Strona główna  |  Wiadomości  |  Zgłoszenie szkody w MTU24

Zgłoszenie szkody w MTU24

Data aktualizacji: 2021-09-29
MTU24 zapewnia nie tylko prostą sprzedaż ubezpieczeń. Także zgłoszenie szkody w tym towarzystwie nie powinno Ci sprawić żadnych problemów. Sprawdź, jak to zrobić najszybciej.

Spis treści:

 1. Proces likwidacji szkody w MTU24
 2. Zgłoszenie szkody w MTU24
 3. Wypłata odszkodowania w MTU24
 4. Złożenie reklamacji w MTU24
 5. Ile czasu ma MTU24 na rozpatrzenie reklamacji?

Proces likwidacji szkody w MTU24

Zgłoszenie szkody w MTU24 Szanse na sprawną likwidację szkody znacząco się zwiększą, jeżeli zachowasz się odpowiednio od razu po zdarzeniu. Przede wszystkim, jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia, że szkoda mogła powstać w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, powiadom niezwłocznie policję i uzyskaj potwierdzenie, że to zrobiłeś.

Poinformuj także od razu ubezpieczyciela o szkodzie i dostarcz wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Staraj się jak najściślej stosować do zaleceń towarzystwa, udzielaj mu potrzebnych informacji oraz pełnomocnictw.

Zobacz, jak szybko wypowiedzieć OC w MTU24

Zgłoszenie szkody w MTU24

O szkodzie możesz zawiadomić MTU24:

 • pod numerem telefonu: 58 555 50 50

 • przez indywidualne konto dostępne po zalogowaniu się na portalu Polisa Online

 • przez formularz dostępny na stronie internetowej

 • ustnie lub pisemnie u przedstawiciela ubezpieczyciela

 • pisemnie pisząc pod adres ERGO Hestii:
  STU ERGO Hestia SA
  ul. Hestii 1
  81-731 Sopot

 • za pośrednictwem mobilnej aplikacji ubezpieczeniowej

Sprawdź, jak szybko skontaktować się z MTU w innych sprawach

Zgłoszenie szkody w MTU24 z ubezpieczenia samochodu

Aby otrzymać pełne odszkodowanie z AC o uszkodzeniu lub zniszczeniu samochodu powiadom ubezpieczyciela niezwłocznie po zajściu zdarzenia lub uzyskaniu o nim wiadomości. Pamiętaj, by nie zmieniać nic w pojeździe bez zgody towarzystwa. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy MTU24 zrezygnował z oględzin lub ich nie dokonał w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody. W takim przypadku możesz rozpocząć naprawę, nie czekając na ruch ubezpieczyciela.

W przypadku kradzieży pojazdu należy:

 • okazać ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu i umożliwiające jego identyfikację
 • oraz dostarczyć zaświadczenie o sprawności zainstalowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (ten warunek dotyczy jedynie zabezpieczeń innych niż fabryczne).

Dowiedz się więcej o warunkach AC w MTU24

Zgłoszenie szkody w MTU24 z ubezpieczenia turystycznego

W przypadku polisy turystycznej szczególnie ważne jest trzymanie się zasad obowiązujących w przypadku zgłaszania szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance. Niedopełnienie tych obowiązków może spowodować, że towarzystwo nie pokryje wszystkich kosztów usług medycznych.

W razie zdarzenia należy:

 • poddać się leczeniu i stosować do zaleceń lekarza,
 • udostępnić wykaz placówek medycznych, z których usług korzystało się w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
 • zwolnić z tajemnicy lekarskiej (w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia) lekarzy, zakłady opieki zdrowotnej, ZUS i zgodzić się na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji z leczenia

Pamiętaj, że przed rozpoczęciem leczenia musisz koniecznie poinformować ubezpieczyciela, jeśli koszty pomocy przekraczają 2000 zł brutto. Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów, dostarcz następnie do MTU24 dokumenty uzasadniające i udowadniające poniesione koszty (np. orzeczenia i diagnozy lekarskie, rachunki lub dowody ich zapłaty).

Zgłoszenie szkody w MTU24 z ubezpieczenia mieszkania

W przypadku ubezpieczenia domu i mieszkania musisz oczywiście powiadomić niezwłocznie o szkodzie ubezpieczyciela oraz policję (jeśli zdarzenie mogło być wynikiem przestępstwa lub wykroczenia). Powiadom także administrację budynku o każdym przypadku zalania.

Miejsce zdarzenia należy pozostawić bez zmian do czasu dokonania oględzin przez ubezpieczyciela. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy dana zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia. Jeśli jednak ubezpieczyciel nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 7 dni od zawiadomienia o zdarzeniu, masz prawo zacząć naprawę.

Wypłata odszkodowania w MTU24

Jeśli odszkodowanie zostanie Ci przyznane, otrzymasz je w ciągu 30 dni od daty poinformowania ubezpieczyciela o szkodzie.

Jeżeli w tym terminie niemożliwe jest wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia dokładnej wysokości odszkodowania, pieniądze powinny być wypłacone w ciągu 14 dni od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe. Bezsporna część odszkodowania powinna być jednak wypłacona w ciągu pierwszych 30 dni.

Sprawdź, jak wyliczyć składkę ubezpieczenia, korzystając z kalkulatora OC MTU24

Złożenie reklamacji w MTU24

Bardzo często zdarza się tak, że ubezpieczyciel wypłaca za niskie odszkodowanie. Pamiętaj, że w każdym takim przypadku masz prawo wnieść reklamację. Do MTU24 odwołanie możesz złożyć:

 • przez formularz dostępny na stronie grupy ERGO Hestia

 • telefonicznie:
  801 107 107
  58 55 55 555

 • pisemnie:
  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
  ul. Hestii 1,
  81-731 Sopot

 • ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce STU ERGO Hestia SA.

Ile czasu ma MTU24 na rozpatrzenie reklamacji?

MTU24 ma obowiązek wysłać odpowiedź na reklamację w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania przez ubezpieczyciela. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin może jednak zostać przedłużony do 60 dni.

Co zrobić, jeśli Twoja reklamacja nie zostanie uznana? W Grupie ERGO Hestia funkcjonuje stanowiska Rzecznika Klienta. Możesz poprosić go o pomoc, wypełniając formularz dostępny na stronie.

Jeśli i on nie pomoże, pozostaje Ci:

 • zwrócenie się do Rzecznika Finansowego,
 • skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR),
 • złożenie roszczenia do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania.

Pamiętaj, że skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego nic nie kosztuje, więc warto zwrócić się do niego, zanim złożysz sprawę do sądu.

Sprawdź, jakie ubezpieczenia proponuje MTU24

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-09-25

Wypadek samochodowy – co zrobić? Instrukcja krok po kroku

Wypadki drogowe to nadal bardzo duży problem w Polsce. W samym 2019 r. miało miejsce ponad 30 000 takich zdarzeń. Czy wiesz, jak się zachować w razie wypadku? Sprawdź, co krok po kroku należy...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w MTU24

Prawdopodobieństwo wypadku samochodowego w Polsce jest niestety nadal wysokie. Warto więc mieć ubezpieczenie, które w razie stłuczki ochroni nie tylko samochód, lecz także kierowcę i pasażerów....

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-30

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia w Benefii

Pierwszym krokiem w procesie likwidacji szkody jest zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela. Jeżeli chcesz szybko otrzymać wysokie odszkodowanie, nie zwlekaj z poinformowaniem Benefii o wypadku.

Czytaj więcej
Komentarze