Strona główna  |  Wiadomości  |  Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia w Benefii

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia w Benefii

Data aktualizacji: 2021-09-30
Pierwszym krokiem w procesie likwidacji szkody jest zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela. Jeżeli chcesz szybko otrzymać wysokie odszkodowanie, nie zwlekaj z poinformowaniem Benefii o wypadku.

Proces likwidacji szkody jest obwarowany licznymi zapisami w prawie regulującymi między innymi terminy wypłaty odszkodowania i odpowiedzi na reklamację. Poniższy przewodnik wyjaśni Ci, jak proces likwidacji szkody przebiega w Benefii.

Spis treści:

 1. Zgłoszenie szkody w Benefii
 2. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia samochodu w Benefii
 3. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego w Benefii
 4. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania w Benefii
 5. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia na życie w Benefii
 6. Proces likwidacji szkody w Benefii
 7. Wypłata odszkodowania w Benefii
 8. Jak złożyć reklamację w Benefii?
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Benefię

Zgłoszenie szkody w Benefii

Szkoda będąca skutkiem huraganu Centrum Zgłoszeniowe Benefii jest dostępne 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt. Szkodę można zgłosić telefonicznie w godzinach od 7:00 do 20:00. Z Centrum Zgłoszeniowym można się skontaktować pod numerem:

22 212 20 30

Dodatkowo Benefia udostępnia oddzielne numery służące do kontaktu:

 • w sprawie assistance: 22 532 85 83
 • w sprawie Medical Assistance: 22 295 82 01
 • w sprawie Assistance prawnego: 22 295 82 01

Centrum Zgłoszeniowe Assistance Benefii jest dostępne 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

Jeśli nie przepadasz za kontaktem telefonicznym, możesz też zgłosić szkodę przez Internet przy pomocy formularza dostępnego na stronie Benefii.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia samochodu w Benefii

O uszkodzeniu lub zniszczeniu auta należy powiadomić Benefię nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. Na poinformowanie o kradzieży samochodu masz natomiast jedynie 2 dni od momentu stwierdzenia szkody.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia AC w Benefii

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego w Benefii

W przypadku ubezpieczenia turystycznego najważniejsze jest szybkie powiadomie Benefii o każdym nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu, przez które musisz skorzystać z leczenia za granicą. Centrum Alarmowe zawiadom o zdarzeniu tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Przeczytaj więcej o tym, jak otrzymać wysokie odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego w Benefii

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania w Benefii

Na zgłoszenie szkody w mieszkaniu Benefia daje 3 dni. W miarę możliwości postaraj się zmniejszyć rozmiary szkody. Jednocześnie pamiętaj, by do czasu przybycia na miejsce przedstawiciela Benefii, nie zaczynać naprawy lub sprzątania (chyba że dane działanie jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa lub rzeczoznawca ubezpieczyciela nie dokonał oględzin w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody).

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia mieszkania w Benefii

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia na życie w Benefii

W przypadku śmierci osoby posiadającej polisę na życie w Benefii, bliscy ubezpieczonego muszą złożyć w towarzystwie pisemne zawiadomienie o zgonie.

W zależności od okoliczności zdarzenia i tytułu wypłaty do takiego zawiadomienia należy dołączyć:

 • odpis aktu zgonu i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przyczynę śmierci,
 • dokument potwierdzający okoliczności śmierci,
 • kopie dokumentów potwierdzających tożsamość osób uprawnionych do świadczenia,
 • numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacone świadczenie,
 • inne dokumenty wskazane przez Benefię niezbędne do ustalenia jej odpowiedzialności

Proces likwidacji szkody w Benefii

W trakcie całego procesu likwidacji szkody możesz kontaktować się z Benefią, aby wiedzieć na bieżąco, co dokładnie dzieje się obecnie w Twojej sprawie.

Aby skontaktować się z Benefią, możesz:

 • wysłać wiadomość pod adres dokumenty@compensa.pl

W temacie wiadomości wpisz numer szkody, a w treści podaj numer kontaktowy. Benefia gwarantuje kontakt najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego.

 • zadzwonić pod 22 212 20 30

Telefon jest dostępny od pon. do pt. od 8:00 do 16:00

Sprawdź, jak wypowiedzieć OC w Benefii

Wypłata odszkodowania w Benefii

Pieniądze są wypłacane w ciągu 30 dni od zgłoszenia zdarzenia. Jeśli jednak ustalenie wysokości należnego odszkodowania było w tym terminie niemożliwe, otrzymasz świadczenie w ciągu 14 dni od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe.

Jak złożyć reklamację w Benefii?

Jeżeli nie jesteś zadowolony z wysokości wypłaconego odszkodowania, nie wahaj się złożyć reklamacji. Ubezpieczyciele nadal niestety bardzo często zaniżają pierwsze propozycje odszkodowań.

Reklamację można:

 • przekazać w formie pisemnej lub ustnej:

w dowolnej jednostce towarzystwa

 • przesłać pocztą:

Benefia Ubezpieczenia
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

 • przekazać telefonicznie:

22 501 61 00

 • wysłać mailem:

reklamacje@compensa.pl

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i PESEL klienta,
 • adres klienta,
 • numer dokumentu ubezpieczenia lub numer szkody,
 • argumenty na poparcie tezy, że odszkodowanie jest za małe (postaraj się powołać na konkretne zapisy z umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciele dostają bardzo dużo reklamacji. Jeśli Twoja nie będzie poparta racjonalnymi argumentami, Benefia najprawdopodobnie ją odrzuci),
 • informację, czy Benefia może przesłać odpowiedź drogą elektroniczną (a jeśli tak, to pod jaki adres mailowy).

Rozpatrzenie reklamacji przez Benefię

Benefia ma obowiązek wysłać odpowiedź na reklamację w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania. Jeśli ubezpieczyciel nie dotrzyma tego terminu, odwołanie uznaje się za rozpatrzone zgodnie z wolą klienta. To prawo nie obowiązuje, jeśli ubezpieczyciel poinformował wcześniej klienta o opóźnieniu i jego przyczynach. Pamiętaj jednak, że maksymalny termin na wysłanie odpowiedzi to 60 dni od momentu otrzymania reklamacji przez towarzystwo.

Jeśli Benefia rozpatrzyła reklamację negatywnie, możesz jeszcze:

 • złożyć skargę do Rzecznika Finansowego,
 • złożyć wniosek o pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego,
 • złożyć roszczenie do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego,
 • zwrócić się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.

Sprawdź, czy ubezpieczenia Benefii mają atrakcyjne warunki

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-09-25

Wypadek samochodowy – co zrobić? Instrukcja krok po kroku

Wypadki drogowe to nadal bardzo duży problem w Polsce. W samym 2019 r. miało miejsce ponad 30 000 takich zdarzeń. Czy wiesz, jak się zachować w razie wypadku? Sprawdź, co krok po kroku należy...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-30

Zgłoszenie szkody w HDI

Szybkie zgłoszenie szkody zwiększa szanse na sprawną wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela. Sprawdź, jak wygląda proces likwidacji szkody w HDI.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-29

Zgłoszenie szkody w MTU24

MTU24 zapewnia nie tylko prostą sprzedaż ubezpieczeń. Także zgłoszenie szkody w tym towarzystwie nie powinno Ci sprawić żadnych problemów. Sprawdź, jak to zrobić najszybciej.

Czytaj więcej
Komentarze