Nie Nie Nie
W razie braku możliwości kontynuowania bezpiecznej jazdy bez łańcuchów
Świadczenie przysługuje jeden raz w okresie zimowym
Świadczenie realizowane do kwoty 150 euro
Zakup i dostarczenie odmrażaczy Nie Nie Nie
W razie zamarznięcia zamków w drzwiach pojazdu
Świadczenie przysługuje jeden raz w okresie zimowym
Świadczenie realizowane do kwoty 100 euro
Hotel Nie
W razie kradzieży pojazdu lub unieruchomienia na ponad 12 godzin wskutek awarii lub wypadku zaistniałego ponad 50 km od miejsca zamieszkania
W hotelu 3-gwiazdkowym
Maks. 3 doby hotelowe
Do kwoty stanowiącej równowartość 75 euro za osobę na dobę

W razie kradzieży pojazdu lub unieruchomienia na ponad 12 godzin wskutek awarii lub wypadku zaistniałego ponad 50 km od miejsca zamieszkania
W hotelu 3-gwiazdkowym
Maks. 3 doby hotelowe
Do kwoty stanowiącej równowartość 75 euro za osobę na dobę

W razie kradzieży pojazdu lub unieruchomienia na ponad 12 godzin wskutek awarii lub wypadku zaistniałego ponad 50 km od miejsca zamieszkania
W hotelu maks. 4-gwiazdkowym
Maks. 5 dób hotelowych
Do kwoty stanowiącej równowartość 100 euro za osobę na dobę
Organizacja dalszej podróży
(zamiast usługi Hotel)
Nie
W razie kradzieży pojazdu lub unieruchomienia na ponad 12 godzin wskutek awarii lub wypadku zaistniałego ponad 50 km od miejsca zamieszkania
Przejazd najkrótszą drogą do miejsca zamieszkania lub celu podróży (w zależności od tego co jest bliżej)

W razie kradzieży pojazdu lub unieruchomienia na ponad 12 godzin wskutek awarii lub wypadku zaistniałego ponad 50 km od miejsca zamieszkania
Przejazd najkrótszą drogą do miejsca zamieszkania lub celu podróży (w zależności od tego co jest bliżej)

W razie kradzieży pojazdu lub unieruchomienia na ponad 12 godzin wskutek awarii lub wypadku zaistniałego ponad 50 km od miejsca zamieszkania
Przejazd najkrótszą drogą do miejsca zamieszkania lub celu podróży (w zależności od tego co jest bliżej)
Odbiór pojazdu Nie Nie Nie
Pokrycie kosztów przejazdu z miejsca ubezpieczenia do miejsca za granicą, gdzie pozostawiono pojazd na czas naprawy
Świadczenie przysługuje, jeśli okres między zleceniem naprawy a jej ukończeniem przekroczy 3 dni
Pomoc po przebiciu lub uszkodzeniu opony Nie
Wymiana na miejscu zdarzenia na koło zapasowe (będące na wyposażeniu pojazdu)
Lub holowanie (zgodnie z limitami określonymi wyżej)

Wymiana na miejscu zdarzenia na koło zapasowe (będące na wyposażeniu pojazdu)
Lub holowanie (zgodnie z limitami określonymi wyżej)

Wymiana na miejscu zdarzenia na koło zapasowe (będące na wyposażeniu pojazdu)
Lub holowanie (zgodnie z limitami określonymi wyżej)
Pomoc w przypadku zgubienia, kradzieży lub zatrzaśnięcia kluczyków Nie Nie
Otwarcie pojazdu (do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 100 euro)
Lub holowanie pojazdu (zgodnie z limitami określonymi wyżej)

Otwarcie pojazdu (do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 100 euro)
Lub holowanie pojazdu (zgodnie z limitami określonymi wyżej)
Pomoc w przypadku braku paliwa lub zatankowania niewłaściwego paliwa Nie
Zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia paliwa (koszty paliwa pokrywa ubezpieczony) w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw
Holowanie pojazdu (zgodnie z limitami określonymi wyżej)

Zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia paliwa (koszty paliwa pokrywa ubezpieczony) w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw
Holowanie pojazdu (zgodnie z limitami określonymi wyżej)

Zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia paliwa (koszty paliwa pokrywa ubezpieczony) w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw
Holowanie pojazdu (zgodnie z limitami określonymi wyżej)
Pojazd zastępczy Nie Do 4 dni roboczych w przypadku kradzieży lub wypadku
Na 1 dzień roboczy w przypadku awarii
Pojazd porównywalnej klasy do pojazdu ubezpieczonego nie wyższej niż B
UNIQA pokryje też koszt dostarczenia lub odbioru pojazdu
Do 7 dni roboczych w przypadku kradzieży lub wypadku
Do 3 dni roboczych w przypadku awarii
Pojazd porównywalnej klasy do pojazdu ubezpieczonego nie wyższej niż C
UNIQA pokryje też koszt dostarczenia lub odbioru pojazdu

Do 30 dni roboczych w przypadku kradzieży
Do 15 dni roboczych w razie wypadku
Do 5 dni roboczych w przypadku awarii
Pojazd porównywalnej klasy do pojazdu ubezpieczonego nie wyższej niż E
UNIQA pokryje też koszt dostarczenia i odbioru pojazdu
Naprawa w warsztacie za granicą Nie Nie Nie
W razie awarii za granicą
Pokrycie kosztów robocizny (z wyłączeniem kosztów części zamiennych)
Do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro
Telefoniczna pomoc tłumacza Nie
W razie kradzieży, awarii lub wypadku za granicą
Pomoc tłumacza z j. angielskiego w kontaktach ze służbami drogowymi, medycznymi i policją

W razie kradzieży, awarii lub wypadku za granicą
Pomoc tłumacza z j. angielskiego w kontaktach ze służbami drogowymi, medycznymi i policją

W razie kradzieży, awarii lub wypadku za granicą
Pomoc tłumacza z j. angielskiego w kontaktach ze służbami drogowymi, medycznymi i policją
Pomoc informacyjna Informacja:
- turystyczna,
- po wypadku,
- o stacjach obsługi pojazdów,
- o pomocy drogowej w razie awarii,
- rezerwacja pojazdu zastępczego,
- przekazanie pilnej wiadomości

Informacja:
- turystyczna,
- po wypadku,
- pomoc administracyjna (informacje o formalnościach jakich trzeba dopełnić w przypadku utraty lub kradzieży za granicą niezbędnych dokumentów podróżnych),
- o stacjach obsługi pojazdów,
- o pomocy drogowej w razie awarii,
- rezerwacja pojazdu zastępczego,
- przekazanie pilnej wiadomości

Informacja:
- turystyczna,
- po wypadku,
- pomoc administracyjna (informacje o formalnościach jakich trzeba dopełnić w przypadku utraty lub kradzieży za granicą niezbędnych dokumentów podróżnych),
- o stacjach obsługi pojazdów,
- o pomocy drogowej w razie awarii,
- rezerwacja pojazdu zastępczego,
- przekazanie pilnej wiadomości

Informacja:
- turystyczna,
- po wypadku,
- pomoc administracyjna (informacje o formalnościach jakich trzeba dopełnić w przypadku utraty lub kradzieży za granicą niezbędnych dokumentów podróżnych),
- o stacjach obsługi pojazdów,
- o pomocy drogowej w razie awarii,
- rezerwacja pojazdu zastępczego,
- przekazanie pilnej wiadomości

Uwaga! Skorzystanie z usługi pojazd zastępczy wyklucza możliwość skorzystania z usługi organizacji dalszej podróży. Ubezpieczony ma natomiast prawo skorzystać z usługi hotel – jednak przysługuje mu maksymalnie jedna doba hotelowa.

