Strona główna  |  Wiadomości  |  Kiedy nie działa ubezpieczenie turystyczne?

Kiedy nie działa ubezpieczenie turystyczne?

Data aktualizacji: 2021-09-24
Ubezpieczenia podróżne mają specyficzne wyłączenia ochrony. Kiedy nie dostaniesz odszkodowania za wypadek za granicą?

W kontekście ubezpieczeń turystycznych internetowe poradniki często akcentują konieczność wykupienia polisy o odpowiednio wysokim zwrocie kosztów leczenia. Podkreślane bywają także wysokie koszty transportu medycznego dla nieubezpieczonych wczasowiczów.

Znacznie rzadziej pojawia się temat wyłączeń i ograniczeń ochrony, które funkcjonują w ramach ubezpieczeń turystycznych. Trzeba zdawać sobie sprawę, że praktycznie każda polisa kupowana przez wczasowiczów cechuje się ważnymi klauzulami wyłączającymi odpowiedzialność ubezpieczyciela. Warto poznać takie przykładowe „haczyki” oraz ich konsekwencje.

Spis treści:

 1. Nie tylko terror może spowodować brak odszkodowania
 2. Wyłączenia w ochronie dotyczą także dodatkowych polis do ubezpieczenia turystycznego
 3. Dokładna lektura warunków własnej polisy to podstawa

Nie tylko terror może spowodować brak odszkodowania

Jazda na nartach a ubezpieczenie turystyczne Najczęściej opisywane wyłączenie ochrony zapewnianej przez polisy turystyczne dotyczy szkód powstałych na wskutek wojny, aktów terroru lub uczestnictwa ubezpieczonego w różnych strajkach i zamieszkach. O takim wyłączeniu ochrony zaczęto częściej mówić, gdy kurorty (m.in. w Egipcie) stały się celem ataków terrorystycznych.

Niektóre polisy turystyczne zapewniają ograniczoną ochronę przed skutkami działań terrorystycznych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że większość wakacyjnych ubezpieczeń (zwłaszcza tych tańszych), nie okaże się przydatna w razie ataku terrorystycznego, wojny lub zamieszek - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach turystycznych, które zapewnią odszkodowanie w razie terroru >

Oprócz wspomnianych już wyłączeń ochrony związanych z terrorem, zamieszkami lub wojną, w umowach ubezpieczeń turystycznych można znaleźć również inne zapisy ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela. Takie popularne klauzule uniemożliwiające zwrot całości lub części kosztów usług medycznych dotyczą:

 • leczenia osób, które mimo przeciwskazań medycznych wybrały się w podróż zagraniczną
 • leczenia dentystycznego lub protetycznego
 • leczenia chorób przewlekłych (często możliwe jest rozszerzenie zakresu ochrony o takie koszty leczenia)
 • leczenia osoby wyjeżdżającej za granicę w celach terapeutycznych
 • przyjęcia porodu, jeżeli wczasowiczka wybrała się za granicę w zaawansowanej ciąży
 • leczenia wykraczającego poza zakres potrzebny do przywrócenia dobrego stanu zdrowia
 • transportu wykraczającego poza przewóz ubezpieczonego do miejsca zamieszkania albo polskiego szpitala (w celu kontynuacji leczenia)
 • obrażeń wyrządzonych umyślnie albo na wskutek rażącego niedbalstwa
 • obrażeń będących skutkiem działania ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (ostatnio niektórzy ubezpieczyciele, np. AXA Assistance, Allianz i Generali, dają możliwość wykupienia dodatkowej klauzuli alkoholowej)
 • obrażeń, które powstały na wskutek łamania przepisów miejscowego prawa
 • obrażeń będących efektem profesjonalnego lub wyczynowego uprawiania sportu (często możliwe jest rozszerzenie zakresu ochrony o takie obrażenia)

W nawiązaniu do ostatniego z powyższych punktów warto wspomnieć, że ubezpieczyciele w różny sposób mogą definiować amatorskie, profesjonalne lub wyczynowe uprawianie sportu. Spore rozbieżności występują również w przypadku definicji choroby przewlekłej - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne nie zapewni też ochrony w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych, do których należą m.in. sporty lotnicze, kolarstwo górskie, motocross, jazda na skuterach wodnych, wyścigi łódek motorowych, parkour. Warto pamiętać, że każdy ubezpieczyciel ustala własną listę sportów o podwyższonym ryzyku, więc jeśli planujesz aktywny wypoczynek, sprawdź, czy Twoja dyscyplina nie znalazła się na tej liście. Miłośnicy narciarstwa powinni pamiętać, że dla większości towarzystw ubezpieczeniowych jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami jest już sportem o podwyższonym ryzyku.

