Strona główna  |  Wiadomości  |  Odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance Daleko od Domu

Odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance Daleko od Domu

Data aktualizacji: 2021-09-30
Zdarzył Ci się wypadek za granicą? Jeżeli wcześniej wykupiłeś na wyjazd ubezpieczenie turystyczne w AXA Assistance, sprawdź, jak otrzymać odpowiednio wysokie odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Wypadek za granicą zawsze wywołuje wiele stresu. Jeżeli jednak wykupiło się wcześniej ubezpieczenie turystyczne, warto opanować emocje na tyle, by postępować dokładnie tak, jak zaleciło towarzystwo. Dzięki temu zwiększasz swoją szansę na odpowiednio wysokie odszkodowanie. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy likwidacji szkody z ubezpieczenia turystycznego w AXA Assistance.

Spis treści:

 1. Poinformowanie służb
 2. Powiadomienie AXA Assistance
 3. Kontakt z AXA Assistance w celu zgłoszenia szkody
 4. Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?
 5. Złożenie reklamacji

Poinformowanie służb

Pieniądze z odszkodowania z ubezpieczenia turystycznego W przypadku niektórych zdarzeń trzeba rozpocząć od poinformowania o zdarzeniu odpowiednich służb. Składając zawiadomienie, dopilnuj, by otrzymać potwierdzenie zgłoszenia.

Jakie szkody wymagają powiadomienia służb?

 • zgubienie bagażu przez przewoźnika – w ciągu
  24 h poinformuj przewoźnika, że nie otrzymałeś bagażu
 • kradzież bagażu – w ciągu 24 h poinformuj policję o zdarzeniu
 • zgubienie bagażu przez linię lotniczą – złóż zawiadomienie do przewoźnika, aby poświadczyć fakt opóźnienia bagażu. Jeśli rzeczy zostały odnalezione, zawiadomienie powinno też wskazywać, kiedy dokładnie zostały one dostarczone.
 • opóźnienie lub odwołanie lotu – uzyskaj od przewoźnika poświadczenie o opóźnieniu lub odwołaniu lotu
 • rezygnacja z imprezy turystycznej, biletów i noclegów – należy pisemnie powiadomić organizatora imprezy / dystrybutora usługi o rezygnacji z danej usługi w ciągu 24 h od zaistnienia przyczyny rezygnacji (chyba że stan zdrowia to uniemożliwia. Wtedy ubezpieczony ma 2 dni na powiadomienie o rezygnacji od daty ustania przyczyny uniemożliwiającej wcześniejsze skontaktowanie się z ubezpieczycielem).

Powiadomienie AXA Assistance

AXA Assistance dokładnie określa, ile czasu masz na zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi w zależności od tego, o jakim elemencie ubezpieczenia turystycznego jest mowa. Niekiedy towarzystwo trzeba powiadomić od razu po wypadku, czasami można z tym poczekać do czasu, aż wrócisz do kraju.

Pamiętaj, że nie musisz się osobiście kontaktować z ubezpieczycielem. Może to za Ciebie zrobić Twój towarzysz podróży, jeżeli tylko zna:

 • numer polisy,
 • Twoje dane
 • oraz okoliczności zdarzenia.

Sprawdź, jakie są wymagania dotyczące powiadomienia AXA Assistance w poszczególnych polisach składających się na ubezpieczenie turystyczne:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance – ta polisa ma najostrzejsze warunki dotyczące zgłaszania szkody. Ubezpieczyciela powinieneś powiadomić od razu po zajściu zdarzenia, jeszcze przed udaniem się do lekarza. Centrum Pomocy Assistance skieruje Cię bowiem do odpowiedniej placówki medycznej. Staraj się wypełniać wszystkie zalecenia ubezpieczyciela, dostarczać mu wszelkie potrzebne dokumenty i konsultować z nim decyzje dotyczące przebiegu leczenia. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której dopiero po powrocie do Polski dowiesz się, że według ubezpieczyciela dane leczenie nie było niezbędne za granicą (a to jest już podstawą do odmówienia pokrycia kosztów za to leczenie).

  Oczywiście nie oznacza to, że jeśli z obiektywnych przyczyn nie możesz od razu skontaktować się z ubezpieczycielem, masz rezygnować z leczenia ratującego Twoje życie i zdrowie. W takiej sytuacji rozpocznij leczenie, a ubezpieczyciela poinformuj tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

  Kontakt nie jest wymagany, jeśli Ubezpieczony samodzielnie wybiera lekarza i pokrywa koszty wizyty w przypadku:
  - jednej wizyty stomatologicznej związanej z ostrym stanem bólowym lub zapalnym jednego zęba,
  - pojedynczej wizyty ambulatoryjnej.

