Strona główna  |  Ubezpieczyciele w Polsce  |  AXA Assistance

AXA Assistance

Kalkulator ubezpieczeń w AXA Assistance

AXA Assistance logo

Kliknij poniżej, aby przejść do kalkulatora OC / AC. Szybko sprawdzisz, kto zaproponuje Ci najtańsze OC oraz najlepsze AC.

Oblicz moje OC/AC

Jeśli interesuje Cię inne ubezpieczenie, kliknij poniżej:

DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

AXA Assistance jest częścią grupy AXA. Pod tą marką sprzedawane są ubezpieczenia turystyczne, medyczne oraz zdrowotne dla cudzoziemców.

Na ubezpieczenie turystyczne Daleko od Domu składa się wiele różnych elementów, które pozwalają dopasować zakres ubezpieczenia do Twoich potrzeb. Taka polisa przyda Ci się, jeśli jedziesz:

 1. na wakacje do Europy lub na inny kontynent
 2. rekreacyjnie na narty i snowboard
 3. z rodziną na urlop
 4. na krótko do pracy za granicę

Ubezpieczenie turystyczne AXA Assistance Daleko od Domu jest produktem bliźniaczym do AXA Multitravel. Obie oferty są obsługiwane przez AXA Assistance, która również likwiduje szkody. Proces wypłaty odszkodowania w przypadku obu tych produktów wygląda dokładnie tak samo.

Spis treści:

 1. Kalkulator i zakup ubezpieczenia podróży AXA Assistance
 2. Kontakt z AXA Assistance
 3. Zgłoszenie szkody w AXA Assistance
 4. Jak zrezygnować z ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance?
 5. Oferta Ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance Daleko od Domu
 6. Assistance samochodowe w AXA Assistance

Kalkulator i zakup ubezpieczenia podróży AXA Assistance

W naszym kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych możesz sprawdzić cenę i kupić polisę podróżną AXA Assistance. Będziesz mógł też od razu porównać ofertę tego ubezpieczyciela z propozycjami innych towarzystw. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zakresu ubezpieczenia zadzwoń pod numer +48 22 529 84 44

Kontakt z AXA Assistance

Adres do korespondencji

AXA Assistance
ul. Prosta 68
00-838, Warszawa

Obsługa klienta

+48 22 529 84 44

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00

Centrum Pomocy Assistance

+48 22 575 97 28

Czynny 24/7

E-mail

produktowa@axa-assistance.pl - mail dla osób mających pytania dotyczące ubezpieczeń turystyczno-medycznych lub potrzebujących pomocy w zakupie polisy

kontakt@axa-assistance.pl - mail dla dziennikarzy

Zgłoszenie szkody w AXA Assistance

Jeżeli wykupisz ubezpieczenie turystyczne AXA Assistance i na wyjeździe dojdzie do zdarzenia objętego zakresem ochrony, stosuj się do tych kroków:

1. Poinformuj odpowiednie służby (np. policję o kradzieży bagażu).
2. Skontaktuj się z Centrum Pomocy Assistance (w zależności od konkretnego ubezpieczenia AXA Assistance daje różny czas na zawiadomienie jej o zdarzeniu).
3. Stosuj się do zaleceń ubezpieczyciela.
4. Zbierz wszelkie rachunki dokumentujące poniesione koszty, raporty medyczne pokazujące przebieg leczenia, potwierdzenia zgłoszenia zdarzenia odpowiednim służbom. Po powrocie do kraju prześlij je do AXA Assistance.

Stosując się do tych zasad, zwiększasz swoje szanse na otrzymanie odpowiednio wysokiego odszkodowania.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniu z ubezpieczenia turystycznego w AXA Assistance

Jak zrezygnować z ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance?

Jeśli kupujesz ubezpieczenie na jednorazową podróż zagraniczną, możesz z niego zrezygnować tylko w następujących sytuacjach:

 • kupując ubezpieczenie przez Internet, możesz zrezygnować z umowy w terminie 30 dni od momentu poinformowania o jej zawarciu, jeśli okres ubezpieczenia wynosi co najmniej 30 dni
 • jeśli kupujesz ubezpieczenie bezpośrednio, możesz zrezygnować z umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia, jeśli okres ubezpieczenia wynosi więcej niż 6 miesięcy

Jeśli kupujesz ubezpieczenie wielokrotnych podróży zagranicznych na cały rok, możesz zrezygnować z umowy w dowolnym momencie, ale musisz zachować trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W takiej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres.

Chcąc odstąpić od umowy, należy przekazać ubezpieczycielowi lub agentowi pisemne oświadczenie.

Pamiętaj, że ubezpieczenie wielokrotnych podróży zagranicznych jest automatycznie przedłużane na kolejny rok, jeśli na co najmniej 7 dni przed końcem umowy nie złożysz pisemnej rezygnacji z polisy.

Oferta Ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance Daleko od Domu

Ubezpieczenie AXA Assistance Daleko od Domu zapewnia różnorodną pomoc w trakcie podróży zagranicznej. Aby zawrzeć umowę, trzeba wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), natomiast pozostałe ubezpieczenia wybierasz według swojego uznania.

Przez jaki czas obowiązuje ubezpieczenie podróżne?

Do wyboru masz dwie opcje:

 • ubezpieczenie na jednorazową podróż zagraniczną
 • ubezpieczenie turystyczne na cały rok (ochrona wielokrotnych podróży zagranicznych działa tylko w czasie wyjazdów)

Ubezpieczenie na cały rok to dobry wybór dla aktywnych podróżników oraz dla rodzin, w których dzieci zaczynają samodzielnie wyjeżdżać. Mając polisę na cały rok, nie trzeba pamiętać o kupnie polisy przed każdym wyjazdem.

