Strona główna  |  Wiadomości  |  Karencja w ubezpieczeniu turystycznym - od kiedy działa polisa podróżna?

Karencja w ubezpieczeniu turystycznym - od kiedy działa polisa podróżna?

Data aktualizacji: 2021-09-27
Kupowanie polisy turystycznej „na ostatnią chwilę” nie jest dobrym rozwiązaniem. Ubezpieczyciele stosują bowiem tzw. okres karencji, który przesuwa aktywację ochrony nawet o 3 dni.

Wiele osób w ferworze przygotowań przed wakacyjnym wyjazdem zapomina o zakupie ubezpieczenia turystycznego. Dlatego polisy dla turystów dość często bywają kupowane przez Internet dopiero w dniu wyjazdu albo nawet podczas pobytu za granicą.

Taki spóźniony zakup ubezpieczenia jest oczywiście lepszym rozwiązaniem niż podróżowanie bez ochrony, ale może skutkować pewnymi problemami. Warto bowiem wiedzieć, że w odniesieniu do większości elementów polis turystycznych (m.in. zwrotu kosztów leczenia, assistance oraz OC w życiu prywatnym) ubezpieczyciele ustalają tak zwany okres karencji. Jego zastosowanie może skutkować tym, że okres ochrony rozpocznie się dopiero po 3 dniach od opłacenia składki.

Spis treści:

  1. Karencja chroni towarzystwa ubezpieczeniowe
  2. Jak działa karencja?
  3. Karencja w ubezpieczeniach turystycznych
  4. Kiedy ochrona rozpocznie się bez opóźnienia?

Karencja chroni towarzystwa ubezpieczeniowe

Rodzina na wakacjach Polisy turystyczne są zalecane między innymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz polskie służby dyplomatyczne, ale mają charakter ubezpieczeń nieobowiązkowych. Właśnie dlatego zakłady ubezpieczeniowe mogą swobodnie kształtować ważne zasady dotyczące ochrony (w tym również terminu jej rozpoczęcia).

Klauzule umowne wprowadzające okres karencji, czyli przejściowego braku ochrony, są dozwolone, o ile rażąco nie naruszają interesów konsumenta. Warto zdawać sobie sprawę, że karencja nie jest fanaberią ubezpieczycieli sprzedających polisy turystyczne.

Dzięki karencji zakłady ubezpieczeń chronią się przed sytuacją, w której nieubezpieczony turysta podczas zagranicznego pobytu (zaraz po wystąpieniu szkody) wykupuje polisę przez Internet, a następnie szybko zgłasza wypadek ubezpieczeniowy - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Sprawdź, co zrobić w razie upadku biura turystycznego

Jak działa karencja?

Informacji o zasadach stosowania karencji przez danego ubezpieczyciela zawsze trzeba szukać w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Niektóre OWU są niezbyt czytelne, ale wcześniej czy później znajdziemy tam informacje dotyczące karencji w polisie turystycznej.

Poniższa tabela opracowana właśnie na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia prezentuje porównanie sposobu funkcjonowania karencji w przypadku kilku przykładowych polis turystycznych (oferowanych przez firmy Allianz, AXA, Aviva, Link4, Generali, PZU oraz Warta). Analiza przeprowadzona przez ekspertów porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl wskazuje na duże zróżnicowanie dokładnych reguł stosowania karencji ubezpieczeniowej.

Można jednak wskazać kilka ogólnych zasad:

  • opłacenie składki zgodnie z umową to warunek konieczny do rozpoczęcia okresu ochrony (ochrona rozpoczyna się dopiero po upływie terminu karencji - najwcześniej od następnego dnia);
  • ochrona dotycząca podróży zagranicznej zwykle zaczyna się po przekroczeniu granicy Polski, ale są możliwe wyjątki od tej zasady (np. Generali i Warta zapewnia ochronę z tytułu NNW jeszcze na terenie Polski - po rozpoczęciu podróży);
  • okres karencji jest dłuższy i sięga nawet 3 dni, jeśli ubezpieczane osoby w momencie zakupu polisy turystycznej już znajdują się za granicą;
  • w przypadku podróży krajowych i zagranicznych turyści powinni przestrzegać wcześniej ustalonego z ubezpieczycielem terminu wyjazdu (wcześniejsze lub późniejsze rozpoczęcie urlopu nie skutkuje bowiem odpowiednim przesunięciem okresu ochrony np. o jeden dzień wcześniej/później).

W nawiązaniu do informacji z poniższej tabeli warto również zwrócić uwagę na politykę zakładów ubezpieczeń dotyczącą sposobu naliczania karencji.

Okres karencji nie zawsze rozpoczyna się od dnia opłacenia składki lub zawarcia umowy. Firma Link4 wskazuje, że ochrona dotycząca podróży zagranicznej aktywuje się nie wcześniej niż po 3 dniach od daty złożenia wniosku ubezpieczeniowego przez osobę znajdującą się już za granicą. Czasem okresy karencji bywają liczone dopiero od następnego dnia po opłaceniu składki lub zawarciu umowy (zobacz przykład Allianz i Warty) - informuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Karencja w ubezpieczeniach turystycznych

Porównanie okresu karencji, który krajowi ubezpieczyciele stosują w ramach polis turystycznych (maj 2018 r.)