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - ubezpieczyciela należy poinformować w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia (lub powzięcia o nim informacji). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy było to obiektywnie niemożliwe z uwagi na stan zdrowia. Jeśli dowiesz się natomiast o podjęciu wobec Ciebie postępowania przygotowawczego lub dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej masz tylko 2 dni na zawiadomienie o tym ubezpieczyciela.

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego - najpóźniej w ciągu 7 dni od powrotu do kraju zamieszkania trzeba powiadomić Centrum Pomocy Assistance o utracie lub uszkodzeniu bagażu.

 • ubezpieczenie podróży samolotem - najpóźniej w ciągu 7 dni od powrotu do kraju zamieszkania zawiadom Centrum Pomocy Assistance o opóźnieniu dostarczenia bagażu przez linie lotnicze lub opóźnieniu / odwołaniu lotu.

 • ubezpieczenie pomocy prawnej – w ciągu 48 h od wystąpienia zdarzenia skontaktuj się z Centrum Pomocy Assistance (jeśli nie dotrzyma się tego terminu, Ubezpieczyciel może pomniejszyć świadczenie, pod warunkiem że opóźnienie utrudniło ustalenie okoliczności zdarzenia)

 • ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej, biletów i noclegów lub wcześniejszego powrotu z podróży zagranicznej – w ciągu 24 h od zaistnienia przyczyny konieczności wcześniejszego powrotu z wyjazdu trzeba powiadomić Centrum Pomocy Assistance. Natomiast dokumenty należy dostarczyć do ubezpieczyciela w ciągu 7 dni od zgłoszenia rezygnacji organizatorowi / dystrybutorowi z usługi lub powrotu do kraju po przerwaniu imprezy

Kontakt z AXA Assistance w celu zgłoszenia szkody

Dla osób, które wykupiły ubezpieczenie turystyczne, towarzystwo udostępnia Centrum Pomocy Assistance działające 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Konsultanci są dostępni pod numerem:

+48 22 575 97 28

Po powrocie do kraju możesz przesłać wszystkie potrzebne dokumenty na maila:

kontakt@axa-assistance.pl

Jakie dokumenty warto przesłać do AXA Assistance, by otrzymać jak największe odszkodowanie?

 • potwierdzenia zgłoszeń zdarzenia do odpowiednich instytucji,
 • rachunki dokumentujące wszystkie wydatki poniesione w związku z zaistniałą szkodą,
 • raporty medyczne dokumentujące przebieg leczenia.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Ubezpieczyciel ma 30 dni na spełnienie świadczenia, licząc od daty otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu (to kolejny powód, dla którego warto jak najszybciej powiadomić towarzystwo).

Jeśli wypłata w tym terminie jest niemożliwa, ubezpieczyciel powinien wypłacić pieniądze w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności i ustalenie wysokości odszkodowania były możliwe.

Złożenie reklamacji

Jeżeli otrzymane odszkodowanie nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz złożyć reklamację:

 • osobiście – w siedzibie ubezpieczyciela lub placówce agenta

 • pocztą – na adres:
  Dział Jakości AXA Assistance
  ul. Prosta 68
  00-838 Warszawa

 • mailem – na adres:
  quality@axa-assistance.pl

Złożenie reklamacji będzie o wiele prostsze, jeśli będziesz miał dokumenty potwierdzające Twoje roszczenia, dlatego podkreślmy jeszcze raz: w przypadku szkody za granicą żaden rachunek nie jest bez znaczenia.

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-14

Twój Dom Plus - ubezpieczenie mieszkania UNIQA

Własne mieszkanie stanowi zazwyczaj bardzo ważny element majątku. Wymaga on więc odpowiedniej ochrony. Sprawdzamy, co zapewnia ubezpieczenie Twój Dom Plus od UNIQA.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-14

Radość odkrywania - ubezpieczenie turystyczne UNIQA

Konieczność wizyty u lekarza w trakcie wakacji za granicą nigdy nie jest przyjemną perspektywą. Mając ubezpieczenie turystyczne, nie musisz się przynajmniej przejmować kosztami. Sprawdzamy, czy...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-24

Kiedy nie działa ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenia podróżne mają specyficzne wyłączenia ochrony. Kiedy nie dostaniesz odszkodowania za wypadek za granicą?

Czytaj więcej
Komentarze