Strona główna  |  Wiadomości  |  Panele fotowoltaiczne i słoneczne - ubezpieczenie domu zasilanego energią słoneczną

Panele fotowoltaiczne i słoneczne - ubezpieczenie domu zasilanego energią słoneczną

Data aktualizacji: 2020-10-01
O odnawialnych źródłach energii mówi się już od wielu lat. Teraz jednak powoli przechodzi się do praktyki, przez co rośnie także zainteresowanie ubezpieczeniami chroniącymi instalacje wytwarzające „zieloną energią”. Jakie ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych i słonecznych są dostępne w Polsce?

Mikroinstalacje fotowoltaiczne budzą coraz większe zainteresowanie właścicieli domów jednorodzinnych. Jednym z powodów jest niewątpliwie rządowy program „Mój prąd” skierowany do gospodarstw domowych. Pozwala on uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji o mocy 2-10 kW.

Nawet jeśli jednak skorzysta się z dofinansowania, koszty instalacji fotowoltaicznej są dość wysokie. Oczywiście, panele słoneczne pozwalają znacząco ograniczyć wydatki na prąd, ale aby inwestycja mogła się zwrócić, musi minąć dużo czasu. Co będzie, jeśli wcześniej instalacja zostanie zniszczona przez grad lub padniemy ofiarą złodziei?

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych i słonecznych. Jakie oferty są dostępne w Polsce?

Spis treści:

 1. Panele fotowoltaiczne i słoneczne – jaka jest różnica?
 2. Jak działa ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych?
 3. Jak ubezpieczyć panele fotowoltaiczne i solarne w ramach polisy domu?
 4. Jak działa ubezpieczenie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Wiener?
 5. Jakie zalety ma grupowe ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych PZU?

Panele fotowoltaiczne i słoneczne – jaka jest różnica?

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne - jakie ubezpieczenie jest możliwe? Na początek wyjaśnijmy, jaka jest różnica między panelami fotowoltaicznymi a słonecznymi. Wyglądają one bardzo podobnie, ale ich przeznaczenie jest zupełnie inne.

Panel fotowoltaiczny wykorzystuje energię promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. Może ona zostać wykorzystana do zasilania urządzeń domowych. Co ciekawe, najbardziej efektywne są one zimą. Latem bowiem, kiedy panują wysokie temperatury, dochodzi do drgań w sieci krystalicznej ogniw fotowoltaicznych, a to powoduje zaburzenie przepływu elektronów. Tym samym skutkuje to spadkiem napięcia i mocy. Bardzo ważny jest fakt, że nadmiarową energię elektryczną wyprodukowaną przy pomocy takiej instalacji można sprzedać dystrybutorom energii.

Panel słoneczny (kolektor, solar) służy natomiast do produkcji energii cieplnej. Jest ona używana do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania instalacji centralnego ogrzewania. Panele słoneczne najbardziej efektywne są latem. Zimą można przy ich pomocy dogrzać wodę, ale same nie zapewnią jej wysokiej temperatury. Należy zwrócić uwagę, że wytworzonej nadmiarowej energii cieplnej nie można sprzedać.

Jak działa ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych?

Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii może obejmować:

 • ochronę instalacji od szkód materialnych,
 • ubezpieczenie utraty zysków związanej z przestojem w pracy uszkodzonej instalacji.

To pierwsze zapewni Ci więc odszkodowanie za zniszczone, uszkodzone lub skradzione panele. To drugie zwróci natomiast pieniądze za zyski utracone w wyniku przerwy w ich działaniu.

Określając warunki i składkę ubezpieczenia, bierze się pod uwagę przede wszystkim:

 • rodzaj instalacji,
 • producenta,
 • moc,
 • miejsce montażu (na dachu, ścianie czy na ziemi),
 • czas trwania ubezpieczenia,
 • sposób zabezpieczenia instalacji,
 • historię szkód.

Jeżeli posiadasz instalację fotowoltaiczną lub solarną, możesz ją ubezpieczyć w ramach polisy chroniącej dom. Istnieje także możliwość kupna niezależnego ubezpieczenia. Poniżej przedstawiamy warunki różnych opcji dostępnych w Polsce.

Jak ubezpieczyć panele fotowoltaiczne i solarne w ramach polisy domu?

Dla właściciela domu z zamontowanymi panelami słonecznymi lub fotowoltaicznymi najprostszym rozwiązaniem jest zakup ubezpieczenia nieruchomości, które obejmuje taką instalację. W ten sposób można ubezpieczyć się między innymi w PZU (ubezpieczenie „PZU Dom”), Generali (ubezpieczenie „Z myślą o domu”), w Warcie (ubezpieczenie „Warta Dom”) czy w Uniqa (ubezpieczenie "Twój Dom Plus").

