Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie Assistance Compensa

Data publikacji: 2018-04-10

Świadczenia oferowane w ramach ubezpieczenia Assistance są bardzo różnorodne. Compensa proponuje aż 5 wariantów tej polisy, dzięki czemu każdy kierowca znajdzie produkt odpowiedni dla siebie.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Kalkulator OC / AC Compensa

Ubezpieczenie Assistance można w Compensie kupić jako dodatek do polisy OC lub AC. Wysokość składki za te ubezpieczenia poznasz za pośrednictwem agenta towarzystwa, a na stronie kalkulatora OC/AC możesz porównać propozycję Compensy z innymi ofertami.

Zobacz, jak wyliczyć składkę OC i AC w Compensie

Warianty ubezpieczenia Assistance Compensa

Pomoc drogowa Ubezpieczenie Assistance zapewnia pomoc kierowcy samochodu, jeśli w trakcie podróży dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia. Oferowane usługi są bardzo różnorodne, od holowania pojazdu przez pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków po opiekę nad dziećmi w razie hospitalizacji osoby ubezpieczonej. Wszystko zależy od tego, jaki wariant polisy wybierzesz.

Do wyboru masz 5 opcji:

 • Baza,
 • Standard,
 • Komfort,
 • Komfort Plus,
 • Lux.

Sprawdź warunki assistance podróżnego w Compensie

Dokładne warunki wariantów ubezpieczenia Assistance w Compensie przedstawia poniższa tabela:

Świadczenie Baza Standard Komfort Komfort Plus Lux

Suma ubezpieczenia

50 euro – naprawa
100 euro – holowanie
2 500 euro 2 500 euro 5 000 euro 10 000 euro

Naprawa na miejscu zdarzenia
(w zakresie niezbędnym do kontynuowania podróży)
Tak Tak Tak Tak Tak

Holowanie pojazdu
(jeśli naprawa na miejscu nie jest możliwa)
Po wypadku / kolizji
Do najbliższego warsztatu
Po wypadku, kolizji, awarii, uszkodzeniu przy próbie kradzieży
Do najbliższego warsztatu
Po wypadku, kolizji, awarii, uszkodzeniu przy próbie kradzieży
Do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego
(maks. 200 km)

Po wypadku, kolizji, awarii, uszkodzeniu przy próbie kradzieży
Do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego
(w Polsce bez limitu, za granicą maks. 500 km)

Po wypadku, kolizji, awarii, uszkodzeniu przy próbie kradzieży
Do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego
(w Polsce bez limitu, za granicą do 1 100 km)

Holowanie pojazdu osobie poszkodowanej w następstwie zdarzenia z pojazdem ubezpieczonym
Do najbliższego warsztatu lub wskazanego miejsca Do najbliższego warsztatu lub wskazanego miejsca Do najbliższego warsztatu lub wskazanego miejsca Do najbliższego warsztatu lub wskazanego miejsca Do najbliższego warsztatu lub wskazanego miejsca

Holowanie przyczepy do 500 kg
(jeśli odholowany pojazd ciągnął przyczepę)
Nie Nie Nie Tak Tak

Transport ubezpieczonych z miejsca zdarzenia do miejsca holowania
Tak Tak Tak Tak Tak

Dowóz paliwa / pomoc po zatankowaniu niewłaściwego paliwa
(ubezpieczenie nie pokrywa kosztów zakupu paliwa)
Nie Tak Tak Tak Tak

Uruchomienie silnika
(w przypadku rozładowania się akumulatora)
Nie Maks. 3 razy Maks. 3 razy Maks. 3 razy Maks. 3 razy

Dostarczenie części zamiennych za granicę
(jeśli zakład naprawczy nie może ich zapewnić; ubezpieczenie nie pokrywa kosztu zakupu części i ewentualnych opłat celnych)
Nie Tak Tak Tak Tak

Złomowanie pojazdu
Nie Maks. 500 euro Maks. 500 euro Maks. 500 euro Maks. 1 000 euro

Pomoc po utracie / uszkodzeniu kluczyków
Nie Tak Tak Tak Tak

Pomoc po zatrzaśnięciu kluczyków
Nie Nie Tak Tak Tak

Wymiana żarówki
Nie Tak Tak Tak Tak

Parking strzeżony
(jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa i zaistniała przejściowa przeszkoda w odholowaniu pojazdu)
Nie Maks. 5 dni Maks. 5 dni Maks. 7 dni Maks. 14 dni

Specjalistyczna pomoc na autostradzie
Nie Refundacja kosztów
maks. 500 euro (w Polsce)
1000 euro (za granicą)
Refundacja kosztów
maks. 500 euro (w Polsce)
1000 euro (za granicą)
Refundacja kosztów
maks. 500 euro (w Polsce)
1000 euro (za granicą)
Refundacja kosztów
maks. 500 euro (w Polsce)
1000 euro (za granicą)

Kontynuacja podróży / powrót do miejsca zamieszkania
Nie
Jeśli do zdarzenia doszło ponad 50 km od miejsca zamieszkania
Tak Tak Tak

