Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w MTU24

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w MTU24

Data aktualizacji: 2021-09-14
Prawdopodobieństwo wypadku samochodowego w Polsce jest niestety nadal wysokie. Warto więc mieć ubezpieczenie, które w razie stłuczki ochroni nie tylko samochód, lecz także kierowcę i pasażerów. Jedną z możliwości do wyboru jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w MTU24.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC w MTU24
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia NNW w MTU24
 3. Suma ubezpieczenia NNW w MTU24
 4. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w MTU24
 5. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w MTU24
 6. Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w MTU24?

Kalkulator OC w MTU24

Ubezpieczenie NNW jest w MTU24 dodatkiem do innych polis komunikacyjnych: OC lub AC. Zanim więc zaczniesz sprawdzać warunki NNW, przekonaj się, czy składka za OC / AC w MTU24 wypadają korzystnie na tle konkurencji. Szybko zrobisz to przy pomocy kalkulatora OC Ubea.pl.

Sprawdź także, jak działa kalkulator OC w MTU24.pl

Zakres ochrony ubezpieczenia NNW w MTU24

Pomoc lekarza Zgodnie z nazwą ubezpieczenie obejmuje następstwa wszelkich nieszczęśliwych wypadków doznanych przez kierowcę lub pasażerów, które wynikają z używania pojazdu.

MTU24 obejmuje polisą następujące ryzyka:

 • zgon: wypłata 100% sumy ubezpieczenia;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu: wypłata świadczenia zgodnie z tabelą dołączoną do warunków ubezpieczenia;
 • czasowa niezdolność do wykonywania pracy lub nauki: wypłata 1 promila sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do pracy lub nauki od 10 dnia po nieszczęśliwym wypadku. Jeśli niezdolność trwa co najmniej 30 dni, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za każdy dzień od następnego dnia po nieszczęśliwym wypadku i maksymalnie za 180 dni;
 • koszty leczenia: zwrot udokumentowanych i niezbędnych kosztów poniesionych na terenie Polski do wysokości 30% sumy (przysługuje, jeżeli ubezpieczony otrzymał także świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu).

Warto podkreślić, że ubezpieczenie obejmuje wypadki na całym świecie.

Sprawdź, jakie są zalety OC w MTU24

Suma ubezpieczenia NNW w MTU24

W MTU24 możesz wybrać jedną z dwóch sum ubezpieczenia NNW:

 • 15 000 zł
 • 25 000 zł

Każda z tych kwot jest sumą przypadającą w razie zdarzenia na jedną osobę.

Zobacz, jak skontaktować się z MTU24

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w MTU24

W NNW obowiązują oczywiście wyłączenia generalne wymienione przy okazji opisu ubezpieczenia AC.

Oprócz tego polisa nie obejmuje następujących nieszczęśliwych wypadków:

 • powstałych w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez kierującego pojazdem przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody;
 • będących następstwem jakiejkolwiek choroby lub powstałych w związku z nią, o ile miało to wpływ na powstanie szkody;
 • doznanych przez ubezpieczonego wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w związku z leczeniem, bez względu na to, przez kogo leczenie było wykonywane, chyba że dotyczyło ono bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowo koszty leczenia nie pokrywają wydatków poniesionych na rehabilitację i transport.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w MTU24

Jeśli dojdzie do wypadku, należy poddać się od razu leczeniu i ściśle stosować do zaleceń lekarza.

Ubezpieczycielowi trzeba udostępnić dokumentację z przebiegu leczenia, aby mógł ocenić wysokość uszczerbku na zdrowiu. Należy także zwolnić lekarzy, zakłady opieki zdrowotnej i ZUS z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej (oczywiście jedynie w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia).

Sprawdź, jak zgłosić szkodę w MTU24

Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w MTU24?

Warunki polisy NNW w MTU24 są dość standardowe. Wadą polisy jest jednak niska suma ubezpieczenia (maksymalnie 25 000 zł). Bardzo często ubezpieczyciel określa trwały uszczerbek na zdrowiu jedynie na kilka procent. Przy takiej sumie oznacza to, że poszkodowany otrzyma tylko ok. 1000 zł świadczenia.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń samochodu w MTU24

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie NNW w HDI

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem, ale bardzo wielu kierowców kupuje je jako dodatek do polisy OC. Czy warto kupić ubezpieczenie NNW w HDI? Jaki jest zakres ochrony tej polisy?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-29

Zgłoszenie szkody w MTU24

MTU24 zapewnia nie tylko prostą sprzedaż ubezpieczeń. Także zgłoszenie szkody w tym towarzystwie nie powinno Ci sprawić żadnych problemów. Sprawdź, jak to zrobić najszybciej.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów Wiener (dawniej Gothaer)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest jednym z ubezpieczeń najlepiej znanych przez Polaków. Wiener oferuje jednak kilka ciekawych rozszerzeń ochrony do tej polisy.

Czytaj więcej
Komentarze