Tego typu polisa zabezpiecza przed skutkami szkód w instalacji spowodowanych przez zdarzenia losowe. Zapewnia także odszkodowanie w razie kradzieży. Może obejmować albo jedynie wypisane w polisie zdarzenia losowe (ubezpieczenie od ryzyk nazwanych), albo wszystkie zdarzenia losowe oprócz tych, które wymieniono w wyłączeniach odpowiedzialności (wariant All Risks).

Kupując ubezpieczenie nieruchomości obejmujące także panele, należy zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności oraz ograniczenia sumy ubezpieczenia. Dla przykładu w Generali panele fotowoltaiczne lub słoneczne zamontowane na dachu albo ścianie są objęte ochroną w ramach sumy ubezpieczenia budynku. Natomiast systemy montowane na ziemi na terenie posesji można ubezpieczyć jako budowlę i suma takiego ubezpieczenia nie może być większa niż 30 000 zł.

Ubezpieczenie PZU Dom obejmuje natomiast panele fotowoltaiczne o mocy do 20 kW oraz kolektory słoneczne, które znajdują się na zewnątrz domu i są trwale do nich przymocowane. Co ważne, ochrona nie dotyczy szkód powstałych w następstwie stłuczenia lub pęknięcia kolektora czy panelu.

W Warcie z kolei ochrona w przypadku stłuczenia paneli jest ograniczona do kwoty 10 tysięcy złotych. Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności znajdziemy w umowie ubezpieczenia i jest to jeden z tych punktów OWU, który trzeba koniecznie przeczytać przed kupnem polisy.

Należy zauważyć, że towarzystwa ubezpieczeniowe obejmą ochroną jedynie takie instalacje, które znajdują się poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią i są kompletne oraz gotowe do pracy. Dla ubezpieczyciela liczy się także miejsce, w którym znajdują się panele. Posesja powinna być trwale ogrodzona i zamykana na klucz.

Jak działa ubezpieczenie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Wiener?

Wiener (dawniej Gothaer) jako jedyny spośród ubezpieczycieli w Polsce już od wielu lat oferuje specjalistyczne ubezpieczenia dla odnawialnych źródeł energii. Nie powinno więc dziwić, że to właśnie to towarzystwo proponuje polisę chroniącą panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, która jest niezależna od ubezpieczenia domu.

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane zdarzeniem losowym polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie paneli. Wiener pokrywa koszty następujących zdarzeń:

 • dewastacja,
 • grad,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • huragan,
 • lawina,
 • napór śniegu,
 • osuwanie się ziemi,
 • powódź,
 • pożar,
 • przepięcie (szkody elektryczne),
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pioruna,
 • uderzenie pojazdu,
 • upadek obiektów,
 • upadek statku powietrznego,
 • wandalizm,
 • zapadanie się ziemi,
 • zalanie,
 • utrata lub zaginięcie paneli wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju (należy podkreślić, że aby mieć szanse na odszkodowanie, należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie na policję).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje też uzasadnione i udokumentowane koszty:

 • akcji ratowniczej,
 • zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonej instalacji przed szkodą,
 • usuwania szkód będących wynikiem skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia powstałych w następstwie zdarzenia losowego objętego umową.

Ubezpieczenie proponowane przez Wiener można szybko i wygodnie zakupić przez Internet. Wystarczy wypełnić formularz na stronie ubezpieczyciela, podając informacje na temat instalacji oraz swoje dane osobowe. Następnie potwierdza się podane informacje i płaci on-line za polisę.

Wiener proponuje także ubezpieczenie osobom korzystającym z kredytów na zakup paneli fotowoltaicznych i słonecznych. W takim przypadku proces zakupu wygląda tak samo. Jedyną dodatkową daną, którą trzeba podać, jest informacja, na jaki bank ma zostać ustanowiona cesja z polisy.

Ile kosztuje takie samodzielne ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych? Cena zależy od sumy ubezpieczenia, a podstawą do jej ustalenia jest wartość odtworzeniowa instalacji. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Wiener ubezpieczenie można dostać już za 40 zł za rok. Polisa nie jest więc wcale droga.

Należy zauważyć, że od wartości ustalonego odszkodowania odejmuje się franszyzę redukcyjną w kwocie 500 zł (o ile nie ustalono inaczej).

Jakie zalety ma grupowe ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych PZU?

Tak jak już wyżej wspominaliśmy, w PZU można ubezpieczyć panele fotowoltaiczne oraz kolektory w ramach ubezpieczenia domu. Jeśli jednak jesteś klientem firmy Tauron, masz do wyboru jeszcze jedną opcję: przystąpienie do grupowego ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych.

