Strona główna  |  Wiadomości  |  Zgłoszenie szkody Compensa

Zgłoszenie szkody Compensa

Data aktualizacji: 2021-09-30
Prawdziwy test ubezpieczyciela nadchodzi tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy dojdzie do szkody. Sprawność procesu jej likwidacji ma decydujące znaczenie dla oceny towarzystwa przez klienta. Zobacz, jak zgłosić szkodę w Compensie.

Compensa w ostatnich latach intensywnie rozwijała internetową obsługę klientów. Dzięki temu szkodę z dowolnego ubezpieczenia można obecnie zgłosić online.

Spis treści:

 1. Zgłoszenie szkody Compensa
 2. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia samochodu w Compensie
 3. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego w Compensie
 4. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania w Compensie
 5. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia na życie w Compensie
 6. Wypłata odszkodowania - Compensa
 7. Złożenie reklamacji – Compensa
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Compensę

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea 

Zgłoszenie szkody Compensa

Zgłoszenie szkody - Compensa Jeśli dojdzie do wypadku, najszybszym sposobem na poinformowanie o nim ubezpieczyciela jest zgłoszenie szkody przez Internet:

Jeśli wolisz bardziej tradycyjne sposoby komunikacji, możesz zgłosić szkodę telefonicznie pod numerem:

 • 22 501 61 00

Infolinia działa 7 dni w tygodniu, od godziny 6:00 do 22:00.

Dokumenty potrzebne do określenia wysokości odszkodowania można przesłać pocztą pod adres:

Compensa TU S.A.
p. poczt. Nr 3335,
40-610 Katowice 26

lub

Compensa TU S.A.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Konkretny adres wybiera się zależnie od tego, z jakiego ubezpieczenia zgłaszasz szkodę.

Zobacz, jak nawiązać kontakt z Compensą w innych sprawach

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia samochodu w Compensie

W przypadku ubezpieczenia AC Compensa ściśle określa terminy, w jakich trzeba powiadomić ubezpieczyciela o szkodzie. Towarzystwo powinieneś poinformować nie później niż w ciągu:

 • 2 dni roboczych od uzyskania informacji o kradzieży na terenie Polski,
 • 5 dni roboczych od dowiedzenia się o innej szkodzie w samochodzie, do której doszło w Polsce,
 • 5 dni roboczych od przekroczenia granicy z Polską jeśli do szkody doszło w innym kraju,
 • 3 dni roboczych od daty zdarzenia za granicą, jeśli konieczne było skorzystanie z pomocy Compensy poza terenem Polski.

Pamiętaj, by nie zmieniać nic w pojeździe przed dokonaniem oględzin przez przedstawiciela Compensy (chyba że zmiana jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa lub jest uzasadniona koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy). Ten przepis nie obowiązuje, jeśli towarzystwo nie zajęło stanowiska w sprawie szkody w ciągu 7 dni od powiadomienia o zdarzeniu.

Sprawdź, jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia Assistance samochodowego w Compensie

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego w Compensie

Na zgłoszenie zdarzenia w Centrum Alarmowym Compensy z ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance oraz NNW masz maksymalnie 3 dni od czasu zdarzenia. Najlepiej jednak poinformować towarzystwo od razu po wypadku. Staraj się przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza i przekazuj do Compensy wszelkie potrzebne dokumenty.

Na zawiadomienie Compensy o uszkodzeniu lub utracie bagażu masz nieco więcej czasu: możesz to zrobić w ciągu 7 dni od momentu powrotu z zagranicy do kraju.

Sprawdź warunki ubezpieczenia turystycznego w Compensie

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania w Compensie

O szkodzie w mieszkaniu powinieneś powiadomić Compensę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji o szkodzie.

Jeśli w związku ze zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia OC w życiu prywatnym poszkodowany dochodzi roszczeń lub wszczęto wobec Ciebie postępowanie przygotowawcze, natychmiast powiadom o tym Compensę. Późniejsze poinformowanie ubezpieczyciela może spowodować, że towarzystwo nie będzie miało czasu na ocenę sprawy i odmówi pokrycia roszczeń.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia samochodu nie powinieneś zaczynać żadnej naprawy w nieruchomości przed dokonaniem oględzin przez przedstawiciela Compensy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dana zmiana jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa lub też do oględzin nie doszło w ciągu 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o szkodzie.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Mój Dom w Compensie

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia na życie w Compensie

O każdym zdarzeniu objętym zakresem ubezpieczenia na życie powinieneś od razu powiadomić towarzystwo.

