Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu turystycznego w AXA Assistance

Ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu turystycznego w AXA Assistance

Data publikacji: 2017-09-13
Czy musiałeś kiedyś, ze względu na nagły wypadek, zrezygnować z wymarzonej, już opłaconej, wycieczki? Albo z powodu choroby bliskiej osoby byłeś zmuszony wrócić wcześniej z wakacji? Ubezpieczenie rezygnacji oraz wcześniejszego powrotu z podróży nie zabezpieczy Cię od frustracji związanej z taką sytuacją, ale uchroni Twoje finanse. Dzięki temu będziesz mógł bez problemu pojechać w innym terminie.

Nagła choroba uniemożliwiająca wyjazd? Przedwczesny poród? Konieczność wcześniejszego powrotu ze wspaniałej wycieczki? Dokupując do polisy podróżnej dodatkowe ubezpieczenie rezygnacji, zapewniasz sobie odszkodowanie od AXA Assistance w każdej z tych sytuacji.

Zakres świadczeń ubezpieczenia rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z podróży zagranicznej w AXA Assistance

Rezygnacja z wyjazdu Jeśli przez ważną okoliczność nie możesz wybrać się w podróż lub musisz wrócić wcześniej, ubezpieczyciel zwróci Ci koszty utraconej zaliczki, opłaconych biletów czy wcześniejszego powrotu.

Jak zawsze w ubezpieczeniach diabeł tkwi w szczegółach. W przypadku tej polisy kluczowe jest sprawdzenie, jakie sytuacje są uznane przez AXA Assistance za ważne okoliczności uzasadniające rezygnację z wyjazdu lub wcześniejszy powrót. W umowie ubezpieczenia turystycznego w AXA Assistance znajdziemy następujące zdarzenia:

 • nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Ubezpieczony / Współubezpieczony został natychmiast poddany hospitalizacji lub który spowodował istotne zmniejszenie sprawności ruchowej,
 • nagłe zachorowanie kwalifikujące do natychmiastowej hospitalizacji,
 • zgon,
 • zgon osoby bliskiej (jeśli do wyjazdu zostało mniej niż 60 dni),
 • nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej, przez który została od razu poddana hospitalizacji lub który ograniczył jej sprawność ruchową,
 • nagłe zachorowanie osoby bliskiej przez który od razu została poddana hospitalizacji,
 • szkoda rzeczowa spowodowana klęską żywiołową lub przestępstwem osoby trzeciej (wysokość szkody co najmniej 30 000 PLN),
 • komplikacje w przebiegu ciąży Ubezpieczonej lub małżonki / partnerki Ubezpieczonego, przez który została poddana co najmniej 7 dniowej hospitalizacji w okresie wyjazdu lub w tygodniu poprzedzającym,
 • przedwczesny poród (nie później niż w 25 tygodniu, w chwili zawarcia umowy ciąża nie może być bardziej zaawansowana niż 8 tydzień),
 • kradzież dokumentów niezbędnych do podróży (nie wcześniej niż 14 dni przed imprezą),
 • kradzież z włamaniem w miejscu zamieszkania (nie wcześniej niż 7 dni przed imprezą),
 • utrata pracy (chyba że nastąpiło to z winy pracownika),
 • rozpoczęcie pracy wyznaczone na dzień przypadający na okres imprezy (jeśli w momencie zawierania umowy ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym),
 • złożenie wniosku o rozwód / stwierdzenie nieważności zarejestrowanego związku partnerskiego przez współmałżonka lub partnera (jeśli byli ubezpieczeni w ramach jednej umowy ubezpieczenia),
 • wypadek drogowy z udziałem pojazdu Ubezpieczonego, którym miał odbyć się transport.

Uwaga! Na to ubezpieczenie obowiązuje franszyza redukcyjna: każde odszkodowanie zostanie pomniejszone o 10%.

Zgłoszenie rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z wyjazdu turystycznego w AXA Assistance

Aby mieć szanse na odszkodowanie, trzeba po pierwsze wykupić ubezpieczenie odpowiednio wcześnie. Umowę można bowiem zawrzeć maksymalnie do 14 dni od zarezerwowania imprezy i wniesienia zaliczki, chyba że do imprezy zostało mniej niż 30 dni (wtedy ubezpieczenie trzeba kupić tego samego dnia, w którym dokonano rezerwacji i wniesiono opłatę).

Jeżeli już masz ubezpieczenie i wydarzy się coś, co uniemożliwi Ci wyjazd, powinieneś w ciągu 24 godzin poinformować o rezygnacji z wycieczki organizatora danego wyjazdu lub dystrybutora usługi.

Taki sam czas ubezpieczyciel daje na poinformowanie Centrum Pomocy Assistance o konieczności wcześniejszego powrotu.

Ile kosztuje ubezpieczenie rezygnacji?

Cena ubezpieczenia rezygnacji zależy od kosztu wycieczki. Nie jest natomiast uzależniona od tego, jaki wariant ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance wybrałeś.

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2020-10-01

Ubezpieczenie turystyczne AXA czy PZU? Które lepiej wybrać?

Osoby zastanawiające się nad wyborem polisy turystycznej mogą skorzystać m.in. z ofert firm AXA oraz PZU. Postanowiliśmy porównać te propozycje.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-06-11

Wakacyjna polisa nie ochroni seniora i kobiety w ciąży?

Turyści z przewlekłymi chorobami i kobiety w ciąży to mniej dogodni klienci dla ubezpieczycieli. Takie osoby muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami ochrony.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-27

Karencja w ubezpieczeniu turystycznym - od kiedy działa polisa podróżna?

Kupowanie polisy turystycznej „na ostatnią chwilę” nie jest dobrym rozwiązaniem. Ubezpieczyciele stosują bowiem tzw. okres karencji, który przesuwa aktywację ochrony nawet o 3 dni.

Czytaj więcej
Komentarze