Ta polisa obejmuje ochronę w razie wystąpienia różnych zdarzeń (m.in. uderzenie pioruna, powódź, przepięcie, huragan, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja, awaria) oraz ubezpieczenie ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji (okres przerwy lub przerw nie może być dłuższy niż 180 dni kalendarzowych, a suma tej polisy wynosi 10 000 zł).

Zakres ochrony obejmuje też szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym.

PZU pokryje także koszty uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia, odkażania, wywozu, składowania i utylizacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że te koszty pokrywane są maksymalnie do wysokości 15% sumy ubezpieczenia.

Jeżeli dojdzie do szkody, zrób to, co możliwe, by zmniejszyć jej rozmiary, a także powiadom odpowiednie służby oraz PZU. Zanim ubezpieczyciel nie przeprowadzi oględzin, nie dokonuj w uszkodzonej instalacji żadnych zmian (o ile nie są one podyktowane względami bezpieczeństwa). Jeśli takie oględziny nie zostaną dokonane w ciągu 7 dni od momentu zawiadomienia o szkodzie (lub 14 dni jeśli niezbędne było powołanie rzeczoznawców), możesz zacząć naprawę. Wcześniej zadbaj jednak o udokumentowanie rozmiarów szkody (na przykład robiąc dokładne zdjęcia).

Należy zwrócić uwagę, że PZU trzeba poinformować o szkodzie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili dowiedzenia się o zdarzeniu.

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne powoli zdobywają w Polsce popularność. Widać to też po tym, że coraz więcej ubezpieczycieli zaczyna oferować polisy obejmujące ochronę takich instalacji. Pozostaje tylko decyzja, czy chcemy ubezpieczyć panele razem z domem czy wolimy niezależną polisę.

Najczęściej zadawane pytania
Jak działa ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych?

Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii może obejmować:

 • ochronę instalacji od szkód materialnych,
 • ubezpieczenie utraty zysków związanej z przestojem w pracy uszkodzonej instalacji.

Jak ubezpieczyć panele fotowoltaiczne i solarne w ramach polisy domu?

Dla właściciela domu z zamontowanymi panelami słonecznymi lub fotowoltaicznymi najprostszym rozwiązaniem jest zakup ubezpieczenia nieruchomości, które obejmuje taką instalację. W ten sposób można ubezpieczyć się między innymi w PZU (ubezpieczenie „PZU Dom”), Generali (ubezpieczenie „Z myślą o domu”), w Warcie (ubezpieczenie „Warta Dom”) czy w Uniqa (ubezpieczenie "Twój Dom Plus").

Jak działa ubezpieczenie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Wiener?

Wiener (dawniej Gothaer) jako jedyny spośród ubezpieczycieli w Polsce już od wielu lat oferuje specjalistyczne ubezpieczenia dla odnawialnych źródeł energii. Nie powinno więc dziwić, że to właśnie to towarzystwo proponuje polisę chroniącą panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, która jest niezależna od ubezpieczenia domu.

Jakie zalety ma grupowe ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych PZU?

Tak jak już wyżej wspominaliśmy, w PZU można ubezpieczyć panele fotowoltaiczne oraz kolektory w ramach ubezpieczenia domu. Jeśli jednak jesteś klientem firmy Tauron, masz do wyboru jeszcze jedną opcję: przystąpienie do grupowego ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych.
Ta polisa obejmuje ochronę w razie wystąpienia różnych zdarzeń (m.in. uderzenie pioruna, powódź, przepięcie, huragan, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja, awaria) oraz ubezpieczenie ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji (okres przerwy lub przerw nie może być dłuższy niż 180 dni kalendarzowych, a suma tej polisy wynosi 10 000 zł).

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-06-10

Najtańsze ubezpieczenie mieszkania

Pragniesz chronić swoje cztery kąty, ale jednocześnie chcesz jak najbardziej zaoszczędzić? Dobrze trafiłeś! W tym artykule odkrywamy sposoby na najtańsze ubezpieczenie domu. Sprawdź, jak nie...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-06-02

Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania chroni Twoją nieruchomość oraz domowników. Przed jakim jednak dokładnie ryzykiem zabezpiecza ta polisa? Na jaką pomoc ubezpieczyciela możesz liczyć?

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-05-25

Ubezpieczenie mieszkania – potrzebne dokumenty

Kupujesz pierwszy raz ubezpieczenie mieszkania? Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować? Obawiasz się stosu formalności? Spokojnie, zakup ubezpieczenia domu nie jest wcale skomplikowany....

Czytaj więcej
Komentarze