Wyłączenia w ochronie dotyczą także dodatkowych polis do ubezpieczenia turystycznego

Trzeba pamiętać, że od istotnych wyłączeń ochrony nie są wolne również dodatkowe ubezpieczenia, które kupuje się razem z podstawową polisą zapewniającą zwrot kosztów leczenia. Mowa między innymi o assistance, ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczeniu bagażu.

Katalog wyłączeń ochrony dla bazowej polisy (koszty leczenia) i assistance zwykle jest bardzo podobny. Jeżeli chodzi o OC w życiu prywatnym, to często spotykane klauzule wykluczają interwencję ubezpieczyciela w przypadku:

 • szkód wyrządzonych osobom bliskim
 • szkód w środowisku naturalnym
 • szkód będących efektem korzystania z transportu lotniczego
 • szkód związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonego
 • szkód będących skutkiem przeniesienia chorób zakaźnych
 • szkód związanych z odpowiedzialnością karną

W przypadku ubezpieczeń bagażu zwykle nie można liczyć na pokrycie szkód będących skutkiem rozboju albo dotyczących bardzo cennych przedmiotów (np. biżuterii oraz kart kredytowych).

Zobacz, kiedy możesz liczyć na odszkodowanie za bagaż zgubiony przez linie lotnicze

Dokładna lektura warunków własnej polisy to podstawa

Trzeba zdawać sobie sprawę, że przedstawione powyżej wyłączenia ochrony stanowią tylko przykład rozwiązań najczęściej stosowanych przez ubezpieczycieli. Firmy oferujące ubezpieczenia turystyczne cechują się niestety dużą pomysłowością we wprowadzaniu ograniczeń ochrony.

Właśnie dlatego każda osoba planująca zakup polisy turystycznej powinna przejrzeć ogólne warunki ochrony (OWU) takiego ubezpieczenia. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zapisy ograniczające zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ostrożność podczas nabywania ubezpieczeń turystycznych jest konieczna ze względu na ograniczone możliwości rezygnacji z polisy przez klienta. Z powodu krótkiego okresu ochrony wspomnianych polis ich nabywca nie może odstąpić od umowy na podstawie artykułu 812 kodeksu cywilnego. Prawa odstąpienia od umowy nie będą mieli nawet nabywcy typowych polis turystycznych, które są kupowane przez Internet.

Ustawa o prawach konsumenta wskazuje, że trzydziestodniowy okres odstąpienia od umowy ubezpieczenia kupowanego przez telefon lub Internet, nie dotyczy polis turystycznych z okresem ochrony krótszym niż miesiąc. A większość ubezpieczeń podróżnych kupuje się właśnie na krócej niż 30 dni - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Windsurfing, kitesurfing i inne sporty wodne - jakie ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę?

Zakłady ubezpieczeń różnie traktują sporty wodne. Sprawdziliśmy, w których towarzystwach takie sporty jak np. windsurfing wymagają dopłaty do składki.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-06-11

Wakacyjna polisa nie ochroni seniora i kobiety w ciąży?

Turyści z przewlekłymi chorobami i kobiety w ciąży to mniej dogodni klienci dla ubezpieczycieli. Takie osoby muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami ochrony.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-27

Karencja w ubezpieczeniu turystycznym - od kiedy działa polisa podróżna?

Kupowanie polisy turystycznej „na ostatnią chwilę” nie jest dobrym rozwiązaniem. Ubezpieczyciele stosują bowiem tzw. okres karencji, który przesuwa aktywację ochrony nawet o 3 dni.

Czytaj więcej
Komentarze