Sprawdź warunki ubezpieczenia szyb w UNIQA

Dodatkowo w wariancie VIP Extra w razie wystąpienia w czasie podróży nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonej osoby (jeśli dojdzie do nich w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), UNIQA zapewni następujące świadczenia pomocy medycznej:

 • udzielenie telefonicznej pierwszej porady medycznej,
 • zorganizowanie jednej wizyty u najbliższego lekarza pierwszego kontaktu, jeśli lekarz Centrum Alarmowego UNIQA stwierdzi konieczność takiej wizyty,
 • przewóz medyczny do szpitala,
 • przewóz po zakończeniu leczenia do miejsca zamieszkania,
 • pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania jednej osoby wskazanej przez ubezpieczonego w miejscu jego hospitalizacji (trwającej pow. 10 dni) – pobyt przez maks. 10 dni,
 • wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego dla zapewnienia opieki trwającej maks. 12 godzin (minimum 2 godziny na wizytę),
 • przewóz dzieci ubezpieczonego (mających do 15 lat) w razie hospitalizacji ubezpieczonego – przewóz do miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub osoby wskazanej przez niego,
 • kierowca zastępczy – jeśli kierujący ze względów zdrowotnych nie może prowadzić pojazdu, a żaden z pasażerów nie może go zastąpić. Przewóz do pierwotnie planowanego celu podróży lub miejsca zamieszkania ubezpieczonego (w zależności od tego co bliżej). Świadczenie przysługuje, jeśli do zdarzenia doszło co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania. Ta usługa nie może się łączyć z usługą opisaną w punkcie powyżej.
 • transport zwłok do miejsca pochówku w Polsce,
 • pomoc informacyjna.

Dodatkowo w wariancie VIP Extra UNIQA zrealizuje odpłatnie usługi Concierge:

 • organizacja dostawy określonych towarów pod wskazany adres,
 • organizacja wypoczynku w określonym miejscu,
 • dostarczenie biletów na wybrane wydarzenie pod wskazany adres,
 • dokonanie rezerwacji w lokalu, klubie sportowym, centrum biznesowym, stacji obsługi pojazdu.

Koszty zorganizowania i wykonania powyższych usług ponosi ubezpieczony.

Uwaga! Jeśli pojazd jest ubezpieczony jedynie w zakresie OC, można dokupić tylko Assistance Komfort Extra. Premium Extra i VIP Extra dostępne są tylko w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia AC.

Zakres terytorialny Assistance UNIQA

O ile w tabeli powyżej nie wskazano inaczej ubezpieczenie Assistance działa na terenie:

 • Polski,
 • innych krajów należących do Unii Europejskiej,
 • Albanii,
 • Andory,
 • Białorusi,
 • Bośni i Hercegowiny,
 • Czarnogóry,
 • Islandii,
 • Liechtensteinu,
 • Macedonii,
 • Mołdawii,
 • Monako,
 • Norwegii,
 • Rosji (tylko europejska część),
 • San Marino,
 • Serbii,
 • Szwajcarii,
 • Turcji (tylko europejska część),
 • Maroka,
 • Tunezji.

Sprawdź, kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne w UNIQA

Samochód objęty ochroną Assistance w UNIQA

Dla niektórych samochodów, nawet ubezpieczonych w UNIQA w zakresie OC i AC, nie można wykupić polisy Assistance w UNIQA. Ochroną nie można objąć pojazdu:

 • starszego niż 15 lat (oprócz przypadku kontynuacji ubezpieczenia);
 • udostępnianego odpłatnie w celu przewozu osób lub towarów;
 • specjalnego, w tym użytkowanego przez policję, straż pożarną, pogotowie;
 • oddanego do sprzedaży komisowej,
 • używanego do transportu towarów niebezpiecznych,
 • używanego do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych.

Sprawdź, czy dostaniesz zwrot składki ubezpieczenia assistance po sprzedaży samochodu

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Assistance UNIQA

W niektórych sytuacjach nie możesz liczyć na pomoc UNIQA. Są to tzw. wyłączenia odpowiedzialności. UNIQA przede wszystkim nie odpowiada za koszty poniesione przez ubezpieczonego bez porozumienia z Centrum Alarmowym (oprócz sytuacji kiedy skontaktowanie się z ubezpieczycielem było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego).

Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, kiedy unieruchomienie pojazdu miało miejsce na autostradzie i ubezpieczony korzystał z pomocy wyspecjalizowanych służb drogowych (koszty takich usług zwracane są w ramach limitów określonych w umowie ubezpieczenia po przedłożeniu oryginalnych rachunków).

UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie świadczeń albo opóźnienia zaistniałe z przyczyn niezależnych od niej, takich jak:

 • trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu;
 • działania wojenne, zamieszki, rozruchy, akty terroru, sabotażu;
 • strajki, blokady dróg, terenów i gmachów, akcje protestacyjne,
 • ograniczenia w poruszaniu się wprowadzone decyzjami władz administracyjnych;
 • katastrofy nuklearne, działania radioaktywne, chemiczne, biologiczne;
 • zjawiska meteorologiczne;
 • brak możliwości kontaktu z poszkodowanym.

Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. jest też wyłączona, jeżeli wypadek lub awaria wystąpiły na skutek:

 • kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub inną osobę w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub inną osobę bez uprawnień do kierowania tym pojazdem;
 • samookaleczenia lub samobójstwa ubezpieczonego, kierowcy lub pasażera (względnie jego próby);
 • uczestnictwa pojazdu w wyścigach lub rajdach samochodowych lub treningach do takich imprez;
 • uczestnictwa ubezpieczonego, kierowcy lub pasażera w przestępstwie lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa;
 • umyślnego lub rażąco niedbałego działania ubezpieczonego, kierowcy lub pasażera pojazdu;
 • trzęsienia ziemi, powodzi, huraganu, pożaru lasu;
 • działań wojennych, zamieszek, rozruchów, aktów terroru, sabotażu;
 • katastrofy nuklearnej lub działania radioaktywności.

Odpowiedzialnością UNIQA nie są też objęte zdarzenia polegające na:

 • unieruchomieniu ubezpieczonego pojazdu wskutek jego przeładowania,
 • awariach powtarzających się po pierwszej interwencji Centrum Alarmowego UNIQA wynikających z braku definitywnego usunięcia usterki.

Odpowiedzialność UNIQA nie obejmuje organizacji i pokrycia kosztów przeładunku i transportu towarów przewożonych pojazdem.

W przypadku organizacji podróży zgodnie z przysługującymi świadczeniami UNIQA nie organizuje i nie pokrywa kosztów transportu zwierząt i bagażu ponad limit wymagany przez przewoźnika.

UNIQA nie pokrywa kosztów opłat celnych, opłat drogowych, kosztów części zamiennych, napraw serwisowych, wykonywanych przez zakład naprawczy wszelkich diagnoz pojazdów oraz kosztów wyżywienia osób objętych umową ubezpieczenia.

Świadczenia pomocy medycznej nie przysługują natomiast w przypadku:

 • obrażeń ciała, chorób i stanów patologicznych będących konsekwencją użycia toksyn, narkotyków i środków odurzających oraz leków nieprzepisanych przez lekarza,
 • chorób chronicznych powodujących uszkodzenia neurologiczne, zaburzenia oddechowe, krążeniowe, nerkowe i krwiotwórcze, na które ubezpieczony zapadł przed wyruszeniem w podróż i wiedział o tej okoliczności przed wyruszeniem w podróż,
 • nawrotów chorób, na które ubezpieczony chorował przed wyruszeniem w podróż i wiedział o ryzyku ich nawrotu lub nawrotu chorób w okresie rekonwalescencji.

Z zakresu pomocy medycznej wyłączone są też wszystkie świadczenia związane ze zdarzeniami będącymi wynikiem:

 • ciąży,
 • chorób psychicznych uprzednio leczonych stacjonarnie,
 • leczenia stomatologicznego.

Zobacz, jakie są wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu NNW

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Assistance UNIQA

Jeżeli potrzebujesz pomocy, niezwłocznie powiadom całodobowe Centrum Alarmowe UNIQA (numer telefonu znajdziesz na umowie ubezpieczenia). Pamiętaj, by na własną rękę nie organizować żadnych usług.

W przypadku kradzieży pojazdu trzeba ją też oczywiście zgłosić od razu na policję.

Sprawdź, jak najszybciej skontaktować się z UNIQA i jak zgłosić szkodę u ubezpieczyciela

Czy warto kupić ubezpieczenie Assistance w UNIQA?

Assistance samochodowe w UNIQA proponuje typowe usługi pomocy. Jeżeli planujesz podróżowanie jedynie po Polsce, powinien wystarczyć Ci pakiet Komfort. Jeśli jednak chcesz wybrać się samochodem w dalszą podróż zagraniczną, wybierz lepiej wariant Premium.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń UNIQA

Tagi:

Komentarze