Strona główna  |  Wiadomości  |  Zgłoszenie szkody UNIQA

Zgłoszenie szkody UNIQA

Data aktualizacji: 2021-09-29
Praktycznie wszyscy ubezpieczyciele umożliwiają już zgłoszenie szkody online. UNIQA idzie o krok dalej i udostępnia aplikację pozwalającą na przeprowadzenie wirtualnych oględzin uszkodzeń samochodu.

Proces likwidacji szkody zaczyna się zawsze od zgłoszenia zdarzenia ubezpieczycielowi. Im szybciej to zrobisz, tym większe są Twoje szanse na sprawne wypłacenie świadczenia.

Spis treści:

 1. Jak zgłosić szkodę w UNIQA
 2. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia samochodu UNIQA
 3. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego UNIQA
 4. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania UNIQA
 5. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia na życie UNIQA
 6. Aplikacja UNIQA Smart
 7. Wypłata odszkodowania UNIQA
 8. Złożenie reklamacji UNIQA
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez UNIQA

Jak zgłosić szkodę w UNIQA

Powódź w mieście - szkoda Szkodę w UNIQA najprościej zgłosić za pośrednictwem formularza online. Ubezpieczyciel udostępnia dedykowane formularze dla każdego rodzaju ubezpieczenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy Assistance, zadzwoń pod numer 22 599 95 22.
Pomoc jest świadczona 24/7 na terenie Polski oraz Europy.

Sprawdź, jak skontaktować się z UNIQA w innych sprawach

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia samochodu UNIQA

O uszkodzeniu lub zniszczeniu auta powinieneś poinformować ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych.

Jeśli podejrzewasz, że szkoda była efektem przestępstwa lub też w wypadku ktoś doznał obrażeń ciała, zawiadom o zdarzeniu policję. W przypadku kradzieży pojazdu masz na to jedynie 12 godzin od chwili dowiedzenia się o utracie samochodu.

Pamiętaj, by nie zmieniać nic w pojeździe do momentu dokonania oględzin przez rzeczoznawcę. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dana zmiana jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa lub też UNIQA nie przystąpiła do oględzin w ciągu 7 dni roboczych od powiadomienia o szkodzie.

Dowiedz się więcej o likwidacji szkody z ubezpieczenia AC

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego UNIQA

O każdym wypadku za granicą trzeba od razu powiadomić Centrum Alarmowe UNIQA. Jeśli to tylko możliwe, zrób to, jeszcze zanim skorzystasz z pomocy lekarza.

Zawsze wtedy, kiedy masz choćby najmniejsze podejrzenia, że szkoda jest wynikiem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, od razu zawiadom policję. Dzięki temu UNIQA nie będzie mogła Ci zarzucić zaniedbania.

Jeśli masz też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pamiętaj, by nie podejmować na własną rękę żadnych działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego. Na każdą taką ugodę trzeba najpierw uzyskać pisemną zgodę UNIQA.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu turystycznym w UNIQA

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania UNIQA

W przypadku szkody w mieszkaniu należy zacząć od wezwania odpowiednich służb (np. straży pożarnej lub policji).

Po poinformowaniu ubezpieczyciela o szkodzie przekaż do UNIQA wszelkie potrzebne dokumenty oraz spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich wartości i roku nabycia.

Do czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela towarzystwa nie zmieniaj nic na miejscu szkody (chyba że dana naprawa jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa lub też UNIQA nie przystąpiła do likwidacji szkody w ciągu 7 dni).

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu mieszkania w UNIQA

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia na życie UNIQA

W przypadku śmierci ubezpieczonego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia z polisy powinna złożyć u ubezpieczyciela:

 • wniosek o wypłatę świadczenia z udokumentowaną przyczyną zgonu,
 • skrócony odpis aktu zgonu (dodatkowo jeśli zgon nastąpił za granicą, odpis musi być potwierdzony przez organ administracji publicznej w Polsce lub przez polską placówkę dyplomatyczną),
 • kartę zgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu,
 • dokumentację dotyczącą okoliczności i przyczyn zgonu (np. kopia protokołu policji, prokuratury, sądu),
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia.

Aplikacja UNIQA Smart

Aplikacja UNIQA Smart to nowe rozwiązanie pozwalające przeprowadzić wirtualne oględziny samochodu. Można ją ściągnąć na telefony z systemem Android.

Jak działa taka aplikacja? Z opiekunem klienta umawiasz się na kontakt telefoniczny w dogodnym dla Ciebie terminie. W trakcie rozmowy przedstawiciel ubezpieczyciela informuje Cię, na jakie dokumenty i uszkodzone elementy samochodu należy skierować obiektyw smartfona. Na tej podstawie UNIQA wylicza odszkodowanie.

Oczywiście taki sposób wyceny sprawdzi się jedynie w przypadku powierzchownych szkód (np. zarysowań).

Zobacz, jakie dokumenty trzeba okazać, ubiegając się o świadczenie z NNW

Wypłata odszkodowania UNIQA

Odszkodowanie powinieneś otrzymać w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Wyjaśnienie wszystkich okoliczności oraz ustalenie wysokości należnego świadczenia nie jest jednak zawsze możliwe w tym terminie. Dlatego jeśli sprawa jest skomplikowana, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić pieniądze w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe.

Uwaga! Bezsporną część odszkodowania powinieneś jednak otrzymać w ciągu pierwszych 30 dni.

Sprawdź, jak zgłosić sprzedaż samochodu w UNIQA

Złożenie reklamacji UNIQA

Jeśli uważasz, że wypłacone odszkodowanie jest zbyt niskie, możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. W jaki sposób dostarczyć reklamację do UNIQA?

 • formularz online - formularz jest dostępny na stronie internetowej UNIQA. Złożenie reklamacji w ten sposób jest najprostsze i najszybsze.
 • oddział UNIQA - reklamację możesz także złożyć osobiście w dowolnej jednostce UNIQA

Zobacz, jak złożyć wypowiedzenie OC w UNIQA

Rozpatrzenie reklamacji przez UNIQA

Na wysłanie odpowiedzi na reklamację UNIQA ma 30 dni od momentu jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach ubezpieczyciel ma natomiast 60 dni. W takiej sytuacji UNIQA musi jednak poinformować osobę składającą reklamację o przyczynie opóźnienia.

Odrzucenie reklamacji przez UNIQA lub jedynie jej częściowe uznanie nie oznacza jeszcze, że nie masz już szans na zwiększenie otrzymanego odszkodowania. Możesz:

 • złożyć skargę do Rzecznika Finansowego,
 • złożyć roszczenie do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania.

Pamiętaj, że pierwsza wycena przeprowadzana przez ubezpieczyciela jest często zaniżona, więc nie wahaj się walczyć o wypłatę większej kwoty za szkodę.

Sprawdź, jakie ubezpieczenia oferuje UNIQA

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Jak Rzecznik Finansowy (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych) pomaga kierowcom?

Jesienią 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych zamienił się w Rzecznika Finansowego. Jaką pomoc i ochronę może zapewnić Rzecznik Finansowy kierowcom?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-29

Zgłoszenie szkody w MTU24

MTU24 zapewnia nie tylko prostą sprzedaż ubezpieczeń. Także zgłoszenie szkody w tym towarzystwie nie powinno Ci sprawić żadnych problemów. Sprawdź, jak to zrobić najszybciej.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC UNIQA

UNIQA zdaje sobie sprawę, że nie każdy kierowca jest zainteresowany pełnym AC dla swojego auta. Dlatego oferuje dwie podstawowe opcje do wyboru oraz liczne umowy dodatkowe pozwalające dopasować...

Czytaj więcej
Komentarze