Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie turystyczne

Data publikacji: 2014-05-13

Ubezpieczenie turystyczne staje się coraz popularniejszym ubezpieczeniem wśród Polaków. Nie tylko turyści doceniają bezpieczeństwo, jakie daje polisa podczas 14-dniowych wakacji na Bliskim Wschodzie, ale także osoby, które organizują weekendowy wypad za miasto, kilkudniowe szaleństwo na stoku podczas ferii zimowych, czy wyjeżdżające w sprawach służbowych. Sprawdź jakie korzyści płyną z posiadania ubezpieczenia turystycznego.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Ubezpieczenie turystyczne

Kiedy przydaje się ubezpieczenie turystyczne?

Tak naprawdę, to ubezpieczenie turystyczne przydaje się zawsze, kiedy opuszczamy nasze miejsce zamieszkania. Cel podróży, jej długość, ani pora roku nie grają tu roli. Polisa turystyczna zapewni nam ochronę zarówno podczas romantycznego wyjazdu we dwoje do Paryża, jak i podczas dwutygodniowych tropikalnych wakacji, w czasie ferii zimowych, wyjazdu służbowego oraz pracy zarobkowej poza granicami RP.

Ubezpieczenie turystyczne przydaje się zarówno za granicą, jak i w Polsce. W naszym kraju podobnie jesteśmy narażeni na szereg niebezpieczeństw, które mogą zdarzyć się, gdy przebywamy poza domem. Należą do nich różnego rodzaju uszkodzenia ciała (złamania, skręcenia), choroby, kradzieże (naszego bagażu, sprzętu), a także konsekwencje szkód spowodowanych przez nas nieumyślnie na osobach trzecich lub w mieniu, za które musielibyśmy zapłacić z własnej kieszeni.

Korzystając przy zakupie polisy z naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych można wybrać ryzyka, które chcemy włączyć w zakres ubezpieczenia, co pozwala na zindywidualizowanie polisy według własnych potrzeb.

Sprawdź, jakie ubezpieczenie chroni od ryzyka terroryzmu:

Jaką ochronę zapewnia polisa turystyczna?

Zakres ubezpieczenia wybiera sobie klient. Czasem zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga zwarcia niektórych polis, jak np. ubezpieczenie kosztów leczenia (co jest podstawą w każdym ubezpieczeniu turystycznym) i pomocy assistance. Klienci mają jednak do wyboru wiele opcji ochrony, dodając do swojej polisy:

Ubezpieczenie turystyczne

 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
 • ubezpieczenie utraty bagażu,
 • ubezpieczenie utraty sprzętu sportowego,
 • koszty odwołania imprezy turystycznej,
 • koszty odwołania noclegu,
 • koszty anulowania biletu,
 • ryzyko uprawiania sportów (zarówno amatorko, jak i wyczynowo),
 • ryzyko wykonywania pracy,
 • bierne uczestnictwo w aktach terroru,
 • ryzyko zaostrzenia chorób przewlekłych.

Jak widać polisa ubezpieczenia turystycznego zapewnia nam kompleksową ochronę w czasie kiedy przebywamy poza domem i może nam się przytrafić niemiła niespodzianka. Ubezpieczenie chroni zarówno nasze zdrowie, naszą odpowiedzialność oraz nasze prywatne rzeczy przed kradzieżą (ale tylko, jeśli pozostawione są pod opieką profesjonalnych przewoźników i przechowalni). Bardzo przydatną ochroną jest również w polisie turystycznej ubezpieczenie OC, które chroni nasze finanse, jeśli to my wyrządzimy komuś nieumyślnie szkodę i przyjdzie nam pokryć z własnej kieszeni koszty naprawy czyjegoś sprzętu, albo co gorsza – koszty leczenia poszkodowanego.

Gotówkowa i bezgotówkowa obsługa

Obsługa polisy turystycznej po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego może mieć dwie formy: gotówkową i bezgotówkową. Czym się różnią?

Gotówkowa obsługa polisy turystycznej polega na tym, że jeśli nastąpi zdarzenie opisane w umowie, np. złamanie nogi, Ubezpieczony korzysta z prywatnej pomocy lekarskiej regulując należność z własnej kieszeni, dokumentuje koszty i po powrocie przedstawia rachunki ubezpieczycielowi, który z kolei zwraca Ubezpieczonemu należną kwotę.

Bezgotówkowa obsługa polisy turystycznej polega na tym, że jeżeli wystąpi zdarzenie uwzględnione w umowie ubezpieczeniowej, Ubezpieczony dzwoni do centrum alarmowego Ubezpieczyciela, który organizuje pomoc i rozlicza się z niej z usługodawcą, z którym ma podpisaną umowę.

Gdzie i jak kupić dobre ubezpieczenie turystyczne?

Dobre ubezpieczenie turystyczne powinno być przede wszystkim dopasowane do indywidualnych potrzeb, celu i charakteru podróży. Jeśli wyjeżdżamy na narty, gdzie narażeni jesteśmy na ryzyko kontuzji na stoku nie może obejść się bez ubezpieczenia kosztów leczenia i odpowiedzialności cywilnej (więcej o ubezpieczeniu na narty można przeczytać w naszym artykule: "Od czego chroni ubezpieczenie narciarskie") Jeśli natomiast jedziemy na wycieczkę z biura podróży warto pomyśleć dodatkowo nad ubezpieczeniem kosztów odwołania imprezy turystycznej, anulowania biletu i odwołania noclegu.

Najprostszym sposobem zakupu dobrego ubezpieczenia jest nasz kalkulator ubezpieczeń podróżnych. Wypełniając formularz kwotacyjny należy tylko zaznaczyć, od których ryzyk chcemy być ubezpieczeni i na jakie sumy gwarancyjne (należy pamiętać, że towarzystwo wypłaci świadczenie tylko do wysokości sumy gwarancyjnej). Kalkulator następnie wyświetli oferty aż 9 towarzystw ubezpieczeniowych, z których klient może wybrać najtańszą polisę, wiedząc że chroni go ona zgodnie z założeniami.

Planujesz podróż, wyjazd za granicę albo na narty?

Obowiązkowe dla turysty


Ubea.pl w temacie wakacyjnych podróży


Tagi:

Komentarze