W przypadku śmierci ubezpieczonego do wniosku o wypłatę świadczenia uposażony powinien dołączyć:

 • kopię dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek,
 • odpis skrócony aktu zgonu ubezpieczonego,
 • kartę zgonu z podaną przyczyną zgonu,
 • dokumenty wydane w postępowaniu prowadzonym przez policję lub prokuraturę mające na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu ubezpieczonego i dane adresowe jednostki policji lub siedziby prokuratory (o ile takie postępowanie było prowadzone),
 • dokument medyczny potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy medycznej i adres pogotowia ratunkowego, o ile taka pomoc była udzielona.

Jeśli śmierć nastąpiła za granicą, trzeba być przygotowanym na to, że Compensa poprosi o potwierdzenie przez polską placówkę dyplomatyczną dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności towarzystwa.

Wypłata odszkodowania - Compensa

Compensa powinna wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od momentu zawiadomienia o szkodzie. Jeśli jednak sprawa jest na tyle skomplikowana, że nie udało się wyjaśnić okoliczności w tym terminie, ubezpieczyciel powinien wypłacić pieniądze w ciągu 14 dni od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności ustalenie należnego odszkodowania było możliwe.

Uwaga! Bezsporna część odszkodowania powinna zostać jednak wypłacona w ciągu pierwszych 30 dni.

Sprawdź, jak wypowiedzieć OC w Compensie

Złożenie reklamacji – Compensa

Pierwsza propozycja odszkodowania jest niestety często zaniżona, dlatego pamiętaj o prawie do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Reklamację można dostarczyć do Compensy:

 • osobiście do dowolnego oddziału,
 • listownie pod adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. / Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

 • telefonicznie pod numerem:

22 501 61 00

 • mailem pod adres:

reklamacje@compensa.pl

Co powinieneś zawrzeć w reklamacji, aby zwiększyć szanse na jej pozytywne rozpatrzenie? W odwołaniu podaj:

 • swoje dane osobowe,
 • informację, czy odpowiedź na reklamację może zostać nadesłana drogą elektroniczną (jeśli tak, to na jaki adres email),
 • nr polisy lub nr szkody,
 • argumenty na poparcie swojej tezy (to właśnie ten punkt jest najważniejszą częścią reklamacji. Bez dobrych argumentów Twoja reklamacja zaginie wśród wielu innych).

Compensa musi wysłać odpowiedź na reklamację najpóźniej w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Jeśli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, ubezpieczyciel musi poinformować o tym klienta i podać przyczyny opóźnienia. Ostateczny termin na wysłanie odpowiedzi to 60 dni od momentu otrzymania reklamacji.

Sprawdź, jak poznać składkę ubezpieczenia OC w Compensie

Rozpatrzenie reklamacji przez Compensę

Odrzucenie reklamacji przez Compensę nie oznacza jeszcze, że straciłeś już szansę na większe odszkodowanie.

Jeśli Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, masz prawo:

 • poprosić Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy,
 • złożyć wniosek o pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązania sporu przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego,
 • wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego,
 • złożyć roszczenie do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania,
 • zwrócić się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.

Jeżeli masz dobre argumenty na poparcie tezy, że przyznane odszkodowanie jest za małe, nie wahaj się skorzystać z powyższych możliwości.

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea 

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń Compensy

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-30

Zgłoszenie szkody w HDI

Szybkie zgłoszenie szkody zwiększa szanse na sprawną wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela. Sprawdź, jak wygląda proces likwidacji szkody w HDI.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-29

Zgłoszenie szkody w MTU24

MTU24 zapewnia nie tylko prostą sprzedaż ubezpieczeń. Także zgłoszenie szkody w tym towarzystwie nie powinno Ci sprawić żadnych problemów. Sprawdź, jak to zrobić najszybciej.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-29

Zgłoszenie szkody w Wiener (dawniej Gothaer)

Od pewnego czasu Wiener coraz śmielej wykorzystuje nowe technologie w obsłudze klienta. Zgłoszenie szkody także jest już możliwe za pośrednictwem Internetu.

Czytaj więcej
Komentarze