Zakwaterowanie
(hotel maks. 3-gwiazdkowy)
Nie
Maks. 4 doby hotelowe
(jeśli do zdarzenia doszło ponad 50 km od miejsca zamieszkania)
Maks. 4 doby hotelowe Maks. 4 doby hotelowe Maks. 4 doby hotelowe

Pojazd zastępczy po wypadku, kolizji lub awarii
(samochód o klasie porównywalnej z ubezpieczonym)
Nie
Maks. 3 dni
(jeśli do zdarzenia doszło ponad 50 km od miejsca zamieszkania)
Maks. 5 dni Maks. 7 dni Maks. 10 dni

Pojazd zastępczy po kradzieży
(o klasie porównywalnej z ubezpieczonym)
Nie
Maks. 3 dni
(jeśli do zdarzenia doszło ponad 50 km od miejsca zamieszkania)
Maks. 10 dni Maks. 14 dni Maks. 21 dni

Podstawienie i odstawienie pojazdu zastępczego
Nie Tak Tak Tak Tak

Odbiór pojazdu po naprawie
Nie Tak Tak Tak Tak

Kierowca zastępczy za granicą
(jeśli w wyniku zdarzenia ubezpieczony jest hospitalizowany lub zmarł, a żaden z pozostałych podróżujących nie może prowadzić pojazdu)
Nie Tak Tak Tak Tak

Telefoniczna pomoc tłumacza
(j. angielski, niemiecki, rosyjski, francuski)
Nie Tak Tak Tak Tak

Wymiana koła lub naprawa ogumienia
Nie Tak Tak Tak Tak

Dostarczenie i montaż łańcuchów na koła
(jeśli warunki pogodowe uniemożliwiają bezpieczną dalszą jazdę bez łańcuchów; koszt łańcuchów pokrywa ubezpieczony)
Nie Nie Nie Tak
1 raz w okresie ubezpieczenia
Tak
1 raz w okresie ubezpieczenia

Przewóz medyczny
(w Polsce)
Nie Nie Nie Tak Tak

Hospitalizacja
(za granicą)
Nie Nie Nie Tak Tak

Wizyta lekarza / psychologa / pielęgniarki
Nie Nie Nie Organizacja Organizacja

Rehabilitacja
(w Polsce)
Nie Nie Nie Nie Maks. 5 wizyt

Dostarczenie i koszty transportu sprzętu rehabilitacyjnego
Nie Nie Nie
Maks. 50 euro na jedno zdarzenie i każdego ubezpieczonego

Maks. 50 euro na jedno zdarzenie i każdego ubezpieczonego

Niezbędne badanie i zabiegi ambulatoryjne
(poza Polską)
Nie Nie Nie
Maks. 50 euro na jedno zdarzenie i każdego ubezpieczonego

Maks. 50 euro na jedno zdarzenie i każdego ubezpieczonego

Dostarczenie lekarstw
(koszty leków pokrywa ubezpieczony)
Nie Nie Nie
Maks. 30 euro na jedno zdarzenie i każdego ubezpieczonego

Maks. 30 euro na jedno zdarzenie i każdego ubezpieczonego

Przyjazd osoby towarzyszącej
(jeśli ubezpieczony jest hospitalizowany za granicą)
Nie Nie Nie Nie Maks. 7 dni

Przekazanie pilnej wiadomości
Tak Tak Tak Tak Tak

Opieka nad osobami małoletnimi
(jeśli pełnoletni ubezpieczeni ponieśli śmierć lub są hospitalizowani)
Nie Nie Nie Maks. 5 dni Maks. 5 dni

Transport zwłok lub koszty pogrzebu
Nie Nie Nie Maks. 1 000 euro Maks. 1 000 euro

Hotel dla zwierząt
(w Polsce; jeśli ubezpieczony w wyniku obrażeń nie może sprawować opieki)
Nie Nie Nie 7 dni
Maks. 500 zł
7 dni
Maks. 500 zł

Odwiezienie zwierząt
(w Polsce; jeśli ubezpieczony jest hospitalizowany lub zmarł, a zwierzęta w czasie podróży znajdowały się pod jego wyłączną opieką)
Nie Nie Nie Tak Tak

Informacja turystyczna
Tak Tak Tak Tak Tak

Informacja o warsztatach
Tak Tak Tak Tak Tak

Informacja o pomocy drogowej
Tak Tak Tak Tak Tak

Informacja o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego
Tak Tak Tak Tak Tak

Informacja medyczna
Nie Nie Tak Tak Tak

Telefoniczna pomoc prawna
Nie Nie Maks. 3 razy Maks. 3 razy Maks. 3 razy

Pomoc informacyjna w związku ze zdarzeniem
Tak Tak Tak Tak Tak

Pomoc przy odtworzeniu dokumentów
(Compensa poinformuje, jakie działania należy podjąć)
Tak Tak Tak Tak Tak

Concierge
(rezerwacja biletów lotniczych, kolejowych, hoteli, zamawianie taxi)
Nie Nie Tak Tak Tak

Night Driver
Nie Nie Nie Tylko organizacja
1 raz w okresie ubezpieczenia
Tylko organizacja
1 raz w okresie ubezpieczenia

Uwaga! W momencie zdarzenia ubezpieczony może wybrać tylko jedno świadczenie spośród następujących: kontynuacja podróży / powrót do miejsca zamieszkania, zakwaterowanie, pojazd zastępczy (oczywiście pod warunkiem że posiada wariant Assistance zawierający te usługi).