Nazwa ubezpieczyciela

Nazwa polisy
Okres karencji dotyczący podróży zagranicznych (zgodnie z OWU) Dodatkowe informacje
Allianz

Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd zagraniczny i krajowy
Jeżeli ubezpieczony przebywa za granicą, to odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się najwcześniej po 3 dniach od zawarcia umowy (licząc od dnia następującego po zawarciu umowy), ale nie wcześniej niż przed opłaceniem składki.
Ochrona obowiązująca na terenie Polski rozpocznie się najwcześniej 6 godzin po zawarciu umowy ubezpieczenia.
AXA

Travel Świat

Jeżeli ubezpieczony przebywa za granicą, to odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się po 3 dniach od opłacenia składki. Jeżeli ubezpieczony przebywa w Polsce, to ochrona aktywuje się po zawarciu umowy i rozpoczęciu podróży zagranicznej (nie wcześniej jednak niż przed opłaceniem składki i wystawieniem polisy).
------
Aviva

Twoja Podróż
Ochrona rozpoczyna się w dniu wskazanym przez firmę Aviva, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Ochrona dotycząca podróży zagranicznych rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez klienta granicy Polski.
Ochrona obowiązująca na terenie Polski aktywuje się po rozpoczęciu podróży, ale nie wcześniej niż w dniu wskazanym przez ubezpieczyciela.
Link4

Ubezpieczenie turystyczne
Umowa ubezpieczenia jest zawarta od godziny 24:00 w dniu opłacenia składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu opłacenia składki. Jeżeli ubezpieczony przebywa za granicą, to odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż po 3 dniach od złożenia wniosku ubezpieczeniowego.
Ochrona dotycząca podróży krajowej rozpoczyna się nie wcześniej niż po 2 dniach od złożenia wniosku ubezpieczeniowego.
Generali

Ubezpieczenie podróży zagranicznych
Ochrona dotycząca podróży zagranicznych rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez klienta granicy Polski (nie wcześniej niż w dniu wskazanym przez ubezpieczyciela i po opłaceniu składki). Wyjątek dotyczy ochrony z tytułu NNW obowiązującej również na terenie Polski podczas podróży (od dnia wskazanego przez ubezpieczyciela i po opłaceniu składki).
Ochrona obowiązująca na terenie Polski aktywuje się po rozpoczęciu podróży, ale nie wcześniej niż w dniu wskazanym przez ubezpieczyciela i po opłaceniu składki.

PZU

PZU Wojażer
Ochrona rozpoczyna się w dniu wskazanym przez PZU, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty i nie wcześniej niż po rozpoczęciu podróży. ------
Warta

Travel Plus

Ochrona rozpoczyna się w dniu wskazanym przez Wartę, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli ubezpieczony przebywa za granicą, to odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się po 3 dniach od dnia następującego po zapłaceniu składki. Ochrona dotycząca podróży zagranicznych rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez klienta granicy Polski (nie wcześniej niż w dniu wskazanym przez ubezpieczyciela). Wyjątek dotyczy ochrony z tytułu NNW obowiązującej również na terenie Polski podczas podróży (od dnia wskazanego przez ubezpieczyciela).

Ochrona obowiązująca na terenie Polski aktywuje się najwcześniej po rozpoczęciu podróży, ale nie wcześniej niż w dniu wskazanym przez ubezpieczyciela.

Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie OWU polis turystycznych

Zobacz, którzy ubezpieczyciele dodają klauzulę alkoholową do polisy turystycznej

Kiedy ochrona rozpocznie się bez opóźnienia?

Warto przypomnieć, że karencja jest rozwiązaniem stosowanym w odniesieniu do praktycznie wszystkich ważnych elementów ubezpieczenia turystycznego (m.in. zwrotu kosztów leczenia, OC w życiu prywatnym oraz NNW). Z brakiem okresu karencji możemy się czasem spotkać tylko w przypadku ochrony dotyczącej skutków odwołania wyjazdu urlopowego.

Nie wszyscy ubezpieczyciele stosują jednak spójną politykę w tym zakresie. Może się okazać, że ochrona dotyczącą ubezpieczenia od skutków rezygnacji z wyjazdu rozpoczyna się dopiero następnego dnia od zapłacenia składki.

Właśnie dlatego osoby wykupujące takie dodatkowe ubezpieczenie również powinny zajrzeć do OWU - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zobacz, jakie ubezpieczenie turystyczne kupić w Tatry Słowackie

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Windsurfing, kitesurfing i inne sporty wodne - jakie ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę?

Zakłady ubezpieczeń różnie traktują sporty wodne. Sprawdziliśmy, w których towarzystwach takie sporty jak np. windsurfing wymagają dopłaty do składki.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2019-05-27

Ubezpieczenie turystyczne a nurkowanie - czy cena polisy wzrośnie?

Podczas letnich wakacji wiele osób decyduje się na nurkowanie. Warto wiedzieć, że ochrona podczas takiej czynności często oznacza wzrost składki.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-06-11

Wakacyjna polisa nie ochroni seniora i kobiety w ciąży?

Turyści z przewlekłymi chorobami i kobiety w ciąży to mniej dogodni klienci dla ubezpieczycieli. Takie osoby muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami ochrony.

Czytaj więcej
Komentarze