Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Więcej niż pomoc - uzupełnienie ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance

Data publikacji: 2017-09-13

Do ubezpieczenia turystycznego Daleko od Domu AXA Assistance oferuje dodatkowo polisę Więcej niż pomoc. Dzięki niej wymarzona podróż będzie jeszcze bardziej komfortowa.

Ubezpieczenie Więcej niż pomoc składa się z trzech elementów. Uzupełniają one oraz rozszerzają zakres ochrony oferowanej przez ubezpieczenie turystyczne Daleko od Domu AXA Assistance. Decydując się na zakup dodatkowej polisy, można wybrać jeden z poniższych elementów, dwa lub wszystkie.

1. Ubezpieczenie Twoja Podróż

Wakacje z rodziną Ta polisa gwarantuje większy komfort podróżowania. Jaki jest zakres takiego ubezpieczenia?

Świadczenia assistance

Po pierwsze zapewnia dodatkowe świadczenia assistance, jeśli za granicą doznasz wypadku i po powrocie do kraju masz nadal ograniczoną mobilność. Przez 30 dni możesz skorzystać z takich świadczeń jak:

 • organizacja i pokrycie kosztów transportu z placówki medycznej do miejsca zamieszkania,
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu ambulansem lub taxi na niezbędne kontrole lekarskie i z powrotem,
 • dostarczenie leków i podstawowych artykułów spożywczych oraz higienicznych (pamiętaj jednak, że to Ty płacisz za zakupy),
 • organizacja i pokrycie kosztów honorarium i dojazdu pomocy domowe,
 • organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami domowymi lub transportu i pobytu zwierzęcia w schronisku / hotelu.

Koszty leczenia psa lub kota

Ubezpieczenie uzupełniające Twoja Podróż pokryje także koszty leczenia za granicą Twojego psa lub kota, jeśli w trakcie wyjazdu zwierzę ulegnie wypadkowi lub nagle zachoruje. Ubezpieczyciel zwróci oczywiście jedynie te koszty leczenia i transportu do weterynarza, które zostaną uznane za niezbędne. Polisa nie obejmuje też:

 • chorób wrodzonych,
 • dziedzicznych
 • czy przewlekłych.

Ubezpieczyciel pokrywa też koszty transportu ubezpieczonego właściciela do weterynarza, jeśli zwierzę pozostanie w kraju i potrzebuje pomocy weterynaryjnej. Koszty leczenia w RP ponosi już jednak ubezpieczony.

Assistance dla samochodu na czas podróży

Ubezpieczenie uzupełniające Twoja Podróż zapewnia także assistance techniczny dla samochodu w razie:

 • awarii,
 • wypadku,
 • kradzieży,
 • wandalizmu.

AXA pomoże też, jeśli zdarzenie będzie efektem błędu kierowcy. Chodzi tu o takie sytuacje jak:

 • rozładowanie akumulatora,
 • uszkodzenie opony,
 • utrata lub zatrzaśnięcie kluczyków w pojeździe,
 • brak paliwa

W ramach assistance technicznego ubezpieczyciel zapewnia następujące świadczenia:

 • naprawa na miejscu zdarzenia lub odholowanie do najbliższego warsztatu mogącego podjąć się naprawy,
 • przechowanie pojazdu w miejscu strzeżonym, jeśli z przyczyn obiektywnych odholowanie nie jest możliwe,
 • zakwaterowanie pasażerów pojazdu w hotelu lub transport do celu podróży albo punktu skąd możliwa jest podróż publicznymi środkami transportu,
 • transport pojazdu do najbliższego serwisu w RP (jeśli naprawa za granicą potrwałaby dłużej niż 5 dni roboczych. Jeśli cena holowania przekracza wartość pojazdu, ubezpieczyciel opłaci złomowanie pojazdu do maksymalnej kwoty 500 EURO).

2. Twoje Dziecko

Dzięki temu rozszerzeniu ubezpieczyciel pokryje koszty transportu i zakwaterowania dwóch osób chcących towarzyszyć hospitalizowanemu dziecku, a nie tylko jednej.

Zapewni też odszkodowanie za czas pobytu dziecka w szpitalu (jeśli hospitalizacja trwa dłużej niż 3 dni).

Jeżeli leczenie jest kontynuowane po powrocie do Polski, ubezpieczyciel oferuje też program animacyjny dla dziecka w czasie rekonwalescencji (maks. 2 wizyty animatora w ciągu 30 dni od powrotu do kraju).

3. Twój Dom

To rozszerzenie zapewnia podstawową ochronę dla naszego mieszkania. Polisa działa jedynie przez okres podróży zagranicznej.

Ubezpieczyciel oferuje następujące świadczenia:

 • odszkodowanie na wypadek wandalizmu lub kradzieży,
 • odszkodowanie w wypadku zalania,
 • assistance na wypadek awarii instalacji.

Polisa chroni elementy budowlane gospodarstwa domowego oraz ruchomości stanowiące jego wyposażenie (co ważne zakres ochrony obejmuje elektronikę i przedmioty wartościowe).

Ubezpieczenie nie chroni natomiast rzeczy należących do lokatorów czy gości, ani projektów czy przedmiotów niematerialnych. Nie obejmuje też szkód powstałych w trakcie przebudowy lub budowy.

Uwaga! Ubezpieczane mieszkanie musi być odpowiednio zabezpieczone. AXA Assistance wymaga drzwi o trwałej konstrukcji z bezpiecznym systemem zamykania. Przed wyjazdem należy oczywiście zamknąć wszystkie okna i drzwi wejściowe oraz do garażu (jeśli przez garaż można przedostać się reszty nieruchomości).

Warto zastanowić się nad tym ubezpieczeniem, jeśli na co dzień nie posiadamy polisy nieruchomości.

Tagi:

Komentarze