Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Wariant Urlopowicz ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance

Data publikacji: 2017-09-11

Ubezpieczenie turystyczne AXA Assistance dostępne jest w trzech wariantach, które różnią się zakresem ochrony oraz limitami świadczeń. Wariant Urlopowicz jest najtańszą opcją, co jednak oznacza także najmniejszy zakres ochrony. Kiedy wystarczy ten wariant?

Ubezpieczenie turystyczne może zapewniać bardzo rozbudowaną i różnorodną ochronę, ale wcale nie musi tak być. Ktoś może przecież stwierdzić, że nie interesuje go ubezpieczenie bagażu czy ochrony prawnej. Dla osób zainteresowanych jedynie minimalną ochroną AXA Assistance przygotowała wariant Urlopowicz.

Wariant Urlopowicz, czyli podstawowa ochrona

Ubezpieczenie na wakacje nad morzem Pakiet Urlopowicz zapewnia jedynie minimalny zakres ochrony. Składa się z:

W tym wariancie nie ma możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia chorób przewlekłych. Nie otrzymamy też świadczeń za szkody będące wynikiem zamachów terrorystycznych.

Ile kosztuje wariant Urlopowicz ubezpieczenia turystycznego?

Sprawdziliśmy, ile zapłaci jedna dorosła osoba za wariant Urlopowicz ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance. Poniżej prezentujemy wyniki w zależności od miejsca i czasu wyjazdu (polisa kupowana 8.09.2017 przez Internet z aktualnie obowiązującym rabatem 30%):

 • wyjazd na tydzień do Hiszpanii : 22,63 zł
 • wyjazd na dwa tygodnie do Chorwacji: 45,27 zł
 • wyjazd na dwa tygodnie do USA: 73,01 zł
 • wyjazd na trzy tygodnie do Japonii: 109,51 zł

Sprawdź, jakie ubezpieczenie wybrać na wyjazd do Chorwacji

Komu wystarczy pakiet Urlopowicz ubezpieczenia turystycznego?

Nad tym wariantem ubezpieczenia możesz się zastanowić, jeśli wyjeżdżasz na krótko do sąsiedniego kraju. W przypadku dłuższej lub dalszej podróży lepiej zdecydować się na bardziej rozbudowany wariant.

Ponieważ w tym wariancie nie ma możliwości wykupienia rozszerzenia polisy o choroby przewlekłe, osoby cierpiące na takie schorzenia powinny wybrać inny wariant ubezpieczenia.

Także osoby planujące aktywny wypoczynek powinny wybrać szerszy wariant, ponieważ suma kosztów leczenia wynosząca 200 000 zł może nie wystarczyć, jeśli będzie trzeba opłacić akcję ratowniczą, przelot helikopterem, operacje, pobyt w szpitalu oraz transport do Polski. Dodatkowo wariant Urlopowicz nie obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, a taka polisa może okazać się bardzo przydatna dla sportowca.

Poniższa tabela przedstawia dokładne warunki wariantu Urlopowicz na tle pozostałych dwóch opcji ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance:

Elementy ubezpieczenia Wariant Urlopowicz Wariant Podróżnik Wariant Zdobywca
Całkowita suma kosztów leczenia 200 000 PLN 600 000 PLN Bez ograniczeń
Limit na leczenie stomatologiczne (KL) 900 PLN 1 600 PLN 2 000 PLN
Transport medyczny, repatriacja (KL) Realne nakłady do sumy KL Realne nakłady do sumy KL Realne nakłady do sumy KL
Transport do miejsca zamieszkania na terenie RP przy ograniczonej sprawności ruchowej (KL) Brak Realne nakłady do sumy KL Realne nakłady do sumy KL
Ratownictwo (KL) Realne nakłady do sumy KL Realne nakłady do sumy KL Realne nakłady do sumy KL
Transport osoby wezwanej do towarzyszenia (KL) Realne nakłady do sumy KL Realne nakłady do sumy KL Realne nakłady do sumy KL
Zakwaterowanie osoby wezwanej do towarzyszenia (KL) 100 EURO / noc,
maks. 10 nocy
150 EURO / noc,
maks. 10 nocy
200 EURO / noc,
maks. 10 nocy
Pomoc dla ofiar ataków terrorystycznych (KL) Brak 200 000 PLN 600 000 PLN
Śmierć w wyniku wypadku (NNW) 10 000 PLN 25 000 PLN 75 000 PLN
Trwały uszczerbek na zdrowiu (NNW) 20 000 PLN 50 000 PLN 150 000 PLN
Odpowiedzialność z tytułu szkody osobowej (OC) Brak 150 000 PLN 1 500 000 PLN
Odpowiedzialność z tytułu szkody materialnej (OC) Brak 75 000 PLN 750 000 PLN
Udział własny przy szkodach poniżej 750 PLN (OC) Brak 100% 100%
Całkowita suma ubezpieczenia bagażu Brak 3 000 PLN 6 000 PLN
Suma na jedną sztukę (u. bagażu) Brak 1 500 PLN 3 000 PLN
Utrata dokumentów osobistych (u. bagażu) Brak 600 PLN 600 PLN
Elektronika, sprzęt sportowy (u. bagażu) Brak 1 500 PLN 3 000 PLN
Sprzęt służbowy (u. bagażu) Brak Brak 6 000 PLN
Ubezpieczenie opóźnienia bagażu (ubezpieczenie podróży samolotem) Brak Brak 750 PLN
Ubezpieczenie opóźnienia i odwołania lotu (ubezpieczenie podróży samolotem) Brak Brak 75 PLN / godzina
maks. 1 500 PLN
Informacje turystyczne i medyczne (pomoc telefoniczna) Tak Tak Tak
Pomoc telefoniczna w sytuacjach nagłych (pomoc telefoniczna) Tak Tak Tak
Tłumaczenia ustne i pisemne (pomoc telefoniczna) Tak Tak Tak
Ubezpieczenie ochrony prawnej (pomoc telefoniczna) Brak 3 000 PLN 15 000 PLN
Lifestyle assistance (pomoc telefoniczna) Brak Brak Tak
Dodatkowe ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka Do limitu ubezpieczenia KL Do limitu ubezpieczenia KL i OC Do limitu ubezpieczenia KL i OC
Dodatkowe ubezpieczenie pracy fizycznej Do limitu KL i NNW Do limitu KL i NNW Do limitu KL i NNW
Dodatkowe ubezpieczenie chorób przewlekłych Brak Do limitu ubezpieczenia KL 800 000 PLN
Limit na koszta rezygnacji (rezygnacja lub wcześniejszy powrót z podróży) Realne nakłady rezygnacji
maks. limit to 45 000 PLN
Realne nakłady rezygnacji
maks. limit to 45 000 PLN
Realne nakłady rezygnacji
maks. limit to 45 000 PLN
Udział własny (rezygnacja lub wcześniejszy powrót z podróży) 10% 10% 10%
Przedwczesny powrót (rezygnacja lub wcześniejszy powrót z podróży) Realne nakłady Realne nakłady Realne nakłady
Świadczenie niewykorzystanego urlopu (rezygnacja lub wcześniejszy powrót z podróży) 100 zł / dzień,
maks. 750 zł
100 zł / dzień
maks. 750 zł
100 zł / dzień
maks. 750 zł


Sprawdź pozostałe warianty ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance Daleko od Domu:

Tagi:

Komentarze