Sprawdź warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w Compensie

Zakres terytorialny Assistance Compensa

Niezależnie od wariantu Compensa jest odpowiedzialna za szkody powstałe na terenie:

 • Polski,
 • innych krajów Unii Europejskiej,
 • Albanii,
 • Andory,
 • Białorusi,
 • Bośni i Hercegowiny,
 • Czarnogóry,
 • Islandii,
 • Lichtensteinu,
 • Macedonii,
 • Mołdawii,
 • Monako,
 • Norwegii,
 • europejskiej części Rosji,
 • San Marino,
 • Serbii,
 • Szwajcarii,
 • europejskiej części Turcji,
 • Ukrainy,
 • Watykanu.

Zwróć jednak uwagę, że niektóre świadczenia są dostępne jedynie w Polsce lub tylko za granicą (zgodnie z tym co zapisano w tabeli).

Sprawdź, w jakich krajach działa ubezpieczenie szyb Compensy

Wyłączenia odpowiedzialności Assistance Compensa

W przypadku ubezpieczenia Assistance obowiązują wyłączenia generalne polis komunikacyjnych (opisane w artykule poświęconym tematowi AC w Compensie).

Oprócz tego Compensa nie odpowiada za zdarzenia wynikające z powtarzających się awarii, będących następstwem nieusunięcia przyczyn awarii po udzieleniu świadczenia przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczeniem Assistance nie są też objęte:

 • szkody w mieniu przewożonym w pojeździe;
 • awarie wynikające z konieczności uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych (oprócz usługi dostarczenia paliwa);
 • zdarzenia uniemożliwiające jazdę wynikające z:
  • awarii będącej skutkiem stanu technicznego pojazdu, jeżeli przyczyną tego było nie przeprowadzenie przez ubezpieczonego obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdu lub braku bieżącej obsługi i konserwacji pojazdu;
  • niemożności dostawy i montażu akcesoriów;
  • konieczności wymiany piór wycieraczek;
  • konieczności dostarczenia: trójkąta ostrzegawczego, gaśnicy, kamizelki ostrzegawczej.

Compensa nie zwraca też kosztów poniesionych bez uprzedniej zgody Centrum Alarmowego, chyba że obiektywne okoliczności zewnętrzne uniemożliwiły kontakt z ubezpieczycielem po zdarzeniu. Wcześniejszej zgody nie wymaga też oczywiście skorzystanie z pomocy udzielanej na autostradzie przez specjalistyczne służby.

Jeśli ubezpieczony z przyczyn obiektywnych nie był w stanie zgłosić zdarzenia do Centrum Alarmowego niezwłocznie po jego zajściu, Compensa zrefunduje poniesione przez niego koszty do wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione, gdyby dane świadczenie było bezpośrednio zorganizowane i opłacone przez ubezpieczyciela. Aby otrzymać refundację takich kosztów, należy złożyć do towarzystwa pisemny wniosek.

Sprawdź, jakie są wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu NNW w Compensie

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Assistance w Compensie

Od razu po zdarzeniu zadzwoń do Centrum Alarmowego Compensy i wyjaśnij, co się dokładnie stało. Nie organizuj na własną rękę żadnej pomocy, chyba że ubezpieczyciel nie przystąpi do spełniania świadczenia w ciągu 2 godzin od zawiadomienia o zdarzeniu lub też Compensa zgodzi się na zorganizowanie pomocy przez inną osobę.

Dowiedz się więcej o tym, jak wygląda zgłoszenie szkody w Compensie

Kiedy warto kupić ubezpieczenie Assistance Compensa?

Niewątpliwą zaletą ubezpieczenia assistance w Compensie jest możliwość wyboru z aż 5 wariantów polisy. Dodatkowo każdy z nich posiada szeroki zakres terytorialny. Wybierając Assistance, przeanalizuj jednak dokładnie, jakie świadczenia oferuje każda z opcji, aby nie przepłacać za niepotrzebne usługi.

Sprawdź, jaką ochronę dają inne ubezpieczenia Compensy

Tagi:

Komentarze

2018-08-23 14:03

ZYGI83.144.x.x

Zabrakło najważniejszej informacji - ile to kosztuje! Mafijny sposób działania, ściąganie frajera by go omotać.

2018-08-23 15:38

Ubea.pl81.190.x.x

Dokładna cena ubezpieczenia assistance w Compensa zależy od profilu konkretnego kierowcy i samochodu, a także od tego, czy polisę kupuje się jako dodatek do OC czy całego pakietu OC+AC.