Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu turystycznego w AXA Assistance

Data publikacji: 2017-09-13

Czy musiałeś kiedyś, ze względu na nagły wypadek, zrezygnować z wymarzonej, już opłaconej, wycieczki? Albo z powodu choroby bliskiej osoby byłeś zmuszony wrócić wcześniej z wakacji? Ubezpieczenie rezygnacji oraz wcześniejszego powrotu z podróży nie zabezpieczy Cię od frustracji związanej z taką sytuacją, ale uchroni Twoje finanse. Dzięki temu będziesz mógł bez problemu pojechać w innym terminie.

Nagła choroba uniemożliwiająca wyjazd? Przedwczesny poród? Konieczność wcześniejszego powrotu ze wspaniałej wycieczki? Dokupując do polisy podróżnej dodatkowe ubezpieczenie rezygnacji, zapewniasz sobie odszkodowanie od AXA Assistance w każdej z tych sytuacji.

Zakres świadczeń ubezpieczenia rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z podróży zagranicznej w AXA Assistance

Rezygnacja z wyjazdu Jeśli przez ważną okoliczność nie możesz wybrać się w podróż lub musisz wrócić wcześniej, ubezpieczyciel zwróci Ci koszty utraconej zaliczki, opłaconych biletów czy wcześniejszego powrotu.

Jak zawsze w ubezpieczeniach diabeł tkwi w szczegółach. W przypadku tej polisy kluczowe jest sprawdzenie, jakie sytuacje są uznane przez AXA Assistance za ważne okoliczności uzasadniające rezygnację z wyjazdu lub wcześniejszy powrót. W umowie ubezpieczenia turystycznego w AXA Assistance znajdziemy następujące zdarzenia:

 • nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Ubezpieczony / Współubezpieczony został natychmiast poddany hospitalizacji lub który spowodował istotne zmniejszenie sprawności ruchowej,
 • nagłe zachorowanie kwalifikujące do natychmiastowej hospitalizacji,
 • zgon,
 • zgon osoby bliskiej (jeśli do wyjazdu zostało mniej niż 60 dni),
 • nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej, przez który została od razu poddana hospitalizacji lub który ograniczył jej sprawność ruchową,
 • nagłe zachorowanie osoby bliskiej przez który od razu została poddana hospitalizacji,
 • szkoda rzeczowa spowodowana klęską żywiołową lub przestępstwem osoby trzeciej (wysokość szkody co najmniej 30 000 PLN),
 • komplikacje w przebiegu ciąży Ubezpieczonej lub małżonki / partnerki Ubezpieczonego, przez który została poddana co najmniej 7 dniowej hospitalizacji w okresie wyjazdu lub w tygodniu poprzedzającym,
 • przedwczesny poród (nie później niż w 25 tygodniu, w chwili zawarcia umowy ciąża nie może być bardziej zaawansowana niż 8 tydzień),
 • kradzież dokumentów niezbędnych do podróży (nie wcześniej niż 14 dni przed imprezą),
 • kradzież z włamaniem w miejscu zamieszkania (nie wcześniej niż 7 dni przed imprezą),
 • utrata pracy (chyba że nastąpiło to z winy pracownika),
 • rozpoczęcie pracy wyznaczone na dzień przypadający na okres imprezy (jeśli w momencie zawierania umowy ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym),
 • złożenie wniosku o rozwód / stwierdzenie nieważności zarejestrowanego związku partnerskiego przez współmałżonka lub partnera (jeśli byli ubezpieczeni w ramach jednej umowy ubezpieczenia),
 • wypadek drogowy z udziałem pojazdu Ubezpieczonego, którym miał odbyć się transport.

Uwaga! Na to ubezpieczenie obowiązuje franszyza redukcyjna: każde odszkodowanie zostanie pomniejszone o 10%.

Zgłoszenie rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z wyjazdu turystycznego w AXA Assistance

Aby mieć szanse na odszkodowanie, trzeba po pierwsze wykupić ubezpieczenie odpowiednio wcześnie. Umowę można bowiem zawrzeć maksymalnie do 14 dni od zarezerwowania imprezy i wniesienia zaliczki, chyba że do imprezy zostało mniej niż 30 dni (wtedy ubezpieczenie trzeba kupić tego samego dnia, w którym dokonano rezerwacji i wniesiono opłatę).

Jeżeli już masz ubezpieczenie i wydarzy się coś, co uniemożliwi Ci wyjazd, powinieneś w ciągu 24 godzin poinformować o rezygnacji z wycieczki organizatora danego wyjazdu lub dystrybutora usługi.

Taki sam czas ubezpieczyciel daje na poinformowanie Centrum Pomocy Assistance o konieczności wcześniejszego powrotu.

Ile kosztuje ubezpieczenie rezygnacji?

Cena ubezpieczenia rezygnacji zależy od kosztu wycieczki. Nie jest natomiast uzależniona od tego, jaki wariant ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance wybrałeś.

Tagi:

Komentarze