Zakres terytorialny ubezpieczenia podróży AXA Assistance

Zależnie od celu wyjazdu, należy wybrać odpowiednią strefę geograficzną:

 1. Europa – region geograficzny Europy, a także Turcja, Izrael, Tunezja, Wyspy Kanaryjskie, Egipt, Gruzja i cała Rosja (z azjatycką częścią)
 2. Świat – wszystkie państwa świata.

Opcje ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance

Ubezpieczenie możesz zawrzeć w opcji:

 • indywidualnego ubezpieczenia podróży – jeśli jedziesz sam
 • grupowego ubezpieczenia podróży – jeśli wybierasz się z przynajmniej jedną osobą. Wszyscy ubezpieczeni muszą wybrać ten sam wariant polisy, ale mogą dobrać inne ubezpieczenia dodatkowe. Co ważne, limity na dane świadczenie liczą się dla każdej osoby oddzielnie.
 • rodzinnego ubezpieczenia podróży – jeśli wybierze się tę opcję w ubezpieczeniu podróży wielokrotnych, ubezpieczeni mają prawo do świadczeń, nawet jeśli podróżują niezależnie od siebie.

Warianty ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance

Ubezpieczenie turystyczne AXA Assistance dostępne jest w 3 wariantach różniących się zakresem ochrony oraz sumą poszczególnych świadczeń, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie:

Ubezpieczenia dodatkowe AXA Assistance

Do powyższych wariantów można dokupić dodatkową polisę rozszerzającą ochronę dla pewnych szczególnych przypadków. Co ważne, jeśli kupujemy polisę w opcji grupowej lub rodzinnej każda osoba może oddzielnie dokupić takie ubezpieczenie, które potrzebuje. AXA Assistance oferuje następujące opcje:

Ubezpieczenie uzupełniające Więcej niż pomoc

Polisę Więcej niż pomoc AXA Assistance oferuje dodatkowo do podstawowego ubezpieczenia turystycznego. Składa się ona z trzech elementów. Można wybrać jeden z nich, dwa lub wszystkie:

 • Twoja Podróż – zapewnia dodatkowe świadczenia assistance już po powrocie do kraju, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Twojego psa lub kota oraz assistance techniczny dla samochodu.
 • Twoje Dziecko – dzięki temu rozszerzeniu ubezpieczyciel pokryje koszty transportu i zakwaterowania dwóch osób towarzyszących hospitalizowanemu dziecku, a nie tylko jednej.
 • Twój Dom – zapewnia odszkodowanie, jeżeli w czasie podróży Twój dom zostanie okradziony lub zalany.

Wyłączenia odpowiedzialności Daleko od Domu AXA Assistance, czyli kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Ubezpieczenia turystyczne mają zwykle szerokie zakresy ochrony, ale jednocześnie towarzystwa wymieniają wiele sytuacji, kiedy polisa nie zadziała. Są to tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Poniżej wymieniamy najważniejsze sytuacje, kiedy nie zadziała żadne z ubezpieczeń turystycznych oferowanych przez AXA Assistance:

 • ubezpieczony działa wbrew zaleceniom lekarza
 • ubezpieczony uczestniczy w wyprawie w miejsca o ekstremalnych warunkach klimatycznych lub naturalnych (jeżeli więc myślimy o zdobyciu Mount Everest, musimy poszukać innego ubezpieczenia)
 • szkoda jest wynikiem umyślnego działania ubezpieczonego lub innej osoby z tego samego gospodarstwa domowego
 • szkoda jest efektem wypadków lub schorzeń, których objawy występowały przed okresem ubezpieczenia
 • szkoda jest wynikiem zachowania przestępczego ubezpieczonego, aktywnego udziału w wojnie, akcie terroryzmu lub demonstracji, złamania zasad bezpieczeństwa (np. jazda na rowerze bez kasku lub zaniedbanie szczepień ochronnych przed wyjazdem do kraju, gdzie są one potrzebne)

Uwaga! Jeśli jesteś ofiarą ataku terrorystycznego, ubezpieczyciel pomoże Ci, jeśli wykupisz wariant Podróżnik lub Zdobywca.

 • szkoda jest następstwem znajdowania się w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych

Uwaga! W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance oraz NNW ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli poziom alkoholu we krwi nie przekroczył 0,5 promila.

 • szkoda ma miejsce w Polsce / kraju stałego zamieszkania ubezpieczonego / kraju, w którym Ubezpieczony przebywa nielegalnie / kraju nieobjętym strefą geograficzną
 • szkoda nastąpiła w trakcie podróży rozpoczętej po opublikowaniu przez MSZ komunikatu, że nie zaleca się podróżowania na dany teren

Uwaga! W tym punkcie mowa jest o poziomie ostrzeżenia „Nie podróżuj” oraz „Opuść natychmiast”

Sprawdź ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Warto podkreślić, że powyższe wyłączenia dotyczą wszystkich ubezpieczeń. Dodatkowa każda z polis ma szczególne wyłączenia odpowiedzialności, z którymi trzeba się zaznajomić, by wiedzieć, kiedy nie otrzymamy pomocy.

Assistance samochodowe w AXA Assistance

Niezależnie od ubezpieczenia turystycznego możesz zakupić assistance dla swojego samochodu na czas podróży. Jeżeli na co dzień nie posiadasz assistance lub Twoje ubezpieczenie obowiązuje jedynie w Polsce, warto zabezpieczyć auto na czas zagranicznego wyjazdu. Dzięki temu, jeśli auto ulegnie awarii, nie zostaniesz bez pomocy w obcym kraju.